Aktualności | Wydział Filologiczny

Wykłady Vilniaus Universitetas Wilno Litwa

НОВОСТНЫЕ ВИДЕОСЮЖЕТЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО

СТИЛЯ РЕЧИ И ЛЕКСИКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 

W dniach 10-14 września w ramach programu Erazmus + dr Joanna Mampe przeprowadziła wykłady na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie pt.:

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И КУЛЬТУРА РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА НА РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОТРАЖЕНИЯ ЦЕННОСТНОЙ

КАРТИНЫ МИРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 12:45
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 12:45

Рецензия Академикa РАЕН на сборник научных статей «Социолингвистические исследования в теории и практике: междисциплинарный подход» (Гданьский университет, 2018)

Рецензия

на сборник научных статей

«Социолингвистические исследования в теории и практике:

междисциплинарный подход»

(Гданьский университет, 2018)

 

(...) Рецензируемый сборник, несомненно, имеет практическую ценность: методологические основания междисциплинарного исследования современного информационного общества могут быть корректно экстраполированы на другие языковые явления (парадигматически или синтагматически соотносимые), а результаты представленных исследований, бесспорно, найдут применение в преподавании курсов и спецкурсов по социолингвистике, лингвокультурологии, компаративистике, типологическому языкознанию и в лексикографической и ортологической практике.

В целом предлагаемое научное издание демонстрирует современную парадигму лингвистического знания, интегрирующую разносторонние и разноуровневые вопросы теории и практики языка и смежных с ними отраслей, определяет вектор дальнейшего творческого поиска ученых в гуманитарной области и несомненно будет интересно и полезно научным работникам, преподавателям, обучающимся языковых вузов практикующим переводчикам широкой педагогической общественности.

 

 

Академик РАЕН,

доктор филологических наук, профессор,

профессор кафедры общего и русского языкознания

Государственного института

русского языка им. А.С.Пушкина                                                   Н.А. Боженкова

 

ZałącznikWielkość
PDF icon doc_-_11.10.2018_-_6-58.pdf1.06 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 24.10.2018 r., 9:17
Data publikacji: śr., 24.10.2018 r., 9:17

Pokaz zdjęć z Grodna

6 czerwca 2018r. na Uniwersytecie Gdańskim miał miejsce pokaz zdjęć z Grodna (koło Łomonosow)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.06.2018 r., 20:25
Data publikacji: wt., 12.06.2018 r., 20:25

Muzeum Zofii Nałkowskiej w Grodnie

21 maja studenci z koła Łomonosow zwiedzili muzeum Zofii Naukowskiej oraz Muzeum Uniwersytetu Janki Kupały w Grodnie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.06.2018 r., 20:22
Data publikacji: wt., 12.06.2018 r., 20:22

Wystawa zdjęć z Kaliningradu

22 maja odbyła się wystawa zdjęć z Kaliningradu (koło Łomonosow)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 12.06.2018 r., 20:18
Data publikacji: wt., 12.06.2018 r., 20:18

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

Ukazał  się kolejny tom z cyklu:

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści900.09 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 18:46
Data publikacji: pon., 14.05.2018 r., 12:28

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

Ukazał się kolejny tom z cyklu 

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

okładka

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a  politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści941.59 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.06.2018 r., 18:51
Data publikacji: pon., 14.05.2018 r., 12:26

Wykład w Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze"

26 kwietnia odbył się kolejny wykład z mieszkańcami Pomorza mający na celu propagowanie kultury rosyjskiej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 27.04.2018 r., 18:18
Data publikacji: pt., 27.04.2018 r., 18:18

Rosja oczami obcokrajowców - stereotypy. Prelekcja w Domu Sąsiedzkim

15 marca w Domu Sąsiedzkim odbyła sie prelekcja na temat Rosja oczami obcokrajowców - stereotypy.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: wt., 20.03.2018 r., 8:10
Data publikacji: wt., 20.03.2018 r., 8:10

Проблемы современного образования - Григорий Казаков

25 stycznia 2018r. w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich przy współpracy z Pracownią został przeprowadzony wykład pt.:Проблемы современного образования przez wykładowcę Humanistycznego Uniwersytetu w Moskwie, Profesora Григория Казакова. W wykładzie wzięli udział studenci Filologii rosyjskiej oraz wykładowcy Instytutu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: czw., 25.01.2018 r., 12:53
Data publikacji: czw., 25.01.2018 r., 12:53

Strony