fbpx Informacje o studiach | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Informacje o studiach

Informacje o studiach

SKANDYNAWISTYKA na Uniwersytecie Gdańskim
 
Gdańska skandynawistyka, choć ma korzenie filologiczne, nie jest typową filologią. Ma charakter szeroki, interdyscyplinarny, obejmuje to, co mieści się w angielskim pojęciu „study”: naukę języka i szeroką wiedzę o specyficznym regionie Europy. Oferuje dobre poznanie języka szwedzkiego, norweskiego, duńskiego lub fińskiego. Oferuje poznawanie obcej kultury od wewnątrz, a nauka języka wsparta jest o rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, rozwoju społecznego i politycznego, edukacji pod kątem profilu absolwenta o wysokich kompetencjach językowych, regionalnych i translatorskich.
 
PROGRAM STUDIÓW
 
Studia na dwóch stopniach skandynawistyki pozwalają zdobyć rozmaite umiejętności komunikacyjne, medialne i translatorskie. Naukę języka nordyckiego dopełnia w programie studiów grupa przedmiotów dotyczących ogólnej wiedzy o Skandynawii: geografii, historii, literatury, zagadnień językoznawczych, społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz kultury.
Ważne są zajęcia specjalizacyjne, np. podstawy translatoryki, słownictwo specjalistyczne, tłumaczenia ustne, przekład literacki, wiedza o środkach masowego przekazu. Samodzielną grupę przedmiotów stanowią historie literatur skandynawskich, poprzedzone wstępem do nauki o literaturze.
Cykl kształcenia zamykają studia drugiego stopnia z ofertą wykładów monograficznych, seminariów, przedmiotów specjalizacji translatorycznej, stypendiów zagranicznych na uniwersytetach krajów skandynawskich, pracy w Naukowym Kole Tłumaczy Literatur Skandynawskich. To pogłębienie wiedzy poprzez przygotowanie najważniejszego „produktu" tego etapu, czyli pracy magisterskiej o współczesnych problemach społecznych, politycznych, kulturowych, literackich czy językowych Skandynawii.
 
 
SYLWETKA ABSOLWENTA
 
Absolwent gdańskiej skandynawistyki na poziomie studiów pierwszego stopnia jest w stanie nauczyć się od zera i dobrze komunikować się, czyli praktycznie posługiwać się jednym językiem nordyckim - szwedzkim, norweskim, duńskim lub fińskim. Opanuje także podstawową wiedzę o regionie: o literaturze, kulturze, mediach, historii, społeczeństwie czy polityce Północy. Ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności i specjalizacji (komunikacja międzykulturowa i media skandynawskie) tytuł licencjata jest warunkiem kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
 
Absolwent drugiego stopnia zdobywa zaawansowane kompetencje językowe, translatorskie, medialne i kulturowe, niezbędne w planowaniu kariery zawodowej. Może ona polegać na: współpracy z wydawnictwami, mediami, czasopismami, firmami reklamowymi, instytucjami kultury, administracją publiczną,  edukacją i biznesem. Wiedza i umiejętności kształtowane w tym okresie skutkują najważniejszym - pod fachową intelektualną opieką - przedsięwzięciem: napisaniem w języku obcym rozprawy magisterskiej o tematyce skandynawskiej, która służy misji integracji Polski ze Skandynawią i innymi państwami regionu Morza Bałtyckiego.
Absolwent – magister może na tym samym Wydziale Filologicznym rozpocząć studia trzeciego stopnia. 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Lubowicka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 15.03.2018 r., 14:50
Data publikacji: pon., 01.12.2008 r., 0:00