fbpx Seminaria | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Seminaria

prof. dr hab. Ewa Graczyk

             Propozycje tematyczne seminarium licencjackiego prof. Ewy Graczyk.

W ramach projektowanego przeze mnie seminarium Państwo pisaliby prace, w których posługiwalibyśmy się metodologią i punktem widzenia wypracowanym przez rozmaite odmiany myśli krytycznej – na przykład feminizm, badania genderowe, queerowe czy postkolonialne. Interesuje mnie również problematyka posthumanizmu.

1.      Proponuję pisanie prac licencjackich na temat pisarstwa kobiet - od autorek dziewiętnastowiecznych po współczesne: mam na myśli (na przykład) Narcyzę Żmichwowską, Elizę Orzeszkową, Marię Rodziewiczównę, Gabrielę Zapolską, pisarki okresu międzywojennego (na przykład Polę Gojawiczyńską, Marię Kuncewiczową, Elżbietę Szemplińską), pisarki czasów PRL (na przykład Jadwigę Żylinską, Różę Ostrowską, Zytę Oryszyn) aż po dziś, to znaczy po tworczość - na przykład - Olgi Tokarczuk, Doroty Masłowskiej czy Weroniki Murek. I wiele, wiele innych.

2.      Interesuje mnie również kobieca literatura popularna – na przyklad fantasy, czy też pisane przez kobiety powieści kryminalne. W tym pisarstwo Anny Brzezińskiej czy Katarzyny Bondy.

3.      Proponuje również pisanie prac licencjackich będących feministyczną, genderową czy queerową  analizą wybranych zjawisk kultury medialnej – na przykład ważnych czy ciekawych z punktu widzenia myśli krytycznej filmów czy seriali.

4.      Interesuje mnie również związek literatury i polityki - od stalinowskich „produkcyjniaków” aż po dzisiejszą fantastykę polityczną.

5.      Zajmuje mnie również problematyka męskości w literaturze i kulturze. Kiedy i jak mówi do nas autor-mężczyzna, zarówno wtedy, gdy jest w części świadomy, jak i zupełnie nieświadomy tego, że mówi jako mężczyzna (a nie uniwersalny podmiot).

Jak konstruowane są postacie męskich bohaterów.

6.      Interesuje mnie również bardzo problematyka badań postkolonialnych czy postzależnościowych (tak nazywa się dotyczącą krajów postsowieckich wersję postkolonializmu). Oglądowi z tego punktu widzenia moglibyśmy na seminarium poddać wybrane teksty literackie czy filmowe.

7.      Jestem również otwarta na te Państwa propozycje, które będą dla mnie interesujące z zarysowanych powyżej punktów widzenia.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pon., 28.10.2019 r., 8:49
Data publikacji: pon., 17.09.2018 r., 8:54

dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – PROFIL JĘZYKOZNAWCZY

 

Na seminarium zapraszam osoby zainteresowane funkcjonowaniem i rolą języka we współczesnym świecie (ale również w czasach historycznych). Oto kilka propozycji:

1. Analiza różnorodnych tekstów o charakterze propagandowym (od reklamy po teksty stricte polityczne). Praca będzie polegać na opisie zjawisk językowych służących perswazji i manipulacji;

2. Etyka językowa a mowa nienawiści. Analiza elementów języka odpowiedzialnych za językowe zachowania nieetyczne;

3. Językowa kreacja świata w literaturze i piosence;

4. Dowcip językowy w wybranych tekastach.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pon., 28.10.2019 r., 8:51
Data publikacji: ndz., 16.09.2018 r., 21:39

dr Hanna Makurat

dr Hanna Makurat – Katedra Języka Polskiego

 

Opis seminarium licencjackiego

 

Tematyka seminarium dotyczy zagadnień z zakresu językoznawstwa. Studenci mogą prowadzić badania dotyczące języka polskiego, a także kaszubszczyzny oraz badania slawistyczne. Możliwe są również tematy dotyczące translatoryki – preferowane są zwłaszcza prace mające na celu porównanie oryginału i przekładu. Na proponowanym seminarium język polski może być rozpatrywany w kontekście badań porównawczych z innych językami lub odmianami języka. Możliwe są prace mające na celu porównanie języka polskiego i innych języków, w szczególności słowiańskich lub języka angielskiego. Studenci mogą też prowadzić badania dotyczące kontaktów językowych, wpływów językowych, dwujęzyczności. Tematyka seminarium obejmuje również zagadnienia dotyczące językowego obrazu świata. Kaszubszczyzna natomiast może być rozpatrywana zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Studenci mogą przykładowo pisać prace licencjackie na temat języka poszczególnych pisarzy kaszubskich. Prowadzone badania mogą dotyczyć także różnych gwar i dialektów języka polskiego. Możliwe są też tematy związane z frazeologią polską i słowiańską, a także frazeologią notowaną w przekładach. Jestem także otwarta na inne tematy mieszczące się w ramach językoznawstwa polonistycznego, kaszubistycznego lub slawistycznego.

Prowadząca seminarium ma wykształcenie polonistyczne i slawistyczne. Skończyła filologię polską, slawistykę, filologię rosyjską, filozofię oraz studia podyplomowe: nauczanie języka polskiego jako obcego. Doktorat pisała na temat kaszubszczyzny i w języku kaszubskim.

 

Przykładowe tematy:

 

Współcześnie obserwowane wpływy językowe polsko-śląskie.

Język twórczości Stanisława Pestki.

Współczesne funkcjonowanie języka kaszubskiego.

Problemy przekładu bajek Iwana Kryłowa na język kaszubski.

Porównanie frazeologizmów polskich i serbskich dotyczących kobiet.

Frazeologizmy w przekładach bajek z języka polskiego na język kaszubski.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: ndz., 16.09.2018 r., 21:35
Data publikacji: ndz., 16.09.2018 r., 21:35

dr hab. Katarzyna Szalewska

dr hab. Katarzyna Szalewska

Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

gab. 3.35

 

Seminarium magisterskie

 

Na tegorocznym seminarium magisterskim będziemy się zajmować kulturowymi studiami miejskimi. Zagadnienie to obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z konstruowaniem przestrzeni miejskiej w literaturze, ale też z obecnością literatury w przestrzeni współczesnego miasta. Poniżej przedstawiam proponowane tematy, ale istnieje możliwość przedstawienia własnego problemu badawczego (mieszczącego się w polu tematycznym, który wyznaczają teoria literatury, literatura współczesna, zagadnienie przestrzeni w literaturze).

 

Przykładowe zagadnienia:

1.      Galeria miejskich typów: flâneur, hipster, blokers, cruiser, slacker, voyeur, ćma barowa, detektyw.

2.      Mowa miasta: plotki, legendy miejskie, anegdoty.

3.      Folklor miasta: literatura miejska jako nowa forma literatury ludowej.

4.      (Po)nowoczesny homo urbanus – rys „antropologiczny” (figura mieszczucha dzisiaj).

5.      Miejskie kanony: artyści, którzy wynaleźli miasta (performatywna moc sztuki, np. rola powieści w tworzeniu mitu Gdańska).

6.      Alternatywne biografie miast (pitawale, biografie herstoryczne, biografie blokowisk itp.).

7.      Mobilne biografie miast (spacerowniki, aplikacje, przewodniki).

8.      Osobiste biografie miast (pisarz jako przewodnik po mieście, subiektywne eseje o mieście, wspomnienia).

9.      Wąchanie miasta, nasłuchiwanie, dotykanie, smakowanie (tzw. geografia zmysłów).

10.  Graffiti, napisy na murach typomurale – literatura w mieście.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: ndz., 16.09.2018 r., 19:54
Data publikacji: ndz., 16.09.2018 r., 19:54

dr hab. Beata Milewska, prof. UG

dr hab. Beata Milewska
seminarium licencjackie

profil językoznawczy

 

Na seminarium zapraszam osoby, które interesują się współczesnym językiem polskim i pragną obserwować zjawiska w nim zachodzące.

 

Przykładowa problematyka prac:

  • Metatekst w wybranych gatunkach i formach wypowiedzi.

Praca polegałaby na zbadaniu jakości nasycenia wybranego gatunku tekstu komentarzem na temat samej wypowiedzi. Powinien on zostać uporządkowany pod względem funkcjonalnym, czyli roli spełnianej w komunikacji. Można tu wykorzystać model gramatyki komunikacyjnej (Awdiejew, Habrajska) albo ujęcia proponowane na gruncie teorii tekstu (np. Ożóg).

·         Wątpliwości językowe Polaków na podstawie pytań kierowanych do Telefonicznej Poradni Językowej UG.

 

Rzecz wymagałaby systematycznej analizy jednego – dwóch roczników z zeszytów TPJ UG (archiwa pisane są ręcznie) i sporządzenia raportu na temat problemów językowych, z jakimi zgłaszali się dzwoniący. Podstawą klasyfikacji można uczynić systematykę błędów językowych (Nowy słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego).

 

Jestem otwarta na inne tematy. W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt: beata.milewska@univ.gda.pl.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pon., 28.10.2019 r., 8:51
Data publikacji: pt., 14.09.2018 r., 9:58

dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG

 

SEMINARIUM LICENCJACKIE 2018/2019.

Dziennikarstwo literackie – etyka, epistemologia, warsztat.

Na tegorocznym seminarium licencjackim będziemy przyglądać się etyce, epistemologii i warsztatowi wybranych dziennikarzy. Praca może być zaplanowana jako analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o jeden utwór literacki. Osoby chętne (zwłaszcza ze specjalności dziennikarskiej) mogą połączyć analizę utworu z  częścią praktyczną i w ramach pracy licencjackiej napisać reportaż lub wywiad inspirowany tematyką lub formą pisarstwa wybranego dziennikarza. Wybór opcji praktycznej nie jest jednak wymogiem uczestnictwa w seminarium.  Propozycje tytułów i nazwisk prezentuję poniżej.

I.                   Odpowiedzialność, tematy zaangażowane społecznie, świat wartości, nadużycia w dziennikarstwie

Aleksijewicz S., Cynkowi chłopcy

Kuźniak A., Stryjeńska. Diabli nadali

Ostałowska L., Farby wodne

Szabłowski W., Tańczące niedźwiedzie

Tochman W., Boni K., Kontener

Tochman W., Eli, Eli

Tochman W., Jakbyś kamień jadła

Torańska T., Są. Rozmowy o dobrych uczuciach (analiza wybranego wywiadu)

Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRLu.

Wańkowicz M., Ziele na kraterze

II.                Pamięć, poznanie, rozumienie świata

Boni K., Warsztaty z umierania

Górecki W., Toast za przodków

Kapuściński R. , Busz po polsku (analiza wybranego reportażu)

Kapuściński R., Imperium (analiza wybranego reportażu)

Kapuściński R., Jeszcze dzień życia

Krall H., Wyjątkowo długa linia

Szczygieł M. , Projekt prawda

Tokaj T., Indie. Głód Boga

III.             Jak to jest zrobione? Wywiad, reportaż, biografia  = Analiza warsztatu dziennikarskiego wybranego dziennikarza w oparciu o wybrany utwór (spośród wymienionych powyżej lub zaproponowany przez studentkę/studenta).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pon., 28.10.2019 r., 8:52
Data publikacji: czw., 13.09.2018 r., 20:20

dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG

Aneta Lewińska

Seminarium magisterskie (studia stacjonarne)

 

Temat: Stereotypy i uprzedzenia w podręcznikach i innych wydawnictwach edukacyjnych dawnych i współczesnych (także interaktywnych) (obraz świata wpisany w podręczniki szkolne i nowoczesne narzędzia edukacji interaktywnej)

 

Na seminarium przedmiotem zainteresowania będzie:

 

• analiza podręczników szkolnych (dawnych i współczesnych) oraz nowych narzędzi edukacyjnych – odtwarzanie fragmentów obrazu świata w nie wpisanych (a zwłaszcza obecnych w nich stereotypów);

 

• leksyka, struktury gramatyczne i teksty w podręcznikach i popularnych wydawnictwach edukacyjnych (badanie, jakich wyborów dokonywali autorzy i jak te wybory wiązały się z wizją odbiorcy podręcznika).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pon., 28.10.2019 r., 8:52
Data publikacji: czw., 13.09.2018 r., 20:18

dr Piotr Sitkiewicz

Seminarium licencjackie

Ma to być seminarium edytorskie. Studenci mają na nim podejmować

tematy dotyczące różnych zakresów współczesnego edytorstwa: prace

tekstologiczne wraz z komentarzem edytorskim, prace na temat historii

instytucji wydawniczych, na temat analogowych i cyfrowych form istnienia

książki w przestrzeni publicznej, na temat instytucji życia

literackiego, narzędzi współczesnego edytorstwa wydawniczego i 

naukowego, dawnych i nowych teorii edytorstwa czy tekstologii. W ramach

tego seminarium będzie również możliwe tworzenie projektów edytorskich,

które - zamiast tradycyjnej pracy licencjackiej - będą podstawą do 

uzyskania tytułu licencjata. Seminarium adresowane jest przede wszystkim

do studentów filologii polskiej o specjalności edytorskiej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: czw., 13.09.2018 r., 20:15
Data publikacji: czw., 13.09.2018 r., 20:15

dr Bartosz Dąbrowski

dr Bartosz Dąbrowski

Katedra Historii Literatury IFP

 

profil seminarium: literaturoznawcze

pokój 3.7

Propozycje tematów prac licencjackich 2018/2019

 

Seminarium poświęcone prozie i poezji polskiej XX i XXI wieku skupiać się będzie wokół problematyki postpamięci i traumy w prozie po 1945 roku oraz badań z zakresu gender studies, krytyki feministycznej i queer. Poniżej podaję kilka przykładowych tematów z każdego działu.  (Pełna lista tematów na seminarium. Dopuszczam tematy własne).

 

Postpamięć, studia nad traumą i proza po 1989 roku

Postpamięć i nostalgia w literaturze małych ojczyzn.

Postpamięć w wybranych tekstach drugopokoleniowych

Postmemorialne fotonarracje

Postpamięć i mimikra. Przypadki polsko-żydowskie (Monika Rakusa, Agata Tuszyńska, Monika Sznajderman, Cezary Harasimowicz)

Postpamięć i intertekstualność. Poemat postmemorialny Bożeny Umińskiej Keff (Utwór o Matce i Ojczyźnie).

Postmemorialna powieść powrotna (Sefer Ewy Lipskiej)

Motyw dybuka w powieści postmemorialnej

Literackie sagi jako medium postpamięci (na wybranym przykładzie Piaskowa góra Joanny Bator, Bambino Ingi Iwasiów i Ziemia Nod Radosława Kobierskiego).

Praktyki postmemorialne w prozie polskiej trzeciego pokolenia (wybrane teksty: Książka Mikołaja Łozińskiego, Kronika umarłych Daniela Odiji i Szklanka na pająki Barbary Piórkowskiej).

Postpamięć i abiekt (Chutnik. Ostachowicz)

Widmo i krypta. Postpamięć w prozie Piotra Pazińskiego (Pensjonat, Ptasie ulice).

Zagłada w komiksie Achtung Zelig! Krzysztofa Gawronkiewicza i Krystiana Rosińskiego.

Holocaust w retrokryminale. A na imię jej będzie Aniela (2011) i Pogrom w przyszły wtorek (2013) Marcina Wrońskiego.

Zagłada w powieści dla dzieci i młodzieży Kotka BrygidyXY Joanny Rudniańskiej.

Zagłada i powieść fantastyczna. Zanim Noc (2009) Jacka Dukaja.

Postpamięć i muzeum. Andrzeja Brychta Wycieczka Auschwitz Birkenau, Wycieczka do muzeum Tadeusza Różewicza i Agnieszki Kłos Gry w Birkenau.

Postmemorialne przestrzenie miejskie

Gender studies, krytyka feministyczna i queer theory

Queerowanie familii. Portret trumienny (2014) Kuby Wojtaszyka.

Sarmackość jako camp w prozie Michała Witkowskiego.

Fragmenty dyskursu homoseksualnego. Nieznany traktat Jarosława Iwaszkiewicza Siciliani (1913/2013) .

Seksualność jako żałoba. Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna Dyckiego.

Szyfry seksualności w poezji Pawła Hertza i Marka Napierskiego.

Męskie kontinuum Stanisława Czycza (Pawana, And).

Żałoba i mit południa. Erotyka Jacka Dehnela.

Sedan Pawła Hertza. Autobiografia, polityka i mechanizmy wyparcia.

Homoseksualność i poetyka oniryczna. Opowieść o papierowej koronie (1923) Józefa Czechowicza i Kosmogonia Jarosława Iwaszkiewicza

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Całbecki
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: śr., 12.09.2018 r., 20:44
Data publikacji: śr., 12.09.2018 r., 20:44

dr hab. Edward Jakiel, prof. UG

Seminarium magisterskie

2018-2020

dr hab. Edward Jakiel prof. UG

Propozycje zagadnień

 

Studentom filologii polskiej proponuję na swoim seminarium dyplomowym zajęcie się zagadnieniami historycznoliterackimi, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojmowanej problematyki religijnej. Tematem wiodącym jest obecność Biblii w piśmiennictwie polskim na przestrzeni wszystkich epok. Uczestnicy mojego seminarium będą mieli możliwość wyboru szerokiego spectrum tematyki i utworów, ale też sposobów realizacji wybranych przez siebie tematów – od szczegółowych analiz, po próby syntezy.

Proponuję zatem zajęcie się takimi tematami jak:

1.      Wątki biblijne w polskiej literaturze fikcjonalnej i niefikcjonalnej od średniowiecza do współczesności.

2.      Literatura polska wieku XIX – XXI wobec dziedzictwa chrześcijańskiego (problematyka religijna, liturgia a dramat, motywy tematyczne, w tym też interpretacje utworów poetów regionalnych etc.).

3.      Sacrum/sanctum w literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem poezji.

4.      Literatura Młodej Polski – analizy i interpretacje historycznoliterackie (szeroki wybór tematów i autorów, w tym szczególnie zapomnianych i mało dziś znanych).

5.      Zagadnienia edytorskie: przygotowanie krytyczne dzieł dotąd nie wydanych lub utworów publikowanych bez krytycznych opracowań.

6.      Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX – XXI (literatura na łamach czasopism, czasopisma literackie, religijne, regionalne).

 


 

Seminarium licencjackie

2018/2019

dr hab. Edward Jakiel prof. UG.

Propozycje zagadnień

 

Studentom filologii polskiej proponuję na swoim seminarium dyplomowym zajęcie się zagadnieniami historycznoliterackimi, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojmowanej problematyki religijnej. Tematem wiodącym jest obecność Biblii w piśmiennictwie polskim na przestrzeni wszystkich epok. Uczestnicy mojego seminarium będą mieli możliwość wyboru szerokiego spectrum tematyki i utworów, ale też sposobów realizacji wybranych przez siebie tematów – od szczegółowych analiz, po próby syntezy.

Proponuję zatem zajęcie się takimi tematami jak:

7.      Wątki biblijne w polskiej literaturze fikcjonalnej i niefikcjonalnej od średniowiecza do współczesności.

8.      Literatura polska wieku XIX – XXI wobec dziedzictwa chrześcijańskiego (problematyka religijna, liturgia a dramat, motywy tematyczne, w tym też interpretacje utworów poetów regionalnych etc.).

9.      Sacrum/sanctum w literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem poezji.

10.  Literatura Młodej Polski – analizy i interpretacje historycznoliterackie (szeroki wybór tematów i autorów, w tym szczególnie zapomnianych i mało dziś znanych).

11.  Zagadnienia edytorskie: przygotowanie krytyczne dzieł dotąd nie wydanych lub utworów publikowanych bez krytycznych opracowań.

12.  Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX – XXI (literatura na łamach czasopism, czasopisma literackie, religijne, regionalne).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Sułecka
Treść wprowadzona przez: Marcin Całbecki
Ostatnia modyfikacja: pon., 04.11.2019 r., 12:56
Data publikacji: wt., 11.09.2018 r., 20:25