fbpx Rosjoznawstwo | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Rosjoznawstwo

ROSJOZNAWSTWO

INFORMACJA O KIERUNKU

    Kierunek Rosjoznawstwo został powołany przez Senat UG w 2007 roku. Jest prowadzony przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Zapewnia wykształcenie na poziomie licencjackim, proponując duży zakres wiedzy historycznej, kulturoznawczej, ekonomicznej, prawniczej, medioznawczej, literaturoznawczej i językowej. Zapoznaje studentów z problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi Rosji a także z podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Przygotowuje studentów do zawodowego funkcjonowania w realiach gospodarczych, politycznych, kulturowych i medialnych Polski i Rosji. Zapewnia również naukę języka angielskiego, niemieckiego i ukraińskiego, a przede wszystkim – biegłe opanowanie języka rosyjskiego.

    Na rosjoznawczych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackie) można kształcić się w zakresie dwóch specjalności:

SPECJALNOŚĆ MEDIOZNAWCZA

     Rosjoznawstwo proponuje również studia niestacjonarne w zakresie analogicznych specjalności.

 

    W planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Rosjoznawstwa znajdują się między innymi przedmioty takie, jak: Historia Rosji, Historia Europy Wschodniej, Stosunki polityczne Federacji Rosyjskiej przełomu XX i XXI wieku, Polsko-rosyjskie stosunki kulturalne, Realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji, Kanon literatury rosyjskiej, Kultura rosyjska, Rosyjska filozofia i myśl społeczna, Dzieje wierzeń w Rosji, Kultura masowa w Rosji, Komunikacja międzykulturowa, Wstęp do nauki prawa rosyjskiego, Podstawy ekonomii, Elementy zarządzania projektami, Wstęp do dyplomacji, Gospodarka światowa, Gospodarka rosyjska, Rozliczenia międzynarodowe, Marketing międzynarodowy, Organizacja i technika handlu zagranicznego, Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku rosyjskim, Systemy medialne i współczesne rosyjskie massmedia, Sztuka wystąpień publicznych, Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Praktyczna nauka języka ukraińskiego.

    Przedmioty te prowadzone są przez pracowników Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Wydziału Historycznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Bezpośrednią opiekę naukową i programową nad studiami rosjoznawczymi sprawuje Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.04.2018 r., 21:52
Data publikacji: pon., 25.02.2013 r., 14:14