Slawistyka. Czasopismo Zakładu

"Slawistyka"

29 czerwca 1976 r. Leszek Moszyński w Przedmowie do numeru pierwszego "Slawistyki" napisał: "wystąpiliśmy z propozycją, życzliwie przyjętą przez odpowiednie władze wydziałowe, uruchomienia w ramach zeszytów Naukowych UG serii slawistycznej. (...) ten pierwszy zeszyt Slawistyki ukaże się (...) w przededniu VIII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Zagrzebiu w r. 1978". I rzeczywiście w 1978 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wydało pierwszy numer "Slawistyki", którego pełny tytuł brzmiał: "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka". Redaktorem naukowym był prof. dr hab. Leszek Moszyński, redaktorem wydawniczym - Renata Augustyniak, a okładkę zaprojektował Jarosław Kasarab. Początkowe pole naukowe czasopisma obejmowało badania językoznawcze nad językami słowiańskimi i slawistyczną komparatystykę językoznawczą. Obecnie tematyka prac zamieszczanych w "Slawistyce" obejmuje zarówno tematy literatury, jak i kultury szeroko rozumianej Słowiańszczyzny. Każdy numer "Slawistyki" otrzymuje tytuł zbioru prac w nim pomieszczonych.

Czasopismo "Slawistyka" prezentuje prace badaczy języków i literatur słowiańskich, a także prace z zakresu kultury i historii Słowiańszczyzny. Każdy numer posiada tytuł obejmujacy w sposób ogólny krąg zagadnień poruszanych w tym konkretnym numerze. Obecny, trzynasty numer, nosi tytuł "Z zagadnień współczesnej slawistyki".

strona www

 

 

 

Slawistyka nr 10, Mistrz i jego przyjaciele, Gdańsk 2006.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 22. Październik 2016 - 15:12; osoba wprowadzająca: Ewelina Chacia Ostatnia zmiana: środa, 26. Maj 2021 - 09:43; osoba wprowadzająca: Ewelina Chacia