Kronika Wydziału w latach 2008-2012

16 czerwca 2012

ŚWIĘTO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Miejmy odwagę mówić o Uniwersytecie z dumą

 

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału oraz tradycyjny piknik z okazji Święta Wydziału Filologicznego odbyły się 16 czerwca 2012 roku.
W swoim przemówieniu dziekan Wydziału Filologicznego nawiązał do odbywającej się na naszym Wydziale debaty na temat uniwersytetu XXI wieku i zachęcał humanistów do wyzbycia się kompleksów i mówienia dobrze o sobie:

- Nie wydaje mi się też, abyśmy wszyscy, ani nawet znaczący nas odsetek, byli oszustami i hipokrytami, nepotami i akademickimi geszefciarzami, którzy pokątnie załatwiają sobie i swoim znajomkom stopnie i tytuły naukowe. Nie wydaje mi się, że studenci tylko udają, że się uczą, a my udajemy, że ich uczymy, a jak już uczymy, to tylko rzeczy absolutnie nieprzydatnych w prawdziwym życiu po studiach. Komu potrzebny jest SCS? Komu potrzebna poetyka? Komu potrzebna teoria literatury czy językoznawstwo kognitywne? Przyznacie Państwo, że prawie nikomu. Tylko jak nauczać na poziomie akademickim o języku, i samego języka, nie dając żadnych podstaw z zakresu teorii (lub gramatyki) języka, jego historii i historii jego form graficznych? Jak nauczać historii literatur, polskiej i światowych, bez wiedzy o formach literacki, jakie się na przestrzeni wieków wykształciły i dlaczego przyjęły taki właśnie kształt? - mówił dziekan. - Bunt i złość są dobre a nawet konieczne, jeśli owocują pozytywnymi projektami na przyszłość. Są jałowe, gdy służą tylko poprawieniu sobie samopoczucia. Mamy mocne powody, by o naszej wielkiej Alma Mater i o tej mniejszej, o naszym Wydziale, (który, nota bene, pod względem kadrowym jest największym i najsilniejszym wydziałem na Uniwersytecie Gdańskim) myśleć i mówić z zasłużoną dumą. Miejmy odwagę to robić.

Podczas uroczystości prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich UG oraz dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa wręczyli aż osiem dyplomów habilitacyjnych. Na stopień doktora promowano 15 młodych doktorów. Dyplomy ukończenia studiów otrzymała piętnastoosobowa grupa chińskich studentów naszej polonistyki, którzy po dwóch latach studiowania na naszym Wydziale wracają na macierzysty Harbin Normal University w Chinach. W podziękowaniu Chińczycy zatańczyli w strojach ludowych tradycyjnego polskiego krakowiaka. Taniec przygotował z nimi Zespół Pieśni i Tańca "Jantar" UG.
Podczas uroczystości wręczono medale Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym UG paniom: docent Jewgienij Lichinie z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Tatianie Chochłowej z Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Warszawie. Medale Uniwersytetu przyznano także nieobecnym profesor Loli Zwonariowej oraz profesorowi Jurijowi Zwieriewowi z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.
Następnie dziekan Wydziału Filologicznego przekazał Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego dar dziesięciu rodzinnych XIX-wiecznych szwedzkich luterańskich Biblii, modlitewników i śpiewników ofiarowany naszemu Wydziałowi przez Aleksandrę Ziółkowska-Boehm i jej męża Norman Boehm. Uzupełnią one kolekcję przekazanych wcześniej bibliotece przez Państwa Boehm darów. Aleksandra Ziółkowska-Boehm jest polską pisarką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, autorką 30 książek reportażowych oraz spadkobierczynią spuścizny słynnego polskiego reportera Melchiora Wańkowicza. Biblie są pamiątką rodzinną, należały do babki Normana Boehm – Blendy Bergman-Boehm. Dar ten posłuży badaczom, biblistom oraz studentom gdańskiej skandynawistyki do pogłębiania wiedzy o religii i kulturze tego kraju. Dar odebrała pani Małgorzata Śleszyńska, kierownik Biblioteki Humanistycznej UG.
Oficjalną część uroczystości zakończył wielce praktyczny przed wakacjami, a zarazem niezwykle błyskotliwy wykład prof. UG, dr hab. Moniki Rzeczyckiej o Magicznych właściwościach podróżowania.
Następnie profesorowie, doktorzy i studenci udali się do serca Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego czyli pod pomnik Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na tradycyjny piknik. W sielskiej atmosferze trwał on nieprzerwanie co najmniej trzy godziny.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka
 
 • Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

4 czerwca 2012

ZAWIESZENIE WIECHY NA BUDYNKU NEOFILOLOGII

Neofilologia - uniwersytecka wieża Babel

 

Uroczystość zawieszenia wiechy na budynku neofilologii Wydziału Filologicznego odbyła się 4 czerwca 2012 roku na placu budowy przy głównym wejściu do nowego budynku naszego Wydziału. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i kościelnych: Sławomir Nowak, minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego, Jacek Guliński, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski, Michał Owczarczak, wicewojewoda, przedstawiciele głównego wykonawcy nowego gmachu neofilologii z prezesem spółki Polimex Mostostal S.A. Aleksandrem Jonkiem na czele oraz architekci budynku – Jerzy Wolski, Jarosław Rawerski i Jarosław Ambroszkiewicz z biura projektowego Wolski Architekci.
Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Jacek Guliński przeczytał list nadesłany przez minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką, która wyraziła wiarę, że nowy obiekt dydaktyczny, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, osi priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, przyczyni się nie tylko do poprawy warunków studiowania, podniesienia naukowej rangi uczelni, ale także wzbogacenia jej oferty edukacyjnej.
Arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, który nazwał żartobliwie budynek neofilologii trójmiejską wieżą Babel, podkreślił zasługi dwóch wielkich budowniczych Uniwersytetu Gdańskiego, rektorów: prof. Andrzeja Ceynowy i prof. Bernarda Lammka. Neofilologia będzie wszak kuźnią specjalistów w dziedzinie języków obcych i kultur narodowych, a także miejscem twórczej wymiany myśli oraz intelektualnych sporów.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek zapewnił, że nowoczesna infrastruktura Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego jest szansą na to, aby w trudnych dla uczelni czasach przyciągnąć na Uniwersytet Gdański studentów z innych regionów Polski i zagranicy. Daje ona także możliwość prowadzenia badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach i kształcenia na najwyższym poziomie.
Gospodarz nowego budynku neofilologii, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Andrzej Ceynowa wspomniał o roli humanistyki: języka ojczystego i języków obcych w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wskazał także na znaczącą poprawę warunków studiowania przez studentów zwłaszcza tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2013/2014. Obecnie w zbudowanym w 1970 roku budynku Wydziału Filologicznego na jednego studenta przypada 1,84 metra kwadratowego. W nowym budynku młodzi neofilolodzy będą mieli do dyspozycji, m.in. laboratoria do nauki tłumaczeń ustnych oraz prawdziwą scenę teatralną:
– Czasami marzenia się spełniają, nowy gmach dla neofilologii pozwoli na lepszy rozwój naszego Wydziału i umożliwi otwieranie nowych kierunków, takich jak: sinologia czy arabistyka – powiedział Dziekan.
Uroczystości towarzyszyła pikieta studentów i doktorantów z kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego prowadzona pod głównym hasłem „Edukacja to nie towar”, a związana z drugą edycją konferencji „Wściekli i oburzeni”, poświęconej Uniwersytetowi XXI wieku i jego społecznej roli. Konferencję organizuje, m.in. prof. Ewa Nawrocka z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

10 maja 2012

Wybory Dziekana i Prodziekanów Wydziału Filologicznego

 

Dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016 został wybrany prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. Wybory odbyły się 10 maja 2012 roku. Prodziekanami zostali wybrani: prof. UG, dr hab. Izabela Kępka, prodziekanem ds. kształcenia, dr Urszula Patocka-Sigłowy, prodziekanem ds. studenckich, prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek, prodziekanem ds. nauki. Wybory odbyły się 17 maja 2012. Państwu Dziekanowi i Prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.
Przedstawicielami Wydziału Filologicznego do Senatu UG wybrani zostali: prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga i prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Kwiecień 2017 - 15:12; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

Wmurowanie kamienia węgielnego pod neofilologię

 
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 i wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się w piątek 30 września 2011 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Po uroczystej immatrykulacji wszystkich studentów I roku, którzy tłumnie przybyli na inaugurację Dziekan Wydziału Filologicznego wręczył indeksy studentom pierwszego roku, którzy z najlepszym wynikiem przeszli proces rekrutacji. Po immatrykulacji studenci I roku stali się pełnoprawnymi studentami Wydziału Filologicznego.
Ukoronowaniem pracy naukowej pracowników naszego wydziału było wręczenie przez prorektora ds. rozwoju i finansów, prof. UG, dr. hab. Mirosława Krajewskiego Nagród Naukowych Rektora UG. Za opracowanie innowacyjnej koncepcji i konsekwentną realizację studiów translatorycznych zespołową Nagrodę Rektora otrzymał znakomity zespół translatoryków z Instytutu Anglistyki: prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński, dr Łucja Biel, mgr Paula Gorczyńska oraz dr Olga Kubińska. Indywidualne nagrody I stopnia otrzymali prof. UG dr hab. Maciej Widawski za książkę pt. Slang UG oraz dr Bartosz Dąbrowski za książkę pt. Szymanowski. Muzyka jako autobiografia Natomiast indywidualną nagrodę II stopnia za działalność dydaktyczną i organizacyjną oraz wkład w rozwój Wydziału Filologicznego otrzymała prodziekan ds. studenckich dr Urszula Patocka – Sigłowy. Laureatom Nagród Rektora gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i organizacyjnych. Skrzący humorem wykład inauguracyjny o motywach ludycznych badań literackich i ludycznym rysie naszego wydziału (w tle) zatytułowany Filologia jako gra i zabawa. O niektórych ludycznych aspektach literaturoznawstwa wygłosił świeżoupieczony dr hab. Maciej Michalski z Instytutu Filologii Polskiej UG.
Tuż po inauguracji roku akademickiego na placu budowy obok Wydziału Filologicznego odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, w której udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz kościelnych, m.in.: Sławomir Nowak, minister w Kancelarii Prezydenta RP, Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego, prof. dr hab. Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, arcybiskup metropolita gdański dr Sławoj Leszek Głódź, pomorscy parlamentarzyści – Iwona Guzowska, Jan Kulas i Paweł Orłowski, oraz wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, wiceprezydent Miasta Gdańska Ewa Kamińska. Wykonawcę budynku reprezentował wiceprezes zarządu firmy Polimex-Mostostal Grzegorz Szkopek. Wszyscy goście wspierający słowem i finansami budowę Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, władze uniwersytetu i wydziału oraz nestorzy Wydziału Filologicznego: dziekani seniorzy i zasłużeni profesorowie złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym, który został uroczyście wmurowany na placu budowy budynku neofilologii Wydziału Filologicznego UG.
 
