Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora

Dnia 8 października 2012 r. w Katedrze Filologii Klasycznej UG utworzona została Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII w. Obecnie, od listopada 2019 r., w wyniku prowadzonych na Wydziale Filologicznym zmian strukturalnych oraz korekt w nazewnictwie jednostek Pracownia znalazła się w Instytucie Studiów Klasycznych i Slawistyki, w Zakładzie Filologii Klasycznej. Jej nazwa została zmieniona na: Międzyuczelniany Zespół Badawczo-Edytorski Studia Humaniora.

 

Skład osobowy

prof. dr hab. Zofia Głombiowska – kierownik Zespołu ( zofia.glombiowska@ug.edu.pl )

dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG

dr Ałła Brzozowska (UWr)

dr Agata Chrobot (UJK w Kielcach)

dr Maria Otto-Michalska (PAN BG)

dr Jacek Pokrzywnicki (UG)

dr Agnieszka Witczak (UG)

dr Magdalena Wolf (UWr)

 

Konferencja naukowa - Colloquium Neolatinum

W dniach 8-9 czerwca b.r. odbędzie się w Gdańsku kolejna (ósma) konferencja z cyklu Colloquia Neolatina

Miejsca obrad: 

Centrum Ekumeniczne, Dwór II, Oliwa, ul. Polanki  124 - sesje przedpołudniowe 8 i 9 VI;
Instytut Historii Sztuki UG, sala im. prof. Konstantego Kalinowskiego, Gdańsk, ul. Elżbietańska 3 (wejście od ul. Bielańskiej 5) - sesja popołudniowa 8 VI.

Program konfrencji

8 czerwca (środa)

Miejsce obrad: Centrum Ekumeniczne  - Dwór II, Oliwa, ul. Polanki 124

9.00 rejestracja Uczestników i otwarcie konferencji.

            9.30-11.30 Sesja I

prof. Teresa Szostek, Gesta Romanorum, które dziś znajdują się na terenie Polski (kilka uwag na temat związku tych zbiorów z innymi kodeksami z obszaru Europy).

dr Magdalena Wolf, W kręgu pism Miechowity i Decjusza.

dr Ałła Brzozowska, Rex iustus in bello iusto. Obraz wojny sprawiedliwej w poemacie Samuela Wolfa.

mgr Agnieszka Jakubik, Externa tantum regiarum virtutum lineamenta – kilka uwag na temat zastosowania podejścia performatywnego w badaniach nad siedemnastowieczną literaturą panegiryczną na przykładzie studiów nad wizerunkiem Władysława IV w Gestorum Gloriosissimi ac invictissimi Vladislai IV, Poloniae ac Sveciae Regis pars prima Everhardta Wassenberga (1641) i w poemacie Władysław IV, król polski i szwedzki Samuela ze Skrzypny Twardowskiego (1649).

11.30-12.00 Przerwa na kawę (i kameralną dyskusję).

            12.00-13.30 Sesja II

prof. Agnieszka Dziuba, Autokreacja mówcy w mowach synodalnych Marcina Kromera.

prof. Monika Szczot, Łacina i jej rola w staropolskich satyrach małżeńskich. Refleksje badacza literatury i edytora.

prof. Katarzyna Janus, „Casus mirus”. Przyczynek do badań nad recepcją twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Obiad

 

            16.00-18.00 Sesja III

Miejsce obrad: Dom opatów pelplińskich, sala im. Konstantego Kalinowskiego (Instytut Historii Sztuki UG), ul. Elżbietańska 3 (wejście od ul. Bielańskiej 5).

dr Michał Czerenkiewicz, Obraz czyśćca w wybranych krakowskich łacińskich drukach 2. poł. XVII wieku.

dr Agata Chrobot, Pisma rektora Jerzego Sabinusa do studentów Uniwersytetu Albrechta w Królewcu.

dr Maria Michalska, Klasyczne lektury Heinricha Schwartzwaldta (1619-1672).

dr Agnieszka Witczak, Fryderyk Zahmel i jego opis Elbląga Laus Drusidos sive Elbingae patriae descriptio (ok. 1646).

Dyskusja

18.00 Spacer po Gdańsku i kolacja (restauracja „Cała naprzód”, ul. Tokarska 21-25).

 

9 czerwca (czwartek)

Miejsce obrad: Centrum Ekumeniczne  - Dwór II, Oliwa, ul. Polanki 124

            9.30-11.30 Sesja IV

prof. Maria Chantry, Starcie poezji ze śmiercią. Epitafia dla Poliziana, Marullusa i Compatra.

prof. Zofia Głombiowska, Wieczne śniegi i kwietne łąki w poezji Filipa Kallimacha.

mgr Daria Kowalczyk- Cantoro, Postać Fauna w zbiorze Carminum libellus Pietra Bemba.

prof. Izabela Bogumił,  O problemach nowołacińskich naśladowców z Horacjuszowym zbiorem „Epod”.

11.30 -12.00 Przerwa na kawę (i kameralną dyskusję).

            12.00-14.00 Sesja V

dr Agnieszka Paulina Lew, prof. Mikołaj Szymański, Podglądanie Kochanowskiego. El. I 1, 5-6 oraz I 4, 5-8.

prof. Monika Miazek-Męczyńska, Cnoty niewieście w Illustrium mulierum elogia disticho singula Marka Aleksandra Boyda (1563-1601).

dr Justyna Zaborowska-Musiał, Anagramaty maryjne Stanisława Józefa Bieżanowskiego (Immaculatum Virginis Deiparae Lilietum, 1675).

prof. Joanna Rostropowicz, Współczesna poezja łacińska i jej antyczne wzorce.

Dyskusja i zamknięcie konferencji.

14.00-15.00 Obiad

 

 

 

 

 

Polonorum Bibliotheca Latina

Celem istnienia Zespołu jest próba skoordynowania prac nad literaturą łacińską, polską i europejską, oraz – przede wszystkim – realizacja projektów edytorskich w ramach serii POLONORUM BIBLIOTHECA LATINA. Chodzi o edycje szesnasto- i siedemnastowiecznych tekstów literackich, które przedstawiają albo przynajmniej wyraźnie się wiążą z najważniejszymi zdarzeniami z dziejów Rzeczypospolitej, stanowią wyraziste świadectwo kultury tamtych czasów, należą do literatury pięknej, ale zarazem są istotnymi źródłami historycznymi.

 

Pierwszy tomik serii p.t. Epinikia orszańskie, czyli wiersze o pamiętnej klęsce Moskali (oprac. Z. Głombiowska).

Epinikia orszańskie - okładka przód

Zawiera:

Carmina de memorabili caede Scismaticorum Moscoviorum (ed. princeps: Rzym 1515) wraz z Kantyleną Andrzeja Krzyckiego (ed. princeps: Kraków 1515) oraz listami króla Zygmunta do papieża Leona X (Bazylea 1515) i Jakuba Pizona do Jana Coritiusa (na podstawie dwóch wydań – [Rzym 1515] i Bazylea 1515) 

 

W przygotowaniu dwa kolejne:

Samuel Wolf, Stephani Primi Poloniae Regis […] adversus Iohannem Basilidem […] expeditio carmine elegiaco descripta (ed. princeps Gdańsk 1582) wraz z elegią żałobną ku czci Mikołaja Czernego i utworami na śmierć autora – oprac. A. Brzozowska;

Jodok Ludwik Decjusz, De vetustatibus Polonorum. De Iagellonum familia. De Sigismundi Regis temporibus (ed. princeps Kraków 1521) – oprac. M. Wolf.

 

W nieco dalszych planach edycje tekstów, którym członkowie Zespołu poświęcili już mniej lub bardziej kompletne opracowania:

Andrzej Krzycki, Ad Ioannem Antonium Pulleonem […] de negotio Prutenico epistola (ed. princeps: Kraków 1525);

Daniel Hermann, Stephaneis Moschovitica (ed. princeps: Gdańsk 1582);

Listy króla Zygmunta do żony Barbary;

Filip Buonaccorsi Kallimach, Fannietum.

 

Natomiast poza serią dr hab. Izabela Bogumił ukończyła edycję krytyczną dramatu Castus Ioseph wraz z przekładem na język polski (edycja stanowi część projektu: Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej „Staropolski dramat religijny”: „Staropolski dramat i dialog religijny” zakwalifikowanego do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 – IV edycja (Nr rej. 1 a H 1 5 0 4 0 1 8 3) na wniosek Towarzystwa Naukowego KUL (kierownik projektu: dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL).

Także poza serią dr Agnieszka Witczak zajmuje się poematem Wacława Klemensa Żebrackiego Gedanum sive Dantiscum.

 

Z prac badawczych

Ukazało się sporo artykułów pióra różnych członków Zespołu, a przede wszystkim obszerna monografia I. Bogumił pt. Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku, Gdańsk 2017.

Dr Agata Chrobot opracowuje twórczość Jerzego Sabinusa, artykuły o pojedynczych utworach gromadzą się powoli w większą całość, w najbliższym czasie przewidziana jest książka o utworach weselnych zarówno Sabinusa, jak i dedykowanych mu weselnych wierszach przyjaciół.

 

Seria prac zbiorowych „Studia Classica et Neolatina” (red. Z. Głombiowska) doprowadzona została do tomu XVII (Gdańsk 2019).

W czasie istnienia Pracowni/Zespołu zorganizowano w Gdańsku trzy konferencje naukowe z cyklu „Colloquia Neolatina”. Kolejne – już ósme  z powodu epidemii zostało odwołane.

 

Zaktualizowano 16 lipca 2020 r.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22 Październik, 2012 - 11:59; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: piątek, 13 Maj, 2022 - 11:21; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz