fbpx wykład | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

wykład

Wykłady

x

Katedra Slawistyki

zaprasza na wykład mgr. Marka Włodkowskiego,

pt. Trzy języki - trzy alfabety. Kilka słów o chorwackim piśmiennictwie w średniowieczu

z

W dniach 9-10 października studenci-członkowie Studenckiego Koła Sympatyków Dziedzictwa Słowiańskiego "Aoryst" wraz z opiekunem naukowym dr Tatianą Kananowicz wzięli udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym "Hagiografia w rosyjskiej przestrzeni kulturowej", zorganizowanym przez Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta z okazji 1030-lecia Chrztu Rusi. Wygłosili referat pt.

Ogólnouczelniany wykład monograficzny Kaszuby i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska
 
Kontynuując cykl wydarzeń Gedania Cassubia Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza zaprasza w semestrze zimowym 2018/19 na interdyscyplinarny, ogólnouczelniany wykład monograficzny: Kaszuby i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska.
 
z

z

Zajęcia, w ramach wykładu wydziałowego, ogólnouczelnianego lub fakultetu, przeznaczone są

dla studentów wszystkich wydziałów i stopni oraz dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku.