fbpx Aktualności | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Aktualności

Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Ryszarda Wagnera w Uniwersytecie Gdańskim - książka i wydziałowy wykład monograficzny prof. Michała Piotra Mrozowickiego

Instytut Filologii Romańskiej UG uczestniczy w obchodach dwusetnej rocznicy urodzin Ryszarda Wagnera. Prof. Michał Piotr Mrozowicki, kierownik Katedry Literatur Romańskich, opublikował z tej okazji w Wydawnictwie UG pierwszą część monografii Richard Wagner et sa réception en France, zatytułowaną Le musicien de l’avenir (448 stron, in-octavo). Książka będzie skierowana do wybranych księgarń i dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa UG (/pl/) począwszy od drugiej połowy lutego 2013 roku.
Tematykę książki – historię niełatwych relacji „wagnerowsko-francuskich” w latach 1839-1883 prof. Michał Piotr Mrozowicki, przedstawi ponadto w formie dwujęzycznej (francusko – i polskojęzycznej) prezentacji multimedialnej obficie ilustrowanej cytatami muzycznymi w trakcie wydziałowego wykładu monograficznego w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. Wykład dwa razy w tygodniu: w poniedziałki (godz. 13.15-14.45) i środy (godz. 15.00-16.30) odbywać się będzie w siedzibie gdańskiej romanistyki, w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 238a (w poniedziałki w sali 50 i w środy w auli 45). Wszystkich zainteresowanych, nie tylko romanistów, serdecznie zapraszamy. Pierwszy wykład odbędzie się 3 kwietnia 2013 roku.

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner, les Presses Universitaires de Gdańsk (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego) publie le livre de Prof. Michal Piotr Mrozowicki, directeur de la Chaire des Littératures Romanes de l’Université de Gdansk, intitulé La réception de Richard Wagner en France – Première partie : Le musicien de l’avenir (1813-1883), (448 pages in-octavo).

Les lecteurs étrangers pourront le commander à partir du 1er mars 2013 par l’intermédiaire de la librairie en ligne « Lexicon » :
  • „Lexicon"
Maciej Wolinski
ul. Dereniowa 2 / 96
telfax 48 22 648 41 23
02-776 Warszawa
Pologne / Poland
Pour commander ce livre, il faut prendre contact avec le propriétaire de cette librairie par mail. En principe, elle ne vend des livres qu’aux bibliothèques, universités, librairies étrangères et d’autres institutions étrangères. Pour que ses services soient disponibles aussi pour un client individuel, à chaque fois l’accord de M. Maciej Wolinski est nécessaire, mais nous espérons qu’un tel accord ne sera refusé à personne qui s’adressera à lui pour commander ce livre.
En outre, si vous avez des amis en Pologne, ils peuvent commander ce livre pour vous aussi directement chez l’éditeur :
Contact:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Presses Universitaires de Gdansk)
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
POLOGNE
tél/fax (58) 523-11-37
tél portable 48 725 991 206
e-mail: stenia@gnu.univ.gda.pl
LA LIBRAIRIE EN LIGNE DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE GDANSK: /pl/

Monografia poświęcona jest prezentacji recepcji dzieła, a przede wszystkim muzyki, Ryszarda Wagnera we Francji w latach 1839-2013. Pierwszy jej tom obejmuje okres do roku 1883, tj. do śmierci kompozytora. Autor opisuje szczegółowo dwa dłuższe pobyty Wagnera w Paryżu (w latach 1839-1842 i 1859-1861) i kilka krótszych (w latach 1849, 1850, 1853, 1855, 1858, 1861-1862, 1866 i 1867), analizując ewolucję stosunku opinii publicznej, prasy codziennej i czasopism muzycznych, środowisk artystycznych, francuskich melomanów do niemieckiego kompozytora i jego dzieł, z trudem zdobywających uznanie nad Sekwaną.

W latach 1839-1842 Ryszard Wagner nie zdołał wystawić w Paryżu żadnej ze swoich oper, a największe sukcesy odniósł jako autor tekstów o tematyce muzycznej – esejów, recenzji i opowiadań – publikowanych w La Revue et Gazette musicale de Paris. Autor przedstawia i obszernie komentuje te teksty.

Podczas drugiego dłuższego pobytu kompozytora w Paryżu, w latach 1859-1861, miały miejsce dwa wydarzenia kluczowe dla recepcji jego dzieła nad Sekwaną: trzy koncerty w Théâtre-Italien (25 stycznia, 1 i 8 lutego 1860 roku), podczas których orkiestra pod dyrekcją samego Wagnera wykonała fragmenty jego oper oraz głośna paryska premiera Tannhäusera (13 marca 1861 roku) poprzedzona 164 próbami. Omówieniu tych wydarzeń artystycznych, reakcji publiczności (w tym słynnej prowokacji ze strony członków Jockey Clubu, która była jedną z głównych przyczyn paryskiej klęski Tannhäusera) i gwałtownych prasowych polemik, które po nich nastąpiły, poświęcone są dwa rozdziały pracy: rozdział IV, pt. Les concerts au Théâtre-Italien i rozdział V pt. Tannhäuser à Paris.

Za życia Wagnera w Paryżu poza Tannhäuserem wystawiona została jeszcze tylko jedna jego opera, Rienzi. O jej premierze, 6 kwietnia 1869 roku i ożywionej debacie prasowej, która po tej premierze nastąpiła, mowa jest w szóstym rozdziale monografii. Po Rienzim być może nastąpiłyby wkrótce kolejne wagnerowskie premiery w Paryżu, w szczególności oczekiwana bardzo premiera Lohengrina, gdyby na początku lat siedemdziesiątych gwałtownie nie pogorszyły się relacje francusko-niemieckie, gdyby nie wojna francusko-pruska lat 1870-1871 i gdyby nie upokarzające Paryżan dzieło nienajwyższych lotów pt. Une Capitulation, które przy tej okazji Wagner stworzył, a które wkrótce rozpowszechnione również w języku francuskim bardzo Francuzów ubodło. Omówieniu tego dzieła i w dużej mierze z nim związanym antywagnerowskim nastrojom we Francji w latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku poświęcony jest rozdział siódmy.

Począwszy od roku 1850, od pierwszego wykonania w Paryżu utworu Wagnera (uwertury do Tannhäusera), niemiecki kompozytor we Francji miał, obok licznych wrogów, nazywających go ironicznie „muzykiem przyszłości”, również swoich wielbicieli. W monografii opisane są początki francuskiego wagneryzmu, związane z taki osobami, jak Léon Leroy, Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Jules Champfleury, Charles Baudelaire, Catulle Mendès czy Judith Gautier. Wielkim miłośnikiem muzyki Wagnera był także dyrygent Jules Pasdeloup. Niedzielne koncerty orkiestr Jules’a Pasdeloup, a w latach 80 również Charles’a Lamoureux i Edouarda Colonne’a, które odegrały olbrzymią rolę w propagowaniu sztuki Wagnera w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przedstawia ósmy, ostatni rozdział pierwszego tomu monografii.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 27.10.2019 r., 8:40
Data publikacji: pt., 18.05.2012 r., 0:00