Konferencje

IV edycja Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne podejście” pod Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska

 

 

    21 maja 2022 roku odbyła się kolejna IV edycja Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne podejście” pod Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska.

     W konferencji wzięli udział przedstawiciele krajowych ośrodków naukowych:

Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego (Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, Instytutu Logopedii, Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Filologii Polskiej), Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum, UMK Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie, Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu w Sosnowcu, Uniwersytetu Łódzkiego,

oraz przedstawiciele z zagranicznych ośrodków naukowych:

Universität Braunschweig (Niemcy), Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Georgetown University (Ameryka), Nowego Bułgarskiego Uniwersytetu (Bułgaria), Uniwersytetu Masaryka (Czechy), İstanbul Gelişim Üniversitesi (Turcja), Uniwersytetu Macedońskiego (Macedonia).

     Dziękujemy za pomoc w organizacji i uczestnictwo studentom z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich:

Marcelinie Bułak (Filologia Rosyjska 1 rok 1 stopnia)

Natalii Heimowskiej (Filologia Rosyjska 1 rok 1 stopnia)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 28. Maj 2022 - 11:02; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: sobota, 28. Maj 2022 - 11:02; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydarzeniem. Serdecznie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W ankiecie zostaną Państwo poproszeni o przesłanie pliku z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Jest to warunek konieczny, abyśmy mogli przyjąć Państwa zgłoszenie. Dokument można znaleźć w wiadomości e-mail z zaproszeniem na konferencję lub pod adresem: https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_rusycystyki_i_studiow_wschodnich/pracownie_badawcze/pracownia_badan_nad_socjolingwistycznymi_aspektami_jezyka/konferencje

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Styczeń 2022 - 16:58; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 21. Styczeń 2022 - 09:51; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE

W dniach 30-31 maja 2019 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE zorganizowana przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownię Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka. Pomysłodawcą konferencji oraz przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr Joanna Mampe.

Na otwarciu przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału Filologicznego dr. hab. Maciej Michalski, prof UG. Uczestnicy wysłuchali bardzo interesujących wystąpień plenarnych przygotowanych przez  prof. dr hab. Ewę Komorowską, dr hab. Danutę Stanulewicz, prof. UG i dr hab. Żannę Sładkiewicz, prof. UG oraz referatów wygłoszonych w sekcjach. W konferencji oprócz polskich naukowców z różnych ośrodków akademickich udział wzięli goście zagraniczni z Rosji i Gruzji.

Konferencja stała się okazją do licznych owocnych naukowych dyskusji. Jej pokłosiem będzie monografia wieloautorska poświęcona badaniom socjolingwistycznym.

Więcej zdjęć do pobrania pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1-AGVlVnr8SeKu8t27FP38GbZ9xY_FnGr?usp=sharing

Fotorelacja

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Czerwiec 2019 - 11:43; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: sobota, 1. Czerwiec 2019 - 23:47; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE –
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE
Gdańsk, 31 maja – 1 czerwca 2019 r.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ –
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Гданьск, 31 мая – 1 июня 2019 г.

Konferencja odbędzie się w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 51
mapka
Załącznik Rozmiar
Program konferencji 437.5 KB
Wytyczne do druku 56.25 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Kwiecień 2019 - 17:33; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 26. Kwiecień 2019 - 23:29; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Konferencje

Pokłosiem międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce są monografie wieloautorskie (więcej o monografiach w zakładce publikacje)
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

okładkaMonografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

 

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

okładkaMonografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

 

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4

okładkaW przedstawionym tomie znalazły się teksty uwzględniające aspekt socjolingwistyczny w kontekście badania wspólnot dwujęzycznych oraz rozpatrywania płci jako czynnika różnicującego wypowiedź, w zbiorze znalazły się też artykuły z pogranicza socjolingwistyki i onomastyki, duża część prac zawartych w tej książce poświęcona jest funkcjonowaniu języka w sferze publicznej, językowemu obrazowi świata oraz socjolingwistycznemu ujęciu języka ogólnego. Zróżnicowanie tematyczne tekstów, które zostały opublikowane w niniejszej monografii, jest duże i poniekąd wynika ono z szerokiego zakresu badań socjolingwistyki.

 

 

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3

    W przedstawionym zbiorze znalazły się prace uwzględniające perspektywę socjolingwistyczną w badaniach mowy dziecka, glottodydaktyce oraz badaniach nad literaturą i językiem religijnym. Duże zróżnicowanie tematyczne artykułów oraz bogactwo obszarów, których one dotyczą, odzwierciedla szerokie horyzonty socjolingwistyki jako dyscypliny językoznawczej.

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, Tom 2, red. Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 206, ISBN: 978-83-7865-275-5

okładka 2

 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, red. Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 204, ISBN: 978-83-7865-234-2 Format A5

okładka 1

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 22:11; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 22:48; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce - II Międzynarodowa konferencja

Odbyła się już II Międzynarodowa Naukowa Konferencja z serii "Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce".

 

Załącznik Rozmiar
program_11.09_1.pdf 158.28 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Październik 2017 - 13:59; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 22:16; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

I Międzynarodowa Konferencja „SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

 

W  dniach 13-15 września 2015 r. odbyła się  

I Międzynarodowa Konferencja

 

„SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

Organizatorzy:

Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Uniwersytetu Gdańskiego,

Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

oraz

Katedra Języka Polskiego przy Instytucie Filologii Polskiej

 

 

Komitet Organizacyjny

dr Joanna Mampe

dr Hanna Makurat

Załącznik Rozmiar
druk_program.pdf 362.2 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 22:15; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe