Dlaczego Skandynawistyka?

Dlaczego warto studiować Skandynawistykę w Gdańsku?

Na studiach pierwszego stopnia:
 
Skandynawistyka oferuje na studiach licencjackich solidne poznanie jednego języka od początku: szwedzkiego, norweskiego, duńskiego albo fińskiego – do zaawansowanego poziomu komunikacyjnego. Istotnym dopełnieniem praktycznej nauki języka od początku jest fascynująca wiedza z zakresu geografii, historii, literatury, sztuki, kultury, zagadnień społeczno-politycznych i ekonomicznych, socjologii oraz polityki Skandynawii.
 
Uczenie się obcego języka i innej kultury to nie tylko poznawanie kraju i zmiana o nim wyobrażeń (zamiana stereotypów na pogłębioną wiedzę), lecz także lepsze poznanie siebie samego i kształtowanie postawy otwartej na różnice kulturowe i normy narodowe, na inność i obcość (dotyczy to również – obcości w przekładzie)
 
Masz realną możliwość wyjazdu za granicę – na studiach pierwszego stopnia do uniwersytetu ludowego oraz na kursy letnie opłacane przez instytucje duńskie, norweskie, szwedzkie i fińskie.
 
Istnieje również możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus
 
W czasie studiów nauczysz się rozumienia i tłumaczenia z wszystkich czterech języków (szwedzkiego, norweskiego, duńskiego, fińskiego), co właściwie otwiera komunikacyjną ścieżkę do całej Skandynawii i do kariery zawodowej w Polsce, w której liczne firmy skandynawskie poszukują obecnie wielu pracowników ze znajomością skandynawskich języków.
 
Studiowanie odbywa się pod opieką wysokiej klasy specjalistów, w przyjaznych warunkach, z ofertą bardzo dobrych relacji student – profesor, adiunkt, asystent, lektor, wykładowca.
 
Masz dostęp do dobrze wyposażonej i stale wzbogacanej biblioteki skandynawskiej.
 
Masz możliwość doskonalenia języka angielskiego na wysokim akademickim poziomie.
 
Wzbogaceniem oferty edukacyjnej o profilu skandynawskim są dwie ciekawe specjalności: komunikacja międzykulturowa oraz media i społeczeństwo w krajach nordyckich.
 
Gdańsk jest doskonałym miejscem do poznania śladów dawnej i przejawów współczesnej kultury skandynawskiej. Studenci biorą czynny udział w spotkaniach z ambasadorami i konsulami, politykami, pisarzami i naukowcami z Północy, a także - w konferencjach o tematyce literackiej, społecznej i kulturoznawczej.
 
Zdobywasz gruntowną wiedzę o regionie europejskim, który, pomimo swojego rozmiaru, ma niezwykłe osiągnięcia i znaczące międzynarodowe oddziaływanie w wielu dziedzinach: od literatury, filmu, kultury, poprzez model państwa dobrobytu, business, technologię informacyjną, design aż po muzykę i sport.
 
 
Na studiach drugiego stopnia:
 
Masz możliwość doskonalenia znajomości wybranego języka skandynawskiego.
 
Zdobywasz potrzebną na rynku polskim specjalizację translatoryczną, którą można doskonalić ponadto w Naukowym Kole Tłumaczy Literatur Skandynawskich oraz w Naukowym Kole Tłumaczy Ustnych Języków Skandynawskich Sensu Stricto. 
 
Masz możliwość otrzymania stypendium na studiowanie na uniwersytetach duńskich, szwedzkich i norweskich.
 
Cykl kształcenia zamyka oferta wykładów monograficznych, seminariów, przedmiotów specjalizacji translatorycznej. Służą one do przygotowania pracy magisterskiej w języku skandynawskim o współczesnych problemach społecznych, politycznych, kulturowych, literackich lub językowych Skandynawii.
 
Po ukonczonych studiach II stopnia możesz wybrać ścieżkę naukową, oferowaną przez Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim, słuchaczami której od pierwszego roku jej działania są również absolwenci naszego kierunku.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 16. Grudzień 2020 - 11:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny