badania w Sierpcu - od roku 2014 odbywają się co roku

Od roku 2014 członkowie SKN Mozaika przeprowadzą badania wśród mieszkańców mazowieckich wsi. Celem projektu badawczego, prowadzonego we współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, jest zebranie informacji umożliwiających rekonstrukcję nasadzeń w ogródkach przydomowych w skansenie prowadzonym przez Muzeum. Członkowie SKN Mozaika odwiedzają co roku dwie-trzy wsie i prowadzą wywiady z lokalnymi mieszkańcami. Owocem ich pracy są nie tylko informacje dotyczące gatunków roślin i sposobów ich uprawy i pielęgnacji, ale także liczne zdjęcia dawnych ogrodów, rysunki i szkice układów stosowanych dawniej w ogródkach, sposoby naturalnej, ekologicznej ochrony roślin itp. Muzeum Wsi Mazowieckiej przez ostatnie sześć lat współpracuje w członkami SKN Mozaika i polega na ich wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Lipiec 2020 - 16:20; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Lipiec 2020 - 16:20; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka