Publikacje

Publikacje naukowe pracowników Katedry Filologii Klasycznej

 
Nowsze publikacje
 
 

 

 

 
 • Xenophon: Greece, Persia and Beyond, ed. by Bogdan Burliga, Monograph Series Akanthina no. 5, Gdańsk 2011.

Table of Contents:

Krzysztof Ulanowski, The Rational and Magical-Religious Semiotics of War. «Anabasis» and the Military Campaigns of the Assyrian Kings in the Ist Millenium B.C.

Tytus Mikołajczak, Before Xenophon: Notes on Early Greek Accounts on the Core Inhabitants of the Persian Empire

Sławomir Jędraszek, The Egyptian Phalanx in the «Cyropaedia»

Nicolas V. Sekunda, Achaemenid and Lakedaimonian Infantry Organization in Xenophon's «Cyropaedia»

Tomasz Mojsik, The Muses and Sacrifices before Battle

Jacek Rzepka,  Xenophon and a Small «Polis». Phleoius in the «Hellenica»

Małgorzata Mika, Xenophon as the First Theoretician of the Social Capital Concept

Anna Ryś, Xenophon's Socrates and the Oracles

Anna Marchewka, Socratic Laughter in the Xenophon's «Cyropaedia»

Bogdan Burliga, ἀεὶ μέντοι <τῷ> ἰσχυροτέρῳ τὸ ἀσθενέστερον θηρᾶν: The Meaning of the 'Hunting' Comparison in Xenophon's Equit. mag. 4.17

Grzegorz Kotłowski, «Ways and Means» - the Last Work of Xenophon

Bogdan Burliga, Did Xenophon Read Herodotus? The Tyrant's Bloody End, «Or» the 'Herodotean' Character of Xenophon's Hell. 6.4.35-37

Jacek Pokrzywnicki, Xenophon in the XVIIIth Century School Curriculum: Strategies of Teaching Greek in the Academic Gymnasium in Gdańsk

Karol Polejowski, Edouard Delebecque's Research on Xenophon

 

Zawartość tomu:

T. Sironen,  De aula Aboënensi Ducis Iohannis Vasa

E. Sironen, De textu in honorem nuptiarum principis Iohannis et Catharinae Iagiellonicae edendo

T. Oksala, Cantiones ducis Iohannis et Catharinae Jagiellonicae Einonis Leino

D. Skoviera, Prozadie politických názorov slovenských humanistov v 16. storocí

Z. Głombiowska, De Andreae Corycinii "Perspectiva politica"

M. Mejor, Jan z Garlandii o sztuce pamięci (Parisiana Poetria, Cap. II, vv. 87-115)

M. Wolf, Obraz zaświatów w wizji Thurkilla

A. Poznański, Traktat Piotra Zwickera "Cum dormirent homines" - uwagi wstępne

J. Budzyński, De Nicolai Copernici (1473-1543) humanitate, quae Aevo Recentiore floruit, commentatio

J. Zaborowska-Musiał, Motywy mitologiczne w pismach polemicznych biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza

R. K. Zawadzki, Marcin Kromer i Jan Kochanowski. Analogie i związki poetyckie

B. Milewska-Waźbińska,  "Orbis Polonus" herbami malowany

K. Janus, Estetyka stosowności - "decorum" - w traktacie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego "De perfecta poesi"

A. Modlińska-Piekarz,  Funkcje i znaczenie łacińskich parafraz psalmicznych w kulturze literackiej Europy Środkowej i Zachodniej XVI i XVII wieku

M. Łukaszewicz-Chantry, Sofonisba i Masynissa w "Afryce" Petrarki, czyli nowe losy Dydony i Eneasza 

U. Bednarz, "Zodiacus vitae" Marcellusa Palingeniusza wobec tradycji literackiej

I. Bogumił, Struktura wypowiedzi literackiej w szesnastowiecznych utworach o ogrodzie albo Franciszka Rhodego i Andrzeja Calagiusa poetyckie wyobrażenia

B. Gaj, Caspar Cunradus o kobietach z rodu Bukreadów. "Pieśń na urodziny" i inne wiersze

T. Szostek, Jasna strona Średniowiecza w opowieści ojca Abrahama Bzowskiego

A. Witczak, Michała Antoniego Hackiego "Gloria coronae, corona gloriae"

J. Pokrzywnicki, O wprowadzeniach do mów Jana Piotra Tycjusza i Gottlieba Wernsdorfa na rocznicę uwolnienia Prus Królewskich od Zakonu Krzyżackiego

Zawartość tomu:

J. Budzyński, Dawne humanistyczne Gimnazjum Akademickie w Gdańsku w XVI i XVII wieku

E. Starek, Gramatyka Filipa Melanchtona i nauka języka łacińskiego w Schola Dantiscana Andrzeja Aurifabra

Z. Głombiowska, Uczeń i nauczyciel w poematach Achacego Cureusa i Jana Rybińskiego

A. Witczak, Utwory weselne dla rektora Jana Hoppego

Izabela Bogumił, „Saevae spectacula mortis”. O Threnodii Achacego Cureusa

Jacek Pokrzywnicki, Mowa na stulcecie pokoju oliwskiego Gottlieba Wernsdorfa

K. Głombiowski, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako tłumacz Anabazy Ksenofonta

 
 

 Studia Classica et Neolatina

Katedra wydaje serię Studia Classica et Neolatina (wszystkie tomy są recenzowane).

Zawartość dotychczas wydanych tomów:

Tom I
Colloquium Horatianum
 • Andrzej Wójcik Horacy jako nadawca listu poetyckiego
 • Zofia Głombiowska Horacjuszowe Neptunalia
 • Joanna Rostropowicz Horacy o Kleopatrze. Podziw czy strach?
 • Krzysztof Głombiowski Horacjuszowa "hybris". Głos w dyskusji
 • Jacek Pudliszewski Problematyka pieniężna u Horacego
 • Sabina Belina Horacy w poezji Pawła z Krosna
 • Danuta Miodyńska Wpływ Horacego na Fraszki Jana Kochanowskiego
 • Jerzy Starnawski O wydaniu poezji Horacego, obszernie komentowanym, dedykowanym Stefanowi Batoremu (1584)
 • Józef Budzyński Horacy w łacińskiej szkole na Śląsku od XVI do XVIII w.

Varia

 • Anna Ryś Sprawy pieniężne w dziełach Wellejusza Paterkulusa i Herodiana
 • Zofia Głombiowska Epitafium Reinholda Heidensteina

 

Tom II GODZINA ŚRÓDZIEMNOMORSKA. W HOŁDZIE SŁOWU JANA PARANDOWSKIEGO

 • Powstała Polska i należało ją edukować (Piotr Parandowski)
 • Zofia Głombiowska Czas południa
 • Anna Marchewka Stosunki między Cyceronem a Cezarem. Fakty historyczne i wizja Jana Parandowskiego
 • Anna Ryś Homer Jana Parandowskiego
 • Krzysztof Głombiowski Dzień w Olimpii (fragmenty wspomnień)
 • Jacek Pudliszewski Prywatne rozdawnictwa żywności i pieniędzy w rzymskiej Hiszpanii
 • Joanna Reinke-Boneczko Carmina minora Andrzeja Trzecieskiego (próba charakterystyki)
 • Alicja Rosińska "Stefaneida" Daniela Hermanna,
 • Sabina Belina Obrazy przyrody w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
 
Tom III COGNOSCERE CAUSAS. CZŁOWIEK A NATURA W CYWILIZACJI STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU
 • Janusz A. Ostrowski Personifikacje rzek w sztuce antycznej
 • Jerzy Danielewicz Pejzaż poetycki Safony
 • Alicja Szastyńska-Siemion Ogród Charyt i orka Muz
 • Janina Ławińska-Tyszkowska Teokrytowa botanika
 • Joanna Rostropowicz Aratosa z Soloj poemat o gwiazdach
 • Krystyna Bartol Animizacja przyrody w poezji greckiej
 • Marian Szarmach Mądrość natury w "Vita Apollonii" Filostrata (II 11-16)
 • Krzysztof Głombiowski Góra Teches - symbol zwycięstwa człowieka nad siłami natury
 • Ewa Skwara Wieś w komedii rzymskiej
 • Maria Cytowska Przyroda w poezji Klaudiana
 • Hanna Szelest Poemat Auzoniusza o Mozeli
 • Igor Jewtuchow Człowiek w czasie (na podstawie łacińskiej poezji IV w. n. e.)
 • Marcin Mielniczuk Natura w eposach biblijnych IV- VI wieku n. e.
 • Marian Wesoły "Physis" - "anthropos" - "techne" w koncepcji Arystotelesa
 • Sławomir Wyszomirski Trzy znaczenia pojęcia "physis" w filozofii Stoi Starszej
 • Jan Bigaj Filozoficzne i niefilozoficzne znaczenia rzeczownika οὐσία
 • Elżbieta Wesołowska Seneki i Marka Aureliusza "ars moriendi"
 • Krzysztof Tomasz Witczak Poglądy Traków na narodziny i śmierć człowieka na tle porównawczym
 • Krzysztof Morta Indyjskie mrówki
 • Małgorzata Wróbel Rośliny afrykańskie u Strabona
 • Magdalena Nowak Hydroterapia w XXXI księdze Naturalis Historia Pliniusza
 • Ireneusz Mikołajczyk Petri Bembi "Liber De Aetna". Relacja z pierwszej nowożytnej penetracji wulkanu
 • Zofia Głombiowska Przyroda w zamechskim utworze Jana Kochanowskiego
 • Józef Budzyński "Laudes Silesiae" XVI-XVII wieku jako wyraz afirmacji wartości humanistycznych
 • Marzena Łuszczewska Antyk sentymentalny i antyk romantyczny w ogrodzie Anny Potockiej Dunin-Wąsowiczowej w Jabłonnie
 
Tom IV W ŁACIŃSKIEJ POLSCE I CESARSKIM RZYMIE 
Colloquium Neolatinum
 • Maria Cytowska Król Zygmunt Stary w poezji polsko-łacińskiej XVI wieku
 • Joanna Rostropowicz Elegia o ścięciu księcia opolskiego Mikołaja II
 • Józef Budzyński Paweł z Krosna jako prekursor parafrazy biblijnej w polskiej poezji renesansowej
 • Lucyna Sojka Utwór Pawła z Krosna o zstąpieniu Chrystusa do piekieł
 • Andrzej Budzisz "Hymny" Jana Dantyszka a "imitatio antiquorum"
 • Ireneusz Mikołajczyk Poemat religijny "Septem sidera" Mikołajowi Kopernikowi przypisywany
 • Ewa Milkamanowicz Konstrukcja pochwały króla Zygmunta Starego w "Oratio funebris" Stanisława Orzechowskiego. Model grecki czy rzymski?
 • Ignacy Ryszard Danka Gdynienses elegi

Pars Latina

 • Monika Szlachcikowska Postać Lawinii w "Eneidzie" Wergiliusza
 • Maria Judzińska Przyroda w sielankach Kalpurniusza
 • Izabela Bogumił Między historią a literaturą. Bohaterowie rzymskiej fabula praetexta pt. "Octavia"
 • Zofia Głombiowska Rola piastunki w tragediach Lucjusza Annaeusa Seneki
 
Tom V
Pars prima ad antiquitatem paganam et christianam spectans
 • Krzysztof Głombiowski Troja (fragmenty z dziennika podróży po Turcji)
 • Aleksandra Ługiewicz Antyczna magia niosąca dobro i zło
 • Anna Ryś O pojęciach δεσπότης i τύραννος u Demostenesa w odniesieniu do Filipa Macedońskiego
 • Zbigniew I. Brzostowski Permutacja Józefa Flawiusza
 • Bogusław Górka Zakończenie Ewangelii Marka (16,8). Kwestia lingwistyczna
 • Anna Pająkowska Grzegorz z Nazjanzu o cesarzu Julianie Apostacie (na podstawie mów IV i V)
 • Iwona Grochalska Deklaracje programowe w wierszach Paulina z Noli (ze szczególnym uwzględnieniem c. 22 - poetyckiego listu do Jowiusza)

