Informacje o studiach

SKANDYNAWISTYKA na Uniwersytecie Gdańskim

Gdańska skandynawistyka, choć ma korzenie filologiczne, nie jest typową filologią. Ma charakter szeroki, interdyscyplinarny, obejmuje to, co mieści się w angielskim pojęciu „study”: naukę języka i szeroką wiedzę o specyficznym regionie Europy. Oferuje dobre poznanie języka szwedzkiego, norweskiego, duńskiego lub fińskiego. Oferuje poznawanie obcej kultury od wewnątrz, a nauka języka wsparta jest o rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, rozwoju społecznego i politycznego, edukacji pod kątem profilu absolwenta o wysokich kompetencjach językowych, regionalnych i translatorskich.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek skandynawistyka. Kandydat określa swój ranking preferowanych ścieżek językowych  (spośród następujących dostępnych opcji: skandynawistyka – linia norweska, linia szwedzka, linia duńska, linia fińska) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną specjalność. Limit miejsc dzielony jest równo między cztery ścieżki językowe. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek skandynawistyka (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca). 

 

PROGRAM STUDIÓW

Studia na dwóch stopniach skandynawistyki pozwalają zdobyć rozmaite umiejętności komunikacyjne, medialne i translatorskie. Naukę języka nordyckiego dopełnia w programie studiów grupa przedmiotów dotyczących ogólnej wiedzy o Skandynawii: geografii, historii, literatury, zagadnień językoznawczych, społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz kultury.

Ważne są zajęcia specjalizacyjne, np. podstawy translatoryki, słownictwo specjalistyczne, tłumaczenia ustne, przekład literacki, wiedza o środkach masowego przekazu. Samodzielną grupę przedmiotów stanowią historie literatur skandynawskich, poprzedzone wstępem do nauki o literaturze.

Cykl kształcenia zamykają studia drugiego stopnia z ofertą wykładów monograficznych, seminariów, przedmiotów specjalizacji translatorycznej, stypendiów zagranicznych na uniwersytetach krajów skandynawskich, pracy w Naukowym Kole Tłumaczy Literatur Skandynawskich. To pogłębienie wiedzy poprzez przygotowanie najważniejszego „produktu" tego etapu, czyli pracy magisterskiej o współczesnych problemach społecznych, politycznych, kulturowych, literackich czy językowych Skandynawii.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent gdańskiej skandynawistyki na poziomie studiów pierwszego stopnia jest w stanie nauczyć się od zera i dobrze komunikować się, czyli praktycznie posługiwać się jednym językiem nordyckim - szwedzkim, norweskim, duńskim lub fińskim. Opanuje także podstawową wiedzę o regionie: o literaturze, kulturze, mediach, historii, społeczeństwie czy polityce Północy. Ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności i specjalizacji (komunikacja międzykulturowa i media skandynawskie) tytuł licencjata jest warunkiem kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

 

Absolwent drugiego stopnia zdobywa zaawansowane kompetencje językowe, translatorskie, medialne i kulturowe, niezbędne w planowaniu kariery zawodowej. Może ona polegać na: współpracy z wydawnictwami, mediami, czasopismami, firmami reklamowymi, instytucjami kultury, administracją publiczną,  edukacją i biznesem. Wiedza i umiejętności kształtowane w tym okresie skutkują najważniejszym - pod fachową intelektualną opieką - przedsięwzięciem: napisaniem w języku obcym rozprawy magisterskiej o tematyce skandynawskiej, która służy misji integracji Polski ze Skandynawią i innymi państwami regionu Morza Bałtyckiego.

Absolwent – magister może na tym samym Wydziale Filologicznym rozpocząć studia trzeciego stopnia. 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: sobota, 12. luty 2022 - 21:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny