fbpx Projekty naukowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Projekty naukowe

Projekty naukowe realizowane na Wydziale Filologicznym

Lp. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania Kierownik projektu Tytuł projektu Kwota

1.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Tradycja" 1a 0446/NPRH4/H1a/83/2015 30.09.2015 - 29.09.2020 prof. dr hab. Stanisław Rosiek Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza. 1 889 160 zł

2.

Narodowe Centrum Nauki
FUGA
2015/16/S/HS2/00124
2015-11-01-
2018-10-31
dr Michał Obszyński Status literatury frankofońskiej we współczesnych strategiach wydawniczych oraz dyskursie metaliterackim we Francji i w pozaeuropejskich krajach francuskojęzycznych. 461 000 zł

3.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.b 0205/NPRH4/H2b/83/2016 25.04.2016 - 24.04.2019 prof. dr hab. Wojciech Rafał Owczarski Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 397 500 zł

4.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.b 0186/NPRH4/H2b/83/2016 25.04.2016 - 24.04.2019 dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka, prof. UG Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. 1 122 365 zł

5.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.a 0056/NPRH4/H2a/83/2016 07.06.2016 - 06.06.2019 prof. dr hab. Aleksandra Elżbieta Ubertowska Ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porównawcza.  256 205 zł

6.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Moduł "Umiędzynnarodowienie" 0142/NPRH4/H3a/83/2016
2016.07.26
-
2019.06.25
prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. 42 717 zł

7.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Moduł "Rozwój" 2.a 0183/NPRH4/H2a/2016
2016.06.15
-
2019.06.14
prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. 470 725 zł

8.

Narodowe Centrum Nauki
FUGA
2016/20/S/HS2/00121
2016-12-01-
2019-11-30
dr Łukasz Biskupski Historia firmy Sfinks na tle organizacji przemysłu filmowego w II RP. 468 000 zł

9.

Narodowe Centrum Nauki
POLONEZ
19/P/HS2/02073
2017.01.01-
2020.07.18
dr Fina Carpena-Mendez Strategie życiowe młodzieży tubylczej w erze globalizacji: mobilność, wiedza, tożsamość (Indigenous youth's livelihood strategies in an era of globalization: mobilities, knowledges, and identities). 675 701 zł

10.

Narodowe Centrum Nauki
MINIATURA
2017/01/X/HS2/00741
2017.10.17-
2018.10.16
dr Aleksandra Anna Wierucka Wpływ mobilności zawodowej i edukacyjnej młodzieży tubylczej na kształtowanie tożsamości oraz planowanie przyszłości na przykładzie grupy Huaorani ze wschodniego Ekwadoru. 31 586 zł

11.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Konkurs 84 0070/NPRH5/H21/84/2017
2017-10-26-
2020-10-25
dr Agnieszka Maria Friedrich Publikacja przekładu pracy Agnieszki Friedrich "Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej". 78 750 zł

12.

Narodowe Centrum Nauki.
MINIATURA
2017/01/X/HS2/01124
2017.11.22-
2018.11.21
dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG
Latencja twórczości Tadeusza Kantora. 21 208 zł
13. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Uniwersalia 2.1 0258/NPHR6/H21/85/2017 2017-2018 dr Agata Lubowicka

77 130 zł
14.
Narodowe Centrum Nauki.
MINIATURA
  2018 dr Dominika Janus Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym 10 490 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 16.12.2019 r., 14:06
Data publikacji: śr., 15.02.2017 r., 9:36