Aktualności | Wydział Filologiczny

II Międzynarodowa Konferencja „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne ujęcie” Gdańsk, 28-29 września 2017 r.

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich,

Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademia Wojenno-Morska w Kaliningradzie

zapraszają językoznawców, literatów, psychologów, socjologów i innych specjalistów do udziału w

 

II międzynarodowej konferencji

 

„SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

 

Gdańsk, 28-29 września 2017 r.

Komitet Naukowy Konferencji                                                                      Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Mongina Magrufovna                                                                             drTatiana Kopac                                                                                                                                                           

dr hab.Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG                                           dr Joanna Mampe- Przewodnicząca                                    

dr hab. Nedezda Samsonowa, prof.                                                             mgr Małgorzata Marciszewska               

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG                                                           mgr Marta Noińska

dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG                                                         dr Lada Ovcinnikova                                                                                                                     

                                                                          

     Termin nadsyłania propozycji referatów (20 minut) wraz z abstraktami upływa 30 maja 2017.

    Zgłoszenia, dane o autorach i tematy artykułów (kwalifikujących się jako rozdział w monografii wieloautorskiej) proszę przesyłać na adres j.mampe@ug.edu.pl

    

Prosimy o dokonywanie wpłat do 10 czerwca 2017 r. na konto Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Bank PEKAO S.A.

Dla gości polskich: 450 ZŁ

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

subkonto KF-58-15 + Imię i nazwisko

Dla gości zagranicznych: 112 EURO

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

SWIFT: PKO PPL PW

Subkonto: KF-58-15 + Imię i nazwisko

Czas wystąpienia: 20 min.

Języki konferencji: polski, rosyjski. Osoby, które chcą wygłosić i opublikować artykuł w innym języku prosimy o kontakt do 30 maja 2017r.

Proponujemy Państwu noclegi w hotelach położonych niedaleko Uniwersytetu Gdańskiego:

 

HOTEL OLIVIA    http://www.domsportowca.org.pl/

Al. Grunwaldzka 470

80-310 Gdańsk

 

HOTEL OLIWSKI   http://www.oliwski.pl

ul. Piastowska 1

80-332 Gdańsk

 

Prosimy uczestników o dokonanie rezerwacji indywidualnej, kontaktując się z wybranym hotelem telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Termin wysłania tekstów do recenzji (20 000 znaków wraz ze spacjami) upływa 30 listopada 2017 r. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.03.2017 r., 17:44
Data publikacji: wt., 21.03.2017 r., 17:39

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 4

W przedstawionym tomie znalazły się teksty uwzględniające aspekt socjolingwistyczny w kontekście badania wspólnot dwujęzycznych oraz rozpatrywania płci jako czynnika różnicującego wypowiedź, w zbiorze znalazły się też artykuły z pogranicza socjolingwistyki i onomastyki, duża część prac zawartych w tej książce poświęcona jest funkcjonowaniu języka w sferze publicznej, językowemu obrazowi świata oraz socjolingwistycznemu ujęciu języka ogólnego. Zróżnicowanie tematyczne tekstów, które zostały opublikowane w niniejszej monografii, jest duże i poniekąd wynika ono z szerokiego zakresu badań socjolingwistyki.

Redaktorzy: Joanna Mampe, Hanna Makurat, Łada Owczinnikowa, Fadhil Marzouk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 13.07.2016 r., 16:19
Data publikacji: śr., 13.07.2016 r., 16:19

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3

    Pojawiła się długo oczekiwana część trzecia Socjolingwistycznych badań w teorii i praktyce pod redakcją Joanny Mampe, Hanny Makurat, Lady Owczinnikowej i Fadhila Marzouka.

    W przedstawionym zbiorze znalazły się prace uwzględniające perspektywę socjolingwistyczną w badaniach mowy dziecka, glottodydaktyce oraz badaniach nad literaturą i językiem religijnym. Duże zróżnicowanie tematyczne artykułów oraz bogactwo obszarów, których one dotyczą, odzwierciedla szerokie horyzonty socjolingwistyki jako dyscypliny językoznawczej.

ZałącznikWielkość
PDF icon mampe_3_socjolingw_-_spis.pdf167.02 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 15:19
Data publikacji: wt., 31.05.2016 r., 15:19

Wykład gościnny dr Joanny Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego

    Pani dr Joanna Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach współpracy z Pracownią Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim przeprowadziła  18 maja 2016 roku wykład  „Tendencje we współczesnych badaniach nad rosyjskim i polskim językiem mediów" dla studentów Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
    W ramach wykładu zostały przedstawione teksty prasowe, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów informacyjnych oraz tych zamieszczanych w rubryce „Opinie”, których autorami są głównie pisarze, publicyści, politolodzy w celu zanalizowania ich języka. Omówione zostały charakterystyczne zwroty używane w dyskursie dziennikarskim oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem takich środków językowych, jak: synonimy, antonimy, metafory, porównania i in. 

      Założone cele spotkania  zostały zrealizowane, a wykład otrzymał wysokie oceny wśród uczestników.

     Osoby biorące udział w spotkaniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 18.05.2016 r., 23:29
Data publikacji: śr., 18.05.2016 r., 23:26

Сакральная лексика в системе языка - 2016

     Книга представляет собой опыт изучения некоторых религиозных аспектов языка, которые становятся все более актуальными в свете обострения проблем национальной, культурной и религиозной идентичности. Целью исследования было описать и осмыслить особенности сакральной лексики в системе языка и через это приблизиться к пониманию закономерностей взаимодействия языка и религии. Поднимаются такие вопросы, как «что такое сакральное?», «есть ли что-то святое в современной культуре?», «в чем особенность перевода священных текстов?», «как различается религиозная лексика русского и английского языков?», «почему в некоторых языках религиозные слова становятся ругательными?», «какие обороты повседневной речи происходят из религиозных выражений?», «почему сакральные слова не подчиняются современным языковым нормам?», «почему советские гимны полны церковнославянизмов и библеизмов?».

     Книга будет представлять интерес для филологов, переводчиков, религиоведов и для всех, кто интересуется вопросами языка, религии и культуры.

Авторы: 

Казаков Г.А.

http://kdu.ru/node/683

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 15:22
Data publikacji: ndz., 07.02.2016 r., 21:44

I Międzynarodowa Konferencja „SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

 

W  dniach 13-15 września 2015 r. odbyła się  

I Międzynarodowa Konferencja

 

„SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE”

Organizatorzy:

Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Uniwersytetu Gdańskiego,

Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

oraz

Katedra Języka Polskiego przy Instytucie Filologii Polskiej

 

 

Komitet Organizacyjny

dr Joanna Mampe

dr Hanna Makurat

ZałącznikWielkość
PDF icon druk_program.pdf362.2 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.11.2015 r., 14:17
Data publikacji: pon., 23.11.2015 r., 14:17

Pierwszy kaszubski doktorat

Promocja pierwszego kaszubskiego doktoratu. Hanna Makurat

Dnia 20 lutego br. w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się uroczystość poświęcona pierwszej kaszubskojęzycznej pracy doktorskiej pt. „Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub”, której Autorką jest Hanna Makurat, etnofilolog z Uniwersytetu Gdańskiego.Laudację wygłosił prof. Marek Cubulski, a dowcipnego wprowadzenia dokonał Adam Hebel. Wydawcą książki jest Instytut Kaszubski.

Hanna Makurat zdradziła zebranym tajniki pracy badawczej, dzięki której powstała praca wartościowa naukowo, a przy tym istotna ze względu na język, w którym została napisana – po kaszubsku. Prekursorskie znaczenie zastosowania języka kaszubskiego jest, w przypadku dzieła naukowego, szczególnie godne polecenia.

Drobiazgowe badania terenowe przeprowadzane przez Autorkę podnoszą wagę pracy i świadczą o pasji badawczej młodego naukowca. Gratulacje Hannie Makurat złożyli m.in. Starosta Wejherowska Gabriela Lisius i starosta pierwszej kadencji, Grzegorz Szalewski, który dodatkowo ufundował nagrodę dla Autorki pierwszej kaszubskojęzycznej pracy doktorskiej.

Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Muzeum był Piotr Schmandt.

Tekst: Piotr Schmandt/tf
Zdjęcia: Piotr Schmandt

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.11.2015 r., 14:08
Data publikacji: pon., 23.11.2015 r., 14:08

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE - INTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE – MONOGRAFIA Tom 2

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE - INTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE – MONOGRAFIA Tom 2

Styczeń 2015
Z przyjemnością informuję, iż drugi tom serii Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne ujęcie jest już w sprzedaży. Zapraszam na stronę Wydawnictwa UG.

http://kiw.ug.edu.pl/…/751-socjolingwistyczna-badania-w-teo…

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.11.2015 r., 14:04
Data publikacji: pon., 23.11.2015 r., 14:04

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE -I NTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE - MONOGRAFIA

SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE -I NTERDYSCYPLINARNE UJĘCIE - MONOGRAFIA

Wrzesień 2014r.
Z przyjemnością informuję, iż pierwszy tom serii Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – interdyscyplinarne ujęcie jest już w sprzedaży. Zapraszam na stronę Wydawnictwa UG.

http://kiw.ug.edu.pl/…/679-socjolingwistyczna-badania-w-teo…
Redaktorzy: dr Joanna Mampe, prof. Łada Owczinnikowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.11.2015 r., 14:00
Data publikacji: pon., 23.11.2015 r., 14:00

Dzień Wysockiego

     Dnia 7 listopada 2013r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbył się „Dzień Wysockiego”. Seminarium przeprowadzone zostało przez Panią Profesor Ładę Owczinnikową z Bałtyckiego Wojenno-Morskiego Instytutu w Kaliningradzie, Katedry Języka Rosyjskiego. Celem wykładu było zapoznanie studentów z życiem Władimira Wysockiego, które przedstawiono poprzez słowa z Jego autobiografii, Jego wierszy oraz na podstawie wspomnień przyjaciół wielkiego Artysty. W czasie wykładu odbył się konkurs z elementami zabawy. Spotkanie zakończył pokaz filmu: "Место встречи изменить нельзя".

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.11.2015 r., 13:57
Data publikacji: pon., 23.11.2015 r., 13:57