Projekty naukowe zrealizowane na Wydziale Filologicznym

Projekty badawcze zrealizowane na Wydziale Filologicznym UG

Rok przyznania (realizacji)
Pracownik naukowy/Pracownia
 Tytuł projektu
Źródło
2022 dr Olga Anna Nowak - UGrants-first3
2022 dr Roksana Zgierska - UGrants-first3
2021-2022 prof. dr hab. Mirosław Przylipiak Organizacja konferencji „Visible Evidence”  Doskonała Nauka, moduł Wsparcie konferencji naukowych
2021-2022 dr Karolina Rudnicka

Obecność zgodności (lub jej brak) między liczbą (mnogiego) podmiotu a jego rzeczownikowego dopełnienia jako cecha specyficzna dla danego języka (angielski, niemiecki, czeski, polski) - badanie akceptowalności

NCN MINATURA 5
2022 dr Szymon Gredżuk - UGrants-start2
2022 dr Beata Jędrzejczak - UGrants-start2
2022 dr Martyna Wielewska-Baka - UGrants-start2
2022 dr Karolina Rudnicka - Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG
2022

dr Irena Chawrilska

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

dr Michał Pruszak

Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska NAWA Promocja Języka Polskiego
2019-2022 dr Justyna Anna Giczela-Pastwa Metodologia korpusowa w badaniu przekładu prawnego — analiza tłumaczeń polskich ustaw na język angielski NCN MINIATURA 3
2021 dr Karolina Rudnicka - UGrants-start
2021 dr Irena Chawrliska - UGrants-first
2021 dr Izabela Olszewska - UGrants-first
2021 dr Maria Szoska - UGrants-first
2021 dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG - UGrants-first
2021 dr Miłosz Wojtyna - UGrants-first
2021 mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska - UGrants-first2
2021 dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG - UGrants-first2
2021 dr Bartosz Dąbrowski - UGrants-first2
2021 dr Sylwia Dobkowska - UGrants-first2
2021 dr Justyna Giczela-Pastwa - UGrants-first2
2021 dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG - UGrants-first2
2021 dr Aleksandra Słyszewska  - UGrants-first2
2021 dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG - UGrants-first2
2020 dr Monika Anna Szuba Poetyka krajobrazu: praktyka eksperymentalna we współczesnej literaturze szkockiej

NCN

MINIATURA 4

2018 dr Dominika Janus Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym

NCN

MINIATURA

2017 dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG Latencja twórczości Tadeusza Kantora

NCN

MINIATURA

2017 dr Agata Lubowicka W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

NPRH

Uniwersalia 2.1

2017

dr Josefa Carpena Mendez

Indigenous youth’s livelihood strategies in an era of globalization: mobilities, knowledges, and identities

Polonez 1

NCN

2017 dr Agnieszka Friedrich Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej NPRH
2016 dr Aleksandra Anna Wierucka Wpływ mobilności zawodowej i edukacyjnej młodzieży tubylczej na kształtowanie tożsamości oraz planowanie przyszłości na przykładzie grupy Huaorani ze wschodniego Ekwadoru.

NCN

MINIATURA

2016 dr Łukasz Biskupski Historia firmy Sfinks na tle organizacji przemysłu filmowego w II RP.

NCN

FUGA

2016
prof UG, dr hab. Aleksandra Elżbieta Ubertowska
Ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porównawcza.
NPRH - moduł Rozwój 2a
2016
prof. dr. hab. Grażyna Bożena Tomaszewska
Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka.
NPRH - moduł Rozwój 2a
2016
prof. UG, dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka
Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939.
NPRH - moduł Rozwój 2b
2016
prof. dr hab. Wojciech Rafał Owczarski
Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
NPRH - moduł Rozwój 2b
2016
prof. dr hab. Małgorzata Książek - Czermińska
Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie.
NPRH - moduł Umiędzynarodowienie 3a
2015 dr Michał Obszyński Status literatury frankofońskiej we współczesnych strategiach wydawniczych oraz dyskursie metaliterackim we Francji i w pozaeuropejskich krajach francuskojęzycznych.

NCN

FUGA

2015
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Pracownia Schulzowska
Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza
NPRH - moduł "Tradycja" 1a
2014
dr  Bartosz Dąbrowski
Literatura i Sztuka Holocaustu w szkole ponadgimnazjalnej
MNiSW Program "Uniwersytet Młodych Wynalazców"
2014
dr Beata Karpińska-Musiał
W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim
(“Ideal Quality in Good Quantity”)
Środki funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środki krajowe. Operatorem Programu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego po stronie polskiej jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
2014
mgr Marta Anna Crickmar
Pomiędzy centrum a obrzeżem - strategie tłumaczenia niestandardowego języka polskiego na angielski
NCN - moduł "Etiuda" 2
2012
prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski
Pracownia Badań Nad Snem I Wyobraźnią
 
Therapeutic effects of the dreams of nursing homes residents
International Association
for the Study of Dreams i Dream Science Foundation
2012
prof. UG, dr hab. Marion Brandt
Nowe wydanie książki Alfreda Doblina pt. "Reise in Polen" (Podróże po Polsce)
Herder-Institut fur historische Ostmitteleuropaforschung
Program stypendialny "Herder-Stipendium"
530-F300-D262-12
2012
prof. UG, dr hab. Marion Brandt
Nowe wydanie książki Alfreda Doblina "Reise in Polen"
Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar
Program stypendialny "Marbach-Stipendium"
530-F300-D262-12
2012
prof. UG, dr hab. Marion Brandt
Wydanie książki zbiorowej na temat historii niemieckiej przyjaźni z Polską
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Fundacja™ ADAMAS Stiftung Götz Hübner für interkulturelle Studien
2011
prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarsk
Pracownia Badań Nad Snem I Wyobraźnią
Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć
NCN
2011/01/B/HS2/04911
2011
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Pracownia Schulzowska
 
Edycja krytyczna pism oraz opracowanie twórczości plastycznej Brunona Schulza
NPRH nr 0041/FNiTP/H11/80/2011
2011
dr Tomasz Ciszewski
Stopa metryczna w języku angielskim: akustyka, percepcja, struktura
NCN
3719/B/H03/2011/40
N N104 371940
HABILITACYJNY
2011
prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska
Holokaust-marginesy dyskursu. Analiza eseistyki, autobiografii kobiecych i naukowych w literaturze o Zagładzie
NCN
4432/B/H03/2011/40
N N103 443240
2011
dr Sebastian Rafał Jażdżewski
Mitologiczne ilustracje w skandynawskiej muzyce metalowej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
FSS/2011/V/D3/W/0089
2011
dr Tatiana Siniawskaja-Sujkowska
Tekst specjalistyczny: semantyka, pragmatyka, przekład
Europejski Fundusz Społeczny
POKL Priorytet 4.
R-103/0820-318/2011 uda-pokl.04.01.01-00-017/10-00
2010
dr Sebastian Rafał Jażdżewski
Motyw Ragnaroku w nordyckiej muzyce metalowej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
FSS/2010/II/D3/W/0043
2010
dr Kazimierz Musiał
BAREGIS Klaipeda International Summer School: Sustainable Development in the Baltic Sea region
Komisja Europejska Erasmus
2009-1-LT1-ERA10-01615
2010
dr Łucja Biel
Badanie korpusowe kolokacji języka prawnego. (Corpus-based study of legal collocations)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2251/B/H03/2010/38
N N104 225138
HABILITACYJNY
2010
od 2012
dr Łucja Biel
dr Justyna Giczela-Pastwa
Optimising professional translator training in a multilingual Europe
EAC Executive Agency LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Erasmus, Erasmus Networks, Erasmus Academic Networks
177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA
2010
dr Maja Joanna Chacińska
Systemy mediów publicznych w Skandynawii-organizacja i finansowanie. Część I - model norweski
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy-stypendia indywidualne
Mechanizm Norweski-IV konkurs wniosków FSS. Działanie III
FSS/2010/II/D3/W/0058
2008
mgr Krzysztof Lipowski
promotor:
dr hab. Stanisław Rosiek
 
Słowo na płótnie. O relacjach pomiędzy obrazem a słowem w dziele Bronisława Wojciecha Linkego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1393/B/H03/2008/34
N103 139334
PROMOTORSKI
2007
dr hab. Zbigniew Majchrowski
Polska dramaturgia współczesna w kontekście nowych form teatralnych i medialnych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1393/B/H03/2008/34
N103 139334
PROMOTORSKI
2006
dr hab. Wojciech Kubiński
Analiza dyskursu z perspektywy językoznawstwa kognitywnego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1755/H03/2006/31
N104 018 31/1755
2006
dr hab. Stanisław Rosiek
mgr Beata Lentas
Tadeusz Peiper w Hiszpanii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2336/H03/2006/31
N103 041 31/2336
PROMOTORSKI
2006
Dr hab. Ewa Nawrocka
prof. dr hab.W. Bolecki, prof. dr hab. M. Książek-Czermińska, prof. dr hab. J. Maćkiewicz, prof. dr hab. A. Martuszewska, prof. dr hab. S. Balbus,
prof. dr hab. W. Tomasik, dr hab. I. Iwasiów, prof. US,   dr  hab. G. Borkowska-Arciuch, prof. IBL PAN, dr hab. E. Kraskowska, prof. UAM, dr hab. A. Kubale, prof. UG,
dr hab. Z. Majchrowski, prof. UG, dr hab. K. Nowosielski, prof. UG, dr hab. B. Szczepińska, prof. UG, dr hab. D. Ulicka, prof. UW, dr hab. A. Dziadek, dr hab. J. Madejski, dr hab. J. Płuciennik, dr hab. S. Rosiek,
dr A. Gawron, dr J. Leociak
Literackie reprezentacje doświadczenia.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1149/H03/2006/30
1 H01C 035 30
2006
dr Joanna Puzyna - Chojka
Nowy realizm (w dramacie i teatrze).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
0885/H03/2006/30
1 H01E 041 30
2005
prof. UG, dr hab. Marion Brandt
Konferencja i publikacja pokonferencyjna "Grenzüberschreitungen"/ "Przekraczanie granic".
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).
2004
prof. dr hab. Anna Martuszewska
Literackie notatki Prusa o kompozycji.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
0068/H01/2004/27
1 H01C 029 27
2004
dr hab. Tadeusz Szczepański
Historia kina w Szwecji
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1 H01E 015 27 
GRANT
PRZENIESIONY DO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
2002
mgr Bartosz Dąbrowski
promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 
Literackie inspiracje i oddziaływania światopoglądu estetycznego Karola Szymanowskiego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
0060/H01/2002/22
2 H01C 021 22
promotorski
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Sierpień 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: środa, 4. Styczeń 2023 - 14:37; osoba wprowadzająca: Aleksandra Hołomej