fbpx edukacja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

z

Książka Grzegorza Piotrowskiego Syndrom Pogorelicia. Muzyka – opera – performatywność wyrasta z zainteresowań autora performatywnością muzyki i samą performatyką jako alternatywnym podejściem do refleksji o sztuce dźwięku. Performatywność zmusza słuchacza do wyjścia poza oswojoną, lecz ograniczającą kategorię dzieła muzycznego – ku muzyce rozumianej jako proces, będącej zdarzeniem i doświadczeniem, ucieleśnionej i ucieleśniającej.

z

Podziękowania dla dr Mašy Guštin za przeszkolenie oraz za wspieranie pracowników rozpoczynających zdalne nauczanie wystosowała Prorektor ds. Informatyzacji i umiędzynarodowienia UG, dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG. Dziękujemy i gratulujemy!

z

Ukazał się kurs wymowy Say It Better. British English/ American English, którego współautorem jest dr Maciej Rataj z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG.

z

Studentki Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej zrobiły film zaliczeniowy przedmiotu Film i Inne sztuki, prowadzonego przez Krystynę Weiher-Sitkiewicz, o kulisach powstawania żywych obrazów. Autorki filmu: Wiktoria Juchtowska, Joanna Boińska, Klaudia Dzierugo.

z

Zapraszamy do lektury przekładu na angielski opowiadania dr.  Stanisława Modrzewskiego pt. „Jana” ze zbioru Gdzie tataraki, gdzie jerzyki (Gdańsk: Polnord, Wydawnictwo Oskar, 2008).

z

Wydział Filologiczny, pomimo pandemii, kontynuuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Filologia Polska od dwóch lat w ramach specjalności Media i PR współpracuje z wiodącą na rynku trójmiejskim firmą public relations - Personal PR. W ramach tej współpracy w bieżącym semestrze odbył się cykl zajęć dla studentów 1 roku studiów magisterskich filologii polskiej prowadzonych zdalnie przez pracowników firmy. W ramach współpracy z Personal PR dr hab. Magdalena Horodecka, prof.

z
Produkcja Form Audiowizualnych - kierunek z potencjałem do rozwoju rynku audiowizualnego.
Dni otwarte na Filologicznym! 
 
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus! O tym, dlaczego warto studiować filologię germańską na UG“ - opowiedzą dr Izabela Kujawa i dr Dominika Janus z Instytutu Filologii Germańskiej.
 
z

Grupa studentów z seminarium literaturoznawczego odbyła w dniach 13-16 grudnia 2019 roku kwerendę badawczą w Berlinie. Celem wyjazdu było zdobycie materiałów do prac licencjackich. Studenci korzystali ze zbiorów dostępnych w Bibliotece Głównej i Filologicznej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (Freie Universität Berlin). Większość książek była dostępna na miejscu, zaledwie część z nich należało zamówić w magazynie.