Jędrzej Michalik, student Logopedii, laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w dyscyplinie językoznawstwo

Studenci Jędrzej Michalik i Paweł Golonko z Filologicznego UG otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci zostali wyróżnieni za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Przedstawiamy osiągnięcia jednego z Laureatów Jędrzeja Michalika, studenta II roku studiów II stopnia na kierunku Logopedia w Instytucie Logopedii na Filologicznym UG.

Jędrzej Michalik jest autorem kilku artykułów naukowych z zakresu logopedii, językoznawstwa i neurolingwistyki, za swoje osiągnięcia naukowe w dyscyplinie językoznawstwo otrzymał tegoroczne Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2023 roku pracuje jako wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki „Wielopoziomowe badania dyskursu użytkowników języka polskiego z diagnozą afazji mieszanej” realizowanym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jędrzej w tym projekcie zajmuje się analizą językowych narzędzi i wzorców spójności wypowiedzi pacjentów dotkniętych zaburzeniami mowy pod postacią afazji. Wystąpił wraz z zespołem na I Międzynarodowej i XVIII Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Logopedycznej z referatem „Spójnik jako jeden z wyznaczników kohezji w dyskursie zaburzonym u osób z afazją mieszaną”. W najbliższych miesiącach wystąpi na konferencjach naukowych: 7th International Conference on Advanced Research in Social Sciences w Cambridge oraz 7th World Conference on Research in Social Sciences w Rzymie.

Panu Jędrzejowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Jędrzej Michalik

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Kwiecień 2024 - 10:12; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 5. Kwiecień 2024 - 10:16; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka