Animowanie Miasta. Gdańsk przestrzenią artystów

Książka Animowanie Miasta. Gdańsk przestrzenią artystów  obejmuje wyniki badań studenckich, przeprowadzonych przez obecnych absolwentów Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zawarte w pracy artykuły stanowią fragmenty  prac dyplomowych powstałych pod kierunkiem Barbary Forysiewicz lub recenzowanych przez redaktorkę tomu.

W każdym rozdziale niniejszej książki podjęty został temat działalności artystycznej
w przestrzeni miejskiej. Specyfika miejsca nie pozostaje bez znaczenia na formę i dobór środków artystycznego wyrazu. Każdy z fragmentów książki odkrywa przed czytelnikiem inną możliwość adaptowania miejskiej przestrzeni w celach performatywnych. Na przykładzie terenów postyczniowych w Gdańsku omówiona została działalność artystów-plastyków, performerów, dla których hale przemysłowe i wszelkie materialne ślady dawnej  świetności tegoż miejsca stanowią nie tylko źródło inspiracji, ale też niejednokrotnie stają się determinantą formy dzieła, jego przekazu i sposobów oddziaływania na odbiorcę. Podejmujący to zagadnienie Michał Mokrzycki koncentruje swoją uwagę na działalności Instytutu Sztuki Wyspa. Gdańsk dostarcza również przestrzeni dla teatralnej sztuki plenerowej i environmentalnej. Coroczny festiwal FETA jak również specyfika teatralnych działań ulicznych omówiona została przez Martę Formellę, która nie tylko jest bacznym obserwatorem zjawiska, ale też jego uczestniczką. W swoim artykule odwołuje się do zdobytej wiedzy teoretycznej, ale także do własnego doświadczenia scenicznego. Podobnie o cyrku
i polskiej scenie fireshow pisze Olga Roszak. Autorka jest związana z polskim środowiskiem kuglarskim. Znajomość zjawiska od strony praktycznej doskonale uzupełnia uporządkowaną
i rzetelna wiedzę autorki. W publikacji nie brakuje też miejsca na omówienie działalności specyficznych, gdańskich instytucji: Teatru w Oknie, wpisującego się wraz ze swoimi propozycjami artystycznymi w przestrzeń ulicy Długiej oraz Teatru w Blokowisku i Gdańskiego Archipelagu Kultury, organizującego wydarzenia zarówno teatralne jak i parateatralne.

spis treści 1 i 2

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Lipiec 2020 - 09:52; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: niedziela, 22. Październik 2023 - 20:38; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka