fbpx Aktualności | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Aktualności

Wykład „Specyfika języka rosyjskich mediów"

     Pani dr Joanna Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach współpracy z Pracownią Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytetem Gdańskim w przeprowadziła w dniu 24.01.2020 r. wykład „Specyfika języka rosyjskich mediów" dla studentów Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego.
     Założone cele spotkania  zostały zrealizowane, a wykład otrzymał wysokie oceny wśród uczestników. Współpraca przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
     Osoby biorące udział w spotkaniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.01.2020 r., 9:19
Data publikacji: ndz., 26.01.2020 r., 9:17

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE

W dniach 30-31 maja 2019 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE – INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE zorganizowana przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownię Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka. Pomysłodawcą konferencji oraz przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr Joanna Mampe.

Na otwarciu przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału Filologicznego dr. hab. Maciej Michalski, prof UG. Uczestnicy wysłuchali bardzo interesujących wystąpień plenarnych przygotowanych przez  prof. dr hab. Ewę Komorowską, dr hab. Danutę Stanulewicz, prof. UG i dr hab. Żannę Sładkiewicz, prof. UG oraz referatów wygłoszonych w sekcjach. W konferencji oprócz polskich naukowców z różnych ośrodków akademickich udział wzięli goście zagraniczni z Rosji i Gruzji.

Konferencja stała się okazją do licznych owocnych naukowych dyskusji. Jej pokłosiem będzie monografia wieloautorska poświęcona badaniom socjolingwistycznym.

Więcej zdjęć do pobrania pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1-AGVlVnr8SeKu8t27FP38GbZ9xY_FnGr...

Fotorelacja

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: sob., 01.06.2019 r., 23:47
Data publikacji: sob., 01.06.2019 r., 11:43

Wykłady Vilniaus Universitetas Wilno Litwa

НОВОСТНЫЕ ВИДЕОСЮЖЕТЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО

СТИЛЯ РЕЧИ И ЛЕКСИКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 

W dniach 10-14 września w ramach programu Erazmus + dr Joanna Mampe przeprowadziła wykłady na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie pt.:

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И КУЛЬТУРА РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА НА РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОТРАЖЕНИЯ ЦЕННОСТНОЙ

КАРТИНЫ МИРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 12:45
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 12:45

Рецензия Академикa РАЕН на сборник научных статей «Социолингвистические исследования в теории и практике: междисциплинарный подход» (Гданьский университет, 2018)

Рецензия

на сборник научных статей

«Социолингвистические исследования в теории и практике:

междисциплинарный подход»

(Гданьский университет, 2018)

 

(...) Рецензируемый сборник, несомненно, имеет практическую ценность: методологические основания междисциплинарного исследования современного информационного общества могут быть корректно экстраполированы на другие языковые явления (парадигматически или синтагматически соотносимые), а результаты представленных исследований, бесспорно, найдут применение в преподавании курсов и спецкурсов по социолингвистике, лингвокультурологии, компаративистике, типологическому языкознанию и в лексикографической и ортологической практике.

В целом предлагаемое научное издание демонстрирует современную парадигму лингвистического знания, интегрирующую разносторонние и разноуровневые вопросы теории и практики языка и смежных с ними отраслей, определяет вектор дальнейшего творческого поиска ученых в гуманитарной области и несомненно будет интересно и полезно научным работникам, преподавателям, обучающимся языковых вузов практикующим переводчикам широкой педагогической общественности.

 

 

Академик РАЕН,

доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры общего и русского языкознания

Государственного института

русского языка им. А.С.Пушкина                                                   Н.А. Боженкова

 

ZałącznikWielkość
PDF icon doc_-_11.10.2018_-_6-58.pdf1.06 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 9:17
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 9:17

Pokaz zdjęć z Grodna

6 czerwca 2018r. na Uniwersytecie Gdańskim miał miejsce pokaz zdjęć z Grodna (koło Łomonosow)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.06.2018 r., 20:25
Data publikacji: wt., 12.06.2018 r., 20:25

Muzeum Zofii Nałkowskiej w Grodnie

21 maja studenci z koła Łomonosow zwiedzili muzeum Zofii Naukowskiej oraz Muzeum Uniwersytetu Janki Kupały w Grodnie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.06.2018 r., 20:22
Data publikacji: wt., 12.06.2018 r., 20:22

Wystawa zdjęć z Kaliningradu

22 maja odbyła się wystawa zdjęć z Kaliningradu (koło Łomonosow)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.06.2018 r., 20:18
Data publikacji: wt., 12.06.2018 r., 20:18

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

Ukazał  się kolejny tom z cyklu:

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści900.09 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 18:46
Data publikacji: pon., 14.05.2018 r., 12:28

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

Ukazał się kolejny tom z cyklu 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści941.59 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 18:51
Data publikacji: pon., 14.05.2018 r., 12:26

Wykład w Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze"

26 kwietnia odbył się kolejny wykład z mieszkańcami Pomorza mający na celu propagowanie kultury rosyjskiej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 27.04.2018 r., 18:18
Data publikacji: pt., 27.04.2018 r., 18:18