fbpx Teatr Mimesis | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Teatr Mimesis

Studencki Teatr Filologów Klasycznych Mimesis

Studencki Teatr Filologów Klasycznych Mimesis przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego został oficjalnie utworzony 31 XII 1997 r. Jego działalność zaczęła się jednak nieco wcześniej, gdy grupa studentów dla uświetnienia konferencji naukowej Człowiek a natura w cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu,  zorganizowanej przez Katedrę Filologii Klasycznej, postanowiła wystawić sztukę Arystofanesa Ptaki w przekładzie A. Sandauera i S. Srebrnego (październik 1996). Serdeczne przyjęcie tej sztuki przez gości tejże konferencji, jak i szerokie zainteresowanie nauczycieli języka łacińskiego z trójmiejskich szkół taką inicjatywą spowodowało szereg zaproszeń do ponownego wystawienia Ptaków dla uczniów szkół średnich. W związku z tym komedia została powtórzona w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Rumi, Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów w Gdyni oraz XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

 
Zachęceni sukcesem studenci przygotowali kolejne widowisko poetyckie pt. Jedno drugim płacić trzeba na motywach Georgik Wergiliusza i Ostatniego trenu Mariana Hemara, którego premiera odbyła się 23 maja 1997 r. w ramach Colloquium Neolatinum z okazji Pięćdziesięciolecia Koła Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
 
Odpowiadając na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, Wydziału Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Toruniu oraz Katedry Filologii Klasycznej i Polskiego Towarzystwa Filologicznego Teatr Mimesis ponownie wystawił oba przedstawienia PtakiJedno drugim płacić trzeba 13 XI 1997 r. na toruńskich Spotkaniach z Antykiem.
 
Właśnie wtedy studenci skupieni w teatrze skierowali na ręce ówczesnego prorektora ds. studenckich wniosek o zarejestrowanie Studenckiego Teatru Filologów Klasycznych Mimesis. Opiekę naukową i literacką nad teatrem objęła dr hab. Zofia Głombiowska, prof. UG, kierownikiem organizacyjnym została studentka IV roku Anna Leszczyszyn.
 
Kolejną sztuką, jaką klasycy zapragnęli przybliżyć młodzieży akademickiej i wszystkim zainteresowanym kulturą grecką i rzymską, była komedia palliata Eunuch Terencjusza w przekładzie M. Brożka. Premiera odbyła się w gmachu Wydziału Filologiczno – Historycznego UG podczas Targów Studenckich Zastań Żakiem (marzec 1998).
Spektakl ten powtórzono 17 XI 98 r. podczas Studenckiej Sesji Naukowej pt. Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu zorganizowanej przez Sekcję Latynistyki Koła Naukowego Filologów Klasycznych. Obok Teatru Mimesis tragedię Agamemnon Seneki zaprezentował również zaprzyjaźniony Teatr Studencki Maski działający przy Katedrze Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu.
 
W grudniu tego samego roku Teatr Mimesis na zaproszenie kierownictwa Filologii Klasycznej Uniwersytetu Grodzieńskiego udał się do Grodna, gdzie w gmachu Wydziału Filologicznego wystawił tragedię Eurypidesa Ifigenia w Aulidzie w przekładzie J. Łanowskiego. Korzystając z okazji Związek Polaków na Białorusi zwrócił się z prośbą o wystawienie sztuki dla Polonii w szkole polskiej w Grodnie.
 
W następnym roku akademickim w związku z Targami Studenckimi Zostań Żakiem (marzec 1999) zostało przygotowane i wystawione widowisko teatralne pt. Czarodziejki na podstawie Sielanek Teokryta w przekładzie A. Sandauera. W tym samym roku nowym kierownikiem organizacyjnym teatru została studentka II roku Katarzyna Syldatk, która pełni swoją funkcję do dnia dzisiejszego. W opiece naukowej i literackiej z prof. Zofią Głombiowską współdziała także pani mgr Elżbieta Starek.
 
Powracając do tematyki komediowej, studenci podjęli się wystawienia Odludka Menandra. Spektakl został przygotowany w związku ze Studencką Sesją Naukową To, co nas szokuje w literaturze, kulturze i sztuce starożytnych, zorganizowaną przez Katedrę Filologii Klasycznej KUL, a premiera odbyła się w Lublinie 25 XI 99 r. Ogromne zainteresowanie i ciepłe przyjęcie sztuki spowodowało, iż w marcu następnego roku do Gdańska przyjechała grupa studentów i profesorów Uniwersytetu M. Kopernika w Torunia na specjalny pokaz tej komedii.
 
Wielkim przedsięwzięciem Teatru Mimesis, którego pomysł zrodził się pod wpływem współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, było zorganizowanie w dniach 7 – 8 XII 2000 I Międzyuczelnianego Przeglądu Teatrów Studenckich Filologów Klasycznych. Korzystając z życzliwości Dyrekcji Teatru Miniatura w Gdańsku na Scenie Kameralnej zaprezentowały się nie tylko teatry studentów Filologii Klasycznych z różnych ośrodków z kraju i z zagranicy, ale również zafascynowani kulturą antyczną studenci Filologii Angielskiej oraz uczniowie gdyńskich szkół średnich. Podczas dwudniowego święta teatru wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć różnorodne formy teatralne: pantomimę pt. Cosmogonia zaprezentowaną przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów w Gdyni, musical pt. Aulularia przygotowany przez Studencki Teatr Maski działający przy Katedrze Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu, bardzo uwspółcześnioną historię wojny trojańskiej pt. Tragiczna historia… zaprezentowaną przez studentów II roku Anglistyki UG oraz trzymające się konwencji dramatu antycznego dwie komedie Arystofanesa: Tesmoforie w przekładzie S. Srebrnego przygotowane przez gospodarzy i Lizystratę wystawioną przez studentów Filologii Klasycznej UJK w Grodnie. 
 
Członkowie teatru nieustannie się zmieniają, jedni odchodzą, ponieważ kończą studia, przybywają następni pasjonujący się kulturą starożytną. Kolejne pokolenie Teatru Mimesis 13 V 2002 r. w Białymstoku wystawiło najnowszą w repertuarze teatru tragedię Eurypidesa Trojanki w przekładzie J. Łanowskiego. Premiera odbyła się podczas Saturnaliów naukowych: poznaj kulturę grecką i wczesnochrześcijańską organizowanych przez Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Nowym zadaniem, jakie wyznaczyli sobie członkowie grupy teatralnej, było zorganizowanie w roku akademickim 2002/03 II Międzyuczelnianego Przeglądu Teatrów Studenckich Filologów Klasycznych. Ta całkiem dużych rozmiarów Impreza - w sumie brało w niej udział ok. 100 osób - odbywała się w dniach 7-8 kwietnia 2003 roku w foyer Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. Tym razem na zaproszenie odpowiedzieli studenci z Wrocławia (filologia klasyczna), Białegostoku (historia), Torunia (filologia klasyczna i filologia polska) oraz z Grodna (filologia klasyczna). Organizator - Teatr Mimesis - również przygotował kolejną sztukę.
 
Natomiast w III Przeglądzie Teatrów Studenckich Filologii Klasycznej (4-5 maja 2004 roku), również w gościnnych murach Teatru Miejskiego w Gdyni, zespoły teatralne z całej Polski (m. in. Kraków, Toruń, Białystok, Poznań oraz Liceum O.O. Jezuitów w Gdyni) ubiegały się o nagrodę „Bursztynowej Kamei”.
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 13.04.2018 r., 15:34
Data publikacji: wt., 30.03.2010 r., 0:00