Aktualności

Prelekcja dr Marty Noińskiej w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

Dnia 28.09.2023 r. dr Marta Noińska wygłosiła prelekcję pt. Gesty w komunikacji międzykulturowej dla uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Spotkanie zorganizowała dr Joanna Mampe.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Wrzesień 2023 - 21:48; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 29. Wrzesień 2023 - 22:04; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Prelekcja w Bibliotece Morenowej w Gdańsku

5 kwietnia 2022 odbyła się prelekcja na temat „Paryż w obrazach” w Bibliotece Morenowej w Gdańsku (dr Jolanta Hinc, dr Adam Jarosz, dr Joanna Mampe)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 20:53; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 20:53; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

wykład Macedonia

  1. kwietnia 2022 r. odbył się wykład dr hab. Prof. Biljany „Короновирус в зеркале лексики и фразеологии” Biljana Mirchevska (Macedonia)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 19:51; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 19:51; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Wykłady dr Tatiany Kadało

8 stycznia 2021 odbył się wykład na temat niewerbalnych środków komunikacji w różnych kulturach, a 9 marca 2021 na temat stereotypów poprowadzony przez dr Tatianę Kadolo dla studentów Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. luty 2022 - 17:48; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 2. luty 2022 - 17:48; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Современная Япония: опыт изучения языка и культуры

26 stycznia dr Grigorij Kazakov przeprowadził prelekcję  w języku rosyjskim na temat:  Современная Япония:  опыт изучения языка и культуры dla studentów koła Łomonosow i studentów Filologii Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Załącznik Rozmiar
lekcii_gdansk_2022.jpg 60.2 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. luty 2022 - 15:47; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 2. luty 2022 - 15:47; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Wykład „Specyfika języka rosyjskich mediów"

     Pani dr Joanna Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach współpracy z Pracownią Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytetem Gdańskim w przeprowadziła w dniu 24.01.2020 r. wykład „Specyfika języka rosyjskich mediów" dla studentów Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego.
     Założone cele spotkania  zostały zrealizowane, a wykład otrzymał wysokie oceny wśród uczestników. Współpraca przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
     Osoby biorące udział w spotkaniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 26. Styczeń 2020 - 09:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: niedziela, 26. Styczeń 2020 - 09:19; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE

W dniach 30-31 maja 2019 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE zorganizowana przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownię Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka. Pomysłodawcą konferencji oraz przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr Joanna Mampe.

Na otwarciu przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału Filologicznego dr. hab. Maciej Michalski, prof UG. Uczestnicy wysłuchali bardzo interesujących wystąpień plenarnych przygotowanych przez  prof. dr hab. Ewę Komorowską, dr hab. Danutę Stanulewicz, prof. UG i dr hab. Żannę Sładkiewicz, prof. UG oraz referatów wygłoszonych w sekcjach. W konferencji oprócz polskich naukowców z różnych ośrodków akademickich udział wzięli goście zagraniczni z Rosji i Gruzji.

Konferencja stała się okazją do licznych owocnych naukowych dyskusji. Jej pokłosiem będzie monografia wieloautorska poświęcona badaniom socjolingwistycznym.

Więcej zdjęć do pobrania pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1-AGVlVnr8SeKu8t27FP38GbZ9xY_FnGr?usp=sharing

Fotorelacja

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Czerwiec 2019 - 11:43; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: sobota, 1. Czerwiec 2019 - 23:47; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Wykłady Vilniaus Universitetas Wilno Litwa

НОВОСТНЫЕ ВИДЕОСЮЖЕТЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО

СТИЛЯ РЕЧИ И ЛЕКСИКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 

W dniach 10-14 września w ramach programu Erazmus + dr Joanna Mampe przeprowadziła wykłady na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie pt.:

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И КУЛЬТУРА РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА НА РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОТРАЖЕНИЯ ЦЕННОСТНОЙ

КАРТИНЫ МИРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Październik 2018 - 12:45; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 24. Październik 2018 - 12:45; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Рецензия Академикa РАЕН на сборник научных статей «Социолингвистические исследования в теории и практике: междисциплинарный подход» (Гданьский университет, 2018)

Рецензия

на сборник научных статей

«Социолингвистические исследования в теории и практике:

междисциплинарный подход»

(Гданьский университет, 2018)

 

(...) Рецензируемый сборник, несомненно, имеет практическую ценность: методологические основания междисциплинарного исследования современного информационного общества могут быть корректно экстраполированы на другие языковые явления (парадигматически или синтагматически соотносимые), а результаты представленных исследований, бесспорно, найдут применение в преподавании курсов и спецкурсов по социолингвистике, лингвокультурологии, компаративистике, типологическому языкознанию и в лексикографической и ортологической практике.

В целом предлагаемое научное издание демонстрирует современную парадигму лингвистического знания, интегрирующую разносторонние и разноуровневые вопросы теории и практики языка и смежных с ними отраслей, определяет вектор дальнейшего творческого поиска ученых в гуманитарной области и несомненно будет интересно и полезно научным работникам, преподавателям, обучающимся языковых вузов практикующим переводчикам широкой педагогической общественности.

 

 

Академик РАЕН,

доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры общего и русского языкознания

Государственного института

русского языка им. А.С.Пушкина                                                   Н.А. Боженкова

 

Załącznik Rozmiar
doc_-_11.10.2018_-_6-58.pdf 1.06 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Październik 2018 - 09:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 24. Październik 2018 - 09:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Pokaz zdjęć z Grodna

6 czerwca 2018r. na Uniwersytecie Gdańskim miał miejsce pokaz zdjęć z Grodna (koło Łomonosow)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Czerwiec 2018 - 20:25; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Czerwiec 2018 - 20:25; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Muzeum Zofii Nałkowskiej w Grodnie

21 maja studenci z koła Łomonosow zwiedzili muzeum Zofii Naukowskiej oraz Muzeum Uniwersytetu Janki Kupały w Grodnie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Czerwiec 2018 - 20:22; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Czerwiec 2018 - 20:22; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Wystawa zdjęć z Kaliningradu

22 maja odbyła się wystawa zdjęć z Kaliningradu (koło Łomonosow)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Czerwiec 2018 - 20:18; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Czerwiec 2018 - 20:18; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

Ukazał  się kolejny tom z cyklu:

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

Załącznik Rozmiar
Spis treści 900.09 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Maj 2018 - 12:28; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 20. Czerwiec 2018 - 18:46; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

Ukazał się kolejny tom z cyklu 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

Załącznik Rozmiar
Spis treści 941.59 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Maj 2018 - 12:26; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 20. Czerwiec 2018 - 18:51; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Wykład w Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze"

26 kwietnia odbył się kolejny wykład z mieszkańcami Pomorza mający na celu propagowanie kultury rosyjskiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. Kwiecień 2018 - 18:18; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 27. Kwiecień 2018 - 18:18; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Rosja oczami obcokrajowców - stereotypy. Prelekcja w Domu Sąsiedzkim

15 marca w Domu Sąsiedzkim odbyła sie prelekcja na temat Rosja oczami obcokrajowców - stereotypy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Marzec 2018 - 08:10; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Marzec 2018 - 08:10; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Проблемы современного образования - Григорий Казаков

25 stycznia 2018r. w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich przy współpracy z Pracownią został przeprowadzony wykład pt.:Проблемы современного образования przez wykładowcę Humanistycznego Uniwersytetu w Moskwie, Profesora Григория Казакова. W wykładzie wzięli udział studenci Filologii rosyjskiej oraz wykładowcy Instytutu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Styczeń 2018 - 12:53; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Styczeń 2018 - 12:53; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Wykład dr Joanny Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego

18 grudnia Pani dr Joanna Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich wykład poświęcony intertekstualności i precedensowości, który miał za zadanie wskazać jakie są podobieństwa i różnice w ujmowaniu tych dwóch pojęć w rosyjskich pracach naukowych, gdyż są one uważane za jeden z efektywniejszych środków oddziaływania, jakie stosują autorzy tekstów medialnych, prześcigając się w sposobach na pozyskanie coraz szerszej rzeszy czytelników. Przedstawiono różnorodne koncepcje dotyczące obu pojęć, wpływające na sposób ich definiowania, zaprezentowano modele intertekstualności, a także rodzaje precedensowych fenomenów (precedensowy tekst, sytuacja, wypowiedź, imię). Szczególną uwagę zwrócono na takie aspekty jak: baza kognitywna oraz kompetencja intertekstualna nadawcy i odbiorcy, wskazano również na najważniejsze funkcje pełnione przez teksty precedensowe. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Grudzień 2017 - 18:00; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 29. Grudzień 2017 - 18:00; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce - II Międzynarodowa konferencja

Odbyła się już II Międzynarodowa Naukowa Konferencja z serii "Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce".

 

Załącznik Rozmiar
program_11.09_1.pdf 158.28 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Październik 2017 - 13:59; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 22:16; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

II Międzynarodowa Konferencja „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne ujęcie” Gdańsk, 28-29 września 2017 r.

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich,

Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademia Wojenno-Morska w Kaliningradzie

zapraszają językoznawców, literatów, psychologów, socjologów i innych specjalistów do udziału w

 

II międzynarodowej konferencji

 

„SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

Gdańsk, 28-29 września 2017 r.

 

Komitet Naukowy Konferencji                                                     Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Mongina Magrufovna                                                       dr Tatiana Kopac

dr hab.Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG                      dr Joanna Mampe- Przewodnicząca                                    

dr hab. Nedezda Samsonowa, prof.                                    mgr Małgorzata Marciszewska               

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG                                   mgr Marta Noińska

dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG                                  dr Lada Ovcinnikova                                                                                                                     

                                                                          

     Termin nadsyłania propozycji referatów (20 minut) wraz z abstraktami upływa 30 maja 2017.

    Zgłoszenia, dane o autorach i tematy artykułów (kwalifikujących się jako rozdział w monografii wieloautorskiej) proszę przesyłać na adres j.mampe@ug.edu.pl

    

Prosimy o dokonywanie wpłat do 10 czerwca 2017 r. na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Bank PEKAO S.A.

Dla gości polskich: 450 ZŁ

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

subkonto KF-58-15 + Imię i nazwisko

Dla gości zagranicznych: 112 EURO

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

SWIFT: PKO PPL PW

Subkonto: KF-58-15 + Imię i nazwisko

Czas wystąpienia: 20 min.

Języki konferencji: polski, rosyjski. Osoby, które chcą wygłosić i opublikować artykuł w innym języku prosimy o kontakt do 30 maja 2017r.

Proponujemy Państwu noclegi w hotelach położonych niedaleko Uniwersytetu Gdańskiego:

 

HOTEL OLIVIA    http://www.domsportowca.org.pl/

Al. Grunwaldzka 470

80-310 Gdańsk

 

HOTEL OLIWSKI   http://www.oliwski.pl

ul. Piastowska 1

80-332 Gdańsk

 

Prosimy uczestników o dokonanie rezerwacji indywidualnej, kontaktując się z wybranym hotelem telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Termin wysłania tekstów do recenzji (20 000 znaków wraz ze spacjami) upływa 30 listopada 2017 r. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Marzec 2017 - 17:39; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 6. Marzec 2019 - 19:31; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4

W przedstawionym tomie znalazły się teksty uwzględniające aspekt socjolingwistyczny w kontekście badania wspólnot dwujęzycznych oraz rozpatrywania płci jako czynnika różnicującego wypowiedź, w zbiorze znalazły się też artykuły z pogranicza socjolingwistyki i onomastyki, duża część prac zawartych w tej książce poświęcona jest funkcjonowaniu języka w sferze publicznej, językowemu obrazowi świata oraz socjolingwistycznemu ujęciu języka ogólnego. Zróżnicowanie tematyczne tekstów, które zostały opublikowane w niniejszej monografii, jest duże i poniekąd wynika ono z szerokiego zakresu badań socjolingwistyki.

Redaktorzy: Joanna Mampe, Hanna Makurat, Łada Owczinnikowa, Fadhil Marzouk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Lipiec 2016 - 16:19; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 13. Lipiec 2016 - 16:19; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3

    Pojawiła się długo oczekiwana część trzecia Socjolingwistycznych badań w teorii i praktyce pod redakcją Joanny Mampe, Hanny Makurat, Lady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka.

    W przedstawionym zbiorze znalazły się prace uwzględniające perspektywę socjolingwistyczną w badaniach mowy dziecka, glottodydaktyce oraz badaniach nad literaturą i językiem religijnym. Duże zróżnicowanie tematyczne artykułów oraz bogactwo obszarów, których one dotyczą, odzwierciedla szerokie horyzonty socjolingwistyki jako dyscypliny językoznawczej.

Załącznik Rozmiar
mampe_3_socjolingw_-_spis.pdf 167.02 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 31. Maj 2016 - 15:19; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 31. Maj 2016 - 15:19; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Wykład gościnny dr Joanny Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego

    Pani dr Joanna Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach współpracy z Pracownią Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim przeprowadziła  18 maja 2016 roku wykład  „Tendencje we współczesnych badaniach nad rosyjskim i polskim językiem mediów" dla studentów Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
    W ramach wykładu zostały przedstawione teksty prasowe, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów informacyjnych oraz tych zamieszczanych w rubryce „Opinie”, których autorami są głównie pisarze, publicyści, politolodzy w celu zanalizowania ich języka. Omówione zostały charakterystyczne zwroty używane w dyskursie dziennikarskim oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem takich środków językowych, jak: synonimy, antonimy, metafory, porównania i in. 

      Założone cele spotkania  zostały zrealizowane, a wykład otrzymał wysokie oceny wśród uczestników.

     Osoby biorące udział w spotkaniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Maj 2016 - 23:26; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 18. Maj 2016 - 23:29; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Сакральная лексика в системе языка - 2016

  okładka 

Книга представляет собой опыт изучения некоторых религиозных аспектов языка, которые становятся все более актуальными в свете обострения проблем национальной, культурной и религиозной идентичности. Целью исследования было описать и осмыслить особенности сакральной лексики в системе языка и через это приблизиться к пониманию закономерностей взаимодействия языка и религии. Поднимаются такие вопросы, как «что такое сакральное?», «есть ли что-то святое в современной культуре?», «в чем особенность перевода священных текстов?», «как различается религиозная лексика русского и английского языков?», «почему в некоторых языках религиозные слова становятся ругательными?», «какие обороты повседневной речи происходят из религиозных выражений?», «почему сакральные слова не подчиняются современным языковым нормам?», «почему советские гимны полны церковнославянизмов и библеизмов?».

     Книга будет представлять интерес для филологов, переводчиков, религиоведов и для всех, кто интересуется вопросами языка, религии и культуры.

Авторы: 

Казаков Г.А.

http://kdu.ru/node/683

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 7. luty 2016 - 21:44; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 20. Czerwiec 2018 - 19:33; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

I Międzynarodowa Konferencja „SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

 

W  dniach 13-15 września 2015 r. odbyła się  

I Międzynarodowa Konferencja

 

„SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

Organizatorzy:

Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Uniwersytetu Gdańskiego,

Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

oraz

Katedra Języka Polskiego przy Instytucie Filologii Polskiej

 

 

Komitet Organizacyjny

dr Joanna Mampe

dr Hanna Makurat

Załącznik Rozmiar
druk_program.pdf 362.2 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Grudzień 2018 - 22:15; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Pierwszy kaszubski doktorat

Promocja pierwszego kaszubskiego doktoratu. Hanna Makurat

Dnia 20 lutego br. w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się uroczystość poświęcona pierwszej kaszubskojęzycznej pracy doktorskiej pt. „Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub”, której Autorką jest Hanna Makurat, etnofilolog z Uniwersytetu Gdańskiego.Laudację wygłosił prof. Marek Cubulski, a dowcipnego wprowadzenia dokonał Adam Hebel. Wydawcą książki jest Instytut Kaszubski.

Hanna Makurat zdradziła zebranym tajniki pracy badawczej, dzięki której powstała praca wartościowa naukowo, a przy tym istotna ze względu na język, w którym została napisana – po kaszubsku. Prekursorskie znaczenie zastosowania języka kaszubskiego jest, w przypadku dzieła naukowego, szczególnie godne polecenia.

Drobiazgowe badania terenowe przeprowadzane przez Autorkę podnoszą wagę pracy i świadczą o pasji badawczej młodego naukowca. Gratulacje Hannie Makurat złożyli m.in. Starosta Wejherowska Gabriela Lisius i starosta pierwszej kadencji, Grzegorz Szalewski, który dodatkowo ufundował nagrodę dla Autorki pierwszej kaszubskojęzycznej pracy doktorskiej.

Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Muzeum był Piotr Schmandt.

Tekst: Piotr Schmandt/tf
Zdjęcia: Piotr Schmandt

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:08; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:08; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE - INTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE – MONOGRAFIA Tom 2

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE - INTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE – MONOGRAFIA Tom 2

Styczeń 2015
Z przyjemnością informuję, iż drugi tom serii Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne ujęcie jest już w sprzedaży. Zapraszam na stronę Wydawnictwa UG.

http://kiw.ug.edu.pl/…/751-socjolingwistyczna-badania-w-teo…

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:04; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:04; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE -I NTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE - MONOGRAFIA

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE -I NTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE - MONOGRAFIA

Wrzesień 2014r.
Z przyjemnością informuję, iż pierwszy tom serii Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne ujęcie jest już w sprzedaży. Zapraszam na stronę Wydawnictwa UG.

http://kiw.ug.edu.pl/…/679-socjolingwistyczna-badania-w-teo…
Redaktorzy: dr Joanna Mampe, prof. Łada Owczinnikowa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:00; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 14:00; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Dzień Wysockiego

     Dnia 7 listopada 2013r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbył się „Dzień Wysockiego”. Seminarium przeprowadzone zostało przez Panią Profesor Ładę Owczinnikową z Bałtyckiego Wojenno-Morskiego Instytutu w Kaliningradzie, Katedry Języka Rosyjskiego. Celem wykładu było zapoznanie studentów z życiem Władimira Wysockiego, które przedstawiono poprzez słowa z Jego autobiografii, Jego wierszy oraz na podstawie wspomnień przyjaciół wielkiego Artysty. W czasie wykładu odbył się konkurs z elementami zabawy. Spotkanie zakończył pokaz filmu: "Место встречи изменить нельзя".

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 13:57; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Listopad 2015 - 13:57; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe