Informacje o studiach | Wydział Filologiczny

Informacje o studiach

SKANDYNAWISTYKA na Uniwersytecie Gdańskim
 
Gdańska skandynawistyka, choć ma korzenie filologiczne, nie jest typową filologią. Ma charakter szeroki, interdyscyplinarny, obejmuje to, co mieści się w angielskim pojęciu „study”: naukę języka i szeroką wiedzę o specyficznym regionie Europy. Oferuje dobre poznanie/kształcenie jednego języka skandynawskiego: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, oraz podstaw dwóch pozostałych, co właściwie otwiera komunikacyjną ścieżkę do całej Skandynawii. Oferuje poznawanie obcej kultury od wewnątrz, a nauka języka wsparta jest o rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, rozwoju społecznego i politycznego, edukacji pod kątem profilu absolwenta o wysokich kompetencjach językowych, regionalnych i translatorskich.
 
PROGRAM STUDIÓW
 
Studia na dwóch stopniach skandynawistyki pozwalają zdobyć rozmaite umiejętności komunikacyjne, medialne i translatorskie. Naukę języka nordyckiego dopełnia w programie studiów grupa przedmiotów dotyczących ogólnej wiedzy o Skandynawii: geografii, historii, literatury, zagadnień językoznawczych, społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz kultury.
Ważne są zajęcia specjalizacyjne, np. podstawy translatoryki, słownictwo specjalistyczne, tłumaczenia ustne, przekład literacki, wiedza o środkach masowego przekazu. Samodzielną grupę przedmiotów stanowią historie literatur skandynawskich, poprzedzone wstępem do nauki o literaturze.
Cykl kształcenia zamykają studia drugiego stopnia z ofertą wykładów monograficznych, seminariów, przedmiotów specjalizacji translatorycznej, stypendiów zagranicznych na uniwersytetach krajów skandynawskich, pracy w Naukowym Kole Tłumaczy Literatur Skandynawskich. To pogłębienie wiedzy poprzez przygotowanie najważniejszego „produktu" tego etapu, czyli pracy magisterskiej o współczesnych problemach społecznych, politycznych, kulturowych, literackich czy językowych Skandynawii.
 
 
SYLWETKA ABSOLWENTA
 
Absolwent gdańskiej skandynawistyki na poziomie studiów pierwszego stopnia jest w stanie nauczyć się od zera i dobrze komunikować się, czyli praktycznie posługiwać się jednym językiem skandynawskim - szwedzkim, norweskim lub duńskim (w zależności od wybranej na pierwszym spotkaniu linii studiów). Opanuje także podstawową wiedzę o regionie: o literaturze, kulturze, mediach, historii, społeczeństwie czy polityce Skandynawii. Ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności i specjalizacji (komunikacja międzykulturowa i media skandynawskie) tytuł licencjata jest warunkiem kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
 
Absolwent drugiego stopnia zdobywa wysoce zaawansowane kompetencje językowe, translatorskie, medialne i kulturowe, niezbędne w planowaniu kariery zawodowej, która polega na współpracy z wydawnictwami, mediami, czasopismami, organizacjami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury, na udziale w planowaniu działalności administracyjnych, a także na pracy w edukacji i biznesie. Wiedza i umiejętności kształtowane w tym okresie skutkują najważniejszym - pod fachową intelektualną opieką - przedsięwzięciem: napisaniem w języku obcym rozprawy magisterskiej o tematyce skandynawskiej, która służy misji integracji Polski ze Skandynawią i innymi państwami regionu Morza Bałtyckiego.
Absolwent – magister może na tym samym Wydziale Filologicznym rozpocząć studia trzeciego stopnia, czyli czteroletnie studia doktoranckie, napisać i obronić pracę doktorską, co pozwala uzyskać tytuł doktora nauk humanistycznych.
 
Nasza oferta jest skierowana do tych, którzy rozumieją, że bez poznania innej kultury i innego języka nie można już dzisiaj rozpoznać swoich możliwości oraz planować kariery zawodowej.
Przyjmujemy najchętniej ludzi otwartych, silnie zmotywowanych w zakresie skandynawistycznym, odpowiedzialnych i nawykłych do systematycznej pracy.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 17.08.2017 r., 14:30
Data publikacji: pon., 01.12.2008 r., 0:00