fbpx Biblioteka: Światło i ciemność | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Biblioteka: Światło i ciemność

BIBLIOTEKA: ŚWIATŁO I CIEMNOŚĆ

 

W roku 2000 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się zbiór artykułów poświęconych dziejom okultyzmu w przedrewolucyjnej Rosji: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Książka ta zainicjowała cykl, w którym w 2006 roku został wydany drugi tom gdańskich badaczy: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. Ukazał się też tom trzeci, będący plonem międzynarodowego sympozjum naukowego, które odbyło się w Gdańsku w październiku 2008 roku. W następnych latach pojawiały się kolejne tomy: czwarty - Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku oraz piąty - Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna - Podróż metafizyczna - Podróż ezoteryczna. W 2015 roku ukazały się dwa kolejne woluminy - Ciemność i światło, t. 6 oraz Światło i ciemność. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. 7, przygotowany wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim. 

Gdańskie studia nad ezoteryzmem Srebrnego Wieku dały początek obszernym projektom koncentrującym się wokół „okultystycznego syndromu” kultury rosyjskiej. Tak powstała BIBLIOTEKA: ŚWIATŁA I CIEMNOŚCi, w której dotychczas ukazały się cztery monografie. Kolejne tomy zaplanowano jako publikacje prezentujące rezultaty prac badawczych w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939, które rozpoczęły się w maju 2016 roku.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Patryk Gawor
Ostatnia modyfikacja: śr., 21.06.2017 r., 12:10
Data publikacji: pt., 20.11.2015 r., 11:39

Diana Oboleńska, De Imaginatione. O imaginacji ezoterycznej w kulturze rosyjskiej początku XX wieku.

Diana Oboleńska, De Imaginatione. O imaginacji ezoterycznej w kulturze rosyjskiej początku XX wieku.

Diana Oboleńska
DE IMAGINATIONE. О эзотерической имагинации в русской культуре начала XX века.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014
ISBN: 978-83-7865-180-2 
281 stron

Spis treści:

 • Введение

 • VIS IMAGINATIONIS.

O имагинации на Западе и в России

 • AURI SACRA FAMES.

O алхимической имагинации и Александре Блоке

 • LUX E TENEBRIS.

O антропософской имагинации и Василии Кандинском

 • Заключение

 

 • Библиография

 • Указатель имен

 • Источники иллюстраций

 • Резюме

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Patryk Gawor
Ostatnia modyfikacja: pt., 20.11.2015 r., 11:35
Data publikacji: pt., 20.11.2015 r., 11:34

Monika Rzeczycka, Wtajemniczenie

Monika Rzeczycka, Wtajemniczenie

Monika Rzeczycka

Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX - początku XX wieku.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
ISBN 978-83-7326-769-5
stron 506

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG

 

SPIS RZECZY

UWAGI WSTĘPNE   s.7
Uwagi redakcyjne   s. 21

DROGI WTAJEMNICZENIA   s. 23
Teozofia   s. 33
Antropozofia   s. 52
Rosyjskie formacje ezoteryczne po 1917 roku   s. 63
Agni Joga   s. 67
Czwarta Droga   s. 76

DYDAKTYKA OKULTYSTYCZNA   s. 87
Publicystyka   s. 87
Proza dydaktyczna   s. 143

Legendy rosyjskich templeariuszy  s. 151
Jelena Bławatska: Koszmarne opowieści  s. 158
Wiera Kryżanowska-Rochester: Pięcioksiąg wtajemniczenia  s. 182
Konkordia Antarowa: tetralogia okultystyczna Dwa życia  s. 211
Olga Forsz: U bram, Hinduski mędrzec, Passiflora, Rycerz z Norymbergii   s. 214
Nikołaj Roerich: Śambhala Świetlista, baśnie   s. 229
Piotr Uspieński: Rozmowy z diabłem, Kinemodrama, czyli dziwny żywot Iwana Osokina
Gieorgij Gurdżijew: Opowieści Belzebuba   s. 267

POWIEŚĆ INICJACYJNA   s. 280

Fiodor Sołogub: Tworzona legenda (rosyjski Ofterdingen vs rosyjski Zanoni)   s. 317
Aleksiej Skałdin: Wędrówki i przygody Nikodema Starszego (iter perfectionis po rosyjsku) s. 358
Boris Popławski: Apołłon Biezobrazow, Do domu z niebios (pomnik nieznanego żołnierza rosyjskiej mistyki)   s. 409

ORDO EX CHAO   s. 452

BIBLIOGRAFIA   s. 457

INDEKS OSÓB   s. 489

РЕЗЮМЕ   s. 505

SUMMARY   s. 506

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rzeczycka
Treść wprowadzona przez: Patryk Gawor
Ostatnia modyfikacja: sob., 02.01.2016 r., 9:07
Data publikacji: pt., 20.11.2015 r., 11:33

Diana Oboleńska, Путь к посвящению

Diana Oboleńska, Путь к посвящению

Diana Oboleńska

Путь кпосвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
ISBN: 978-83-7326-590-5
stron 282

 
СОДЕРЖАНИЕ
 
Антропософская инициация, Андрей Белый и Рудольф Штейнер    с. 9
 
Путь к посвящению   с. 63
 • Время очищения   с. 65
 • Время испытания   с. 109
 • Время иллюминации   с. 161

Заключительный эскиз   с. 221
Streszczenie   с. 235
Summary   с. 240
Библиография работ на русском языке   с. 245
Библиография работ на польском, английском и немецком языках   с. 251
Иллюстрации   с. 275
Список иллюстраций   с. 281

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Patryk Gawor
Ostatnia modyfikacja: pt., 20.11.2015 r., 11:32
Data publikacji: pt., 20.11.2015 r., 11:31

Антропософский архив Л.А. Новикова в собрании ИМЛИ РАН

okladka

Антропософский архив Л.А. Новикова в собрании ОР ИМЛИ РАН

ред.Diana Oboleńska, M. Rzeczycka, Д. Московская, М. Федоров,

научный консультант В. Новикова

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

ISBN: 978-83-7365-536-7

stron 163

 

D. Oboleńska, M. Rzeczycka, М. Л. Федоров, Архив Л.А. Новикова (1933–2005). Неизвестные страницы истории aнтропософского движения в России;

Л. А. Новиков, Краткий очерк участия в антропософском движении: некоторые событийные обстоятельства нового времени. Подготовка текста и комментарии M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

Л. А. Новиков, Московский Гётеанум. Несколько слов об антропософской топографии Москвы 1920-х годов. Подготовка текста и комментарии D. Oboleńska

Л. А. Новиков, Очерки по истории антропософского движения в России (оглавление книги). Подготовка текста и комментарии D. Oboleńska, M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

Л. А. Новиков, Маленькая антропософская группа работает в Москве… Подготовка текста и комментарии M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

Л. А. Новиков, Вступительное слово к докладу, прочитанному в Дорнахе 18 июля 1993 года и посвященному 80-летию основания РАО. Подготовка текста и комментарии M. Rzeczycka, М. Л. Федоров

ПРИЛОЖЕНИЯ

В. А. Новикова, Хроника жизни Л. А. Новикова

А. А. Тахо-Годи, Воспоминания о Л.А.Новикове

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Monika Rzeczycka
Ostatnia modyfikacja: śr., 21.06.2017 r., 13:24
Data publikacji: wt., 20.06.2017 r., 21:34