Pars secunda ad recentiorem aetatem pertinens

 • Zofia Głombiowska O przyrodzie w szesnastowiecznym Paradyżu
 • Izabela Bogumił Kuszące dary Priama. O Pentesilei w dramacie Szymona Szymonowica
 • Jerzy Starnawski Cyceron na warsztacie Adama Naruszewicza – tłumacza i komentatora Tacyta

Iudicia et opiniones

 • Zofia Głombiowska Pora uderzyć w dzwon na trwogę
 
Tom VI OD ŚREDNIOWIECZA PO OŚWIECENIE
Colloquium Neolatinum
 • Teresa Szostek Postać idealnego władcy w wybranych pismach polskich autorów średniowiecznych
 • Agnieszka Dziuba Teoretyczne podstawy polsko-łacińskiej historiografii renesansowej
 • Jerzy Starnawski O przygotowanym wydaniu poezji łacińskich Marcina Kromera
 • Józef Budzyński Muzy zza Alp i nowy humanizm - po tej stronie gór - na śląskiej ziemi... (U początków renesansowego humanizmu na Śląsku w XVI wieku)
 • Angelika Modlińska Indywidualizacja wyznania modlitewnego w poetyckiej parafrazie psalmu "In Te, Domine, speravi" Klemensa Janickiego
 • Agata Łuka Obraz Węgier w poezji Janusa Pannoniusa
 • Elwira Buszewicz "Aurea taciturnitas". Pochwała milczenia w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (próba uważnej lektury jednej ody - interpretacje i konteksty)
 • Beata Gaj "Katalog uczonych dziewcząt i kobiet" zachowany wśród utworów śląskich poetów: Grzegorza Martina z Baldhofen i Bartłomieja Bilowiusa poświęconych Elżbiecie Joannie Estonii
 • Aleksander W. Mikołajczak Intertekstualność w "Adverbia moralia" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego
 • Barbara Milewska-Waźbińska "Sculpta manent". Uwagi o łacińskich inskrypcjach z XVII i XVIII wieku
 • Wojciech Gordon Dydaktyczna strona polskich elogiów barokowych
 • Albert Gorzkowski Kłopoty z kompozycją. Uwagi o terminie "compositio" w dawnej myśli teoretycznoliterackiej

Pars ad antiquitatem pertinens

 • Ewa Skwara Rola piastunki w palliacie

Iudicia et opiniones

 • Agnieszka Witczak "Żale" Owidiusza
 
Tom VII TEKSTY, KOMENTARZE, CIEKAWOSTKI
 
Pars ad antiquitatem pertinens
 • Anna Pająkowska Historyk Ammianus Marcellinus o śmierci cesarza Juliana Apostaty
 • Ammianus Marcellinus "Res gestae" XXV 3,1-23
 • Ammianus Marcellinus "Dzieje" XXV 3,1-23

Pars neolatina

 • Bartłomiej Siek Problem autorstwa sekwencji "Salve, sidus Polonorum"
 • Francesco Robortello "O elegii" - edycja tekstu

Wstęp (Zofia Głombiowska)

Francisci Robortelli Utinensis "Explicatio eorum quae ad elegiae antiquitatem et artificium spectant"

Transkrypcja tekstu Francisci RobortelliUtinensis "Explicatio eorum quaead elegiae antiquitatem et artificium spectant"

Francesco Robortello: Wyjaśnienie tych spraw, które dotyczą historii i artyzmu elegii

Komentarz

Słownik pisarzy antycznych

 • Zofia Głombiowska Opisy architektury i malarstwa w poemacie Achacego Curaeusa o klasztorze cystersów w Paradyżu
 • Achacy Curaeus "Paradisus Silesiae" (edycja tekstu)
 • Magdalena Landowska Najstarszy opis Parku Oruńskiego w "Chorus Musarum" Zachariasza Martina Ślązaka
 • Jan Kochanowski "Elegia" I 3 (edycja tekstu)
 • Zofia Głombiowska "Elegia" 1 3 Jana Kochanowskiego - propozycja komentarza
 • Jerzy Starnawski Herodot na warsztacie Adama Naruszewicza - tłumacza i komentatora Tacyta
 
Tom VIII KU WSPÓŁCZESNOŚCI…
 • Jerzy Starnawski O dobrych i złych tradycjach uniwersyteckich

Pars ad antiquitatem pertinens

 • Zofia Głombiowska Pierwsza pieśń chóru w "Agamemnonie" Ajschylosa
 • Magdalena Wolf Wyobrażenia raju w twórczości Prudencjusza

Pars neolatina

 • Bartosz Awianowicz Retoryka a epistolografia. Struktura retoryczna listu Francesco Petrarki do brata (Fam. X 3)
 • Mieczysław Mejor Źródła literackie a przynależność gatunkowa wiersza "Antigameratus" Frowina z Krakowa
 • Agnieszka Lew "Habent sua fata codices et editiones…." - "Ars poetica" Marka Hieronima Vidy
 • Grażyna Urban-Godziek "Mihi nata seni, mihi filia patri eripitur". Humanistyczna poezja miłości ojcowskiej w twórczości żałobnej Giovanniego Pontana i w "Trenach" Jana Kochanowskiego
 • Izabela Bogumił Homer w koturnach Seneki. Tragikomedia "Ulysses redux" Williama Gagera
 • Teresa Szostek Kobieta w oczach starego kawalera, czyli Piotr Roizjusz o płci pięknej
 • Magdalena Nowak Toposy dotyczące orła w "Aulaeum gratiarum" szesnastowiecznego gdańskiego poety Henryka Mollera
 • Sławomir Wyszomirski "Virtutes ursi Finnonicique ducis" w "Aulaeum gratiarum" Henryka Mollera
 • Agnieszka Witczak Opisy gdańskich budowli w poemacie "Gedanum sive Dantiscum" Wacława Klemensa Żebrackiego
 • Mieczysław Mejor Nieznany zbiór wierszy Sebastiana Fabiana Klonowica
 • Barbara Milewska-Waźbińska O dwóch sposobach wypowiedzi w sarmackich kazaniach pogrzebowych
 • Elwira Buszewicz "Quadrupedum pudor", czyli czego Sarbiewski mógł się nauczyć od łacińskiego Kochanowskiego
 • Maria Łukaszewicz- Chantry Metafizyczne epigramaty Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Pars ad dierum nostrorum litteras pertinens

 • Józef Budzyński "Roma aeterna" - Wieczne Miasto - dzieje motywu
 • Dorota Skowrońska Mityczne prefiguracje w "The Human Stain" Philipa Rotha

Tom IX NA PRZESTRZENI WIEKÓW…

 • Maria Otto Nekromancja i wyrocznia śmierci (oraculum mortis) w "Wojnie domowej" Lukana
 • Tatiana Krynicka Literacki charakter botanicznej wiedzy Izydora z Sewilli. Etymologie, księga XVII
 • Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn Mitologiczne dzieło Fulgencjusza Fabiusza Plancjadesa w "Księgach Karolińskich"
 • Piotr Wosek Postać Aleksandra Wielkiego w "Libro de Alexandre"
 • Jarosław Nowaszczuk Łacińskie autoepitafium renesansowe
 • Agata Chrobot Weselne utwory Andrzeja Trzecieskiego
 • Jerzy Starnawski Najobszerniejszy łaciński poemat o salinach wielickich. Dwie redakcje
 • Zofia Głombiowska Łacińska oda Jana Kochanowskiego o zdobyciu Połocka. Tekst i komentarz
 • Izabela Bogumił "Il ritorno d'Ulisse in patria". Kilka scen z włoskiego libretta

Iudicia et opiniones

 • Zofia Głombiowska Czy Muza Homera przyszła ze Wschodu?
 • Zofia Głombiowska Humor prac naukowych
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. Październik 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. luty 2019 - 21:49; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz