Projekty naukowe realizowane na Wydziale Filologicznym

 

Wykaz projektów realizowanych na Wydziale Filologicznym

Lp. Tytuł konkursu Kategoria projektu Czas trwania Kierownik projektu (zespół projektu) Tytuł projektu Kwota
1 Granty Interwencyjne NAWA krajowy 2023

prof. dr hab. Przemysław Gębal

dr Irena Chawrilska

dr hab. Zbigniew Szmyt, prof. UAM

dr Karol Krzyżosiak

Mapowanie nowych agentów i tendencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego wśród ukraińskich imigrantów w Polsce 222 800,00 zł
2 NCN Miniatura 6 krajowy 2022-2023 dr Wioleta Karwacka

Wariantywność terminów medycznych w przekładzie - kwerenda i przegląd literatury

11 000,00 zł
3 NCN Preludium 20 krajowy 2022-2023 dr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska

"Terridentyfikacja" lub tożsamość (eks)terytorialna. Francuskojęzyczne autobiografie pisarzy polskich żydowskiego pochodzenia: Langfus, Rawicz, Durocher.

67 710,00 zł
4 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2022-2024

prof. dr hab. Beata Możejko

dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG

dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

prof. dr hab. Kamil Zeidler

Powołanie na Uniwersytecie Gdańskim Ośrodka Badań Memlingowskich (Memling Research Center) 349 000,00 zł 
5 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2022-2024 dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG Wczesny rozwój językowy polsko-islandzkich dzieci dwujęzycznych. Prawidłowości ustalane metodą raportów rodzicielskich 79 800,00 zł 
6 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2022-2024 dr hab. Olga Kubińska, prof. UG Szukanie żywiołu elementarnego – translacja polskich przestrzeni pamięci Holokaustu 40 000,00 zł 
7 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2022-2024

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG

prof. dr hab. Jean Ward

dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG

dr hab. Monika Szuba

dr Sylwia Dobkowska

dr Maria Fengler

dr Agnieszka Żukowska

dr Katarzyna Pastuszak

dr Katarzyna Kręglewska

dr Martin Blaszk

dr Barbara Świąder-Puchowska

dr Aleksandra Słyszewska

dr Roksana Zgierska

dr Janusz Mosakowski

dr Szymon Gredżuk

Teatr - Literatura - Zarządzanie 325 000,00 zł 
8 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2022-2023 dr Magdalena Grabowska Dyskurs o apostazji w Polsce. Analiza narracyjna 8 000,00 zł 
9 NPRH Uniwersalia 2.2 krajowy 2021-2026

prof. dr hab. Artur Blaim

dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG

dr hab. Olga Kubińska, prof. UG

dr Krzysztof Filip Rudolf

dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG

dr Liliana Kalita

dr Irena Hubicka

dr hab. Agnieszka Haas, prof. UG

dr Jacek Pokrzywnicki

Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie 1 307 335,00 zł
10 NPRH Uniwersalia 2.1 krajowy 2021-2024 dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG Angielskie wydanie książki „Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków” 49 142,00 zł
11 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2021-2024 dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG  Pogranicza w dialogu. Dialogi na Pograniczach 133 200,00 zł
12 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2021-2024

dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG

dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG

dr Grzegorz Welizarowicz

dr Marta Grzechnik

dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG

dr hab. Katarzyna Mirgos, prof. UG

dr Anna Sobecka

dr Elżbieta Czapka

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG

International Border Studies Center, UG. 680 000,00 zł
13 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2021-2024

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG

dr Katarzyna  Arciszewska-Tomczak 

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG

dr Przemysław Sieradzan 

dr Katarzyna Świerk

Dawid Trybański

Biodynamika w Polsce (1924-2024). Zachodnia filozofia ezoteryczna jako impuls nowoczesności. Transdyscyplinarne badania historii idei. 72 800,00 zł
14 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2021-2023 dr Katarzyna Kręglewska-Powązka Przestrzenie teatru - teatr przestrzeni. Mapa trójmiejskich zjawisk teatralnych w latach 1989-2021. 52 800,00 zł
15 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2021-2024

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG

Geografia wyobraźni: teatr i dramat irlandzki. 132 000,00 zł
16 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2021-2023

dr hab. Ewa Badyda

dr Irena Chawrilska

dr hab. Ewa Czaplewska

dr Joanna Ginter

prof. dr hab. Aneta Lewińska

dr hab. Lucyna Warda-Radys

mgr Jelena Jegorowa

dr Elżbieta Czapka

Bariery komunikacyjne migrantów w środowisku polskojęzycznym. Sytuacja osób słowiańsko- i niesłowiańskojęzycznych zamieszkujących region pomorski. 451 000,00 zł
17 Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej krajowy 2021-2024

prof. dr hab. Stanisław Rosiek

dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG

dr hab. Maja Chacińska, prof. UG

dr hab. Izabela Morska

dr Marta Grzechnik

dr Barbara Miceli

dr Marta Tymińska

dr Miłosz Wojtyna

Przemoc na ekranie, przemoc na żądanie. 286,000,00 zł
18 NAWA Promocja Języka Polskiego krajowy (partner Uniwersytet Stambulski) 2022-2023

dr Beata Jędrzejczak

dr Anna Reglińska-Jemioł

Tropem nadbałtyckich tajemnic, czyli nauka języka polskiego oraz historia i kultura Gdańska w formie gry 99 998,58 zł

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. luty 2017 - 09:36; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: środa, 15. Marzec 2023 - 10:39; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej