Publikacje Pracowni

Spis publikacji 2021-2023

Kopac, Tatiana, Музыка в романе Евгения Водолазкина „Брисбен”, „Studia Rossica Posnaniensia”, 2023, XLVIII/I, s. 23–36.

Kopac, Tatiana, Языковая личность музыканта в романе Е. Водолазкина „Брисбен”, w: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, pod red. J. Mampe, J. Hinc, A. Jarosza, t. 9, Gdańsk 2023, s. 95–116.

Kopac, Tatiana, Образы земли в русском языке и культуре. Избранные примеры, w: Żywioły. Motyw ziemi w literaturze, kulturze i sztuce, pod red. L. Kality, D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk: WUG, 2022, s. 69–80.

Kopac, Tatiana, „Обучение душ”. О роли духовной музыки, w: Wielkie religie świata w języku i kulturze. Islam. Dialog, red. M. Jaszczewska, T. Kopac, W. Stec, Gdańsk: 2022, s. 107–124.

Kopac, Tatiana, О времени детей и подростков (Е. Водолазкин „Брисбен”, Н. Дашевская „Около музыки”), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 22, 2022, s. 45–61.

Kopac, Tatiana, „Я пою, следовательно, я существую”. Песенный дискурс в аспекте идентичности россиян, w: W poszukiwaniu tożsamości językowej, pod red.  A. Hau, M. Trendowicza, t. 6, Gdańsk: WUG, 2021, s. 137–152.

H. Makurat-Snuzik (2023), Metafory konceptualne w tekstach o tematyce muzycznej publikowanych na kaszubskojęzycznych blogach, w: Mampe Joanna, Hinc Jolanta, Jarosz Adam, red., Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, vol. 9, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 117-130.

H. Makurat-Snuzik (2022), Kaszubskie formacje deminutywne w utworach poetyckich Tomasza Fopkego, [w:], Słowotwórstwo w systemie i w tekście. Wokół słów i znaczeń, nr 9,  Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 179-191.

H. Makurat-Snuzik (2022), (Nie)przekładalne neologizmy Leśmiana w tłumaczeniu na kaszubski język regionalny, „Tekstualia”, nr 3 (70), s. 41-55.

Mampe Joanna, Hinc Jolanta, Jarosz Adam (red.), Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne , vol. 9, 2023, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 203 s., ISBN 978-83-8206-522-0

Noińska, Marta. „Wartości w orędziach bożonarodzeniowych Elżbiety II”. Wielkie religie świata w języku i kulturze: chrześcijaństwo, islam, dialog, zredagowane przez Magdalena Jaszczewska i in., 2022, s. 55–65.
 
Jaszczewska, Magdalena, i Marta Noińska. „Polskie I Angielskie Paremie O Szczęściu”. Forum Filologiczne Ateneum, 1 10, 2022, s. 109–124, https://doi.org/10.36575/2353-2912/1(10)2022.109.

POLAT SEVDA (2022).  Similar words in Russian: Paronyms.  RumeliDE Journal of Language and Literature Studies(31), 1605-1621., Doi: 10.29000/rumelide.1222383 (Publication No: 8039464)

POLAT SEVDA (2021).  Russkiy molodyojny jargon kak obyekt yazıkovoy igrı....  IDIL Journal of Art and Language, 10(81), 813-821., Doi: 10.7816/idil-10-81-08 (Publication No: 7137909)    

POLAT SEVDA (2022).  Slovoobrazovaniye, kak metod izuçeniya novoy leksiki na urokah RKI: na primere otglagolnıh sushchestvitelnıh (turetskaya auditoriya).  Mir russkogo yazyka i kultury v prostranstve informatsionnıh tehnologiy, Mezhdunarodnaya nauçno-praktiçeskaya konferentsiya po RKİ-2022, 39-45. (Full Text Paper/Oral Presentation)(Publication No:7714031)    

Rudnicka Karolina Zuzanna, Miejskie inskrypcje jako zwierciadło wydarzeń politycznych, W: Język, polityka, ideologia / Sładkiewicz Żanna, Noińska Marta (red.), 2023, vol. 1, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.145-158, ISBN 978-83-8206-541-1

Wasiluk, Joanna, Функционирование англицизмов в русских рекламных текстах (на примере женских глянцевых журналов), „Przegląd Środkowo-Wschodni”, T. 6, 2021, s. 225-240.

Wasiluk, Joanna, Język mediów czy język w mediach – rozważania na na temat specyfiki rosyjskiego dysursu medialnego, „Language and Literary Studies of Warsaw”, T. 11, 2021, s. 97-110.

Wasiluk, Joanna, Воздействующий потенциал лексической системы в заголовках интернет-статей (на примере интернет-изданий российских печатных газет), [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne, T. 9, Mampe J., Hinc J., Jarosz A. (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2023, s. 143-156.

Wasiluk, Joanna, Российские печатные СМИ и их онлайн-версии – взаимодействие или противостояние (на материале заголовков), с. 119-133.

Wielądek Karolina, Spontaniczny charakter napisów w miejskiej przestrzeni publicznej Gdańska , W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne / Mampe Joanna [i in.] (red.), 2020, vol. 8, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.63-76, ISBN 978-83-8206-064-5

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Wrzesień 2023 - 21:36; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 29. Wrzesień 2023 - 21:44; osoba wprowadzająca: Marta Noińska

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 8

Ósmy tom monografii zbiorowej pt. Socjolingwistyczne badania w  teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne zawiera 18 artykułów w języku polskim, rosyjskim i niemieckim autorstwa badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Poszczególne teksty poświęcone są takim zagadnieniom, jak: przekład kodu wizualnego, tłumaczenia filozoficzne w perspektywie diachronicznej, feminizacja języka niemieckiego w świetle przekładu na język polski, komunikacja w języku kaszubskim i śląskim, metody zbierania danych socjolingwistycznych, pragmatyka dyrektywnych aktów mowy, język reklamy, odzwierciedlenie nowej leksyki we współczesnych słownikach języka angielskiego i rosyjskiego, językowe strategie samookreślenia młodych kobiet, charakter napisów w przestrzeni miejskiej i in.
Zróżnicowanie tematyczne artykułów odzwierciedla nie tylko kierunki współczesnych badań lingwistycznych i lingwistyczno-kulturowych, lecz również ich interdyscyplinarność, co wpisuje się w tytuł serii wydawniczej.

Załącznik Rozmiar
tom8.jpg 2.17 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. luty 2022 - 17:03; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 2. luty 2022 - 17:04; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Tom 7

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu siódmy już tom serii wydawniczej pt. Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Publikacja zawiera dwanaście artykułów w językach polskim, rosyjskim oraz angielskim, stanowiących efekt badań i refleksji z obszaru socjolingwistyki, glottodydaktyki oraz językoznawstwa.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. luty 2022 - 16:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 2. luty 2022 - 16:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Сакральная лексика в системе языка - 2016

  okładka 

Книга представляет собой опыт изучения некоторых религиозных аспектов языка, которые становятся все более актуальными в свете обострения проблем национальной, культурной и религиозной идентичности. Целью исследования было описать и осмыслить особенности сакральной лексики в системе языка и через это приблизиться к пониманию закономерностей взаимодействия языка и религии. Поднимаются такие вопросы, как «что такое сакральное?», «есть ли что-то святое в современной культуре?», «в чем особенность перевода священных текстов?», «как различается религиозная лексика русского и английского языков?», «почему в некоторых языках религиозные слова становятся ругательными?», «какие обороты повседневной речи происходят из религиозных выражений?», «почему сакральные слова не подчиняются современным языковым нормам?», «почему советские гимны полны церковнославянизмов и библеизмов?».

     Книга будет представлять интерес для филологов, переводчиков, религиоведов и для всех, кто интересуется вопросами языка, религии и культуры.

Авторы: 

Казаков Г.А.

http://kdu.ru/node/683

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 7. luty 2016 - 21:44; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 20. Czerwiec 2018 - 19:33; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

Ukazał  się kolejny tom z cyklu:

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

Załącznik Rozmiar
Spis treści 900.09 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Maj 2018 - 12:28; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 20. Czerwiec 2018 - 18:46; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

Ukazał się kolejny tom z cyklu 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

Załącznik Rozmiar
Spis treści 941.59 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Maj 2018 - 12:26; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 20. Czerwiec 2018 - 18:51; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne

Cykl monografii zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte są m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, badania wspólnot dwujęzycznych, płeć jako czynnik różnicujący wypowiedź, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Autorzy analizują problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej, etnografii, onomastyki z zastosowaniem różnych metod badawczych. Teksty napisane są w języku polskim, rosyjskim, kaszubskim. Książki adresowane są zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki. 

 

okładka 1okładka 2okładka 3okładka 4

 • Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, Tom 1, red. Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 204, ISBN: 978-83-7865-234-2 Format A5
 • Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, Tom 2, red. Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 206, ISBN: 978-83-7865-275-5
 • Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, Tom 3, red. Joanna Mampe, Hanna Makurat, Łada Owczinnikowa, Fadhil Marzouk (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 250, ISBN: 978-83-7865-397-4
 • Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscplinarne, Tom 4, red. Joanna Mampe, Hanna Makurat, Łada Owczinnikowa, Fadhil Marzouk (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, ss. 292, ISBN: 978-83-7865-398-1
Załącznik Rozmiar
Spis treści, tom 1 205.24 KB
Spis treści, tom 2 176.13 KB
Spis treści, tom 3 167.02 KB
Spis treści, tom 4 243.75 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 21:14; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: niedziela, 22. Listopad 2020 - 20:03; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Dorobek naukowy Pracowni

Кадоло Т.А. Способы номинации в эмпоронимах города Абакана // Dialogul slavistilor la inceputul secolului al XXI-lea. Anul III / Editors: Katalin Balazs, Ioan Herbil. – Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta, 2014. – № 1. – Р. 134-140.

Кадоло Т.А. Социолингвистический анализ языкового пространства города: основные направления // Sociolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom I / pod redakcją Joanny Mampe i Łady Owczinnikowej. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. – S. 57-73.

Кадоло Т.А. Категория полиситуативности в текстах массовой культуры // Вестник Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. – Будапешт, 2014. – № 28. – C. 122-125.                

Кадоло Т.А. Антиномичность как основа меметичности // Иностранные языки и межкультурная коммуникация: роль и место в современном образовании: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Абакан, 15-16 октября 2014 г.) / отв. ред. И.П. Амзаракова. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова", 2014. – С. 124-129.    

Кадоло Т.А., Линькова М.В. Лингвокультурологический анализ прецедентных текстов на материале социальных сетей // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – Абакан:  Издательство ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова", 2014. – № 7. – С. 55-59. 

Кадоло Т.А. Языковое пространство города как объект лингвистического анализа // Славистика. Књига XVIII / Главни уредник Петар Буњак. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2014. – С. 263 – 267.

Кадоло Т.А. Элементы научно-исследовательской деятельности при изучении лингвистических дисциплин // Руски језик као инословенски. Књига VI / Главни уредник Вера Белокапић-Шкунца. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2014. – С. 49 – 58.

Кадоло Т.А. Культурные смыслы в наименованиях торговых объектов города Абакана: основные подходы к исследованию // Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: материалы IX Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию высшего филологического образования в Республике Хакасия, 24-25 ноября 2014 г., г. / науч. ред. И.В. Пекарская; отв. ред. В.П. Антонов. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова", 2014. – С. 7-9.

Кадоло Т.А. Принцип системности в эмпоронимике (на материале наименований г. Абакана) // Знание. Понимание. Умение. – 2015. – № 2. – С. 196 – 205.      

Кадоло Т.А. Общее языкознание: учебно-методический комплекс по дисциплине: практикум. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2015. – 52 с.           

Кадоло Т.А. Разновидности и способы номинации в наименованиях торговых объектов города Абакана [Текст] (научная статья)      печатная        Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. – 2015. – Том 15. – Выпуск 3. – С. 51-55.           

Кадоло Т.А. Лингвосемиотический анализ наименований городских торговых объектов (на материале эмпоронимов города Абакана) // В мире научных открытий. – 2015. – № 7.8 (67). – С. 2920 – 2930.       

Кадоло Т.А. Методические рекомендации по изучению повседневного речевого материала в научно-исследовательской работе студентов // Руски језик као инословенски: савремено изучавање руског језика и руске културе у инословенском окружењу. Књига VII / Главни уредник Ксенија Кончаревић. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2015. – С. 125 – 132.

Кадоло Т.А. Методы изучения наименований городских торговых объектов в нормативном аспекте (на материале эмпоронимов города Абакана) // Вестник Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. – Будапешт, 2015. – № 29. – C. 116-121.

Кадоло Т.А. Анализ мотивационных признаков наименований магазинов одежды (на материале эмпоронимов города Абакана) // Вестник Кемеровского государственного университета. – Кемерово, 2015. – № 4 (64). Т. 4. – С. 86-89.

Кадоло Т.А. Основные аспекты изучения имен собственных в языковом пространстве города // Славистика. Књига XIX / Главни уредник Петар Буњак. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2015. – С. 215 – 219.

Кадоло Т.А. Изучение эмпоронимов в нормативном аспекте: принципы симметрии и асимметрии // Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: история и современность: материалы X Международной научно-практической конференции (Абакан, 24–26 ноября 2015 г.) / науч. ред. И. В. Пекарская; отв. ред. В. П. Антонов. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2015. – С. 79-81.                 

Кадоло Т.А. Архетипы в наименованиях городских торговых объектов (на материале эмпоронимов города Абакана) // В мире научных открытий. – 2015. – № 11.2(71). – С. 1039 – 1048.       

Кадоло Т.А. Изучение путей нормализации в области эмпоронимики: разновидности нормативности // В мире научных открытий. – 2015. – № 11.2(71). – С. 1049 – 1058.       

Кадоло Т.А. Детерминантно-доминантный подход к изучению наименований городских торговых объектов // Современные исследования социальных проблем. – 2015. – № 11. – С. 225-235.             

Кадоло Т.А. Разработка методики анализа направлений сити-брендинга в рамках научно-исследовательской работы студентов (отчет о научно-исследовательской работе). – Абакан, 2015. – 41 с. (№ госрегистрации 115072210036. Инв.№ 1150709059102. Дата утверждения отчёта 01.12.2015).         

Кадоло Т.А. Разработка методики анализа направлений сити-брендинга в рамках научно-исследовательской работы студентов (информационная карта реферативно-библиографических сведений о результатах НИОКТР с отчётом). Рег. номер ИКРБС 216020810104 от 08.02.2016. Номер госрегистрации 115072210036. Инв. номер 1150709059102.

Кадоло Т.А., Мальцева В.М. Проблемы современной городской номинации Республики Хакасии: пути целесообразного выбора и формирования языкового вкуса: библиографические ориентиры. – Абакан: ООО «Книжное издательство "Бригантина"», 2016. – 40 с.   

Кадоло Т.А. Изучение наименований городских торговых объектов в нормативном аспекте // Sociolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom IV / pod redakcją Joanny Mampe i Łady Owczinnikowej. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 101-111.

Кадоло Т.А. Основные тенденции в современной эмпоронимике: принцип экономии // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – 2016. – № 15. – С. 25-28.     

Кадоло Т.А. Анализ нормативности в наименованиях продуктовых магазинов города Абакана // Современные исследования социальных проблем. – 2016. – № 4-3 (28). – С. 160-170.         

Кадоло Т.А. Пути целесообразного выбора наименования торгового объекта // Современные исследования социальных проблем. – 2017. –  Том 9. – № 1-2. – С. 55-64.     

Кадоло Т.А. Процесс нормализации в области городской номинации // Славистика. Књига XXI / Главни уредник Људмила Поповић. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2017. – С. 216-220.

Кадоло Т.А. Организация научно-исследовательской работы студентов по созданию словаря региональной лексики г. Абакана // Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu / pod redakcją Joanny Mampe, Jolanty Hinc i Adama Jarosha. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. – S. 123-132.

Кадоло Т.А. Использование ресурсов социальной сети «ВКонтакте» в учебном процессе // Актуальные вопросы исследования социальной сети: материалы II Международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2017 года / отв. ред. Г.Г. Салихов, М.Г. Бреслер [и др.]. – Уфа: Козлов Павел Евгеньевич, 2017. – C. 221-229. 

Кадоло Т.А. Использование ресурсов социальной сети «Facebook» для вовлечения учащихся в процесс обучения // Виртуальная реальность современного образования: идеи, результаты, оценки. Материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции «Виртуальная реальность современного образования. VRME 2017» : сборник статей и тезисов ; г. Москва, 2–6 октября 2017 г. / под общ. ред. М. Е. Вайндорф-Сысоевой; Московский педагогический государственный университет. Институт физики, технологии и информационных систем [Электронное издание]. – Москва : МПГУ, 2017. – С. 58-65.    

Кадоло Т.А. Комплекс заданий и вопросов к рассказу Аркадия Аверченко «О детях» // Современные технологии обучения русскому языку как иностранному: материалы международных курсов повышения квалификации (1 сентября – 30 ноября 2017 г.). – Киров : ООО «Издательство Радуга-ПРЕСС», 2017. – С. 307-312.        

Кадоло Т.А. Речевое пространство сибирского города в лингвистическом краеведении // XV Зыряновские чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Курган, 7-8 декабря 2017 г.). – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2017. – C. 151-153.    

Кадоло Т.А. Провинциальный город как объект брендирования в научно-исследовательской работе студентов (на примере Абакана) // Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности: Сб. науч. ст.: Материалы VIII Международных Стахеевских чтений, Елабуга, 16-17 ноября 2017 г. / Сост. И.В. Маслова, И.Е. Крапоткина, Г.В. Бурдина. – Елабуга, 2017. – C. 315-318.             

Кадоло Т.А. Использование приемов фантазирования Джанни Родари при изучении русского языка как иностранного // Международная научно-практическая интернет- конференция «Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018. – C. 478-482.

Кадоло Т.А. Мифологемы в наименованиях торговых объектов города Абакана // Миф: история, политика, культура: Сборник материалов I Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь) / Под редакцией О.А. Габриеляна, А.В. Ставицкого. – Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 2018. – C. 313-318.

Кадоло Т.А. Теоретические и методологические основы преподавания дисциплины «Древние языки и культуры» // Классические языки в постклассический период: сб. статей / науч. ред.: Н.Г. Николаева, А.В. Ермошин, А.И. Кузовенкова; ред.-сост. И.А. Рассохина. – Казань: Бриг, 2017. – 194 с.                

Кадоло Т.А. Вывеска как разновидность рекламного текста // Sociolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom VI / pod redakcją Joanny Mampe, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 75-87.

Кадоло Т.А. Система интерфейсов для изучения русского языка и культуры речи в вузе // Иннова – 2018: Материалы международной научно-методической конференции «Иннова – 2018» (19-20 апреля 2018 г.). – Костанай: Издательство Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова, 2018. – С. 82-84. 

Книги

 1. Казаков Г.А. Сакральная лексика в системе языка. М.: КДУ, 2016.
 2. Казаков Г.А., Щербак С.Ф. Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания первого иностранного языка». М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2017.
 3. Казаков Г.А. Рабочая программа дисциплины «Теория первого иностранного языка». М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2017.
 4. Казаков Г.А. Семенов А.Л., Щербак С.Ф., Ясинская М.Б. Рабочая программа дисциплины «Особенности переговорного процесса в межкультурном контексте (на английском языке)». М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2017.
 5. Казаков Г.А., Щербак С.Ф. Рабочая программа дисциплины «Лингвострановедение (первый иностранный язык)». М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2017.

Статьи

 1. Kazakov G. Michael Janich: Speak Like a Native: Professional Secrets for Mastering Foreign Languages // Geolinguistics, 2013-2014, №39 (New York).
 2. Казаков Г.А. Опыт сопоставления сакральных эпитетов русского и английского языков // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2014, №2, часть 1.
 3. Казаков Г.А. Социолингвистика сакрального // Социолингвистические исследования в теории и практике. Интердисциплинарный подход. Том 1. Гданьск: Гданьский университет, 2014.
 4. Казаков Г.А. Каким должен быть педагог (мысли вслух) // Опыт (ОРЮР), 2014, №153.
 5. Казаков Г.А. Понятие сакрального в языке и культуре // Феномен творческой личности в культуре. Материалы VI международной конференции. М.: ФИЯР МГУ, 2014.
 6. Kazakov G. Views of university education in ‘Oxford As I See It’ by Stephen Leacock and ‘Наша университетская наука’ by Dmitry Pisarev // Сборник научных трудов. Выпуск 11 / Под ред. С. Г. Тер-Минасовой и М. Г. Бахтиозиной. М.: Университетская книга, 2014.
 7. Kazakov G. Some Ideas on How to Improve One’s English // Studies in Foreign Languages (Daito Bunka University, Tokyo), 2015, Vol. 16.
 8. Казаков Г. Заметки из Японии // Русская жизнь (Сан-Франциско), 7 февраля 2015.
 9. Казаков Г. О конференции // Внешкольное воспитание в современной России. Сборник материалов по итогам конференции. М: ВНИИгеосистем, 2015.
 10. Казаков Г.А. Борис Мартино и его вклад в российскую внешкольную педагогику // Внешкольное воспитание в современной России. Сборник материалов по итогам конференции. М.: ВНИИгеосистем, 2015.
 11. Казаков Г.А. Российское скаутское движение и религия (попытка обзора) // Внешкольное воспитание в современной России. Сборник материалов по итогам конференции. М.: ВНИИгеосистем, 2015.
 12. Казаков Г. Письмо из Японии // Русская жизнь (Сан-Франциско), 2 мая 2015.
 13. Kazakov G. A University Course in Methods of Accelerated Language Learning: Ideas and Experience // Multilingual Perspectives in Geolinguistics. Raleigh (North Carolina): Lulu Press, 2015.
 14. Kazakov G. Problemas de educación lingüística y sus posibles soluciones // Estudios Lingüísticos. IX Conferencia Internacional Lingüística 2015 [CD-ROM] / Instituto de Literatura y Lingüística “José Antonio Portuondo Valdor”. La Habana, 2015.
 15. Казаков Г.А. Методики скорого освоения языков: идеи, опыт и программа курса // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2016, №1.
 16. Казаков Г.А. Как улучшить знание английского языка // Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики, 2016, №1 (13).
 17. Казаков Г.А. Всё об истории российского скаутского движения // Библиография и книговедение, 2016, №4. То же в: О «Справочнике по истории ОРЮР» Р. В. Полчанинова // Русская жизнь (Сан-Франциско), 14 мая 2016. То же в послесловии к: Полчанинов Р.В. Справочник по истории ОРЮР – Организации российских юных разведчиков. М., 2016 [2-е изд.], 2017 (3-е изд.).
 18. Казаков Г.А. Методические идеи американского военного лингвиста // Высшее образование для XXI века: ХIII Международная научная конференция. Москва, 8–10 декабря 2016 г. Доклады и материалы. Круглый стол «Оптимизация преподавания филологических дисциплин в вузе». М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016.
 19. Казаков Г. Конференция по внешкольному воспитанию, посвященная 100-летию II Съезда по скаутизму // Русская жизнь (Сан-Франциско), 31 декабря 2016. То же в: Опыт (ОРЮР), 2017, №163.
 20. Kazakov G. Polyglossia and Polyglottery Conference in New York City, 2013 // International Conference on Multilingual Proficiency: Language, Polyglossia and Polyglottery (September 6-7, 2013) / The American Society of Geolinguistics. New York, 2016.
 21. Kazakov G. Polyglottery as a Science // International Conference on Multilingual Proficiency: Language, Polyglossia and Polyglottery (September 6-7, 2013) / The American Society of Geolinguistics. New York, 2016.
 22. Казаков Г.А. Творческая личность патриарха Афинагора // Феномен творческой личности в культуре. Выпуск 7. Материалы VII Международной научной конференции. М.: ИД «Международные отношения», 2017.
 23. Казаков Г.А. Съезд полиглотов в Братиславе: Polyglot Gathering 2017 // Вопросы психолингвистики, 2017, №3 (33).
 24. Kazakov G. Report on Polyglot Gathering 2017 in Bratislava // Geolinguistics, 2015-2017, №40 (New York).
 25. Казаков Г.А. Анализ педагогической ситуации в современной России: данные скаутских конференций по внешкольному воспитанию // Высшее образование для XXI века: проблемы воспитания. XIV Международная научная конференция. 14–16 декабря 2017 г. В двух частях. Доклады и материалы. Часть I. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2017.
 26. Казаков Г.А. Лексические аспекты английских переводов Библии // Лингвокультурологические исследования. Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, М. Л. Ковшова. М.: Гнозис, 2018.

H. Makurat, Frazeologizmy w przekładzie na język kaszubski książki Balbina z IV B Danuty Stanulewicz. Krytyka przyjętej przez tłumaczkę strategii translatorskiej, „Zeszyty Łużyckie” 2017, t. 51, s. 273-288.

H. Makurat, W jakim zakresie tłumacz tekstów literackich z języka polskiego na kaszubszczyznę jest pośrednikiem między kulturami?, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” 2017, nr 12, s. 237-248.

H. Makurat, Frazeologizmy i przysłowia w przekładzie bajek Iwana Kryłowa z języka rosyjskiego na kaszubszczyznę, „Prace Językoznawcze” 2017, XIX / 4, s. 93-105.

Uwarunkowane kulturowo zmiany językowe w kaszubskim przekładzie „Bajki o rybaku i rybce” Aleksandra Siergiejewicza Puszkina, „Język a Kultura” 2016, t. 26, s. 347-354.

Socjolingwisticznô jeleżnosc bilingwalny wsë Lësé Jamë [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne, t. 4, red. J. Mampe, H. Makurat, Ł. Owczinnikowa, F. Marzouk, Gdańsk 2016, s. 27-37.

Cechy języka utworów poetyckich klëkowców, [w:], J. Ceynowa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, opracowanie i przypisy H. Makurat, wstęp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, H. Makurat, Gdańsk 2015, s. LXIX-CXXXII.

Cësk słowarza Jana Trepczika na sztôłtowanié sã terôczasny kaszëbskòjãzëczny lingwisticzny terminologii, „Acta Cassubiana” 2015, t. XVII, s. 143-151.

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Светская жизнь и скрытые смыслы в заголовках глянцевых журналов. Гданьск: Монография Гданьского университета «Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход».Т. 2. Гданьск: Изд-во Гданьского университета. 2015

Joanna Mampe, Lada Ovcinnikova, Туристическая реклама на русском и польском языках как отражение ценностной картины мира потребителей. Гданьск: Монография Гданьского университета «Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход». Т. 1. Гданьск: Изд-во Гданьского университета, 2014

Lada Ovcinnikova, Одухотворение животного мира  в ценностной картине мира Ю.Н.Куранова. (Доклад, статья) Сборник материалов международной научно–практической конференции «Бестиарный код культуры». Москва, Изд–во РГГУ, 2015 г.

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Выражение безразличия в польской и русской речи. «Говорим, как говорим». Речевая коммуникация: интердисциплинарный подход. Гданьск, 2014.

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Современные тексты рекомендательного характера как средство формирования ценностной картины мира. «Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход». Т. 4. Гданьск: Изд-во Гданьского университета, 2016

Lada Ovcinnikova, Военная метафора в романе Б.Н. Бартфельда «Возвращение на Голгофу» Современный русский язык в теории и практике. Варшава, 2017

Lada Ovcinnikova, Joanna Mampe, Творческая работа с медиасредствами как возможность драматизации учебного процесса при изучении языка специальности. Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарные исследования. Т. 5. Издательство Гданьского университета, 2018.

Шуников В.Л. Анализ художественного текста (эпическая проза). Ярославль: изд-во «Канцлер», 2014. 68 с.       

Шуников В.Л. Синтез эпоса и драмы в романе Вл. Маканина «Две сестры и Кандинский» // Вестник Тверского государственного университета, Серия: Филология, 2014, № 3. С. 146-153.    

Шуников В.Л. «Эстетическая глобализация»: стирание родовых границ в новейшей российской литературе // Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход / под ред. И. Мампе и Л. Овчинниковой. - Гданьск: издательство Гданьского университета, 2014. - Т. 1. С. 94-108.

Шуников В.Л. Диптих как жанровая модификация новейшей драмы (на материале пьесы А. Зензинова и В. Забалуева «Поспели вишни в саду у дяди Вани») // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2015, № 3. С. 31-39.

Шунков В.Л. Драматизация эпоса и лирики в новейшей российской литературе // Вестник РГГУ, 2015, №8 (151) С. 43-52.

Шуников В.Л. Трансформация родовых черт в новейшей российской драме // Нарратология и компаративистика. Сборник научных трудов. Москва, 2015. С. 391-403.

Шуников В.Л. «Я»-высказывание и взаимодействие литературных родов в современной прозе» // «Диалог согласия»: сборник научных статей к 70-летию В.И. Тюпы. Москва, 2015. С. 146-153.

Шуников В.Л. Российская сетевая драма // Миргород, 2015, № 2 (6). С. 105-110.

Шуников В.Л. Эпичность современной российской драмы // Миргород, 2015, № 2 (6). С. 21-27.

Шуников В.Л. Интертекстуальность российской драмы рубежа ХХ-XXI вв. // Миргород, 2015, № 2 (6). С. 89-96.

Шуников В.Л. Трансформация родовых черт новейшей российской драмы // Нарратология и компаративистика: Сб. науч. тр. Москва: РГГУ, 2015. С. 391-403.

Шуников В.Л.  (Пост)бахтинская школа в современной русской теории литературы // Er(r)go. Teoria. Literatura. Kultura. 2015. № 2 (31). c. 27-38

Леденев А.В., Шуников В.Л. Эволюция проблематики в литературе о Великой Отечественной войне»  // «История русской литературы ХХ-ХХI веков: учебник и практикум для академического бакалавриата». Москва: Издательство Юрайт, 2016, 411 с. С. 163-178.

Шуников В.Л. Жанровые и дискурсивные стратегии современной российской драмы // Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход / под ред. И. Мампе и Л. Овчинниковой. - Гданьск: издательство Гданьского университета, 2016. - Т. 3. 250 с. С. 177-188.

Шуников В.Л. Русскоязычная драма в Беларуси на рубеже 20-21 вв.: авторы, жанровые тенденции, стилевые новации // Вестник Белорусского государственного университета. Серия 4. 2016. № 3. с. 7-8.

Шуников В.Л. Образы и мотивы революционной эпохи в новейшей русской прозе // Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход / под ред. И. Мампе и Л. Овчинниковой. - Гданьск: издательство Гданьского университета, 2018. - Т. 6. 250 с. С. 109-120.

Шуников В.Л. Изучение современной российской драмы в курсе РКИ // Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и перспективы : сборник материалов международной научной конференции (30 ноября – 2 декабря 2017 г.) / отв. за вып. Н.П. Копцева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 324 с. С. 219-233.

Joanna Wasiluk, Charakterystyka językowa rosyjskiego dyskursu medialnego na przykładzie wiadomości prasowych w: Język rosyjski XXI wieku - źródła i perspektywy, Rok publikacji 2017, Strony (od-do) 31-40, ISBN9788361116387

Joanna Wasiluk, Intertekstualność jako jeden ze sposobów językowego oddziaływania w dyskursie medialnym (na przykładzie gazety “Rzeczpospolita”), w:Język - Obraz – Dyskurs,

2017, ISBN 9788360775486, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Strony (od-do) 61-68

Joanna Wasiluk, Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów, w: Czasopismo Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, ISSN 1898-4215, 2015, 148-154

Joanna Wasiluk (red.), Język rosyjski XXI wieku - źródła i perspektywy, 2017, s.316, ISBN 9788361116387

Joanna Wasiluk, Językowe sposoby oddziaływania rosyjskich mediów na świadomość społeczną (na przykładzie tekstów prasowych), w:Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce, ISBN 9788378653981, Rok publikacji 2016, Strony (od-do) 193-204

Joanna Wasiluk, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Czasopismo KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija. ISSN 2080-3532, Strony od-do 231-234

Joanna Wasiluk, Metafora i wyrażenia metaforyczne w dyskursie publicystycznym i niektóre problemy przekładu (na podstawie rosyjskich tekstów prasowych), w: Translatio i kultura, Data publikacji 2015, ISBN 9788393532018, s. 49-60

Joanna Wasiluk, Rola internacjonalizmów w kształtowaniu polskiej i rosyjskiej terminologii o charakterze społeczno-gospodarczym i politycznym, w: Wschód-Zachód. W nieprzerwanym dialogu, Data publikacji 2016, ISBN 9788374672702, s. 359-369

Joanna Wasiluk, Tendencje we współczesnych badaniach nad rosyjskim i polskim językiem mediów oraz dyskursem medialnym, w: Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), Data publikacji 2016, ISBN 9788361116325, s. 285-292

Joanna Wasiluk, Вобраз селяніна ў паэмах Вінцэся Каратынскага і Янкі Лучыны ("Таміла" і "Паляўнічыя акварэлькі з Палесся"), Czasopismo ACTA POLONO-RUTHENICA, ISSN 1427-549X, Tom 21,2016,  s. 281–292

Joanna Wasiluk, Дискурсивные функции газетного заголовка. Общая характеристика вопроса, w: Czasopismo KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija. ISSN

2080-3532, 2015, Tom 7, s. 204-216

Joanna Wasiluk, Лексическая специфика массмедийного дискурса: язык виртуального пространства Рунета, w: Czasopismo Vestnik Moskovskogo Universiteta, ISSN 0579-9368, 2015, Strony od-do 190-198, Numer tomu 19 (730)

Joanna Wasiluk, Роль прецедентных текстов в построении медиа-текстов (на примере онлайн версии газет «Известия» и «Аргументы и Факты»); Rolʹ precedentnyh tekstov v postroenii media-tekstov (na primere onlajn versii gazet «Izvestiâ» i «Argumenty i Fakty»), w: Czasopismo KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija, ISSN 2080-3532, 2017, Strony od-do 175-188, Numer tomu 13

Joanna Wasiluk, Языковые средства убеждения, используемые в газетной полемике (на примере печатной и сетевой версии газеты "Известия"), w: Perswazja językowa w różnych dyskursach, Data publikacji 2017, ISBN 9788378654827, Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 54-64

Joanna Wasiluk, Языковые тенденции в пространтсве Рунета – общие замечания, w: Czasopismo

KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija. ISSN 2080-3532, 2016, Strony od-do 133-143, Numer tomu 12

2018

 

 • Marta Noińska, O zasadności podejścia multimodalnego w analizie przemówień politycznych na przykładzie wybranych fragmentów polskich, rosyjskich i niemieckich orędzi noworocznych, w: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Tom 5, red. J. Mampe et al, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, s. 125-138. 
 • Marta Noińska, Michał Golubiewski, On attitudes towards code-switching among English Philology students, “Beyond Philology” 2018.
 • Karolina Wielądek, Percepcja polskich i rosyjskich logotypów reklamowych: aspekt wizualno-graficzny, [w:] Przegląd Rusycystyczny, 2018, , s. 140-150, ISSN 0137-298X, 2018, nr 4.
 • Recenzowana publikacja naukowa: Karolina Wielądek, Функционирование механизма чтения на иностранном языке – восприятие букв и слов русского языка польскими учащимися, [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Joanny Mampe, Karoliny Wielądek, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka, tom 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 187-199, ISBN 978-83-7865-651-7.
 • Joanna Wasiluk, Precedensowość jako przykład manipulacji językowej w mediach (na przykładzie "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospoitej") w: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce , s. 97-108, Gdańsk 2018.
 • Joanna Wasiluk, Полемика в сетевых СМИ: языковые особенности построения текста (на примере сетевого издания газеты «Известия») , w: Jednostki języka w systemie i w tekście red. Andrzej Charciarek  , Ewa Kapela , Anna Zych, Wydawca: Wydawnictwo UŚ, Numer tomu: 2 ,  Katowice 2018. s. 212-221, ISBN  9788322633007.

 • Reznikowa, Mampe J., Realizaciâ koncepta predprinimatel'stvo v normativnyh dokumentah po molodežnoj politikeW: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, t. 6 = Sociolingvističeskie issledovaniâ v teorii i praktike: meždisciplinarnyj podhod, t. 6 / pod red. Joanny Mampe, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka: Gdańsk; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

 • Ovcinnikova l. Mampe J., Rečevoj portret vegetarianca W: W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. 3 / red. nauk. Żanna Sładkiewicz i Katarzyna Wądołowska-Lesner.

 • Mampe J., Tvorčeskaâ rabota s mediasredstvami kak vozmožnost' dramatizacii učebnogo processa pri izučenii âzyka special'nosti W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, t. 5 = Sociolingvističeskie issledovaniâ v teorii i praktike: meždisciplinarnyj podhod, t. 5 / pod red. Joanny Mampe, Karoliny Wielądek, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka: Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

 • Mampe J., Ovcinnikova L., Формирование положительного образа действительности в новостных текстах (на материалах сообщений информационных агентств) – artykuł Przegląd Rusycystyczny wydanie 2018 rok

 • Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, t. 5 = Sociolingvističeskie issledovaniâ v teorii i praktike: meždisciplinarnyj podhod, t. 5 / pod red. Joanny Mampe, Karoliny Wielądek, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka: Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018 – redakcja naukowa

 • Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, t. 6 = Sociolingvističeskie issledovaniâ v teorii i praktike: meždisciplinarnyj podhod, t. 6 / pod red. Joanny Mampe, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka: Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018 – redakcja naukowa

 • Шуников В.Л. Изучение современной российской драмы в курсе РКИ // Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и перспективы : сборник материалов международной научной конференции (30 ноября – 2 декабря 2017 г.) / отв. за вып. Н.П. Копцева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – 324 с. - С. 219-233 ISBN 978-5-7638-3874-9
 •  Шуников В.Л. Образы и мотивы революционной эпохи в новейшей русской прозе // Социолингвистические исследования в теории и практике. Междисциплинарный подход / под ред. И. Мампе и Л. Овчинниковой. - Гданьск: издательство Гданьского университета, 2018. - Т. 6. 250 с. - С. 109-120
 • Кадоло Т.А. Использование приемов фантазирования Джанни Родари при изучении русского языка как иностранного // Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018. – C. 478-482. URL.:
 • Кадоло Т.А. Мифологемы в наименованиях торговых объектов города // Миф: история, политика, культура: Сборник материалов I Всероссийской научной междисциплинарной конференции с международным участием (ноябрь 2017 года, г. Севастополь) / Под редакцией О.А. Габриеляна, А.В. Ставицкого. – Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 2018. – C. 313-318.
 • Кадоло Т.А. Теоретические и методологические основы преподавания дисциплины «Древние языки и культуры» [Текст] (научная статья)        печатная        Классические языки в постклассический период: сб. статей / науч. ред.: Н.Г. Николаева, А.В. Ермошин, А.И. Кузовенкова; ред.-сост. И.А. Рассохина. – Казань: Бриг, 2017. – 194 с.          0,4
 • Кадоло Т.А. Вывеска как разновидность рекламного текста // Sociolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom VI / pod redakcją Joanny Mampe, Łady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 75-87.
 • Кадоло Т.А. Система интерфейсов для изучения русского языка и культуры речи в вузе // Иннова – 2018: Материалы международной научно-методической конференции «Иннова – 2018» (19-20 апреля 2018 г.). – Костанай: Издательство Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова, 2018. – С. 82-84.
 • Кадоло Т.А. Оценка компетенций в процессе изучения русского языка и культуры речи в вузе // Система оценки квалификации в развитии вузовского образования России и зарубежных стран : матер. Рос. науч.-метод. конф. с междунар. участием / Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т. – Екатеринбург, 2018. – С. 126–129.
 • Кадоло Т.А. Сравнительно-сопоставительное исследование индоевропейских и тюркских языков в процессе изучения теории языка // Сопоставительно-типологический ракурс в исследовании разноструктурных языков: материалы Международной научно-практической конференции / Ответственный редактор Е.А. Морозкина. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2018. – С. 143-148.
 • Кадоло Т.А. Особенности преподавания русского языка и культуры речи в вузе // Лепта: ежегодный научно-методический альманах / отв. ред. Е. А. Глотова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2018 – № 3. – С. 116-120.
 • Кадоло Т.А. Сравнительно-сопоставительное изучение индоевропейских и тюркских языков в процессе изучения теории языка // Сопоставительно-типологический ракурс в исследовании разноструктурных языков: Материалы Международной научно-практической конференции / Ответственный редактор Е.А. Морозкина. – Уфа: Издательство Башкирского государственного университета, 2018. – С. 143-148.
 • Кадоло Т.А. Тема космоса на занятиях по русскому языку как иностранному  // Учимся понимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация: материалы Междунар. науч. конф. (Ека-теринбург, 10-14 окт. 2018 г.) / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. А. П. Чудинов. – Екатеринбург: [б. и.], 2018. – С. 110-113.
 • Кадоло Т.А. Применение ресурсов портала «Mail.ru» в учебном процессе // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве: сборник статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2018. – С. 62-69.
 • Кадоло Т.А. Мифы о языке и их преодоление в процессе изучения лингвистических дисциплин // Миф в истории, политике, культуре: Сборник материалов II Международной научной междисциплинарной конференции (июнь  2018 года, г. Севастополь) / Под редакцией О.А. Габриеляна, А.В. Ставицкого, В.В. Хапаева, С.В. Юрченко. – Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 2018. – С. 316-322.
 • Кадоло Т.А. Карнавальное начало в современном искусстве (на примере сериала «Симпсоны») // Литература как игра и мистификация: Материалы Шестых Международных научных чтений «Калуга на литературной карте России». – Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 2018. – С. 426-433.
 • Кадоло Т.А. Тюркизмы в урбанонимике Абакана: успешный опыт языковой политики // Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию первого этносоциологического исследования в СССР. Казань, 6–7 сентября 2018 г. / Под ред. Г.Ф. Габдрахмановой, Г.И. Макаровой, Л.В. Сагитовой. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2018. – С. 212-215.
 • Кадоло Т.А. Профилактика речевого экстремизма на занятиях по русскому языку и культуре речи // Экстремизм и толерантность в дискурсе межкультурной коммуникации: сборник материалов Международной научной конференции «Экстремизм и толерантность в дискурсе межкультурной коммуникации» (1-3 ноября 2018 г.). – М., 2018.
 • Кадоло Т.А. Обращение к этнической культуре Урало-Поволжья в курсе русского языка как иностранного // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность: материалы XII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых / отв. ред. Э.В. Камалеев. – Уфа: ИЭИ УФИЦ РАН, 2018. – С. 68-71.
 • H. Makurat, Gramatika kaszëbsczégo jãzëka - rozpoznanie i opracowanie struktury współczesnego literackiego języka kaszubskiego. Odpowiedź na głosy krytyki, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2018, nr 53, s. 331-347.
 • H. Makurat, Leksykalné zapòżëczenia w kaszëbsczim jãzëkù, [w:] Kai Witzlack-Makarevich (Hg.), Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag : mit einem Vorwort von George Thomas, Berlin 2018: Frank & Timme, 219-229.
 • Казаков Г.А. Лексические аспекты английских переводов Библии // Лингвокультурологические исследования. Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, М. Л. Ковшова. М.: Гнозис, 2018.
 • Казаков Г.А. Международный симпозиум по языковому образованию, полиглотии и геолингвистике (г. Москва, 27-28 августа 2018 г.) // Вопросы психолингвистики, 2018, №3 (37).
 • Казаков Г.А. Конференция полиглотов 2018 г. в Любляне // Вопросы психолингвистики, 2018, №4 (38).

PODRECZNIK:

 • Шуников В.Л.История русской литературы 20-21 веков: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.А.Мескин (и др.) под общей редакцией В.А.Мескина. - М.: Издательство "Юрайт", 2018. 411 с.( Серия: Бакалавр. Академический курс.) (раздел "Эволюция проблематики в литературе о Великой Отечественной войне")

2019

 1. Hanna Makurat-Snuzik (2019), Problemy przekładu na język zdominowany. Obcość w tłumaczeniu rozpatrywana w kontekście nierównej pozycji języka wyjściowego i docelowego. Na przykładzie translacji dzieł literatur słowiańskich na język kaszubski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Makurat-Snuzik Hanna: Dlaczego tłumaczy się literaturę piękną na regionalny język kaszubski?, w: „Przekłady Literatur Słowiańskich”, vol. 9, nr 2, 2019, ss. 119-132.
 3. Noińska M., Przełączanie kodu językowego wśród studentów Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Gdańskim. (we współautorstwie z Elżbietą Pietraś w druku)
 4. Noińska M.,Przekład wyrażeń swoistych kulturowo w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego na przykładzie słowa avos’ka. (we współautorstwie z Karoliną Wielądek w druku)
 5. Wasiluk J., Духовно-нравственные ценности в структуре российских медиатекстов (на примере газеты «Известия»), „Studia Wschodniosłowiańskie”, 2019. (w druku)
 6. Wasiluk J., Особенности функционирования цветовых обозначений в российских СМИ (на примере статей газеты «Известия»), [в:] Międzynarodowy dyskurs filologiczny, pod red. J. Wasiluk, M. Gierczyńskiej-Kolas, G. Lisowskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2019, s. 29-40.
 7. Wasiluk J., Политические метафоры в российских СМИ – гендерный аспект, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, T. 12, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 127-143.
 8. Wasiluk J., Специфика речевого воздействия в рекламе (на примере российских женских журналов), „Acta Polono-Ruthenica”, T. XXIV/2, 2019, s. 125-138. (w druku)
 9. Кадоло Т.А. Анализ аспектуальных характеристик русских глаголов приготовления пищи // Анализ аспектуальных характеристик русских глаголов приготовления пищи [Текст] (научная статья)            печатная        Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе: 3-я Международная научно-практическая конференция (Москва, 11–12 декабря 2018 года) : сборник материалов / Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Ассоциация технических университетов России и Китая. – Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. – С. 372-377.
 10. Кадоло Т.А. Аутентичные тексты как источник лингвокультурологической информации (на примере кулинарных рецептов) // Новые горизонты русистики. Выпуск 5. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2019. – С. 123-129.
 11. Кадоло Т.А. Карнавальное начало в современном искусстве (на примере сериала «Симпсоны») // Литература как игра и мистификация: Материалы Шестых Международных научных чтений «Калуга на литературной карте России». – Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2018. – С. 426-433.
 12. Кадоло Т.А. Лексика русского языка со значением приготовления пищи: границы тематической группы, перспективы исследования // Москва: РосНОУ, 2019.
 13. Кадоло Т.А. Мифы о языке и их преодоление в процессе изучения лингвистических дисциплин // Миф в истории, политике, культуре. Сборник материалов II Международной научной междисциплинарной конференции. Под редакцией О.А. Габриеляна, А.В. Ставицкого, В.В. Хапаева, С.В. Юрченко. – Севастополь, 2019. – С. 177-179.
 14. Кадоло Т.А. Организация диалога культур при изучении аутентичных текстов (на примере кулинарных рецептов) // Гуманитарные технологии в современном мире: Материалы VII Международной научно-практической конференции (30 мая – 1 июня 2019 г.) / Составители Л. М. Гончарова, Т. В. Нестерова, Э. . Китанина. – Калининград, 2019. – С. 245-247.
 15. Кадоло Т.А. Организация учебного проекта  «Словарь региональной лексики» на основе технологии «Scrum» // Современное языковое образование: инновации, проблемы, решения : материалы X Международной научно-практической конференции, г. Москва, 15 марта 2019 г. Часть 2 / под общ. ред. А. А. Богатырёва. Москва: МПГУ, 2019. – С. 82-92.
 16. Кадоло Т.А. Основные участники ситуатем русских глаголов приготовления пищи // Дибровские чтения. – Москва: РосНОУ, 2019. В печати
 17. Кадоло Т.А. Отражение лексики со значением приготовления пищи в гипертекстовом лингвокультурологическом словаре // Гданьск, 2019. В печати
 18. Кадоло Т.А. Работа с публицистическим текстом на занятиях по русскому языку как иностранному // Имя. Язык. Мир: материалы первого молодежного форума (Ульяновск, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 1–3 ноября 2018 г.) / под ред. С.В. Рябушкиной. В 4 т. М.: Директ-Медиа, 2019. т. IV. Педагогика. Методика преподавания языков и литературы. В печати
 19. Казаков Г. Параллельный перевод как инструмент овладения иностранным языком // Translatoryka i glottodydaktyka – od teorii do praktyki. Гданьск: Изд-во Гданьского ун-та, 2019.
 20. Казаков Г.А. XIX Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации «Теория речевой деятельности: вызовы современности». Москва, РУДН, 6 июня 2019 г. Доклад «Сколько нужно инпута для овладения языком: данные детской речи, корпусной лингвистики и полиглотии». Конференция
 21. Казаков Г.А. Вечер, посвященный 100-летнему юбилею Р. В. Полчанинова. Москва, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 28 января 2019 г. Публичная лекция «Российское скаутское движение в эмиграции: век Полчанинова». Конференция
 22. Казаков Г.А. Историко-педагогические чтения памяти И. Н. Жукова. Москва, Музей истории детского движения ГБПОУ «Воробьевы горы», 19 января 2019 г. Доклад «Факты о скаутском движении в мире». Конференция
 23. Казаков Г.А. Конференция полиглотов (Polyglot Conference) 2019. Фукуока, Университет Кюсю-Сангё, 19-20 октября 2019 г. Доклад «Developing learning materials for smaller languages». Конференция
 24. Казаков Г.А. Конференция полиглотов 2019 г. в Фукуоке // Вопросы психолингвистики, 2019, №4 (42).
 25. Казаков Г.А. Круглый стол «Миссия детско-молодежного движения для России». Москва, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 3 ноября 2019 г. Доклад «Разведчество в контексте педагогической ситуации современной России». Конференция
 26. Казаков Г.А. Лексические аспекты английских переводов Библии // Лингвокультурологические исследования. Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, М. Л. Ковшова. М.: Гнозис, 2019.
 27. Казаков Г.А. Семинар «Актуальные проблемы музейной педагогики». Пушкин, Историко-литературный музей г. Пушкина, 23 ноября 2019 г. Доклад «Работа с фондом Марии и Максима Агаповых в Архиве Сербии». Конференция
 28. Казаков Г.А. Сколько нужно инпута для овладения языком: данные детской речи, корпусной лингвистики и полиглотии // Теория речевой деятельности: вызовы современности. Материалы XIX Международного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации, Москва, 6–8 июня 2019 г. М.: Канцлер, 2019.
 29. В.Л. Шуников, А.В. Леденев, «Эволюция проблематики в литературе о Великой Отечественной войне» в учебнике, История русской литературы xx-XXI веков : учебник и практикум для СПО / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Мескина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 411 с. — (Серия : Профессиональное образование).  ISBN 978-5-534-01425-9. с. 163-177.

 30.  

  В.Л. Шуников, А.В. Леденев, , «Эволюция проблематики в литературе о Великой Отечественной войне» в учебнике, История русской литературы xx-XXI веков : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Мескина. - М. : Издательство Юрайт, 2019. – 411 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00234-8, с. 163-177.

  В.Л. Шуников, Морфинг структуры литературного произведения, Поэтика и прагматика нарративных практик: коллективная монография / отв. ред. В.И. Тюпа. – Екатеринбург : ИНТМЕДИА, 2019. ISBN 978-5-6040560-4-2, С. 31-39.

  В.Л. Шуников, Синкретизм / синтетизм как конструктивный принцип романа М. Шишкина «Взятие Измаила», Przegląd Rusycystyczny 2019, № 4 (168), ISSN 0137-298X, С. 9-22.

  В.Л. Шуников, Поэтика жизнеописательности в романе Евгения Водолазкина «Авиатор», Знаковые имена современной российской литературы. Т. II. Евгений Водолазкин. Коллективная монография под ред. А. Скорницкой и Я. Свежего. Краков: изд-во Ягеллонского университета, 2019. ISSN 2658-1124, ISBN 978-83-233-4762-0, С. 355-366.

 

2020

Овчинникова Лада, Mampe Joanna, Моделирование картины мира в новостных сообщениях развлекательного характера (на материале информационных продуктов агентств ТАСС и "Россия Cегодня") W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne / Mampe Joanna [i in.] (red.), 2020, vol. 7, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.21-32, ISBN 978-83-7865-952-5

Скрябина Алиса , Mampe Joanna, Божественное в профанном: о семантике и этимологии некоторых повседневных слов  W: Chrześcijaństwo / Jaszczewska Magdalena, Kopac Tatiana (red.), Wielkie religie świata w języku i kulturze, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.115-126, ISBN 978-83-8206-058-4

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, Mampe Joanna, Trendowicz Marcin, Marzouk Fadhil, Ovchinnikova Lada (red.), vol. 8, 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 256 s., ISBN 978-83-8206-064-5

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne, Mampe Joanna, Noińska Marta, Hinc Jolanta, Jarosz Adam (red.), vol. 7, 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 176 s., ISBN 978-83-7865-952-5

Noińska Marta, Pietraś Elżbieta, Przełączanie kodu językowego przez studentów Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Gdańskim, W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne / Mampe Joanna [i in.] (red.), 2020, vol. 7, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.81-91, ISBN 978-83-7865-952-5

Makurat-Snuzik Hanna (2020), Tłumaczenia wybranych dzieł literatury angielskiej i rosyjskiej na regionalny język kaszubski dokonywane „z drugiej ręki”, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 10, cz. 1, s. 131-145.

Makurat-Snuzik Hanna (2020), Historia normalizacji języka kaszubskiego i reformatorzy kaszubszczyzny [w:] J. Ginter, A. Pstyga, L. Warda-Radys (red.), Polszczyzna wczoraj i dziś, Gdańsk, Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.393-416.   

Григорий Казаков, Japanese encyclopedia of cognitive linguistics // Вопросы психолингвистики, 2020, №1 (43).

Григорий Казаков, Письма Дж. Р. Р. Толкина // Библиография и книговедение, №5, 2020.

Кадоло Т.А. Особенности карнавального сознания в современном экранном искусстве (на материале сериала «Симпсоны») [Текст] (научная статья) // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: зб. навук. арт. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2020. – С. 269-271. (0,3 п.л.)

Кадоло Т.А. Полипропозициональный анализ глагольной семантики русских глаголов приготовления пищи (на примере глагола обжарить) [Текст] (научная статья) // Осенние коммуникативные чтения – 2018: Сборник статей Международной научно-практической конференции. – М.: ООО «Издательство "КноРус"», 2020. – С. 58-65.

Кадоло Т.А. Отражение лексики со значением приготовления пищи в гипертекстовом лингвокультурологическом словаре [Текст] (научная статья) // Sociolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom VIII / pod redakcją Joanny Mampe, Marcina Trendowicza, Fadhila Marzouka I Łady Owczinnikowej. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 223-235. (Социолингвистические исследования в теории и практике. Интердисциплинарный подход. Том VIII / под редакцией Иоанны Мампе, Марчина Трендовича, Фаделя Марзука и Лады Овчинниковой. – Гданьск: Издательство Гданьского университета, 2020. – С.  223-235). (0,5 п.л.)

Шуников В.Л. Дискурсивно-жанровые эксперименты в современной российской драме // Тю/ипология дискурсов: К 75-летию Валерия Игоревича Тюпы. Сборник научных статей / Сост. и ред. Ю.В. Доманский, В.Я. Малкина. – М.: РГГУ, 2020. – ISBN 978-5-7281-2942-4 – с. 166-172.

Леденев А.В., Шуников В.Л. Эволюция проблематики в литературе о Великой Отечественной войне // История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Мескина. — М. : Издательство Юрайт, 2020. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00234-8. – С. 163-177.

Sładkiewicz Żanna, Wielądek Karolina, Интертекстема как инструмент в диалогическом пространстве "прошлое – настоящее – будущее" в урбанистических практиках (интерсемиотический анализ городских надписей Гданьска и Калининграда), Слово.ру: балтийский акцент, 2020, vol. 11, nr 1, s.108-133. DOI:10.5922/2225-5346-2020-1-4.

Wielądek Karolina, Spontaniczny charakter napisów w miejskiej przestrzeni publicznej Gdańska,  W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce: ujęcie interdyscyplinarne / Mampe Joanna [i in.] (red.), 2020, vol. 8, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.63-76, ISBN 978-83-8206-064-5.

Wasiluk Joanna, Vozdejstvuûŝij potencial precedentnyhvyskazyvanij (na materiale zagolovkov èlektronnyh versij pečatnyh SMI: «Izvestiâ» i «Kommersantʺ» [Воздействующий потенциал прецедентных высказываний (на материале заголовков электронных версий печатных СМИ: «Известия» и «Коммерсантъ»)], [w:] Jednostki języka w systemie i w tekście, pod red. A. Charciarka, A. Zych, E. Kapeli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, s.  246-257, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3885-9 

Wasiluk Joanna, Lingvističeskie sredstva rečevogo vozdejstviâ v zagolovočnyh kompleksah rossijskih žurnalov dlâ ženŝin: gendernyj aspekt [Лингвистические средства речевого воздействия в заголовочных комплексах российских журналов для женщин: гендерный аспект], „Linguodidactica”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, (w druku) ISSN 1731-6332. 

 

Wasiluk Joanna, Stereotipnyj obraz sovremennogo mužčiny vrossijskih glâncevyh žurnalah (na materiale žurnalov «GQ» i «Esquire») [Стереотипный образ современного мужчины в российских глянцевых журналах (на материале журналов «GQ» и «Esquire»)], „Acta Polono-Ruthenica”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020, (w druku) ISSN 1427–549X 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Czerwiec 2018 - 20:21; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: środa, 3. Marzec 2021 - 15:36; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe