Studenci i absolwent Wydziału Filologicznego UG laureatami stypendiów Ministra Nauki

Paweł Golonko, Szymon Jaskulski i Jędrzej Michalik - to studenci UG, którzy w tym roku otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszyscy laureaci zostali wyróżnieni za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Każdy Laureat otrzyma 17 tys. zł. 

O stypendia konkurowali studenci z całej Polski - każdy z nich mógł zgłosić osiągnięcia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, jak i osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia przyznawał zespół doradczy, w którego składzie znaleźli się eksperci reprezentujący wszystkie oceniane dziedziny.

2 studentów Wydziału Filologicznego, spośród trzech z Uniwersytetu Gdańskiego nagrodzono w następujących dyscyplinach:

Warto dodać, że wśród laureatów stypendium jest też absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego Mateusz Michalski. Laureat nadal jest związany z naszą uczelnią jako sekretarz pisma „Jednak Książki”, wydawanego przez Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG. Absolwent UG jest obecnie studentem kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, a stypendium otrzymał za osiągnięcia w dyscyplinie polonistyka. 

Wszystkim Laureatom gratulujemy!

Stypendia

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG

Laureaci stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Wydziału Filologicznego UG:

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Marzec 2024 - 16:07; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 5. Kwiecień 2024 - 10:50; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka