Opiekunowie grup studenckich

 
  INSTYTUT ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Opiekunowie grup studenckich w roku akademickim 2023/24
rok Filologia angielska: studia stacjonarne I stopnia
  Filologia angielska  
specjalność nauczycielska
Filologia angielska
specjalność translatoryczna
Amerykanistyka
I BA mgr Renata Zander-Lewandowska  renata. zander-lewandowska@ug.edu.pl mgr Robert Urbański
robert.urbanski@ug.edu.pl
II BA dr Roksana Zgierska roksana.zgierska@ug.edu.pl dr Krzysztof Karaś krzysztof.karas@ug.edu.pl dr Alicja Chmiołek alicja.chmiołek@ug.edu.pl
III BA mgr Alina Mazurkiewicz alina.mazurkiewicz@ug.edu.pl dr Paula Gorszczyńska paula.gorszczynska@ug.edu.pl dr Beata Williamson beata.williamson@ug.edu.pl
  Filologia angielska: studia stacjonarne II stopnia
  Filologia angielska
specjalność język, literatura, edukacja      
Filologia angielska
specjalność translatoryczna
Amerykanistyka
I MA dr Martin Blaszk martin.blaszk@ug.edu.pl dr Ewa Nawrocka e.b.nawrocka@ug.edu.pl dr Iwona Świątczak-Wasilewska iwona.swiatczak-wasilewska@ug.edu.pl
II MA dr Olga Aleksandrowska olga.aleksandrowska@ug.edu.pl  dr Filip Rudolf     filip.rudolf@ug.edu.pl dr Grzegorz Welizarowicz grzegorz.welizarowicz@ug.edu.pl
  Filologia angielska: przetwarzanie języka naturalnego 
I MA, II MA dr Marcin Fortuna marcin.fortuna@ug.edu.pl
  Zarządzanie instytucjami artystycznymi
I BA dr Zbigniew Czaja zbigniew.czaja@ug.edu.pl
II BA dr Agnieszka Żukowska agnieszka.zukowska@ug.edu.pl
III BA dr Katarzyna Pastuszak katarzyna.pastuszak@ug.edu.pl
  Filologia angielska: Studia niestacjonarne
I BA mgr Karol Plichta karol.plichta@ug.edu.pl 
II BA   dr Javier Fernandez-Sanchez javier.fernandez-sanchez@ug.edu.pl  
III BA   dr Karol Chojnowski karol.chojnowski@ug.edu.pl  
II MA dr Zbigniew Czaja zbigniew.czaja@ug.edu.pl
  Cultural communication
I BA dr Małgorzata Smentek malgorzata.smentek@ug.edu.pl
II BA dr Joanna Tillack joanna.tillack@ug.edu.pl
III BA dr Dorota Góreczna dorota.goreczna@ug.edu.pl
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Styczeń 2022 - 10:04; osoba wprowadzająca: Izabela Kwit Ostatnia zmiana: środa, 11. Październik 2023 - 18:17; osoba wprowadzająca: Maria Fengler