Poza seriami

Fenomen Sofii - wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich

Fenomen Sofii - wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich

Monika Rzeczycka
Fenomen Sofii - Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa)
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
ISBN 83-7326-097-8

POBIERZ KSIĄŻKĘ

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 12:44; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: piątek, 20. Listopad 2015 - 13:08; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku

Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku

Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku 

pod red. Franciszka Apanowicza i Moniki Rzeczyckiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
ISBN 978-83-7326-557-8

Spis treści:

 • Słowo wstępne / 7
 • Józef Smaga, Tradycje modernizmu w kulturze rosyjskiej / 13
  The Tradition of Modernism in Russian Culture. Summary / 25
  Наследие модернизма и русская культура. Резюме /25
 • Grażyna Bobilewicz, Концептуальная программа дендизма Михаила Кузмина /26
  Conceptual Programme of Mikhail Kuzmin's Dandysm. Summary / 40
  Konceptualny program dandyzmu Michaiła Kuzmina. Streszczenie / 41
 • Izabella Malej, Wizje "rosyjskiej Wenery" w sztuce Srebrnego Wieku / 42
  The Vision of "Russian Venus" in the Art of Silver Age. Summary / 53
  Образы "русской Венеры" в искусстве Серебряного века. Резюме / 54
 • Zofia Krasnopolska-Wesner, Kleopatra "Rosyjskich Sezonów" - Ida Rubinstein / 56
  Cleopatra of "Russian Seasons" - Ida Rubinstein. Summary / 70
  Клеопатра "Русских сезонов" - Ида Рубинщтейн. Резюме / 70
 • Julia Roguska, Antropozoficzna wizja teatru. Michaił Czechow i Andriej Bieły w scenicznej adaptacji Petersburga / 71
  The Anthroposophical Concept of Theatre. Mikhail Čekhov and Andrei Bely in Drama Petersburg. Summary / 86
  Антропософская концепция театра. Михаил Чехов и Андрей Белый в сценической постановке Петербурга. Резюме / 86
 • Diana Oboleńska, Дух в материи. Василий Кандиниский и Рудольф Штейнер / 88
  The Spirit in the Matter. Vasily Kandinsky and Rudolf Steiner. Summary / 121
  Duch w materii. Wasilij Kandyński i Rudolf Steiner. Streszczenie / 105
 • Monika Rzeczycka, Młodopolska antropozofia (Kraków i okolice) / 106
  Polish Anthroposophy in the Early Twentieth Century. Summary / 121
  Польская антропософия начала XX века (Краков и окрестности). Резюме / 121
 • Tatiana Kopac, Миф Вагнера и Андрей Белый. Вариации на тему. Ре / 123
  Wagner's Myth and Andrei Bely: Variations on the Theme. Summary / 142
  Mit Wagnera i Andriej Bieły: wariacje na temat. Streszczenie / 142
 • Małgorzata Matecka, Natura i wszechświat w muzyczbo-literackich dziełach Aleksandra Skriabina / 143
  The Nature and the Universe in the the Musical-Literary Compositions of Alexander Skryabin. Summary / 159
  Природа и вселенная в музыкально-литературных произведениях Александра Скрябина. Резюме / 159 
 • Irena Fijałkowska-Janiak, Żyd Wieczny-Mason / 161
  The Myth of the Freemason Jew. Summary / 182
  Жид вечный масон. Резюме / 182
 • Katarzyna Arciszewska, Echa gotycyzmu w powieści Заколдованный замок Wiery Kryżanowskiej (Rochester) / 184
  Echoes of Gothicism in Zakoldovannyi zamok by Vera Kryzhanovska (Rochester). Summary / 196
  Отклики готицизма в романе Заколдованный замок Веры Крыжановской (Рочестер). Резюме / 196
 • Janina Sałajczyk, Opowiadania Gieorgija Iwanowa / 197
  Georgij Ivanov's Short Stories. Summary / 207 
  Рассказы Георгия Иванова. Резюме / 196
 • Jan Orłowski, Powieść Balmonta Под новым серпом. Próba interpretacji / 208
  Balmont's Novel Pod novym serpom. An Attempt at Interpretation/ Summary / 220
  Роман Бальмонта Под новым серпом. Опыт интерпретации. Резюме / 236
 • Franciszek Apanowicz, Ład i chaos/ Próba lektury wiersza Anny Achmatowej / 222
  Order and Chaos. The Attempt to Interprete the Poem of Anna Akhmatova. Summary / 236
  Порядок и хаосс. Попытка прочтения стихотворения Анны Ахматовой. Резюме / 236
 • Liliana Kalita, Śladami Srebrnego Wieku: grupa artystyczna "Mit'ki" / 237
  Tracking the Russian Silver Age - the Artistic Group "Mit'ki". Summary / 249
  По следам Серебряного века: художественная группа "Митьки". Резюме / 249
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 12:41; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: piątek, 20. Listopad 2015 - 12:43; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor