Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka | Wydział Filologiczny

PRACOWNIA BADAŃ NAD SOCJOLINGWISTYCZNYMI ASPEKTAMI JĘZYKA

O PRACOWNI

Główne cele i zadania badawcze Pracowni badań nad socjolingwistycznymi aspektami języka: 

• ustalenie charakteru zachowań językowych w standardowych sytuacjach oraz określenie ich warstwy językowej;

• badanie relacji między zmianami językowymi a zmianami społecznymi, między wariantami (odmianami) języka a grupami społecznymi;

• analiza typów zachowania językowego w rozmaitych warunkach komunikowania się w zależności od wieku, płci, ról, jakie mogą ludzie odgrywać, zależnie od swojego zawodu, stanowiska itp.;

• odniesienie zebranych materiałów do pragmatyki komunikacji;

• opracowania o charakterze glottodydaktycznym.

________________________________________

 

CZŁONKOWIE

dr Joanna Mampe (kierownik)

prof. UZ, dr hab. Małgorzata Łuczyk (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański)

проф. Лада Овчинникова (Россия)

dr Hanna Makurat (Uniwersytet Gdański)

dr Fadhil Marzouk

dr Joanna Wasiluk (Uniwersytet Warszawski)

кфн Татьяна Кадоло (Хакасский государственный университет, Украина)

Григорий Казаков  доктор английского языкознания (PhD, Япония), профессор Московского гуманитарного университета

кфн Шуников Владимир Леонтьевич доцент Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета (Москва)

mgr Marta Noińska (Uniwersytet Gdański)

mgr Karolina Wielądek (Uniwersytet Gdański)

________________________________________

KONTAKT

Pracownia badań nad socjolingwistycznymi aspektami języka

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

Wydział Filologiczny

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka

E-mail: zanna.m@wp.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: czw., 21.06.2018 r., 20:01
Data publikacji: pon., 12.12.2016 r., 21:45

Pracownia Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych i Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 08.03.2017 r., 10:00
Data publikacji: wt., 12.11.2013 r., 0:00