 • Galeria zdjęć z inauguracji. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

 

 • Galeria zdjęć z wmurowania kamienia węgielnego pod budynek neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Kliknij zdjęcie poniżej.

 

 

O BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UG

Nowy gmach dla kierunków neofilologicznych Wydziału Filologicznego UG zostanie wybudowany w ciągu nadchodzącego roku akademickiego, planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2012 r. Umowa na budowę neofilologii została podpisana przez władze Uniwersytetu Gdańskiego 12 lipca 2011 r. Projekt budynku wykonał, zwycięzca konkursu architektonicznego, biuro projektowe Wolski&Partners Architekci Sp. z o.o. z Gdyni. Wykonawcą, wybranym w przetargu nieograniczonym, jest firma Polimex-Mostosal S.A. z siedzibą w Warszawie. Gmach neofilologii będzie kosztował ponad 52 mln. zł. Część kosztów zostanie sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 (Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo Wiedzy). Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 marca 2010 r., a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 23 mln. zł. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana ze środków uzyskanych z rezerwy celowej Ministerstwa Finansów.

Powierzchnia całkowita części budynku przeznaczonej dla neofilologii to prawie 16 tys. metrów kwadratowych. Budynek będzie czterokondygnacyjny. Znajdą się w nim, m.in. nowoczesne sale wykładowe, sale do tłumaczeń specjalistycznych i konferencyjnych, laboratorium językowe, centrum e-learningowe UG, teatr, biblioteka humanistyczna i pracowania komputerowa. Budynek wyposażony będzie w nowoczesne urządzenia, zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego budowa pozwoli na uruchomienie nowych kierunków i specjalności oraz na utrzymanie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym.

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

 • Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Filologicznego UG, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Rektora/ Prorektora UG
 • Immatrykulacja studentów
 • Wręczenie indeksów najlepszym studentom
 • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego
 • Promocje doktorskie
 • Gaude, Mater Polonia
 • Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Maciej Michalski
 • Gaudeamus igitur
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Wrzesień 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Październik 2015 - 09:05; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

ŚWIĘTO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Po raz trzeci nowy Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego obchodził swoje Święto. Uroczystość połączona z wręczeniem dyplomów habilitacyjnych i promocjami doktorskimi odbyła się 18 czerwca 2011 roku. Radosnym zbiegiem okoliczności tego samego dnia Nagrodę Literacką Gdynia otrzymał profesor Stefan Chwin, znakomity pisarz i literaturoznawca na Wydziale Filologicznym UG, ceniony przez rzesze studentów i absolwentów wykładowca gdańskiej polonistyki. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał prof. dr hab. Jerzy Limon z Instytutu Anglistyki, twórca powstającego w Gdańsku Teatru Szekspirowskiego.
Wydział rozwija się bardzo dynamicznie. Podczas uroczystego posiedzenia społeczności naszego Wydziału dyplomy habilitacyjne odebrało aż dziesięciu świeżo upieczonych profesorów nadzwyczajnych, zaś czternaście osób otrzymało promocje na stopień doktora nauk humanistycznych:
- Jesteśmy najstarszym, największym i bardzo prężnie rozwijającym się naukowo Wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego. Tych dziesięciu naukowców, którzy habilitowali się w minionym roku akademickim to imponujące osiągnięcie w rozwoju kadry naukowej. W ciągu trzech lat, od roku 2009 przybyło nam osiemnastu profesorów nadzwyczajnych – mówił prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego UG. – W planach są już kolejne habilitacje. Natomiast jeśli chodzi o rozwój infrastruktury naszej uczelni z radością i nadzieją czekamy na rozpoczęcie budowy budynku dla neofilologii, które ma nastąpić w tym roku.
Stefan Chwin laureatem NLG
Znakomitą nagrodą i ukoronowaniem gdańskiej humanistyki było ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie, tego samego dnia, Nagrody Literackiej Gdynia profesorowi Uniwersytetu Gdańskiego Stefanowi Chwinowi. To prestiżowe wyróżnienie naszemu wybitnemu literaturoznawcy i pisarzowi przyniósł I tom książki profesorskiej zatytułowanej Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (Wydawnictwo Tytuł). Czytaj artykuł poniżej.
Młodzi profesorowie
Wśród osiągnięć naukowych Wydziału Filologicznego warto podkreślić tegoroczne znakomite habilitacje młodych gdańskich literaturoznawców. Ich średnia wieku to 40 lat, ale dorobek imponujący np. książka Historie oka: Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot romanisty Tomasza Swobody, rozprawa habilitacyjna Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX wieku i początku XX wieku rusycystki i prodziekana ds. nauki Moniki Rzeczyckiej, badania warsztatu Filozofa jako pisarza na przykładach Leszka Kołakowskiego, Barbary Skargi i Józefa Tischnera poprowadzone przez polonistę Macieja Michalskiego, a także najlepsze w Polsce edycje literatury staropolskiej przygotowane od lat przez Radosława Grześkowiaka habilitowanego na podstawie pracy Barokowy erotyk jako przedmiot badań edytora i interpretatora.
Nowe logo
Ważnym punktem programu obchodów Święta była prezentacja nowego logo Wydziału Filologicznego. Znak graficzny, nawiązujący do otwartej księgi, przedmiotu badań literaturoznawców i językoznawców, został zaprojektowany w ramach współpracy Wydziału Filologicznego UG z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dzięki zaangażowaniu dziekana Wydziału Grafiki gdańskiej ASP prof. Janusza Akermanna na zajęciach w pracowni grafiki projektowej prof. Janusza Górskiego studenci ASP projektowali znak, który miał identyfikować i reprezentować Wydział Filologiczny. Twórcą zwycięskiego projektu prezentowanego u szczytu naszej strony internetowej jest student ASP, Adam Ignaciuk.
Piknik pod Mrongowiuszem
Oficjalną część Święta Wydziału Filologicznego zakończył wykład zatytułowany O kulcie różnicy i ważności prawdy we współczesnych badaniach literackich, który wygłosił prof. UG. dr hab. Hieronim Chojnacki z Katedry Skandynawistyki, laureat Nagrody im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla Najlepszych Nauczycieli Akademickich przyznawanej od kilku lat na Uniwersytecie Gdańskim. Obchody Święta Wydziału zakończyły się tradycyjnym piknikiem pod pomnikiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Tekst i zdjęcia Anna Malcer-Zakrzacka

 • Galeria zdjęć. Kliknij zdjęcie poniżej.

Program uroczystości:
 • Gaudeamus igitur
 • Powitanie gości przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowę
 • Wystąpienie Rektora/Prorektora
 • Prezentacja logo Wydziału Filologicznego
 • Wręczenie dyplomów habilitacyjnych
 • Promocje doktorskie
 • Wręczenie dyplomów magisterskich i licencjackich
 • Wykład prof. UG, dr. hab. Hieronima Chojnackiego zatytułowany O kulcie różnicy i ważności prawdy we współczesnych badaniach literackich.
 • Gaude, Mater Polonia
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Czerwiec 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

8 listopada 2010 r.

OTWARCIE LABORATORIUM DO NAUKI TŁUMACZEŃ USTNYCH

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego wzbogacił się o nowoczesne laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych. Zostało ono otwarte 8 listopada 2010 roku. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauczania przekładu ustnego.
Otwarcia laboratorium dokonał m.in. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. inż. Bernard Lammek. Rektor podkreślił m.in. rolę jaką we współczesnej Polsce, która jest ważną częścią Unii Europejskiej, mają do odegrania dobrze wyszkoleni tłumacze. Napływ kapitału zagranicznego do kraju powodują wzrost zapotrzebowania na usługi wysoko wykwalifikowanych tłumaczy ustnych świadczone podczas coraz liczniejszych spotkań.
W laboratorium studenci Translatoryki w Instytucie Anglistyki, w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, nabywają umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza ustnego (ang.-pol., pol.-ang. - to obecnie oferowane języki; w niedalekiej przyszłości dołączymy kolejne). Absolwenci kierunku są przygotowani do tłumaczenia wszelkiego rodzaju spotkań niezależnie od preferowanej formy tłumaczenia (symultaniczne kabinowe, konsekutywne ("po mówcy"), szeptane, towarzyszące i inne). Nie obce są im podstawy dyplomacji, etyka zawodu, słownictwo specjalistyczne i umiejętność zarządzania stresem.
Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauczania przekładu ustnego. W jego skład wchodzi m.in. pięć dwuosobowych kabin na podestach i osiem stanowisk delegatów do ćwiczenia tłumaczeń symultanicznych w oparciu o sygnał wejściowy z wielu możliwych źródeł (prowadzący, student, komputer stacjonarny, laptop, odtwarzacz DVD i inne).
Ćwiczony tekst może być omawiany przez prowadzącego w trakcie czynności tłumaczenia lub po jej wykonaniu, na forum lub podczas indywidualnego kontaktu prowadzącego z wybranym studentem lub grupą studentów, bez przerywania ćwiczenia pozostałym. Ścieżki z nagraniami materiałów źródłowych i docelowych są zachowywane na macierzy dyskowej w wygodnych cyfrowych formatach, umożliwiających ich dalszą obróbkę w laboratorium lub poza nim.
Rozbudowany system urządzeń audio pozwala studentom na pracę w warunkach imitujących realia pracy tłumacza ustnego; oprócz zaznajamiania studentów z tajnikami pracy z mikrofonem, prowadzący może na przykład wprowadzać zakłócenia imitujące dźwięki, z jakimi tłumacz styka się wykonując tłumaczenie konsekutywne lub towarzyszące w zakładach produkcyjnych.
Materiały audio wideo są wyświetlane na dotykowej tablicy interaktywnej, która jest ponadto wykorzystywana do nauczania systemów notacji konsekutywnej, przekładu a vista oraz umożliwia wprowadzanie bieżących zapisków do wyświetlanych tekstów czy prezentacji.
Ćwiczenie notacji i przekładu a vista w czasie rzeczywistym wspomagane jest także użyciem tabletu, z którego obraz wyświetlany jest przez projektor multimedialny na tablicy interaktywnej, umożliwiając grupową analizę rozwiązań notacyjnych wprowadzanych przez jednego ze studentów w danej chwili.
Dzięki kamerze cyfrowej dostępnej w laboratorium studenci mają możliwość analizowania zarejestrowanych prób wykonanego przez siebie tłumaczenia konsekutywnego tak w warstwie słownej, jak i pozawerbalnej.
Dodatkowo, ergonomię laboratorium podnosi duży stół konferencyjny, wykorzystywany m.in. do symulowania negocjacji i innych form spotkań, a także kopiarka wielofunkcyjna, ułatwiająca elastyczne wprowadzanie do programu zajęć przyniesionych przez uczestników lub prowadzących. materiałów prasowych. Także przyjazna kolorystyka i staranne wykonanie elementów wyposażenia współtworzą przyjazny klimat w laboratorium.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Listopad 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

1 października 2010 r.

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

Wasz wybór to strzał w dziesiątkę!

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego z okazji inauguracji roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Filologicznym odbyło się 1 października 2010 roku o godz. 12.30 w auli Wydziału Filologicznego w Gdańsku Oliwie:
- Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w świecie, w którym gospodarka oparta jest nie tylko na wiedzy, ale coraz bardziej, na wiedzy komunikowanej wielojęzykowo. Wasz wybór to strzał w dziesiątkę. Gratuluję wam i życzę powodzenia - mówił dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa do studentów I roku, ciesząc się, że tak wielu z nich wybrało studia na naszym wydziale.
W tym roku akademickim liczba studentów na Wydziale Filologicznym wzrosła i przekroczyła 5 tys. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia rozpoczęło 1775 osób, a na studia doktoranckie III stopnia 95 osób. Podczas inauguracji odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku, podczas której indeksy odebrała grupa tych młodych ludzi, którzy z najwyższą liczbą punktów przeszli proces rekrutacji.
W trafności wyboru utwierdził pierwszaków także Prorektor ds. Nauki Grzegorz Węgrzyn, znakomity biolog i genetyk, mówiąc, że język był tym elementem doprowadził człowieka do tego miejsca, w którym dziś jesteśmy:
- Język jest motorem cywilizacji. Specyfika języków, które będziecie studiować, determinuje sposób myślenia, a co za tym determinuje specyfikę i różnorodność języka nauki - mówił.
Prorektor prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn przeprowadził również promocje doktorskie oraz wręczył Nagrody Rektora UG pracownikom naukowym i administracyjnym.
Uroczystość zwieńczył wykład prof. dr hab. Małgorzaty Czermińskiej zatytułowany Wątki miłosne w poezji Stanisława Barańczaka. Wykład poprowadzony z wielką klasą i "chirurgiczną precyzją" przeniósł słuchaczy w intymną przestrzeń poezji.
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka

Program uroczystości:

 • Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powitanie gości i przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Filologicznego UG, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • Immatrykulacja studentów
 • Wręczenie indeksów najlepszym studentom
 • Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego
 • Wręczenie nagród Rektora UG
 • Promocje doktorskie
 • Gaude, Mater Polonia
 • Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • Gaudeamus igitur
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 30. Sierpień 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

17 czerwca 2010 r.

Święto Wydziału Filologicznego

Święto Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego połączone z uroczystością wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich odbyło się 17 czerwca 2010 roku w auli Wydziału Filologicznego. Uroczystość stała się okazją do wręczenia Medalu Uniwersytetu Gdańskiego prof. zw. dr. hab. Marianowi Szczodrowskiemu, dziekanowi Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w latach 2002-2005. Szczególne zasługi dziekana prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego dla rozwoju Wydziału i gdańskiej germanistyki podkreślił wręczający medal prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich.
Podczas uroczystości dyplomy habilitacyjne odebrało 6 naukowców, na doktorów promowano 21 doktorantów naszego Wydziału:
- Ogromna ilość promowanych dziś doktorantów i odbierających dyplomy habilitacyjne naukowców stanowi o sile naszego Wydziału, o sile i misji gdańskiej humanistyki - mówił dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, który w swoim przemówieniu nawiązał do tradycji, to znaczy do początków kształcenia akademickiego na Pomorzu, które skupiło się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.
Święto Wydziału Filologicznego stało się także okazją do przekazania przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowę na ręce pani dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Grażyny Jaśkowiak daru Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm i Normana Boehm XIX-wiecznej anglojęzycznej Biblii należącej do ich przodków spokrewnionych ze szwedzkim rodem Bergmanów (należy do niego m.in. szwedzka gwiazda kina Ingrid Bergman). Wartość badawczą tego egzemplarza stanowią odręczne zapiski, dokumenty rodowe i zdjęcia właścicieli - członków kościoła luterańskiego. Dziekan prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa przekazał do zbiorów bibliotecznych niemieckojęzyczną Biblię z 1912 tłumaczoną przez Marcina Lutra, oraz dwutomowy Słownik łacińsko-polski Floriana Bobrowskiego, wydany w Wilnie 1910 roku, oba pochodzące z własnego księgozbioru.
Na zakończenie uroczystości brawurowy wykład zatytułowany Sennik polski, podkreślający raczej niechęć naszego narodu do śnienia, marzeń i majaków sennych, wygłosił prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski.
Uroczystość zakończyła się tradycyjnym piknikiem wydziałowym, który odbył się pod pomnikiem Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka
Galeria zdjęć z uroczystości. Kliknij zdjęcie poniżej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8. Czerwiec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

26 marca 2010 r.

 Nowy gmach

neofilologii dla Wydziału Filologicznego UG

26 marca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez JM Rektora UG oraz Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Tekst: Beata Czechowska-Derkacz,
rzecznik prasowy UG
Szczegóły. Patrz więcej.

26 marca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka oraz Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd w osobach Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego – Pana Wiesława Byczkowskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych.
W uroczystym podpisaniu umowy ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział wzięli JM Rektor UG prof. Bernard Lammek oraz Kanclerz UG dr Jerzy Gwizdała.
Nowy gmach neofilologii o powierzchni użytkowej około 11 tysięcy m2 to budynek przeznaczony dla Wydziału Filologicznego; będzie to obiekt dwufunkcyjny z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i administracyjno-rektorską. W czterokondygnacyjnej części budynku, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Skandynawistyki oraz Katedra Slawistyki. Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna. 
Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przełom roku 2010/2011, zakończenie do końca roku 2013.
Inwestycja powstaje w ramach projektu UG – Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Bałtyckiego Kampusu zaplanowano budowę obok już istniejących – rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biblioteki Głównej UG, nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii – kolejnych nowych budynków wydziałów: Biologii (budowa już się rozpoczęła), Chemii, budynku informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz domu studenckiego na około 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim). Projekt „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, znalazł się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013). Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości ponad 236 milionów złotych.
 
Nowy budynek neofilologii dla Wydziału Filologicznego – wybrane dane parametryczne
 • powierzchnia całkowita – ponad 14 000 m2
 • 13 sal wykładowych
 • 55 sal seminaryjno-ćwiczeniowych
 • 2 sale audytoryjno-teatralne
 • 2 laboratoria
 • czytelnia
 • pokoje dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dla doktorantów
 • pomieszczenia administracyjne 
Uniwersytet Gdański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.
Tekst: Beata Czechowska-Derkacz,
rzecznik prasowy UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Marzec 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

21 stycznia 2010 r.

Współpraca z Uniwersytetem Duisburg-Essen

W ramach współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen 21 stycznia 2010 r. wykład otwarty zatytułowany Crossing Borders: The Frontier in South African literature/ Przekraczanie granic: bariery w literaturze południowoafrykańskiej wygłosił prof. dr hab. Erhard Reckwitz, Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen.

W ramach współpracy obu uniwersytetów powstał projekt Master-Duo Course of Study. Podczas spotkania Dziekanów Wydziału Filologicznego UG, prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa i Wydziału Humanistycznego UDE prof. dr hab. Erhard Reckwitz podpisali list intencyjny w tej sprawie:

- Skoordynowane programy studiów pozwalają na to, że studenci, którzy co najmniej przez jeden semestr studiują na drugim uniwersytecie, po wypełnieniu wymogów określonych w prawie polskim i niemieckim, otrzymają dwa dyplomy - jeden Uniwersytetu Gdańskiego, drugi Uniwersytetu Duisburg-Essen - mówi prof. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego.

W tym roku akademickim studenci w ramach programu Master-Duo studiują na kierunku komunikacja międzykulturowa specjalizację germanistyka, od roku akademickiego 2011/2012 program zostanie poszerzony o anglistykę. Pomoc finansowa dla studentów płynie z Polish-German Science Fundation i DAAD. Najbliższe spotkanie dotyczące poszerzania współpracy Wydziału Filologicznego UG z Uniwersytetem Duisburg-Essen o specjalność anglistyczną odbędzie się w kwietniu tego roku.

Tekst i zdjęcie Anna Malcer-Zakrzacka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Styczeń 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

27 listopada 2009 r.

Odznaczeni pracownicy

Wydziału Filologicznego

Prof. dr hab. Marian Szczodrowski - kierownik Zakładu Teorii Komunikacji Obcojęzycznej Instytutu Filologii Germańskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i społecznej. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 27 listopada 2009 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Pozostałe odznaczenia państwowe i resortowe zostały wręczone podczas uroczystego Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 10 grudnia 2009. Wśród odznaczonych znalazło się dwudziestu pracowników Wydziału Filologicznego UG.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w roku 2008 i 2009 złotym medalem za długoletnią służbę nagrodzeni zostali:
 • Urszula CHOIŃSKA z Dziekanatu Wydziału Filologicznego
 • prof. dr hab. Andrzej KĄTNY z Instytutu Germanistyki
 • prof. UG, dr hab. Jan KORTAS z Katedry Filologii Romańskiej
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w roku 2008 i 2009 srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali:
 • Aldona ŁUGOWSKA z Dziekanatu Wydziału Filologicznego
 • prof. UG, dr hab. Stanisław MILEWSKI z Katedry Logopedii
 • dr Jan SIKORA z Instytutu Germanistyki
 • prof. UG, dr hab. Jerzy SZYŁAK z Katedry Kulturoznawstwa
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w roku 2008 i 2009 brązowe medale za długoletnią służbę otrzymali:
 • dr Jolanta DZIUBA z Katedry Slawistyki
 • dr Urszula PATOCKA-SIGŁOWY z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego
 • dr Maria SIBIŃSKA z Katedry Skandynawistyki
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli Medalem Komisji Edukacji Narodowej za lata 2008 i 2009 odznaczeni zostali:
 • prof. UG, dr hab. Marek CYBULSKI z Instytutu Filologii Polskiej
 • mgr Maria KANTELECKA z Instytutu Filologii Polskiej
 • dr Piotr KĄKOL z Instytutu Filologii Polskiej
 • dr Aneta LEWIŃSKA z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Bożena MATUSZCZYK z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Wojciech OWCZARSKI z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Stanisław ROSIEK z Instytut Filologii Polskiej, prodziekan ds. nauki Wydziału Filologicznego
 • dr Danuta STANULEWICZ-SKRZYPIEC z Instytutu Anglistyki
 • prof. UG, dr hab. Grażyna TOMASZEWSKA z Instytutu Filologii Polskiej
 • prof. UG, dr hab. Kwiryna ZIEMBA z Instytutu Filologii Polskiej
Oznaczonym serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej, administracyjnej i organizacyjnej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Grudzień 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

Styczeń 2009

Centrum Rosyjskie na Uniwersytecie Gdańskim

Z nowym rokiem akademickim Uniwersytet Gdański oraz moskiewska Fundacja Rosyjski świat/Russkij Mir podpisali umowę o powołaniu na Uniwersytecie Gdańskim Centrum rosyjskiego. Umowę podpisali: w imieniu UG rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek oraz dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, w imieniu strony rosyjskiej dyrektor wykonawczy Zarządu Fundacji Wiaczesław Aleksejewicz Nikonow. W ustalaniu szczegółów umowy brali udział także prof. dr hab. Franciszek Apanowicz prodziekan ds. kształcenia Wydziału Filologicznego oraz prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska, dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Celem Centrum rosyjskiego jest pomoc w nauczaniu i uczeniu się języka rosyjskiego dla wykładowców, doktorantów i studentów. Będzie ono także nieść pomoc w zapoznawaniu się naukowców i studentów, zwłaszcza Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego, z klasyczną i współczesną literaturą rosyjską oraz wielonarodową kulturą i sztuką Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo Centrum zobowiązało się do gromadzenia i informowania o życiu współczesnej Rosji i jej historii oraz do rozszerzania kontaktów, wymiany kulturalnej i naukowej między obu krajami.
- Pojawienie się placówki Russkiego Miru na Uniwersytecie to bardzo dobra wiadomość dla naukowców i studentów filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii – mówi prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego. – Będziemy dysponowali obszernym zbiorem nie tylko publikacji książkowych, ale również multimedialnych dotyczących wszelkich aspektów historii, kultury i gospodarki Rosji. Bardzo się cieszę z tej nowej placówki.
Centrum rosyjskie na Uniwersytecie Gdańskim będzie wyposażone w odpowiednie zasoby rosyjskiej literatury pięknej oraz książki z innych dziedzin, materiały multimedialne do nauki języka rosyjskiego, audiowizualne i audiofoniczne materiały dotyczące kultury i historii. Korzystający będą mieli dostęp do rosyjskiego Internetu i środków masowego przekazu. Przekazywane materiały będą umieszczane w katalogach Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowy zbiór liczy 100 do 200 tys. egzemplarzy i będzie na bieżąco poszerzany. Centrum będzie miało swoją siedzibę w sali 1.22 na I piętrze Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
Anna Malcer-Zakrzacka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

20 marca 2010 r.

Tomas Venclova Doktorem Honoris Causa
Uniwersytetu Gdańskiego
Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2009 r. przyznał tytuł doktora honoris causa Tomasowi Venclovie. Uchwała Senatu brzmi:

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadaje Panu Tomasowi Venclovie tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad kulturą Europy Środkowowschodniej, znakomitą twórczość literacką i mądrą pracę nad zbliżaniem narodów.

Laureat jest światowej sławy litewskim poetą, eseistą, tłumaczem i literaturoznawcą, profesorem Yale University w USA, autorytetem zasłużonym dla budowania porozumienia między narodami Europy Środkowej i Wschodniej.
Wilno jako przedmiot nostalgii
- wykład prof. Tomasa Venclovy na Wydziale Filologicznym
W piątek 19 marca 2010 gościliśmy Tomasa Venclovę na Wydziale Filologicznym. Podczas tej wizyty Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił pasjonujący wykład dla studentów gdańskiej humanistyki zatytułowany Wilno jako przedmiot nostalgii. Profesor Venclova jest doskonałym znawcą tego tematu, autorem książki Opisać Wilno oraz znakomitego przewodnika turystycznego po Wilnie. Rzecz znamienna, że przewodnik ten utrzymywał się na pierwszym miejscu listy bestsellerów na Litwie, numerem dwa był wówczas Harry Potter. Po wykładzie prof. Venclovy odbyła się na Wydziale Filologicznym konferencja prasowa dla dziennikarzy, na której oprócz tematów literackich poruszona została kwestia stosunków polsko-litewskich, które prof. Venclova uznał za najlepsze od czasów polskich powstań niepodległościowych. Na zakończenie Doktor Honoris Causa UG wyznał, że jest optymistą historycznym. Czym różni się on on zwykłego optymisty?
- Wierzę, że wszystko będzie dobrze, ale ja już tego nie dożyję... - powiedział pół żartem, pół serio. - Wolnej Litwy i wolnej Polski jednak dożyłem.
Galeria zdjęć z pobytu prof. Tomasa Venclovy na Wydziale Filologicznym UG. Kliknij zdjęcie.
40-lecie Uniwersytetu Gdańskiego i nadanie doktoratu honoris causa Tomasowi Venclovie
Gdańsk uniwersytetem wolności
Słowa Gdańsk - polskim uniwersytetem wolności - wypowiedziane przez marszałka Sejmu RP, Bronisława Komorowskiego w czasie obchodów 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego stały się mottem uroczystego posiedzenia Senatu z okazji tego święta. Podczas uroczystości, która odbyła się 20 marca 2010 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, nadano doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego litewskiemu pisarzowi Tomasowi Venclovie.
Bogactwo wielokulturowości
Tomas Venclowa, przez Josifa Brodskiego nazwany synem trzech literatur polskiej, litewskiej i rosyjskiej, wygłosił wykład doktorski, w którym wskazywał na korzyści, bogactwo, ale i zagrożenia związane z wielokulturowością. Jego wykład poświęcony był postaci litewskiego poety i biskupa Sejn (Seinai) Antanasa Baranauskasa (Antoniego Baranowskiego), który, podobnie jak Mickiewicz, był gente lituanus, natione polonus spadkobiercą i patriotą Rzeczpospolitej Obojga Narodów:
- Spuścizna biskupa Baranowskiego - nie tylko wiersze - znów staje się aktualna w czasach europejskiej integracji, kiedy ani Polak do Wilna, ani Litwin do Sejn już nie muszą jeździć wielce okrężną drogą; w czasach, kiedy po obu stronach nieodczuwalnej już prawie granicy musimy przezwyciężyć dawne mity i urazy, żeby sprostać wielokulturowej przeszłości naszych krajów - mówił prof. Tomas Venclova.
Do kwestii wielokulturowości jako źródła bogactwa nawiązał także prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego UG przywołując wielokulturowość Gdańska i Wilna:
- W różnych momentach ich poplątanych historii blask Gdańska i Wilna, karmiony otwartością i przychylnością (a nie ledwie tolerancją) dla Innych, to się wzmagał, to przygasał. I zawsze było tak, że ten blask był najświetniejszy, gdy ta otwartość była największa, a przygasał, gdy ktoś próbował z naszych miast robić ostoje monokultury - mówił. - Przeciwko tworzeniu takich monolitów Tomas Venclova zawsze otwarcie występował. Dzięki takim, jak on doktorom honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, którzy poszerzają granice wolności, zarówno politycznej, jak interkulturalnej, i dzięki naszej tożsamości, możemy być „e pluribus unum” bez pretensjonalnego kosmopolityzmu, który Venclova odtrąca. To „pluribus” kultur, ludności i języków w „unum” naszych miast, Gdańska i Wilna, oraz krajów, Litwy i Polski, było zawsze powodem do dumy i źródłem ich wielkości.
Kulturoznawcza empatia
Promotorem doktoratu był gdański pisarz prof. UG, dr hab. Stefan Chwin, który wygłosił laudację, rysując w skrócie najważniejsze rysy intelektualne laureata, do których oprócz myślowej niezależności, należy dar kulturowej empatii:
- Obok ironii osobowość intelektualną Tomasa Venclovy określa zdolność do spojrzenia na litewskie sprawy także z polskiej perspektywy - mówił promotor, prof. dr hab. Stefan Chwin. - Ten dar, który chętnie nazwę darem niezwykłej kulturoznawczej empatii, pięknie łączy się w jego przypadku z ewangelicznym darem języków, bo poliglotyzm Tomasa Venclovy jest jedną z bram, przez które dusza może od środka poznawać cudze światy. Faktycznie Tomas Venclova ma trzy języki ojczyste: litewski, polski i rosyjski, co pozwala mu głęboko wnikać w materię kultur skłóconych często ze sobą sąsiadów.
Recenzentami byli: prof. dr hab. Marian Stala z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adam Zagajewski, poeta i eseista profesor University of Chicago, oraz prof. dr hab. Dariusz Szpoper z Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość uświetnili m.in. marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski, prezes Rady Ministrów, Donald Tusk, komisarz ds. budżetu Komisji Europejskiej, Janusz Lewandowski oraz doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Leszek Balcerowicz.

Fakt, że nadanie doktoratu honoris causa prof. Tomasowi Venclovie wpisał się w obchody 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego sprawił, że uroczystość stała się nie tylko świętem intelektualnym, ale także wydarzeniem międzynarodowym bardzo wysokiej rangi.

Nominacja do nagrody im. K. C. Mrongowiusza
W trakcie uroczystości, zgodnie z akademicką tradycją Uniwersytetu Gdańskiego, zostały wręczone nagrody i wyróżnienia im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich. Z Wydziału Filologicznego wyróżnienie otrzymał dr Maciej Dajnowski, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Gratulujemy!
Relacja: Anna Malcer-Zakrzacka
Galeria zdjęć z uroczystość. Kliknij zdjęcie
Autora zdjęć proszę o kontakt: malcer@ug.gda.pl.
Uzasadnienie wniosku o nadanie godności
Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
Tomasowi Venclovie
Tomas Venclova, urodzony 11 września 1937 w Kłajpedzie, litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego (studia w latach 1954-1960). W latach 1966-1971 studiował semiotykę i literaturę rosyjską na Uniwersytecie w Tartu. W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka, współpracując m.in. z "Kroniką Kościoła Katolickiego na Litwie". Do 1977 r. mieszkał w Wilnie, następnie, zagrożony represjami, wyemigrował do USA, za co został pozbawiony obywatelstwa przez władze ZSRR. Związany z polską kulturą i literaturą, jest m.in. od 1983 r. członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika "Zeszyty Literackie". Tłumaczył też polską poezję na język litewski (m.in. Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską). Jest autorem monografii Aleksandra Wata. Wielokrotnie wyróżniony min.; Międzynarodową Nagrodą im. Vilenica w Słowenii (1990), Orderem Giedymina (1999), Litewską Nagrodą Państwową (2001). Został również uhonorowany trzykrotnie godnością doctora honoris causa; UMCS (1991), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2005).
Josif Brodski nazwał go kiedyś "synem trzech literatur, i to synem wdzięcznym", mając na myśli fakt, że ocalił dla siebie - aż trzy języki ojczyste: litewski, rosyjski i polski. Venclova, na przekór spustoszeniom dokonanym w XX wieku przez nacjonalizm i komunizm, pozostał prawdziwym obywatelem Wilna, walcząc o zachowanie tradycji międzykulturowego dialogu, na której to fundamencie zostało osadzone to niezwykłe miasto. Narażając się na szykany czy to ze strony władz czy narodowej większości, sięgał po pióro w obronie słabszych, zapomnianych, pozostających w mniejszości, niesłusznie oskarżanych. Razem z Czesławem Miłoszem - na gruncie paryskiej "Kultury", a potem już młodych demokracji w naszych krajach - odbudowywał zerwany polsko-litewski most. Swoją pracę naukową historyka i badacza literatury poświęcił w dużej mierze sąsiedzkim pobratymcom, dziełu Aleksandra Wata, Maryny Cwietajewej oraz innych pisarzy rosyjskich i polskich. Na uniwersytetach amerykańskich wykładał zarówno literaturę rosyjską jak i polską. Spod jego pióra wyszło wiele znakomitych przekładów z tych literatur na język litewski. Przede wszystkim jednak Venclova jest znakomitym poetą, obecnym w Polsce dzięki tłumaczeniom Stanisława Barańczaka.
Uważam za wysoce uzasadnione nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Panu Tomasowi Venclovie.
prof. UG, dr hab. Stefan Chwin
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 26. Listopad 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

20 października 2009 r.

POLONISTYKA NA UNIWERSYTECIE W HARBINIE

Na Wydziale Języków Słowiańskich Uniwersytetu w Harbinie, chińskiego partnera UG, zainaugurowała swoją działalność polonistyka. Otwarcie studiów licencjackich z języka polskiego, było głównym elementem zorganizowanego 20 października 2009 r. Dnia Polskiego. W uroczystościach uczestniczyła delegacja UG z Prorektorem ds. Studenckich prof. Józefem A. Włodarskim i Dziekanem Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzejem Ceynową.

 

Tekst Krzysztof Klinkosz

Polonistyka na Uniwersytecie w Harbinie została otwarta na mocy porozumienia podpisanego przez tą chińską uczelnię z Uniwersytetem Gdańskim w maju 2009 roku.

Dzień Polski zorganizowany został wspólnie przez Ambasadę RP w Pekinie oraz Uniwersytet w Harbinie, był on poświęcony 60. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Rzeczpospolitą Polską oraz uroczystej inauguracji polonistyki na Wydziale Języków Słowiańskich na Uniwersytecie w Harbinie.

W obchodach Dnia Polskiego, wziął udział gubernator prowincji Heilongjiang Liu Zhanshu, Ambasador RP w Pekinie Tadeusz Chomicki, rektor Harbin Normal University prof. Wang Xuanzhang, władze polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych z prof. Yi Liu Jin, doktorem honorowym Uniwersytetu Gdańskiego, oraz dziekanem wydziału prof.Zhao Gang na czele, przedstawicielka prestiżowego Beijing Language and Culture Centre for Diplomatic Missions, wybitna polonistka, prof. Wu Lan, rektorzy uczelni harbińskich oraz przedstawiciele uczelni polskich przebywających w Harbinie.
Przebieg uroczystości rejestrowało 9 stacji telewizyjnych oraz rzesza dziennikarzy prasowych i radiowych. Podczas uroczystości odbył się koncert chopinowski w wykonaniu wybitnych chińskich pianistów.
 
Uruchomienie polonistyki w Harbinie przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim jest ogromnym sukcesem, gdyż do tej pory w Chinach studiować język polski można było tylko na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych a na uruchomienie drugiej polonistyki trzeba było czekać aż 55 lat. Godnym podkreślenia jest też fakt, że polonistyka w Harbinie została uruchomiona zaledwie w kilka miesięcy od momentu podpisania umowy o współpracy pomiędzy oboma uczelniami.
 
Zgodnie z umową chińscy studenci przez pierwszy rok nauki studiować będą język polski na chińskiej uczelni a na drugim i trzecim roku kontynuować będą naukę na Uniwersytecie Gdańskim. Na czwartym roku studenci napiszą pracę licencjacką w Harbinie.
Delegacja Uniwersytetu Gdańskiego odbyła również szereg spotkań roboczych dotyczących rozszerzenia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem w Harbinie. Strona chińska wyraziła zainteresowanie możliwością wysyłania swoich studentów na studia doktoranckie na Uniwersytet Gdański w zakresie: fizyki, biologii, chemii, biotechnologii oraz oceanografii.

Jako ciekawostkę warto dodać, że miasto Harbin zostało założone w 1898 roku, w czasie budowy Kolei Wschodniochińskiej, przez Polaka, inż. Adama Szydłowskiego. Jednym z polskich śladów w Harbinie jest most kolejowy przez rzekę Sungari, zaprojektowany przez inż. Stanisława Kierbedzia, bratanka twórcy mostu w Warszawie.

Tekst Krzysztof Klinkosz
Biuro Prasowe UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. Październik 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

6 października 2009 r.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 6 października 2009 roku o godzinie 12.00. Uroczystość zaszczycili prorektorzy: ds. studenckich, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski oraz ds. rozwoju i finansów, prof. UG, dr hab. Mirosław Krajewski. Listy z życzeniami dla Wydziału Filologicznego na jubileuszowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim nadesłali m.in.: prezydent miasta Gdyni, Wojciech Szczurek i marszałek województwa pomorskiego, Jan Kozłowski:

- Uniwersytet rozpoczyna dziś 40. rok akademicki i z tej okazji pragnę podkreślić, że jest to największa uczelnia wyższa w regionie pomorskim, która oferuje możliwość kształcenia na prawie czterdziestu kierunkach studiów w zakresie ponad stu specjalności. Szczególnie serdecznie słowa kieruję do immatrykulowanych dziś studentów Wydziału Filologicznego, życząc im szybkiej adaptacji w nowym środowisku oraz jak najlepszych wyników w nauce. Wszystkim studentom życzę, aby rozpoczynający się rok akademicki przyniósł ze sobą nowe, ciekawe doświadczenia. Wykładowcom, profesorom oraz wszystkim pracownikom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego życzę natomiast, aby ich nieustanna i ciężka praca przynosiła nie tylko kolejne sukcesy naukowo-dydaktyczne, ale była również źródłem osobistej satysfakcji - napisał marszałek Jan Kozłowski.

Przy okazji tych życzeń wielką radość wyraził, prowadzący uroczystość dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. Wydział Filologiczny otrzymał bowiem 23 mln. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na budowę budynku dla neofilologicznej części naszego wydziału. Dziekan wyraził nadzieję, że nowa siedziba powstanie w ciągu trzech, czterech lat i znacząco poprawi warunki studiowania na Wydziale Filologicznym.

Podczas uroczystości indeksy odebrało 22 najlepszych kandydatów, a obecnie już studentów naszego wydziału, wybranych spośród tysiąca siedmiuset siedemdzięciu przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Wypromowano także 4 doktorów nauk humanistycznych: dr Tatianę Kopac, dr Monikę Kwietniewską, dr Norę Orłowską, dr Barbarę Walentynowicz. Nagrody Rektora z rąk prorektorów otrzymali naukowcy i pracownicy administracji.

Wykład inauguracyjny na temat kluczy interpretacyjnych do Harrego Pottera wygłosiła prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka z Instytutu Anglistyki.
Relacja Anna Malcer-Zakrzacka

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 14. Wrzesień 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

21 maja 2009 r.

Gdańska polonistyka

na Harbin Normal University

 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego nawiązał współpracę z Harbin Normal University w zakresie uruchomienia polonistyki na chińskiej uczelni. Nasi lektorzy rozpoczną pracę na chińskiej uczelni w październiku 2009 r., a pierwsza grupa studentów chińskich przyjedzie na Uniwersytet Gdański w październiku 2010 r.
21 maja 2009 r. umowę w sprawie powołania polonistyki na Uniwersytecie w Harbinie podpisali JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek oraz Przewodniczący Senatu Harbin Normal University prof. Zhang Shaojie.
W spotkaniu uczestniczyli także dziekani z Uniwersytetu Harbinie: Wydziału Nauk Matematycznych - prof. Song Wen oraz Wydziału Języków Słowiańskich - prof. Zhao Qiuye a także Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – Wang Qi. Uniwersytet Gdański reprezentowali JM Rektor UG prof. Bernard Lammek, Prorektor ds. Studenckich prof. Józef Arno Włodarski oraz dziekani: Wydziału Filologicznego - prof. Andrzej Ceynowa i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - prof. Adam Majewski.
Tekst Beata Czechowska-Derkacz
 Patrz więcej.

 

Na mocy umowy planowane jest uruchomienie polonistyki, na poziomie licencjatu, na Wydziale Filologii Słowiańskiej Harbin Normal University (HNU). Zgodnie z umową chińscy studenci przez pierwszy rok nauki studiować będą język polski na HNU a na drugim i trzecim roku kontynuować będą naukę na Uniwersytecie Gdańskim. Na czwartym roku studenci napiszą pracę licencjacką w Harbinie.
Lektorzy z Uniwersytetu Gdańskiego jako native speakerzy będą prowadzili zajęcia ze studentami na polonistyce w Harbinie. Lektorzy polscy rozpoczną pracę na chińskiej uczelni w październiku 2009 roku. Pierwsza grupa studentów chińskich licząca około 20 osób przybędzie do Gdańska w październiku 2010 r.
W czasie spotkanie prof. Zhang Shaojie podkreślił, iż ma nadzieję, że podpisanie umowy o uruchomieniu polonistyki na Uniwersytecie w Harbinie jest dopiero początkiem współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i w przyszłości warto pomieć o wspólnym uruchomieniu na UG sinologii.
Jako ciekawostkę warto dodać, że miasto Harbin zostało założone w 1898 roku, w czasie budowy Kolei Wschodniochińskiej, przez Polaka, inż. Adama Szydłowskiego. Jednym z polskich śladów w Harbinie jest most kolejowy przez rzekę Sungari, zaprojektowany przez inż. Stanisława Kierbedzia, bratanka twórcy mostu w Warszawie.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

20 czerwca 2009 r.

Święto Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

i odsłonięcie pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

 
odbyła się 20 czerwca 2009 roku o godz. 10.00
w auli Wydziału Filologicznego 1.43
w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 55.
 
 • Podczas uroczystości Medalem Uniwersytetu Gdańskiego został uhonorowany prof. Manfred Bayer. Medal został nadany "za jakość i rezultaty 15-letniej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach której Profesor połączył środowiska akademickie Polski i Niemiec, tworząc i realizując innowacyjne programy naukowo-badawcze oraz edukacyjne, programy wymiany studentów" wręczyła prorektor ds. kształcenia prof. Maria Mendel.
 • Dyplomy habilitacyjne z rąk prorektora prof. Józefa Arno Włodarskiego otrzymali: dr hab. Marek Cybulski i dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy.
 • Wypromowano dwunastu doktorów nauk humanistycznych.
 • Wykład zatytułowany "Czy Słowacki może być dobrą lekturą na wakacje? " wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Instytutu Filologii Polskiej.
 • Po uroczystości odbyło się odsłonięcie pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na placu przed Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego. Odsłonięcia dokonali: wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Michał Warczyński, prorektorzy Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Maria Mendel i prof. Józef Arno Włodarski, autor pomnika Gienadij Jerszow, autor architektonicznego otoczenia pomnika Stanisław Szymański oraz prof. Andrzej Ceynowa, dziekan Wydziału Filologicznego, rektor senior i pomysłodawca powstania pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza oraz nagrody jego imienia przyznawanej co roku najlepszym nauczycielom akademickim pod nazwą Nauczyciel Roku.
 • Święto Wydziału Filologicznego zakończyło się piknikiem na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego pod pomnikiem.
 

 

 

 Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) - uczony, humanista zasłużony dla polskości Gdańska. Jego postać i działalność, nauczyciela języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim oraz kaznodziei gminy ewangelickiej przy kościele św. Anny w Gdańsku, nawiązuje do chlubnych tradycji akademickich naszego miasta. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz opracowywał liczne podręczniki i gramatyki języka polskiego oraz słowniki polsko-niemieckie. Zajmował się także dialektologią, zbieraniem pieśni kaszubskich i mazurskich oraz zabytków języka kaszubskiego na Pomorzu. Powstanie na naszym terenie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w 1558 roku, w którym na przełomie XVIII i XIX wieku Krzysztof Celestyn Mrongowiusz przez całe dziesięciolecia aż do swojej śmierci (a zmarł w wieku 91 lat) wykładał język polski, należy traktować jako genezę i zalążek dzisiejszej gdańskiej humanistyki – Wydziału Filologicznego oraz dzisiejszego ośrodka akademickiego - Uniwersytetu Gdańskiego.

Bibliofilska pasja Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza sprawiła, że zgromadził on liczący ponad tysiąc woluminów księgozbiór, który zawiera liczne XVI-XIX-wieczne polonica o treści historycznej, prawnej, religijnej, filozoficznej i pedagogicznej. Znajdujący się obecnie w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk księgozbiór stanowi dziedzictwo historyczne polskiego Gdańska oraz cenne źródło naukowe. Ten znakomity akademik był także członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Jego działalność, będąca zalążkiem wymiany myśli naukowej pomiędzy Pomorzem i światem, przysporzyła mu miano „europejskiego budowniczego mostów między narodami”. Idea, bliska Mrongowiuszowi, należy także do głównych priorytetów działalności naukowej humanistów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Nawiązując do głębokiej tradycji akademickiej Pomorza Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa ustanowił w 2007 roku Nagrodę im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Nagroda przyznawana jest najlepszym nauczycielom akademickim na Uniwersytecie Gdańskim. Nagroda – statuetka Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Gienadija Jerszowa - wręczana jest corocznie podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego w rocznicę powołania uczelni - 20 marca. Stanowi ona wielkie wyróżnienie dla nauczycieli akademickich będących nie tylko znakomitymi naukowcami, ale przede wszystkim mistrzami w przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom studentów.
Umieszczenie pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego na placu przed Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego w pasie zieleni pomiędzy Wydziałami Filologicznym, Historycznym, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji podkreśla humanistyczny charakter naszej uczelni, której prężne wydziały humanistyczne stanowią poczesną część. Istnienie pomnika w przestrzeni Kampusu podnosi także rangę wspomnianej nagrody.
Pomnik ten ma na celu utrwalenie pamięci zasłużonego dla Pomorza pedagoga i uczonego Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, przybliżenie jego osoby i jego dokonań społeczności studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz nadanie nowego charakteru przestrzeni Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki nowopowstałym budynkom Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Kampus nabiera coraz bardziej rozbudowanego i nowoczesnego kształtu miasteczka uniwersyteckiego. Realizowany przez Uniwersytet projekt aranżacji zieleni: drzewa, klomby z kwiatami, ławki, staw zmienia tę przestrzeń w park naukowy w każdym tego słowa znaczeniu. Pomnik słynnego Pomorzanina jest tej przestrzeni ważnym dopełnieniem.
Tekst Anna Malcer-Zakrzacka
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

11 grudnia 2008 r.

Nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Elie Wieselowi

 

Nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Elie Wieselowi odbyło się w czwartek 11 grudnia o godzinie 14:00 (czasu nowojorskiego) w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ na Manhattanie w Nowym Yorku. Doktorat honoris causa został przyznany na wniosek Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego, na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 27 marca 2008 roku. Gospodarzem uroczystości nadania tytułu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyznania Nagrody Orła Jana Karskiego Prof. Elie Wieselowi był szef Stałej Misji RP przy ONZ, ambasador Andrzej Towpik. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Elie Wiesel otrzymał "za udowodnienie swym poruszającym dziełem, że język i literatura są instrumentami, dzięki którym człowiek utrwalić może doświadczenie tego, co nieludzkie, aby pamięć ustrzegła nas przed powrotem Zła, jakim była zagłada Żydów dokonana rękami nazistów. Jego książki i niestrudzona aktywność publiczna, wbrew mocom, wobec których pojedynczy człowiek zdaje się znikomy, potwierdzają, iż suwerenny głos jednostki może dotrzeć do uszu tak często obojętnego świata" - napisano w uzasadnieniu uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrodę Orła Jana Karskiego za "lekcję, jak rozpoznawać i definiować absolutne zło holocaustu". Profesor Elie Wiesel jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla i autorem terminu "holocaust" - nazywającego zagładę Żydów, której Elie Wiesel doświadczył osobiście tracąc, w czasie II wojny światowej, swoją najbliższą rodzinę. Traumatyczne doświadczenia opisał w najbardziej znanej polskiemu czytelnikowi powieści Noc.

W skład delegacji Uniwersytetu Gdańskiego weszli: Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego i Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, promotor doktoratu, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński z Instytutu Anglistyki Wydziału Filologicznego i recenzent, prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt z Wydziału Historycznego. Aktu nadania doktoratu honoris causa dokonał Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Andrzej Ceynowa. Laudację laureata wygłosił promotor prof. Marek Wilczyński, zaś dr hab. Grzegorz Berent przedstawił resume recenzji doktoratu, które oprócz niego napisali: prof. Bronisław Geremek i arcybiskup Tadeusz Pieronek.
Uroczystość uświetnił koncertem chopinowskim Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, Bogdan Kułakowski.
 

- To już mój 130 doktorat honoris causa, ale pierwszy z Polski dlatego ma dla mnie

szczególne znaczenie. Cieszę się, że przyszedł z Gdańska, miasta w którym narodziła się idea demokratycznych przemian w Europie Wschodniej - powiedział prof. Ceynowie Doktor Honorowy Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Elie Wiesel. - Obiecuję, że w przyszłym roku przyjadę do Polski i dopełnię obowiązku wygłoszenia wykładu doktorskiego dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Sylwetka Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Elie Wiesela. Patrz więcej.

Profesor Elie Wiesel
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego
 

Pisarz, dziennikarz, profesor nauk humanistycznych, wykładowca na Boston University. Urodził się w rodzinie żydowskiej w Sighet w Rumunii (dziś Węgry) w 1928 roku. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. W latach 1944-45 był więźniem Auschwitz-Birkenau i Buchenwaldu. Przez wiele lat walczył o niepodległość Izraela. Jego dokonania w dziedzinie utrwalenia pamięci o męczeństwie narodu żydowskiego w hitlerowskich obozach zagłady podczas II wojny światowej zasługują na najwyższe uznanie, a Jego znakomity i obszerny dorobek literacki (ponad 40 pozycji) oraz działalność dziennikarska i naukowa w sposób dobitny przyczyniły się do pojednania między narodami i pokoju światowego. Ukoronowaniem dorobku było przyznanie Mu w 1986 roku Pokojowej Nagrody Nobla.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał Profesorowi Elie Wieselowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego – za udowodnienie swym poruszającym dziełem, że język i literatura są instrumentami, dzięki którym człowiek utrwalić może doświadczenie tego, co nieludzkie, aby pamięć ustrzegła nas przed powrotem Zła, jakim była zagłada Żydów dokonana rękami nazistów. Jego książki i niestrudzona aktywność publiczna, wbrew mocom, wobec których pojedynczy człowiek zdaje się znikomy, potwierdzają, iż suwerenny głos jednostki może dotrzeć do uszu tak często obojętnego świata.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

22 listopada 2008 r.

Święto Wydziału Filologicznego

Święto Wydziału Filologicznego połączone z uroczystością wręczenia dyplomów habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich oraz licencjackich odbyło się sobotę 22 listopada 2008 roku o godz. 10.00 w auli Wydziału Filologicznego. Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa:
 
- Dziś po raz pierwszy nasze wydziałowe święto obchodzimy jako wspólnota Wydziału Filologicznego – mówił Dziekan. - Wysoki Senat, mając na względzie dojrzałość i siłę naukową, oraz uznając zasadne ambicje filologów i historyków przychylił się do ich prośby, by od tego roku akademickiego mogli tworzyć własne wydziały. O sile naszego Wydziału stanowi przyznanie mu, w niespełna dwa miesiące od złożenia wniosku, pełni praw doktoryzowania i habilitowania w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Po usamodzielnieniu się Wydział Filologiczny, w jest dalszym ciągu kadrowo największym Wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego z 328 pracownikami naukowo-dydaktycznymi i dydaktycznymi, spośród których 68 do profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni. Liczba studentów jest nieco mniejsza niż rok temu (około 4000), ale na wszystkich kierunkach i specjalnościach jest ich więcej. I z czego jesteśmy dumni.
W uroczystości uczestniczył Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernard Lammek, który potwierdził zamiar budowy nowego gmachu dla neofilologii. Budynek znajdować się będzie na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Rektor wręczył także dyplomy 8 świeżo upieczonym doktorom habilitowanym naszego Wydziału oraz wypromował 32 doktorów nauk humanistycznych.
- Przyjmijcie wszyscy Państwo nasze najlepsze życzenia powodzenia na następnych etapach Waszej kariery zawodowej i naukowej. Daliśmy Wam to, co mamy najlepsze: naszą wiedzę i nasz szacunek dla drugiego człowieka – mówił Dziekan, prof. Andrzej Ceynowa do nowo wypromowanych doktorów, a szczególnie do magistrów i licencjatów, którzy tego dnia z rąk swoich promotorów otrzymali dyplomy. - Spotkaliście tu swoich mistrzów i nauczycieli, którzy, mam nadzieję tak, jak w mojej pamięci o moich mistrzach i nauczycielach, pozostaną na zawsze w Waszej wdzięcznej pamięci. Mam nadzieję, że wraz z upływem lat Wasz szacunek i uznanie dla nich będzie niezmiennie rosło.
Uroczystość uświetnił wykład prof. Bogusława Żyłko oraz koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka. Na początek koncertu Chór odśpiewał Plurimos Annos! Dziekanowi naszego Wydziału, który tego dnia obchodził urodziny.
 
Galeria zdjęć:
 
 

 Program uroczystości:

 
 • Gaudeamus igitur
 • Powitanie gości przez Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowę
 • Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowy
 • Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammka
 • Wręczenie dyplomów habilitacyjnych
 • Promocje doktorskie
 • Wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich
 • Wykład prof. Bogusława Żyłko
 • Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka
 • Gaude, Mater Polonia

 

Podczas uroczystości na stopień doktora habilitowanego promowani zostali:

 


Daniel Kalinowski, Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Praca pt: Świat Franza Kafki. Sekwencja polska.
 
Marek Mosakowski, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Romańskiej. Praca pt.: Strategie wymazywania. Kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego Oświecenia

Danuta Olszewska, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej. Praca pt.: Metatexteme In den Geisteswissenschaften
 
Wojciech Owczarski, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schultza i Kantora.
 
Wojciech Piotrowski, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim, Insytut Filologii Polskiej. Praca pt: Życie umysłowe Krzemieńca w latach 1805-1832.
 
Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt: Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu”.
 
Feliks Tomaszewski, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Drogi i stacje wygnania
 
Aleksandra Ubertowska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: Świadectwo – Trauma – Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu
 
Jadwiga Węgrodzka, Uniwersytet Gdański Instytut Anglistyki. Praca pt.: Patterns of enchantment: E. Nesbit and the traditions of childrens literature.
 
Barbara Zwolińska, Uniwersytet Gdański Instytut Filologii Polskiej. Praca pt.: O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej.
 

Podczas uroczystości odbyły się promocje doktorskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymali:

 •   w zakresie literaturoznawstwa:
 
DOKTOR
PROMOTOR
TYTUŁ PRACY
Niwińska-Lipińska Ewa
prof. dr hab. Józef Bachórz
O powieściach Walerego Łozińskiego. Zarys monograficzny
Zając Aleksandra
prof. dr hab. Michał Błażejewski
50 lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2008. Próba monografii
Karpowicz-Słowikowska Sylwia
prof. UG, dr hab. Jan Data
Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa
Majer-Szreder Wioletta
prof. UG, dr hab. Jan Data
O powieściach współczesnych Jana Zachariasiewicza
Mosakowski Janusz
prof. UG, dr hab. Jan Data
Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku
Wyszogrodzka-Liberadzka Natalia
prof. Maria Dąbrowska-Partyka
Generacja „Krugovców” – próba charakterystyki pokolenia literackiego
Reglińska-Jemioł Anna
prof. dr hab. Irena Kadulska
Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku
Staniszewski Tomasz
prof. dr hab. Tadeusz Linkner
Gnostycyzm w literaturze Młodej Polski
Nowaczewski Artur
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku
Duroł Renata
prof. dr hab. Anna Martuszewska
Echa powieści gotyckiej w literaturze współczesnej
Misterek Daniel
prof. dr hab. Anna Martuszewska
Gry w mistyfikację w literaturze współczesnej
Kotowska Katarzyna
prof. dr hab. Michał Mrozowicki
La théorie de l’abjection dans les recherches sur la correspondence des art sur l’exemple de l’écriture féminine en France de la charnière du XXe et XXIe siècles (Teoria odrzucenia w badaniach nad powinowactwem sztuk na przykładzie literatury kobiecej we Francji przełomu XX i XXI wieku)
Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Etos pruski a kultura pamięci. Literatura wspomnieniowa potoków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 r.
Supady Grzegorz
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796). Królewiecki pisarz i myśliciel z kręgu Immanuela Kanta
Wróblewska Barbara
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
Enthaltsamkeit als Form der Entsagung im Literarischen Schaffen Adalbert Stifters (Wstrzemięźliwość jako forma wyrzeczenia w literackiej twórczości Adalberta Stiftera)
Konefał Sebastian
prof. AP, dr hab. Mirosław Przylipiak
Antynomie cielesności w amerykańskim kinie science fiction oraz horrorze po roku 1960
Lentas Beata
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Tadeusz Peiper w Hiszpanii
Rojek Lucyna
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Pisarze Pustelnicy. Karpiński, Fredro, Peiper, Białoszewski

 • w zakresie językoznawstwa:
 
DOKTOR
PROMOTOR
TYTUŁ PRACY
Simon Maria
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Przekład uwierzytelniony polskich i niemieckich dokumentów metrykalnych i administracyjnych. Problemy ekwiwalencji tłumaczeniowej.
Turska Marta
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und der Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich (Internacjonalizmy w języku specjalistycznym w zakresie gastronomii i sztuki kulinarnej w ujęciu pięciojęzycznym)
Zawada Anna
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego we współczesnym języku rosyjskim
Żurawlew Tomasz
prof. dr hab. Andrzej Kątny
Poetyka ironii w twórczości Wisławy Szymborskiej w oryginale oraz w przekładach Karla Dedeciusa
Najbar Anna
dr hab. Jan Kortas
Le langage des musiciens: étude sociolingiustique (Język środowisk muzycznych we Francji: studium socjolingwistyczne)
Borodo Michał
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
Between the Global and the Local: Translation for Children in Poland at the Turn of the 21st Century
Grzegorczyk Grzegorz
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
Problems of translating humorous texts: Polish rendering of sketches from Monty Python’s Flying Circus
Banaszkiewicz Agnieszka
prof. dr hab. Edward Łuczyński
Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich
Witkowska Magdalena
prof. dr hab. Edward Łuczyński
System interpunkcyjny polszczyzny XIX wieku
Parysek Ewelina
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Językowy obraz konfliktu bałkańskiego (1991-1999) na podstawie prasy polskiej, serbskiej, chorwackiej i bośniackiej)
Twardowska Aleksandra
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Antroponimia sarajewskich Żydów sefardyjskich w latach 1905-1941
Wojda Katarzyna
prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
Obraz flory i fauny w dwóch izbornikach z XI wieku na tle kultury Rusi
Zdrojewska Joanna
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
Fremdsprachliche Schülerinteraktionen von Dialogen zu Polylogen (Uczący się i ich obcojęzyczna interpretacja od dialogów do polilogów)
Żółtowska-Milewska Agnieszka
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
Zur Bedeutung der landeskundlischen Inhalte in den Lehr-Lernwerken für Deutsch als Fremdsprache im Lichte der Fremdwahrnehmung (Znaczenie treści krajoznawczych w podręcznikach do nauczania i uczenia się języka niemieckiego jako obcego w świetle postrzegania obcości)
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Listopad 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

23 września 2008 r.

 Władze Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filologicznym

Nowe kierunki i specjalności

 

Konferencja prasowa władz Uniwersytetu Gdańskiego nowej kadencji poświęcona planom inwestycyjnym, poszerzeniu oferty kształcenia oraz inauguracji roku akademickiego 2008/2009 odbyła się we wtorek 23 września 2008 roku w generalnie wyremontowanym (po raz pierwszy od 27 lat czyli od czasu powstania) budynku Wydziałów: Filologicznego i Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 
W swoim ekspoze prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego pokreślił wielki wysiłek Uniwersytetu oraz zasługi swojego poprzednika dla rozwoju infrastruktury i rozbudowy uczelni.
Plany inwestycyjne
- Już w październiku naukę w nowym budynku Wydziału Nauk Społecznych rozpoczną studenci Insytutu Pedagogiki tego Wydziału – powiedział Rektor. – W planie jest szybkie ukończenie tej inwestycji i budowa następnych budynków na Kampusie Bałtyckim w Oliwie: Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, budynku dla kierunków neofilologicznych Wydziału Filologicznego, a także Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego.
Nowy Rektor UG, prof. dr hab. Bernard Lammek podkreślił, że bez dobrego finansowania nie jest możliwy dziś ani rozwój nauki, ani rozwój nowoczesnej infrastruktury uczelni. Zaznaczył, że Uniwersytet Gdański oprócz wielkiego wkładu własnego pokłada nadzieje w projektach europejskich i międzynarodowych, które są przez Uniwersytet realizowane od wielu lat:
- W latach 2002-2008 braliśmy udział w 108 projektach – podkreślił prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, nowy Prorektor ds. nauki UG. – W tej chwili realizowanych jest ok. 25 różnych projektów.
Oferta kształcenia
O nowościach w ofercie kształcenia mówiła prof. dr hab. Maria Mendel, Prorektor ds. kształcenia:
- Od nowego roku akademickiego studenci Uniwersytetu Gdańskiego podejmą studia na jedenastu nowych kierunkach i specjalnościach. Wiele z nich jest prowadzonych w językach obcych. Pomimo niżu demograficznego Uniwersytet Gdański na brak kandydatów nie może narzekać. Przyjęliśmy w tym roku 2,5 tysiąca studentów więcej niż w ubiegłym. Świadczy to o atrakcyjności i otwartości naszego Uniwersytetu, który propaguje ideę kształcenia przez całe życie: od studiów licencjackich po uniwersytet III wieku.
W nowej ofercie kształcenia znalazły się rosjoznawstwo – nowy unikalny w skali kraju, makrokierunek stworzony przez Insytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytut Historii oraz amerykanistyka - nowa specjalność w Instytucie Anglistyki. Studenci Wydziału Filologicznego podejmą na nich studia już w tym roku akademickim.
- Powołaniu rosjoznawstwa i amerykanistyki przyświecała myśl stworzenia kierunków, których absolwenci będą doskonale wykształceni i przygotowani do funkcjonowania w obecnych międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Naszym priorytetem jest odpowiedź na potrzeby rynku pracy – mówił prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego. – Warto podkreślić, że na oba kierunki przeprowadzono pełen nabór, w związku z tym studia na rosjoznawstwie i amerykanistyce rozpocznie w tym roku po ok. sześćdziesięciu studentów. W tym kontekście planujemy także powołanie kierunku lingwistyka stosowana.
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Na zakończenie konferencji prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor UG zaprosił przedstawicieli mediów na inaugurację roku akademickiego 2008/2009, która odbyła się 1 października 2008 roku na Wydziale Prawa i Administracji. Podczas inauguracji odbyło się przekazanie insygniów rektorskich: łańcucha, berła i pierścienia rektorskiego przez Rektora UG, minionych dwóch kadencji, prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowę nowemu Rektorowi, prof. dr hab. Bernardowi Lammkowi.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Wrzesień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

1 października 2008 r.

Krótka kronika

Wydziałów Filologicznego i Historycznego

Wydział Filologiczny i Historyczny powoli zyskują nowy blask. Wchodząc do budynku nie wolno przeoczyć tablic z kremowego marmuru. Widnieją na nich, po prawej stronie, wypisane mosiężnymi literami, nazwiska doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowanych tym tytułem przez poprzedników: Wydział Humanistyczny i Wydział Filologiczno-Historyczny. Wśród szesnastu znanych postaci wyróżnionych przez humanistykę gdańską znajdziemy m.in. trzech prezydentów: Lecha Wałęsę, dr. Richarda von Weizsäckera i François Mitterranda oraz szefową światowej dyplomacji: Madeleine K. Albright, pisarzy polskich i światowych takich, jak: Tadeusz Różewicz, Günter Grass, Elie Wiesel, reżyserów tej klasy, co Andrzej Wajda oraz ludzi nauki m.in.: ks. dr. Bernarda Sychtę, prof. Marię Janion, prof. Henryka Markiewicza, prof. Leszka Kołakowskiego i prof. Normana Daviesa.

Po lewej stronie widnieją nazwiska dziekanów Wydziałów Humanistycznego i Filologiczno-Historycznego od roku 1970 do dziś.
Pośrodku umieszczona została tablica upamiętniająca spotkanie trzech prezydentów, doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego z młodzieżą Europy, które odbyło się 21 września 1993 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym. W tym miejscu znajdzie się także poczet dziekanów Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej od 1945 do 1970 roku:
- Tablice podkreślają osiągnięcia osób, z których jesteśmy dumni. Doktorzy honorowi, by wymienić choćby: Lecha Wałęsę, Marię Janion, Güntera Grassa czy Andrzeja Wajdę są ozdobą naszej społeczności – mówi prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego. – Pamięć o dziekanach jest częścią historii i współtworzy tradycję społeczności akademickiej naszego wydziału, którego początki sięgają 1945 roku. Nie możemy zapomnieć o osobach, twórcach humanistyki gdańskiej i budowniczych Wydziału Filologicznego.

Ta krótka kronika Wydziałów Filologicznego i Historycznego powstała z inicjatywy ostatniego Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego - prof. UG, dr. hab. Józefa Arno Włodarskiego i pierwszego Dziekana Wydziału Filologicznego - prof. UG, dr. hab. Andrzeja Ceynowy.
Dziekani Wydziału Humanistycznego:
 • doc. dr hab. Bolesław Maroszek 1970-1972
 • doc. dr hab. Bogusław Cygler 1972-75
 • doc. dr hab. Stanisław Mikos 1975-78
 • prof.dr hab. Stanisław Gierszewski 1978-81
 • prof dr hab. Wacław Odyniec 1981-84
 • prof. dr hab. Edmund Kotarski 1994-90

Dziekani Wydziału Filologiczno-Historycznego:

 • prof. UG, dr hab. Jan Data 1990-96
 • prof. UG, dr hab. Jan Iluk 1996-2002
 • prof. dr hab. Marian Szczodrowski 2002-2005
 • prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski 2005-2008

Dziekani Wydziału Filologicznego:

 • prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa (2008-2012)

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Nadane na wniosek Wydziału Humanistycznego:

 • prof. Władysław Czapliński 1978
 • ks. dr Bernard Sychta 1981
 • prof. Gerard Labuda 1985
 • Lech Wałęsa 1990

Nadane na wniosek Wydziału Filologiczno-Historycznego:

 • dr Richard von Weizsäcker 1992
 • Günter Grass 1993
 • François Mitterrand 1993
 • prof. Maria Janion 1994
 • prof. Edmund Cieślak 1995
 • prof. Henryk Markiewicz 1996
 • prof. Leszek Kołakowski 1997
 • prof. Hanna Popowska-Taborska 1999
 • prof. Norman J. Davies 2000
 • Madeleine K. Albright 2000
 • prof. Marian Biskup 2001
 • Andrzej Wajda 2005
 • Tadeusz Różewicz 2006
 • prof. Maria Bogucka 2006
 • prof. Yi Lijun 2007
 • prof. Elie Wiesel 2008
 • prof. Tomas Venclova 2010
 • prof. Hyden White 2011
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Wrzesień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

28 sierpnia 2008 r.

 Przekazanie władzy

na Wydziale Filologicznym

28 sierpnia 2008 nastąpiło uroczyste, oficjalne przekazanie władzy i obowiązków dziekańskich na dawnym Wydziale Filologiczno-Historycznym. W spotkaniu uczestniczyli dziekani nowych wydziałów: Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa i Historycznego, prof. dr hab. Zbigniew Opacki oraz dotychczasowi, przyszli prodziekani obu wydziałów.

Spotkanie miało przede wszystkim charakter roboczy, choć były także podziękowania za współpracę i życzenia powodzenia i sukcesów dla następców.

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego w kadencji 2005–2008 prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski (wstępujący Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego) przedstawił stan finansowy wydziału, plany naukowe i wydawnicze oraz podzielił obowiązki pomiędzy następców.

Nowy dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa opowiedział o nowościach na wydziale: remoncie, dzięki któremu przestrzeń: sale wykładowe, korytarze i dziekanaty zyskały nowe oblicze oraz o nowym elektronicznym systemie do głosowania dla Rad Wydziałów. Zapewnił, że 1 października wydział będzie w pełni gotowy na przyjęcie prawie 3 500 studentów:

- Mamy opinię wydziału niezwykle prostudenckiego i zamierzamy ją przez cały czas umacniać.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

30 września 2008 r.

 Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

Vivat Academia, Vivant Professores!

 
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Filologicznym odbyła się 30 września 2008 roku. Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, który przyjął ślubowanie wielkiej rzeszy „pierwszaków”. W tym roku akademickim na Wydziale Filologicznym studia rozpocznie 1570 studentów na studiach stacjonarnych i 450 studentów na studiach niestacjonarnych.
- Studiowanie to najprzyjemniejszy czas w życiu - mówił Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa. – Bycie studentem to nie tylko zajęcia, ale także przyjemności. Do nich należy robienie głupstw, które wydają się rozsądne i poważne. To jest przywilej Waszej młodości.
Dziekan życzył studentom I roku, aby pokochali swoje przedmioty studiów. Uświadamiał ich, że studia w dzisiejszych czasach nie dadzą im zawodów, które będą uprawiali od początku do końca swojej kariery zawodowej:
- W trakcie całego życia będziecie swoje zawody zmieniać co najmniej pięciokrotnie, gdyż tak szybko zmienia się świat. Znakomita kadra ponad 300 naukowców naszego Wydziału ma za zadanie uczyć Was jak się uczyć, jak studiować, jak dobrze przygotować się do przyszłego pozauniwersyteckiego życia – mówił prof. Andrzej Ceynowa. - Zachęcam Was do wykorzystania tego czasu i bycia ciekawymi świata.
W trakcie uroczystości studenci I roku wszystkich kierunków studiów poznali także Prodziekanów Wydziału Filologicznego: prof. dr. hab. Franciszka Apanowicza, Prodziekana ds. Kształcenia oraz dr Urszulę Patocką-Sigłowy, Prodziekan ds. Studenckich. Do zapoznania się z działalnością i ofertą dla studentów zachęcali przedstawiciele: Samorządu Studenckiego, Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz studenckiego ZOZ.

Uroczystość zwieńczył, nagrodzony gromkimi brawami,

wykład inauguracyjny zatytułowany „Trzy miasta - trzy arcydzieła. Jose Saramago, Orhan Pamuk, Günter Grass", który wygłosił znakomity gdański pisarz Paweł Huelle.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Sierpień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, 6. luty 2014 - 14:10; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec