Sesja egzaminacyjna | Wydział Filologiczny

Poprawkowa sesja egzaminacyjna 2017/2018 3.09-16.09.2018

Katedra Slawistyki
data godzina  rok przedmiot typ egzaminu (pisemny/ustny) egzaminator sala
10.09.2018 11.30-13.00 I SLA+BAŁK PNJCH (pisemny) mgr A. Bielińska 270
10.09.2018 13.30 I SLA+BAŁK PNJCH (ustny) mgr A. Bielińska 270
5.09.2018 10.00 SLA+BAŁK PNJS mgr M.Włodkowski 270
           
           
           
           
           
           
           

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pt., 31.08.2018 r., 18:36
Data publikacji: pon., 27.08.2018 r., 11:44

Letnia sesja egzaminacyjna 2017/2018

Letnia sesja egzaminacyjna 2017/2018    9.06-29.06.2018 r.
Katedra Slawistyki
data godzina  rok przedmiot typ egzaminu (pisemny/ustny) egzaminator sala
11.06 11.00-12.30 III bałk Problematyka mniejszości narodowych w regionie (Zo) dr hab.. Dusan Pazdjerski, prof.nadzw. 271
11.06 11.30-13.00 I sla+bałk PNJS pisemny mgr M. Włodkowski 270
11.06 08.00 -> II bałk Semiotyka (Zo; kolokwium ustne) prof.dr hab. K.Szcześniak 242
           
12.06 10.00-11.30 I sla+bałk PNJCH pisemny mgr A. Bielińska 271
12.06 11.00-12.30 II sla Historia literatury serbskiej i chorwackiej dr A. Gostomska 243
12.06 11.30-13.00 II sla+bałk PNJS pisemny mgr M. Włodkowski 270
           
13.06 10.00 -> I sla+bałk PNJS ustny mgr M. Włodkowski 270
13.06 12.15 -> II sla+bałk PNJS ustny mgr M. Włodkowski 270
           
14.06 08.00 -> II sla+bałk PNJCH ustny mgr A. Bielińska 271
14.06 09.00 -> I sla+bałk PNJCH ustny mgr A. Bielińska 271
14.06 10.00 -> I bałk gr 1 Kanon współczesnych literatur bałkańskich dr J. Dziuba 246
14.06 12.00-13.30 II, III bałk Praktyczna nauka języka włoskiego dr D. Karwacka-Pastor 269
           
15.06 10.00 -> I sla Historia literatury serbskiej i chorwackiej dr J. Dziuba 246
15.06 10.00-11.30 II bałk Multietniczność Bałkanów dr hab. R. Wyżkiewicz-Maksimow, prof. nadzw. 244
           
18.06 11.00-15.00 I bałk Podstawy teorii przekładu dr D. Żyłko 270
18.06 09.00-11.00 II bałk Pragmatyka jezykoznawcza dr D. Żyłko 270
           
19.06 10.00-12.00 II sla Gramatyka historyczna języka kierunkowego dr D. Żyłko 243
           
20.06 09.00-13.00 I sla Gramatyka opisowa języka polskiego dr D. Żyłko 243
20.06 10.00-11.30 I bałk Kultura ludowa narodów bałkańskich dr hab. R. Wyżkiewicz-Maksimow, prof. nadzw. 244
           
21.06 10.00 -> I bałk gr 2 Kanon współczesnych literatur bałkańskich dr J. Dziuba 246
           
4.06 11.30 - 13.00 I bałk Kultura języka polskiego (Zo) dr hab.. A. Bracki 369
6.06 10.45  III sla Lektorat j. rosyjskiego dr hab.. H. Wątróbska, prof. nadzw. 380
6.06 08.00 -> III slaw+bałk PNJCH ustny (Zo) mgr A. Bielińska, mgr D.Vencl 257
7.06 08.00 - 9.30 I sla Kultura języka polskiego (Zo) dr hab.. A. Bracki 271
           

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: wt., 29.05.2018 r., 13:20
Data publikacji: pt., 11.05.2018 r., 13:14

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 9 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Sesja poprawkowa trwa od 3 września 2018 r. do 16 września 2018 r.

  1. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
    z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.
  2. Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
  3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
  4. Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
  5. W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan. Na Wydziale Filologicznym zaliczenie zajęć warunkujących przystąpienie do egzaminu należy uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym datę egzaminu.
  6. 16 października 2018 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia 16 września 2018 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.
  7. Studenci ubiegający się  o przedłużenie terminu składania prac dyplomowych zobowiązani są do złożenia podania wraz z  konspektem i wydrukowaną częścią pracy  i opinią promotora. Bardzo proszę, aby promotorzy nie popierali wniosków w sytuacjach, gdy praca nie została napisana przynajmniej w  60 %.
  8. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie umieszczony na stronach Instytutów i Katedr najpóźniej 1 czerwca 2018 r.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: śr., 23.05.2018 r., 9:37
Data publikacji: śr., 23.05.2018 r., 7:35

Terminarz zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

Informacja dotycząca sesji porpawkowej u pani prof. dr hab. Krystyny Szczesniak:

Termin egzaminu poprawkowego (i dla tych, którzy mieli zwolnienia lekarskie) to wtorek 20 lutego (godzina 11.30-15.30; pokój 242). Kolejność powinni Studenci uzgodnić między sobą

 

 

Zimowa sesja egzaminacyjna 2017/2018
Katedra Slawistyki
data godzina  rok przedmiot typ egzaminu (pisemny/ustny) egzaminator sala
29.01 10.00-11.30 I Bałk+Slaw PNJS pisemny mgr Chacia 270
13.00-14.00 I Bałk+Slaw PNJS ustny mgr Chacia 254
10.00-14.00 III Slaw Historia literatury serbskiej i chorwackiej dr Dziuba 246
10.00-12.00 III Slaw PNJS mgr Zekić 269
- - - - - -
30.01 10.00-11.30 III Bałk+ Slaw PNJCH Bielińska 271
7.00 I Bałk Językoznawstwo ustny prof. Szcześniak 242
10.00 II slaw SCS prof. Wątróbska 245
10.30-12.00 II Slaw GOJCH prof.Spagińska-Pruszak 271
10.00- III Bałk Polityka językowa prof. Pazdjerski  
- - - - - -
31.01 7.00 I Slaw Językoznawstwo ustny prof. Szcześniak 242
- - - - - -
2.02 10.00-17.00 I Slaw Wstep do literaturoznawstwa dr Dziuba 246
10.00 II BAŁK. & SLAW. PNCh mgr Vencl 270
- - - - - -
7.02 9.00 II MSU Tlumaczenie tekstów prawniczych i spec. mgr Vencl 270
9.02 11.00 II Slaw Przekład pisemny serbsko-polski mgr Chacia 254
11.02 12.00 I Bałk Polityczno-gospodarcze uwarunkowania… mgr Chacia 254

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: pt., 11.05.2018 r., 13:36
Data publikacji: pon., 22.01.2018 r., 9:45