Wsparcie dla studentów

Wsparcie dla osób w kryzysie, osób z niepełnosprawnością oraz osób zagrożonych wykluczeniem

Pełnomocnik w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki: mgr Justyna Stiepanow 

mail: justyna.stiepanow@ug.edu.pl 

konsultacje: wtorki 9:00-9:45, budynek Neofilologii, p. 331; piatek 13:00-13:45, konsultacje online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQyYjExZTUtMzEyY...

 

Biuro ds.osób z niepełnosprawnością 

 

Centrum Wsparcia Psychologicznego 

 

Biuro Rzecznika ds. Równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Marzec 2022 - 12:11; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk Ostatnia zmiana: piątek, 18. Marzec 2022 - 12:17; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk

Tutoring akademicki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Marzec 2022 - 12:29; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk Ostatnia zmiana: piątek, 18. Marzec 2022 - 20:29; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk

Biuro Karier

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Marzec 2022 - 12:46; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk Ostatnia zmiana: piątek, 18. Marzec 2022 - 12:46; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk