Studia II stopnia

Kulturoznawstwo - plan studiów II stopnia

 
 

 

Współczesne teorie kulturoznawcze

Specjalność Zarządzanie kulturą

Specjalność Kultura audiowizualna

Semestr I

Człowiek wobec problemów współczesnego świata

Teorie współczesnego kulturoznawstwa

Metodologie kulturoznawstwa

Metody badań jakościowych

Zarządzanie organizacjami i instytucjami kultury

Rynek sztuki i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Biznesplan w sektorze kultury

Teorie i metody badań przekazów audiowizualnych

Kontrkultura i media wizualne

Sztuka aktualna

Semestr II

Człowiek wobec problemów współczesnego świata

Teorie współczesnego kulturoznawstwa

Metody badań jakościowych

Wiedza o kulturze

Polityka kulturalna i organizacja kultury w Polsce i Europie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Warsztat menedżera kultury

Przemiany współczesnego kina

Muzyka współczesna

Dziedzictwo kultury w epoce cyfryzacji

Semestr III

Nurty filozofii współczesne

Kategorie estetyczne w kulturze współczesnej

Ekonomia kultury

Prawne aspekty zarządzania kulturą

Public relations i marketing kultury

Warsztat audiowizualny

Kultura popularna w XXI wieku

Współczesne widowisko

Semestr IV

 

Przemysły kreatywne w Polsce i Europie

Projekt zaliczeniowy

Ciało w sztukach audiowizualnych

Upowszechnianie kultury audiowizualnej

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Wrzesień 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Wrzesień 2021 - 22:11; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz