Historia Instytutu

Historia Instytutu Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UG sięga roku 1996, gdy powstały jego pierwsze zręby - gdańska romanistyka. Jej organizatorem był prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki, wówczas śląski romanista o trójmiejskim rodowodzie. Na zaproszenie ówczesnych Władz Uniwersytetu Gdańskiego, JM Rektora prof. dr. hab. Zbigniewa Grzonki oraz Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr. hab. Jana Daty, za porozumieniem stron prof. Mrozowicki przeniósł się 1 października 1996 roku z Uniwersytetu Śląskiego na Uniwersytet Gdański i przystąpił do konstruowania nowej specjalności na kierunku filologia. Powstał wówczas Zakład Filologii Romańskiej. W dziele tym wspomagała Profesora Mrozowickiego Pani prof. UG dr. hab. Rajmunda Plata, romanistka trójmiejska zatrudniona wcześniej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po roku przygotowań, 1 października 1997 roku, gdańska romanistyka przyjęła pierwszych studentów. 15 maja 2000 roku na mocy uchwały nr 6 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 maja 2000 roku Zakład Filologii Romańskiej został przekształcony w Katedrę Filologii Romańskiej.

Z dniem 27 października 2005 roku postanowieniem uchwały Senatu UG nr 94/05, w ramach Katedry Filologii Romańskiej powstały dwa zakłady – Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego (kierowany przez prof. dr. hab. Michała Piotra Mrozowickiego) oraz Zakład Językoznawstwa Romańskiego i Glottodydaktyki (kierowany w latach 2005–2006 przez dr. Jana Kortasa i w latach 2006 – 2011 przez dr Joannę Jereczek – Lipińską).

Dzięki dynamicznemu rozwojowi naukowemu pracowników Katedry z dniem 1 września 2011 roku postanowieniem uchwały Senatu UG nr 49/11 Katedra Filologii Romańskiej uległa likwidacji, a w jej miejsce powołano Instytut Filologii Romańskiej, w skład którego weszły: Zakład Literatur Romańskich oraz Zakład Językoznawstwa i Dydaktyki.

Po niecałych dwóch miesiącach, w ramach zmian w  organizacyji Wydziału Filologicznego, z dniem 27 października 2011 roku postanowieniem uchwały Senatu UG nr 84/11 Zakład Literatur Romańskich został przekształcony w Katedrę Literatur Romańskich, kierowaną przez przez prof. dr. hab. Michała Mrozowickiego, zaś Zakład Językoznawstwa i Dydaktyki – w Katedrę Językoznawstwa i Dydaktyki kierowaną przez prof. UG, dr hab. Joannę Jereczek-Lipińską.

W roku 2013 Instytut Filologii Romańskiej został rozszerzony o kierunek Iberystyka. Do jego powstania przyczyniła się dr Joanna Drzazgowska. Tego samego roku miał miejsce pierwszy nabór studentów na nowy kierunek. Do roku 2019 kierunek Iberystyka funkcjonował organizacyjnie w ramach dwóch ówczesnych katedr Instytutu Filologii Romańskiej. W roku 2019, w ramach kolejnej reorganizacji struktury Wydziału Filologicznego, Instytut Filologii Romańskiej został podzielony na trzy zakłady: Zakład Iberystyki, którym w latach 2019-2020 kierował dr Mirosław Trybisz, Zakład Językoznawstwa Romańskiego, którym kierowała dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, oraz Zakład Literatur Romańskich, którym kierował prof. Michał Piotr Mrozowicki.

W chwili obecnej Instytut Filologii Romańskiej nadal składa się z trzech zakładów: Zakład Iberystyki, kierowany przez dr Joannę Drzazgowską, Zakład Językoznawstwa Romańskiego, kierowany przez dr hab. Joannę Jereczek-Lipińską, prof. UG oraz Zakład Literatur Romańskich, kierowany przez dr Katarzynę Kotowską. W kadencji 2016-2020 funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej pełniła dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, natomiast widedyrektora dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG. W bieżącej kadencji, 2020-2024, Dyrektorem Instytutu Filologii Romańskiej jest dr hab. Marek Mosakowski, prof. UG, natomiast wicedyrektorem dr Joanna Drzazgowska.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Maj 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Styczeń 2024 - 20:23; osoba wprowadzająca: Mirosław Trybisz