Pracownia Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych | Wydział Filologiczny

PRACOWNIA BADAŃ NAD AKWIZYCJĄ I NAUCZANIEM JĘZYKÓW OBCYCH

O PRACOWNI

Główne cele i zadania badawcze:

  • badanie procesów akwizycji umiejętności językowych, kompetencji komunikacyjnej na gruncie języka obcego, jako nowego środka porozumiewania;
  • analiza potrzeb językowych i ich związków z motywacją uczenia się zależnie od narodowości i uwarunkowań polityczno-gospodarczych, z drugiej strony, analiz tzw. osobowości językowej, jej struktury i asocjacyjnych odniesień w aspekcie psycholingwistycznym w kontekście komunikacji międzyjęzykowej;
  • odniesienie zebranych materiałów do pragmatyki komunikacji i metodyki nauczania;
  • opracowania o charakterze glottodydaktycznym.

________________________________________

 

CZŁONKOWIE

dr Joanna Mampe  UG, (kierownik)

профессор, В.Г. Костомаров ( Гос. ИРЯ им.А.С. Пушкина, Москва, Россия)

prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański)

dr Ewa Andrzejewska (Uniwersytet Gdański)

dr Fadhil Marzouk

dr Tatiana Kopac (Uniwersytet Gdański)

проф. Лада Овчинникова (Филиал ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", Россия)

кфн Анастасия ДроноваД   (доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», Калининград, Россия) 

кфн Татьяна Цвигун (БФУ им. И. Канта, Россия) 

кфн Екатерина Рублева (Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия)

mgr Małgorzata Staniszewska

dr Jolanta Hinc (Uniwersytet Gdański)

dr Adam Jarosz (Uniwersytet Gdański)

кфн Владимир Шуников (Российский государственный гуманитарный университет, Россия)

Татьяна Резникова ФГБОУ ВО " Калининградский государственный университет", старший преподаватель кафедры русского языка

mgr Karolina Wielądek (Uniwersytet Gdański)

________________________________________

 

KONTAKT

Pracownia Badań nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

Wydział Filologiczny

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka

E-mail: zanna.m@wp.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: czw., 21.06.2018 r., 20:22
Data publikacji: pon., 12.12.2016 r., 21:46