fbpx edukacja | Wydział Filologiczny

edukacja | Wydział Filologiczny

Edukacja

Dni otwarte na Filologicznym! 
 
„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus! O tym, dlaczego warto studiować filologię germańską na UG“ - opowiedzą dr Izabela Kujawa i dr Dominika Janus z Instytutu Filologii Germańskiej.
 
z

Grupa studentów z seminarium literaturoznawczego odbyła w dniach 13-16 grudnia 2019 roku kwerendę badawczą w Berlinie. Celem wyjazdu było zdobycie materiałów do prac licencjackich. Studenci korzystali ze zbiorów dostępnych w Bibliotece Głównej i Filologicznej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (Freie Universität Berlin). Większość książek była dostępna na miejscu, zaledwie część z nich należało zamówić w magazynie.

z

Telefoniczna Poradnia Językowa UG  działa nieprzerwanie od 1973 roku, udziela bezpłatnych porad językowych  wszystkim zainteresowanym. Jej misją jest działanie na rzecz środowiska trójmiejskiego, tym chętniej więc zapraszamy do korzystania z jej usług przedstawicieli środowiska akademickiego UG. Poradnia czynna jest w ciągu roku akademickiego od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-14.30.

z
Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na
Kurs przygotowujacy do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

Wszyscy studenci I stopnia studiów (głównie studenci I i II roku, a także III roku, o ile zamierzają Państwo kontynuować studia magisterskie w IFG UG), którzy chcieliby wyjechać w ramach programu Erasmus+ na studia do Niemiec w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 proszeni są o zgłoszenie się z wszystkimi wymaganymi dokumentami do dr Ewy Wojaczek (pok. 173) najpóźniej na początku semestru letniego, tj. w połowie lutego 2020.

z

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki zaprasza do lektury nowego numeru "Studia Scandinavica", świadczącego  o dynamicznym rozwoju interdyscyplinarnych badań skandynawistycznych w Polsce. Szczególnie  pragniemy zwrócić uwagę czytelników na sekcję poświęconą  Lennartowi  Hellsingowi, wybitnemu szwedzkiemu poecie, którego rola w utorowaniu drogi dla nowoczesnej szwedzkiej literatury dla dzieci jest porównywana z wkładem Astrid Lindgren i Tove Jansson.

Prezentujemy tłumaczenia na język polski w naszym wykonaniu dwóch niemieckich kolęd - "Leise rieselt der Schnee" i "O Tannenbaum" oraz tłumaczenie, także nasze, na język niemiecki polskiej kolędy 

z

W poniedziałek 13 stycznia 2020 o godz. 13.00

zapraszamy koordynatorów praktyk na Wydziale Filologicznym UG

oraz studentów zainteresowanych praktykami zawodowymi

na spotkanie z koordynatorką projektu

z

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zasady równości szans

i przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi na uczelniach wyższych

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja