prof. dr hab. Michał Błażejewski - Wypromowane prace licencjackie i magisterskie

Prace dyplomowe

[M] – praca magisterska 
[L] – praca licencjacka

Lata:

1994 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017

 

1994

1. [M] Aleksandra Wierucka, Koncepcja baśni J. R. R. Tolkiena i jej realizacja w małych tekstach literackich [praca opublikowana].

1996

2. [M] Dariusz Wołodźko, Zobaczyć Arlekiny. „Prawdziwe życie Sebastiana Kgnighta” na tle innych utworów Vladimira Nabokova.

1997

3. [M] Joanna Berdel, Poetyka piosenki disco polo.
4. [M] Katarzyna Alińska, Wizerunek kobiety w reklamie.
5. [M] Katarzyna Kaczor, Od Draculi do Lestata. Portrety wampira [praca opublikowana].
6. [M] Maciej Goniszewski, Bibliografia zawartości miesięcznika literackiego „Twórczość” w latach 1945-1968.
7. [M] Agnieszka Szalc, Światek TOTART-u.
8. [M] Beata Wójcikiewicz (Nowakowska), Doskonałość – drugie imię kobiety. Stereotypowy wizerunek kobiety w reklamach w prasie kobiecej na wybranych przykładach.
9. [M] Artur Kawiński, Droga pieśni. Opisanie muzycznego świata wybranych powieści Johna Ronalda Reuela Tolkiena [praca opublikowana].
10. [M] Sylwia Marciniak, Stereotyp kobiety w twórczości Marka Hłaski
11. [M] Klaudia Ferkaluk, Polska proza kobieca jako realizacja określonego – feministycznego – wzorca współczesnej kultury.
12. [M] Sebastian Bartoszyński, Krocząc za „Armią” w drodze do Pana.
13. [M] Barbara Świąder, Człowiek na scenie. Aktor według Grotowskiego (rekonesans).

1999

14. [M] Monika Sulewska, Rola uczuć lęku i bezpieczeństwa w wychowawczej funkcji baśni (na przykładzie cyklu Tove Jansson „Muminki”).
15. [M] Radosław Safianowski, Ekstaza komunikacji, czyli rzeczywistość symulakrów.
16. [M] Hanna Cherek, Fenomen jazzu w kulturze. Związki jazzu z literaturą i filmem.
17. [M] Krzysztof Wójcik, Reklama – wielka manipulacja.
18. [L] Agata Dunst, Moonspell – zjawisko kulturowe, kultowe czy metafizyczne?
19. [L] Monika Szwabowicz, Choroba i leczenie w literaturze.
20. [L] Magdalena Reinhardt, Ruchy religijne Wschodu i ich wpływ na młodego człowieka.
21. [L] Tomasz Staniszewski, „ Ja i nie ja". Szatan jako wyraz ludzkiej destrukcyjności. Na przykładzie wybranych utworów literackich.
22. [L] Julian Trzeciński, Interpretacja tekstów Andrzeja Mogielnickiego dla zespołu Lady Pank.
23. [L] Agnieszka Szyk, „Sex, żarcie i śmierć”, czyli o konsumowaniu w literaturze i nie tylko.
24. [L] Katarzyna Drozdowska, Erotyka w „Malowanym ptaku” Jerzego Kosińskiego.

2000

25. [M] Krystyna Młynek, O Cyganach w poezji Federico Garcii Lorki i w grafice Ireny Kuran-Boguckiej.
26. [M] Anna Wysota, Jean Genet w oczach polskich krytyków – próba opisania recepcji twórczości.
27. [M] Wojciech Werochowski, „...nie byłbym tak znienacka zachorował na Beethovena...”. Muzyka w „Dzienniku” Witolda Gombrowicza.
28. [M] Mikołaj Zimiński, Słowny ekwiwalent muzyki – studium o poetyce opisu utworu muzycznego.
29. [M] Maciej Górlikowski, „Gazeta Morska” – 10 lat Gdańskiego Oddziału „Gazety Wyborczej”.
30. [L] Jolanta Jastrzębska, Światło piosenek Agnieszki Osieckiej.
31. [L] Elżbieta Walkusz, Magia i literatura. Na przykładzie „Mistrza i Małgorzaty” Michała Bułhakowa. 
32. [L] Małgorzata Holewska, Innowacyjna koncepcja edukacji teatralnej na podstawie Teatru Nauczania „Wybrzeżak”.
33. [L] Magdalena Groszkowska, Wybrane wątki autobiograficzne w baśniach Hansa Chrystiana Andersena.
34. [L] Joanna Lao, Muzyka i symbolika w poezji Jarosława Iwaszkiewicza.
35. [L] Maria Kość, Świat dźwięków w "Hobbicie" Johna Ronalda Reuela Tolkiena.

2001

36. [M] Paweł Wawrzyniak, Teoria komunikacji. Stereotypy w komunikacji międzyludzkiej.
37. [M] Barbara Smulska, Bohaterowie prozy i dramatu Andrzeja Stasiuka wobec inicjacji.
38. [M] Paweł Kozielski, Stereotypy seksualne w kulturze dwudziestego wieku – czyli płeć i akt płciowy w mediach i kulturze popularnej.
39. [M] Agnieszka Szyk, Metafora ciała jako klucz do rozumienia twórczości Jeannette Winterson – na przykładzie polskiej recepcji.
40. [M] Magdalena Kaplo, Muzyka i magia w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
41. [M] Joanna Gralka, Lubomski. Trochę bliższe spotkanie.
42. [M] Wioletta Kwiatkowska, „Jestem śmieszny czort, więc śmieję się” – rzecz o Romanie Kostrzewskim, liderze zespołu „Kat”.
43. [M] Agata Dunst, Gotyk – elementy gotyckie we współczesnej muzyce rockowej. Charakterystyka rocka i subkultury gotyckiej.
44. [M] Anna Grabowska, Jan Sebastian Bach i jego muzyka w literaturze.
45. [M] Ewa Tomaszewicz, Gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy. O kobietach w życiu i twórczości Sergiusza Piaseckiego [praca opublikowana].
46. [M] Monika Małys, Randka z muzyką czyli spotkanie ze Starszym Panem. Twórczość Jeremiego Przybory.

2002

47. [M] Karolina Kulpa, Tajemnice, tabu i rytuały. Elementy mitologizacji w powieściach Olgi Tokarczuk.
48. [M] Monika Laskowska, Stereotypy polskiego antysemityzmu (na przykładzie czasopisma „Tylko Polska”).
49. [M] Magdalena Szałkowska, Głowy Smoka – rzecz o Tymonie Tymańskim.
50. [M] Julian Trzeciński, „Republika” i „Lady Pank”. Dwa sposoby opisu świata w piosenkach (1981-1986).

2003

51. [M] Anna Tomaszewicz, Ilustracja w książkach dla dzieci jako zjawisko z pogranicza literatury i plastyki [nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek].
52. [M] Anna Meller, Sztuczna inteligencja. Mediacja człowieka z maszyną.
53. [M] Aleksandra Zając, Musical i jego najnowsze formy – na przykładzie „Snu nocy letniej”Leszka Możdżera i Wojciecha Kościelniaka.
54. [M] Anna Krajewska, Przez Boga do człowieka. Dwie miłości Clive’a Staplesa Lewisa. Przyczynek do recepcji polskiej.
55. [M] Anna Kośnik, Bóg w życiu i twórczości Księdza Jana Twardowskiego.
56. [M] Adam Wasilewski, Art-rock.
57. [M] Aleksandra Bober, IRC jako forma komunikacji interpersonalnej.

2004

58. [M] Marcin Żebrowski, Manipulacja w mediach. Na podstawie publikacji dotyczących wydarzeń w Jedwabnem.
59. [M] Barbara Walentynowicz, Aktor w „teatrze piosenki”. O twórczości estradowej Michała Bajora.
60. [M] Tomasz Hoga, Rzuć na percepcje. Rozważania o fabule i narracji w grach fabularnych.
61. [M] Alina Kleczewska, Kształt dialogu między postmodernizmem a kościołem posoborowym.
62. [M] Sławomir Czuba, Polska literatura fantasy w zarysie.
63. [M] Maciej Mehring, Seksualność wampira.

2005

64. [M] Karolina Lewandowska, Michał Wiśniewski – Gwiazdor.
65. [M] Katarzyna Szelest, Harry Potter. W kręgu literatury dla dzieci i młodzieży.
66. [M] Małgorzata Bugaj, Czterej Zoa Williama Blake’a.
67. [M] Marlena Dobrowolska, Kreacja wirtualna. Dziennik internetowy Krystyny Jandy.
68. [M] Katarzyna Marcinkowska, Internet w literaturze.
69. [M] Agnieszka Skwiot, USENET – internetowe grupy dyskusyjne jako nowa forma komunikacji interpersonalnej.
70. [M] Aleksandra Chołody, Lapidarium – czyli „nowy tekst”.
71. [M] Dorota Palme, Wydobyte z zapomnienia... O skazaniu na zapomnienie, zapadaniu w niepamięć oraz odkrywaniu i odzyskiwaniu poezji Tadeusza Borowskiego – na podstawie losów poetyckiej „przesyłki z Monachium”...
72. [M] Marta Szara, Seks dźwignia reklamy. Wykorzystywanie elementów erotyki w reklamie prasowej.
73. [M] Sylwia Przybyłek, Nowe techniki informacyjne wykorzystywane w edytorstwie.
74. [M] Monika Miszke, Zło w twórczości Pära Lagerquista. Na podstawie wybranych utworów: „Raj”, „Karzeł”, „Mariamne”, „Kat” i „Barabasz”.
75. [M] Alicja Lewańczyk, Epicki świat pijany na przykładzie wybranych powieści XX wieku.
76. [M] Ewa Bartczak, Sytuacja społeczna kobiet w okresie kształtowania się systemu kapitalistycznego – na przykładzie felietonistyki Bolesława Prusa i Józefy Hennelowej.
77. [M] Dorota Rochoń, Opowieść o Bobie Marleyu.
78. [M] Marta Dyk, Wybrane zagadnienia dotyczące gier komputerowych.

2006

79. [M] Jadwiga Deja, Wpływ komunikatów medialnych na postrzeganie rzeczywistości [„Nasz Dziennik” a prezydencka kampania wyborcza 2005].
80. [M] Iwona Rudakowska, Recepcja twórczości J. R. R. Tolkiena w Polsce.
81. [M] Agnieszka Kawula, Hanna Wilczyńska-Toczko i Małgorzata Żerwe – dwa oblicza reportażu radiowego.
82. 
[M] Joanna Kacprzyk, Fotoblog jako narzędzie prezentacji twórczości fotograficznej w Internecie. 
83. 
[M] Anna Neumann, Fascynujący świat zapachów. Próba analizy i interpretacji wybranych komunikatów reklamowych perfum.
84. 
[M] Agnieszka Pożoga, Transkulturowy charakter sztuk scenicznych Japonii. Taniec – pomost łączący kultury.
85. 
[M] Marta Orlikowska-Jurczak, Per aspera ad astra – Krzysztof Klenczon. Studium poświęcone życiu i twórczości artysty.
86. 
[M] Kamila Góźdź, Latający Cyrk Monty Pythona i jego recepcja w Polsce.
87. 
[M] Karolina Budzińska, Wspomnienia ubrane w dziecięcy płaszczyk [„Dziewczynka w czerwonym płaszczyku” Romy Ligockiej].
88. 
[M] Agnieszka Wilczewska, Homo narrans – pratchetowska kreacja fantasy na przykładzie Świata Dysku.
89. 
[M] Milena Pałubicka, Tajemnica istnienia. O najważniejszych motywach opowiadań Gustawa Herllinga-Grudzińskiego.
90. 
[M] Michał Menegon, Hipertekst – prasa Gutenberga XXI wieku.
91. 
[M] Maja Kuźniar, Życia ścieżki w koło zamknięte, czyli horoskopowe czytanie „Lalki”.

2007

92. [M] Sylwia Mierzewska, Monografia czasopisma „Twoje Dziecko”.
93. [M] Paweł Szopa, Kreacja bohatera w kulturze cyberpunkowej. 
94. 
M] Anna Pilecka, Egzorcyści, egzorcyzmy i opętanie na wielkim ekranie.
95. 
[M] Katarzyna Urbaniak, Shockvertising – elementy szoku w reklamie.
96. [M] Marta Abel, Emigracja zarobkowa w Polsce po roku 1989. Na podstawie analizy artykułów prasowych i Internetu.
97. [M] Wojciech Gustowski, Komunikacyjna i społeczna przestrzeń Internetu na przykładzie e-społeczności i serwisów społecznościowych.
98. [M] Ewelina Niestrawska, Stereotyp mężczyzny w reklamie prasowej.
99. 
[M] Agnieszka Dybowska, "Sacrum" Mircei Eliadego.
100. 
[M] Dorota Lewandowska, Funkcjonowanie słowa w kościele protestanckim na przykładzie Kościoła Zielonoświątkowego.
101. [M] Beata Jakuszewska, Wizerunek dziennikarzy telewizyjnych.
102. 
[M] Magdalena Wiśniewska, Kondycja człowieka w twórczości lirycznej Andrzeja Poniedzielskiego.
103. [M] Monika Świeczkowska, „Pomnik w piesni sę ujawi”. Historia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.
104. 
[M] Agnieszka Leszczewicz, Muzyka i dźwięk we „Władcy Pierścieni” J. R. R. Tolkiena.

2008

105. [M] Aleksandra Berezecka, Kobiety w sieci. Historia i rozwój portali dla kobiet na przykładzie serwisu www.kobieta.wp.pl.
106. [M] Katarzyna Albecka, Regina Osowicka-Gdaniec. Biografia opatrzona wspomnieniami.
107. [M] Wojciech Drewka, Alkohol w życiu codziennym, kulturze i tradycji na Kaszubach.
108. [L] Barbara Koturbasz, Podróżnik w krainie mediów. Współcześni polscy travelebrities i ich relacje z podróży.
109. [L] Marta Pawlak, Droga do androgyna. Czy ludzkość dąży do androgynizacji?
110. [L] Robert Krzyżaniak, Polska jako „przedmurze chrześcijaństwa”, czyli o grze społecznej remetaforyzacji rzeczywistości podczas „potopu szwedzkiego” 1655-1660.
111. [L] Kinga Przedlacka, Tradycje kaszubskie od Adwentu do Środy Popielcowej.
112. 
[L] Alicja Bittner, Zwyczaje roku obrzędowego na Mazurach na początku XX wieku.
113. 
[L] Tomasz Żuk, Tabloid ery Internetu. Tydzień z życia serwisu Pudelek. pl.
114. 
[L] Paulina Przychocka, O kobiecie inaczej...
115. [L] Paulina Pawelska, Refleksje nad teatrem Jana Klaty.
116. [L] Elżbieta Kanicka, Aktor przemiany i aktor przemieniony w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego (do roku 1969).
117. 
[L] Magdalena Pączka, Współczesna mozaika kobiecości i męskości ukazana w drodze ku androgynii. 
118. [L] Kinga Zduńczyk, Jan Misiek i jego twórczość.
119. [L] Patrycja Hamerska, Dziadek Benek – życie i twórczość Bernarda Janowicza.
120. [L] Olga Stankiewicz, Fenomen obrazu Maryi z Guadelupe. Prawdziwy cud czy mistyfikacja?
121. [L] Kamila Dzieżyc, Stereotyp kobiet na fotografiach reklamowych w polskich czasopismach kobiecych. Porównanie „Zwierciadła” i „Pani Domu” z lat 2007-2008.
122. 
[L] Barbara Adamczyk-Zielonka, Idea Europejskich Stolic Kultury a problem dialogu międzykulturowego.
123. 
[L] Agnieszka Figielek, Śladami gdyńskich Kaszubów. O związkach Kaszubów z Gdynią dawniej i dziś.
124. [L] Joanna Werdon, Spotkanie z obcym w twórczości gdańskich pisarzy korzennych.
125. [L] Anna Świniarska, Wybrane budowle magalityczne – ich funkcje kiedyś i dziś.
126. 
[L] Joanna Samp, Namalowane życie... Malarska autobiografia Caspara Davida Friedricha.

2009

127. [L] Agnieszka Dmitruczuk, Sztuka publiczna w przestrzeni miejskiej – rozważania nawybranych dziełach sztuki.
128. [L] Szymon Poznański, Historia tańca towarzyskiego w kontekście kulturowym.
129. [L] Alicja Rudnicka, Kult muchomora czerwonego w szamanizmie syberyjskim.
130. [L] Izabela WerbelNiedyskretny urok seksu w przeszłości i medialnej rzeczywistości.
131. [L] Ewelina Gerke, Uczenie się międzykulturowe a integracja międzynarodowych grup młodzieży.
132. [L] Jakub Ilczyszyn, Kebab w kulturze kulinarnej Trójmiasta.
133. [L] Agata Ałaj, Renesans wiary w anioły w ezoteryce popularnej.
134. [L] Marta Madeja, Tczewski rodowód Jana Reinholda i Jerzego Adama Forsterów – światowej sławy podróżników.
135. [L] Justyna Michałek, Zjawisko wirtualnych szaf w polskiej blogosferze.

2010

136. [M] Marta Pawlak, Powroty do PRL-u. Moda czy rozrachunek?
137. [M] Kinga Przedlacka, Elementy hinduizmu w filmach bollywoodzkich.
138. [M] Agnieszka Staśków, Mniejszość ukraińska w Gdańsku. Historia, charakterystyka, działalność.
139. [M] Patrycja Hamerska, Tożsamość regionalna mieszkańców Czerska.
140. [L] Magdalena Śmierzchalska, Święte góry w Chinach.

2011

141. [M] Ewelina Gerke, Problemy tożsamości narodowej a życie codzienne młodych Maltańczyków.
142. [M] Alicja Rudnicka, Przenikanie praktyk kultury szamanistycznej do kultury zachodniej w ramach zjawiska neoszamanizmu na przykładzie polskich warsztatów szamańskich.
143. [M] Marta Szumiłowska, Na styku świata filmu i kabaretu. Opis twórczości filmowej Abelarda Gizy w kontekście polskiego kina niezależnego.
144. [M] Martyna Adamczak, Dawny Dom Kuracyjny w Gdyni-Orłowie i jego miejsce w budowaniu idei swojskości miasta w perspektywie przyszłych zmian – monografia na podstawie badań terenowych.
145. [M] Katarzyna Radzka, Tożsamość człowieka w świecie mediów. Analiza wpływu przekazów telewizyjnych na postawy człowieka na podstawie modelu wyobrażeniowego przenoszenia się w narrację oraz teorii agenda-setting.
146. [M] Jagoda Belcarska, Strategie interpretacyjne filmu „Mulholland drive” Davida Lyncha.

2012

147. [M] Agnieszka Sadowska, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Starogardzie Gdańskim.
148. [M] Martyna Szmidt, Życie ludzkie jako forma testamentu. Problematyka pogrzebów świeckich.
149. [L] Dominika Błażewicz, Ślady żydowskie w Gdańsku-Wrzeszczu.
150. [L] Agnieszka Fabich, Raj dla mało wymagających – czyli o kiczu i obciachu w modzie na przykładzie tanich podróbek markowych produktów.
151. [L] Małgorzata Huzarska, Analiza i interpretacja najważniejszego dzieła malarskiego w polskich zbiorach czyli Sądu Ostatecznego autorstwa Hansa Memlinga.
152. [L] Joanna Kiedrowska, Kolonia Artystów. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
153. [L] Katarzyna Kodroń, Kino w glanach - filmowy obraz przemocy ruchu skinhead. Społeczne uwarunkowania utrwalonego wizerunku.
154. 
[L] Agnieszka Kunz, Od górskiej wędrówki do utworu muzycznego – piosenka górska Bieszczadów na wybranych przykładach.
155. [L] Karolina Żabczak, Propaganda ideologii piastowskiej na Ziemiach Odzyskanych na przykładzie Szczecina po 1945 roku.
156. [L] Michał Mokrzycki, Progress. Historia Instytutu Sztuki Wyspa a tereny postoczniowe.
157. [L] Aleksandra Gwizd, W poszukiwaniu współczesnego, bieszczadzkiego zakapiora.
158. [M] Aleksandra Ignasiak, Współczesne formy kabaretowe w Polsce.
159. [M] Emilia Frontczak, Subiektywny obraz Łodzi na przykładzie wybranych tekstów kultury.
160. [M] Małgorzata Kraszewska, Paweł Konnak – performer, poeta, konferansjer.
161. [M] Izabela Piotrowska, Przystanek Olecko (1994-2012) – wpływ, znaczenie i kulturotwórcza rola w regionie.
162. [M] Daniela Ostrowicka, „Dzicy” w wielkim mieście – rozwój i funkcjonowanie skłotingu na przykładzie obserwacji zjawiska w Londynie.
163. [M] Małgorzata Wrzodak, Ewolucja wizerunku scenicznego w japońskich sztukach widowiskowych.

2013

164. [M] Agnieszka Dmitruczuk, Od ściany od ściany. Monografia życia i twórczości Iwony Zając.
165. [M] Krystyna Ellwart, Ku wielkiej opowieści… O życiu Józefa Ellwart.
166. 
[L] Jakub Hebel, Historia tytoniu i tabaki. Tradycja zażywania na Kaszubach.
167. [L] Marta Juszczak, Zmiana mody średniowiecznej oraz renesansowej jako przykład różnicy w podejściu do kobiecego wyglądu.
168. L] Karolina Kawczyńska, Fenomen Jane Austen we współczesnej literaturze i filmie.
169. [L] Marlena Kokosińska, Wpływ mangi i anime na wybrane kultury współczesne
170. [L] Jaśmina Komorowska, Wybrane zagadnienia z ontologii fotografii.  
171. [M] Anna Maria Kotuła, Faktoria na Dejimie jako okno pomiędzy dwiema kulturami.
172. [L] Karina Lewandowska, Luteranie w kurorcie: dzieje i materialne dziedzictwo gminy ewangelicko-augsburskiej w Sopocie.
173. [M] Jakub Malinowski, Historia i perspektywy rozwoju lokalnych festiwali muzycznych na Kaszubach na przykładzie trzech wybranych festiwali.
174. [M] Klaudia Mochalska, Religijno-kulturowy aspekt społeczności negroidalnej w Republice Południowej Afryki
175. [L] Magdalena Molesztak, Twórczość Marka Koterskiego w zarysie
176. [M] Piotr Nike, Infekcje kultury. Rzecz o diagnostycznym wymiarze praktyki pisarskiej Elfriede Jelinek.
177. [M] Katarzyna Ozdarska, Ameryka zdemitologizowana. Przyczynek do monografii filmowej Todda Solondza.
178. [M] Kamila Orzechowska, Prasa partyjna jako narzędzie do programowania współzawodnictwa pracy i jej bohaterów przodowników pracy, na przykładzie „Głosu Stoczniowca” w latach 1950-1955.
179. 
[M] Dorota Pingot, Sytuacja językowa w Chinach i polityka językowa CHRL.
180. [L] Piotr Rogalski, Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne w czasach PRL. Przyczynek do historii trójmiejskiej instytucji kultury
181. [M] Karolina Staroniewicz, Początki, rozwój i współczesna kondycja polskiej mody
182. [L] Katarzyna Szulc, Surrealizm w filmach Jiřiego Menzla w latach 1960-1980.
183. [M] Judyta Tatarek, Ruchy rodzimowiercze i ich obrzędy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Pomorzu.
184. [L] Dorota Waczyńska, Ciało zadane, jego modyfikacje w kulturze.
185. [M] Krystyna Wójcicka, Wizerunek wampira we współczesnej kulturze popularnej. Omówienie na wybranych przykładach.
186. [L] Lucyna Zandecka, Bunt polskiej młodzieży. Bikiniarze.
187. [L] Marta Zwalińska, Autostop w kulturze polskiej.

2014

188. [M] Magdalena Bigda, Biegnąca z wilkami – badanie fenomenu popularności.
189. [M] Dominika Błażewicz, Muzyka łączy pokolenia na przykładzie Musicollective - szkoły innej niż wszystkie.
190. [M] Tomasz Ciskowski, WithinTemptation. Symfonia duszy, sanktuarium dźwięków.
191. [M] Marta Formella, „Teatr „Picorello”. Specyfika działalności prywatnego teatru dla dzieci. Wybrane zagadnienia.
192. [L] Marta Anna Gieda, Czerń w modzie XX wieku.
193. [L] Monika Godlewska, Twórczość w życiu osób niepełnosprawnych na przykładzie prac malarskich podopiecznych Fundacji „Sprawni Inaczej” w Gdańsku.
194. [L] Zuzanna Grabska, Relikty architektury przemysłowej oczami mieszkańca. Rozwiązanie problemu przestrzeni postindustrialnej na przykładzie Gdańska.
195. [M] Agnieszka Kaczor-Oleksiak, Życie i twórczość Macieja Korwina. 
196. [M] Tatiana Kamieniecka, Problematyka cielesności w sztuce performansu.
197. [M] Weronika Kamińska, Nowoczesny audio-feminizm. Sposoby konstruowania wizerunku kobiety w polskiej współczesnej muzyce popularnej.
198. [L] Zuzanna Janina Konieczna, Muzyka dawna wczoraj i dziś czyli czy i w jakiej formie muzyka dawna jest obecna w czasach współczesnych.  
199. [L] Ewa Lewandowska, Kicz na przykładzie wizerunku Jana Pawła II. 
200. [M] Natalia Marciniak, Wybrane aspekty kreowania stereotypowego wizerunku mężczyzn w mediach polskich.
201. [L] Paulina Obiedzińska, Spice Girls jako fenomen popkultury.
202. [M] Łukasz Stachowiak, Polska scena hip-hopowa w odniesieniu do sceny amerykańskiej.
203. [L] Patrycja Szczepańska, Legenda Piwnicy pod Baranami.
204. [L] Agata Tupaj, Wizerunek silnej kobiety w anime z gatunku yuri a ideał kobiety w kulturze japońskiej.
205. [L] Marta Wysocka, W kręgu fan fiction. Twórczość literacka fanów Harry’ego Pottera.
206. [L] Anna Żynda, Wikingowie w Polsce, współczesność wobec historii.

2015

207. [L] Renata Dębska, Anna Dymna i jej Fundacja Mimo Wszystko jako przykład wykorzystania popularności w celach charytatywnych.
208. [L] Monika Gajkowska, Zjawisko polskich blogów kulinarnych, opisane na wybranych przykładach.
209. [L] Magdalena Hoppe, Tatuaż kobiecy w ujęciu teoretycznym. 
210. [L] Michalina Koreike, Fantastyka w malarstwie Zdzisława Beksińskiego. 
211. 
[L] Karolina Kozieł, Rola i znaczenie Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie w społeczności wiejskiej.
212. [L] Roksana Kozik, Demony wojny według Francisca Goi w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
213. [L] Kamila Kowalewska, Rola kultury w życiu człowieka z perspektywy instytucji cultural defence.
214. [L] Ewa Lenczewska, Legenda o Jerzym Kosińskim.
215. [L] Anna Popiołek, Wiedza społeczeństwa Elbląga nt. Biennale Form Przestrzennych.
216. [L] Agnieszka Urbańska, Współczesne metody kształcenia animatorów kultury w Polsce – analiza wybranych przykładów.
217. [L] Paulina Wereszko, Vlogerki urodowe na YouTube – celebrytki czy ekspertki? Relacja i wpływ jutuberek na widzów.
218. [M] Izabela Judycka, Siła idei – memy internetowe jako wirusy XXI wieku.
219. [M] Joanna Kamińska, Opis dwudziestych pierwszych Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz Targów Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie
220. [M] Liwia Parzonka, Przemiany współczesnego muzealnictwa na przykładzie Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
221. [M] Sandra Bargańska, Analiza odbioru zjawiska singlizmu w polskim społeczeństwie.
222. [M] Karina Kołatka, Czersk wielu wyznań. Kościoły i cmentarze jako bezcenne dziedzictwo kultury.
223. [M] Anna Kosińska, Wsi spokojna, wsi wesoła… Monografia wsi Jastrzębiec w gminie Boniewo.
224. [M] Joanna Witkowska, Architektura lat międzywojennych w Gdyni
225. [M] Katarzyna Żukowska, Działalność kulturalna prowadzona przez elbląskie samorządowe jednostki kultury – na przykładzie Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.  
226. [M] Natalia Kraińska, Muzyka disco polo – przeszłość i teraźniejszość.

2016

227. [L] Małgorzata Małachowska, Ikony przyszłości – portrety wyjątkowych kobiet XX wieku.
228. [L] Paula Siwak, Espresso kwintesencją kawy.
229. [L] Malwina Świtaj, Niemieckie cmentarze XIX i XX wieku w powiecie słupskim. Na ratunek pamięci byłym mieszkańcom.
230. [L] Marcin Wincenciak, Joy Division i jego wpływ na kulturę.
231. [L] Katarzyna Zamojska, Trójmiejska Scena Alternatywna – lata 80. Próba odpowiedzi.
232. [L] Agnieszka Zdunek, Islam. Religia pokoju, czy zagrożenie dla świata?
233. [M] Joanna Borowik, Mitologia we współczesnym życiu Islandczyków na przykładzie wybranych przykładów twórczości audiowizualnej BjörkGuðmundsdóttir.
234. [M] Tina Drozdowska, Kreowanie wizerunku firm – analiza agencji reklamowej.
235. [M]Jadwiga Fudali,Oniryzm, surrealizm i przekraczanie rzeczywistości w twórczości Brunona Schulza oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza.
236. [M] Marta Gieda, Kultura zachowań konsumenckich w branży odzieżowej w Polsce.
237. [M] Monika Godlewska, Działania studentów na rzecz osób osadzonych na przykładzie inicjatywy zespołu Enactus z Koła Naukowego Strateg Uniwersytetu Gdańskiego.
238. [M] Paulina Górska, Motywy przewodnie w piosenkach disco polo. Analiza wybranych utworów najpopularniejszych w latach 90-tych XX wieku i współcześnie.
239. [M] Aleksandra Jaroszewicz,Polscy raperzy jako poeci naszych czasów.
240. [M] Adrianna Kramkowska, Brytyjska rodzina królewska za czasów panowania Elżbiety II.
241. [M] Adam Krawczuk, Mistrz kina grozy, reżyser jednego gatunku? Charakterystyka twórczości filmowej Guillermo del Toro.
242. [M] Piotr Rogalski,Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 70. i 80. XX w. Od rozkwitu do kryzysu.
243. [M] Martyna Rydel, Muzyka w duchowości wschodniej na przykładzie buddyjskiego ośrodka medytacyjnego w Gdańsku.
244. [M] Jagoda Tonderys,Teorie spiskowe – szczególne ogniwo kultury?

2017

245. [L] Paulina Dorawa, Tybetańskie obrządki pogrzebowe – dwie wybrane formy.
246. [L] Nina Filipek, Współczesna tożsamość jednostkowa w kontekście przemian społeczno-kulturowych – ujęcie narracyjne.
247. [L] Wojciech Grzegorczyk, Rola boga zła w religiach dualistycznych czyli dualizm religijny w służbie obrony boga przed zarzutami o odpowiedzialność za istnienie zła.
248. [L] Karolina Michałek, Exodus Conf, jako przykład wyjątkowego festiwalu różnorodności.
249. [L] Angelika Semmerling, Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w kulturze popularnej.
250. [L] Sebastian Świątek Brzeziński, Bóg woli trydent. Dychotomia Kościoła Katolickiego po II Soborze Watykańskim.
251. [L] Justyna Zadrożna, Ideał „rosyjskiego człowieka” oraz jego antyteza według Fiodora Dostojewskiego na podstawie wybranych dzieł autora.
252. [M] Karolina Kozieł, Perfumy w kulturze.
253. [M] Aneta Kozłowska, Inicjatywy poetyckie w Trójmieście w latach 1989-2002.
254. [M] Ewa Lenczewska, O depresji XXI wieku w kontekście jej historii oraz prognoz wybranych klasyków filozofii i psychologii.
255. [M] Marta Szelecka, Gejsza. Między symbolem a profesją.
256. [M] Kamila Wenderlich, Stereotyp cheerleaderki w strategii marketingowej.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Kwiecień 2016 - 02:22; osoba wprowadzająca: Helena Draganik Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Listopad 2017 - 14:02; osoba wprowadzająca: Helena Draganik