fbpx Amerykanistyka | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Amerykanistyka

Amerykanistyka I i II stopień

KIEROWNIK PRAKTYK

mgr Ewa Orłowska          ewa.orlowska@ug.edu.pl

OPIEKUN PRAKTYK

mgr Robert Urbański      robert.urbanski@ug.edu.pl

 

WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU AMERYKANISTYKA

studia I stopnia: 80 godzin praktyk zawodowych, zaliczanych w 5 semestrze;

studia II stopnia: 30 godzin praktyk zawodowych, zaliczanych w 4 semestrze.

 

CELE I SPOSÓB ZALICZANIA PRAKTYK

Cele, treści programowe, zakładane efekty uczenia się i sposób zaliczania praktyk opisane są szczegółowo w sylabusach i programach praktyk dla I i II stopnia studiów. Program praktyk jest integralną częścią umowy, jaką Uniwersytet Gdański podpisuje z firmą/instytucją, w której student odbywa praktyki zawodowe.

Program praktyk dla studiów I stopnia

Program praktyk dla studiów II stopnia

 

ORGANIZACJA PRAKTYK

Szczegółowe zasady organizacji praktyk na amerykanistyce opisuje:

Regulamin praktyk dla studiów I stopnia

Regulamin praktyk dla studiów II stopnia 

Regulamin praktyk Wydziału Filologicznego UG

 

DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk znajdują się w zakładce:

Praktyki dokumenty

Szczegółowa instrukcja postępowania opisana jest w zakładce:

Praktyki instrukcja postepowania

 

BIURO KARIER

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego udziela studentom i absolwentom UG pomocy i wsparcia w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy, oferując między innymi:

  • Poradnictwo zawodowe i coaching
  • Pomoc w znalezieniu stażu, praktyk i pracy
  • Organizację szkoleń i warsztatów

Więcej o działalności Biura Karier UG:

Biuro Karier UG

 

FIRMY I INSTYTUCJE

Poniżej znajduje się przykładowa lista firm, instytucji i organizacji, w których studenci amerykanistyki odbywali praktyki w latach ubiegłych:

Biura tłumaczeń:

  • Biuro Tłumaczeń MBK Wejherowo
  • Biuro Tłumacza Przysięgłego Tomasz Wolbrecht
  • Anna Szubert Tłumacz Przysięgły
  • TEKST Katarzyna Bereda-Rosołek Tłumacz Przysięgły J. Ang

 

Akwarium Gdyńskie

American Corner

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój Start Up”, Gdańsk

Miinto Tech, Warszawa

MIR - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia

Muzeum Miasta Malborka

Newton Media SP z oo, Warszawa

Radio Mors, UG

State Street Bank International, oddział Gdańsk

”SHOMER-International” Association for Judeo-Christian Dialogue, Grodno, Białoruś

 

Studenci mogą również starać się o praktyki i staże w następujących firmach amerykańskich, mających siedziby w Trójmieście:

 

State Street https://www.statestreet.com/about/office-locations/poland-polishversion/careers/overview.html

PwC https://www.pwc.pl/pl/kariera.html

Accenture https://www.accenture.com/pl-pl/careers

Deloitte https://www2.deloitte.com/pl/pl/careers/studenci.html?icid=top_studenci#

Amazon https://www.amazon.jobs/pl/locations/gdansk-poland

Boeing https://jobs.boeing.com/#career-areas

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Kwit
Treść wprowadzona przez: Izabela Kwit
Ostatnia modyfikacja: czw., 13.01.2022 r., 9:17
Data publikacji: wt., 11.01.2022 r., 10:57