Projekt Teatr – Literatura – Zarządzanie. Zaproszenie do współpracy

Pracownia Badawcza Between.Pomiędzy zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantów UG do współpracy w ramach projektu Teatr – Literatura – Zarządzanie realizowanego w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej.
W projekcie tym stawiamy sobie za cel poszerzenie innowacyjnego charakteru działalności na styku badań naukowych w zakresie:

  1. teatrologii i literaturoznawstwa,
  2. praktyki artystycznej (praktyka-jako-badanie)
  3. zarządzania instytucjami artystycznymi.

Działania odnoszą się do istotnych wyzwań współczesnej humanistyki oraz otaczającego świata. Założenia realizowane są we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także instytucjami kultury i sztuki oraz instytucjami samorządowymi. Projekt wspiera ambitne badania humanistyczne prowadzone na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Maj 2023 - 07:21; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Maj 2023 - 07:56; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka