Historia Zakładu

Historia Katedry Slawistyki

kat  Katedra Slawistyki powstała 1 lipca 1997 roku. Jej powstanie nastąpiło w wyniku przekształcenia dotychczasowego Zakładu Języków Południowosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej w samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną.
W roku 1975 z inicjatywy prof. Leszka Moszyńskiego powstał w ramach Instytutu Filologii Rosyjskiej Zakład Języków Słowiańskich. Później nastąpiło przekształcenie Instytutu Filologii Rosyjskiej w Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Po pewnym czasie nazwa Instytutu została zmieniona na Instytut Filologii Słowiańskiej. Funkcjonujący w Instytucie Zakład Języków Słowiańskich zmienił się w Zakład Języków Południowosłowiańskich. Po uzyskaniu przez pracowników Zakładu stopni naukowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, dnia 19 grudnia 1996 roku na zebraniu Zakładu Języków Południowosłowiańskich jednogłośnie przyjęty został wniosek prof. Leszka Moszyńskiego o przekształcenie się Zakładu w samodzielną Katedrę Slawistyki.
Decyzją Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dniem 1 lipca 1997 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym utworzona została samodzielna Katedra Slawistyki.
Pierwsza rekrutacja na studia w Katedrze Slawistyki odbyła się w lipcu 1998 roku. Rok 1998/99 był pierwszym rokiem akademickim w Katedrze Slawistyki.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Maj 2017 - 13:05; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 24. Maj 2017 - 14:19; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

O studiach w Katedrze Slawistyki

Slawistyczne studia licencjackie to studia dla ludzi otwartych na świat i zorientowanych na intensywną naukę języków obcych. Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Praktycznej nauki języka kierunkowego (690 godz.) oraz drugiego języka słowiańskiego (150 godz.) uczą native speakerzy, gwarantując osiągnięcie odpowiednio poziomu B2 oraz A2 wg CEFR. Dodatkowo studenci szlifują i doskonalą swoje umiejętności w zakresie j. angielskiego. Przedmioty niefilologiczne dają wiedzę o realiach gospodarczych, politycznych i społecznych obszaru języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian. Student może rozwijać swoje zainteresowania, włączając się do prac studenckiego koła naukowego oraz uczestnicząc w cyklicznych imprezach kulturalno-naukowych Katedry Slawistyki: Święcie Katedry (27 stycznia) i Festiwalu Slawistyki (maj). Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy chętnie wspierają młodych adeptów nauki w rozwijaniu ich badawczej pasji. Studenci Katedry Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji oraz Serbii).
 
 
Slawistyczne studia magisterskie to oferta zarówno dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie slawistyki, jak również innych kierunków filologicznych. Studenci kontynuujący naukę języka serbskiego lub chorwackiego rozwijają swoje kompetencje językowe do poziomu C1 CEFR, zaś obok wiedzy filologicznej z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, zdobywają również praktyczne umiejętności w zakresie traduktologii, obsługi ruchu turystycznego czy akwizycji języka. Wszystkie wykłady prowadzą cenieni specjaliści z zakresu filologii słowiańskiej, zaś o intensywny rozwój kompetencji językowych dbają prowadzący praktyczną naukę języka native speakerzy. Przedmioty niefilologiczne dają wiedzę o realiach gospodarczych, politycznych i społecznych obszaru języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian. Student może rozwijać swoje zainteresowania, włączając się do prac studenckiego koła naukowego oraz uczestnicząc w cyklicznych imprezach kulturalno-naukowych Katedry Slawistyki: Święcie Katedry (27 stycznia) i Festiwalu Slawistyki (maj). Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy chętnie wspierają młodych adeptów filologii w rozwijaniu ich badawczej pasji. Studenci Katedry Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji oraz Serbii).
 
 
Trzyletnie licencjackie Studia Bałkańskie to oferta dla osób zorientowanych na intensywną naukę języków obcych. Praktyczną naukę języka kierunkowego (660 godz.) oraz drugiego języka obszaru – włoskiego lub tureckiego (240 godz.) prowadzą native speakerzy, gwarantując osiągnięcie odpowiednio poziomu B2 oraz A2 wg CEFR. Dodatkowo studenci doskonalą swoje umiejętności w zakresie specjalistycznego j. angielskiego – w biznesie lub dyplomacji. Przedmioty dają wiedzę o realiach gospodarczych, politycznych i społecznych obszarów języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian. Studenci Studiów Bałkańskich zdobywają praktyczne umiejętności w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, prowadzenia negocjacji, zapoznają się z podstawami ekonomii i dyplomacji. Student może rozwijać swoje zainteresowania, włączając się do prac studenckiego koła naukowego oraz uczestnicząc w cyklicznych imprezach kulturalno-naukowych Katedry Slawistyki: Święcie Katedry (27 stycznia) i Festiwalu Slawistyki (maj). Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy chętnie wspierają młodych adeptów nauki w rozwijaniu ich badawczej pasji. Studenci Katedry Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji oraz Serbii).
 
 
Absolwenci Katedry Slawistyki są często zatrudniani w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich (np. Thomson Reuters lub Bayer), w placówkach kultury, a mogą pracować również placówkach dyplomatycznych. Znajdują też zatrudnienie w turystyce jako pracownicy biur podróży oraz rezydenci w krajach bałkańskich i firmach przewozowych. Pracują także jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu. Wielu z nich odnajduje się w wolnych zawodach.

 

 
slaw  bałk wyb
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Wrzesień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 26. Październik 2023 - 09:07; osoba wprowadzająca: Magdalena Osolińska-Tworkowska