Seria "Światło i ciemność"

Światło i ciemność, Tom I

W roku 2000 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się zbiór artykułów poświęconych dziejom okultyzmu w przedrewolucyjnej Rosji: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Książka ta zainicjowała cykl, w którym w 2006 roku został wydany drugi tom gdańskich badaczy: Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. Ukazał się też tom trzeci, będący plonem międzynarodowego sympozjum naukowego, które odbyło się w Gdańsku w październiku 2008 roku. W następnych latach pojawiały się kolejne tomy: czwarty - Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku oraz piąty - Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna - Podróż metafizyczna - Podróż ezoteryczna. W 2015 roku ukazały się dwa kolejne woluminy - Ciemność i światło, t. 6 oraz Światło i ciemność. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. 7, przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Badań nad Ezoteryzmem Zachodnim działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Światło i ciemność, Tom I

Światło i ciemność. 

Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku.
pod red. E. Biernat
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
ISBN 83-88816-01-2, ss. 172.

 • E. Biernat, W kręgu modernistycznego ezoteryzmu (Within the Sphere of the Modernist Esoteric), s. 7-16.
 • M. Rzeczycka, Sofiologia Władimira Sołowjowa i jej dziedzictwo (The Sophiology of Vladimir Soloviev and Its Legacy), s. 17-54.
 • M. Rzeczycka, Mit solarny w „Srebrnym gołębiu” Andrieja Biełego (Solar Myth in Andrey Bely’s „Silver Dove”), s. 55-78.
 • K. Arciszewska, Diabelskie Bestiarium. Motywy zwierząt piekielnych w prozie powieściowej rosyjskich symbolistów (A Diabolic Bestiary: Motifs of the Beasts of Hell in the Novels of the Russian Symbolists), s. 79-96.
 • K. Arciszewska, Motyw upadłego anioła w rosyjskich powieściach symbolistycznych (The Motif of the Fallen Angel in Russian Symbolist Novels), s. 97-110.
 • K. Arciszewska, M. Rzeczycka, Alchemia „Tworzonej legendy” Fiodora Sołoguba (Alchemy in „The Created Legend” by Fedor Sologub), s. 111-123. Fijałkowska-Janiak, Максимилиан Волошин как масонский писатель (Maksimilian Voloshin as a Masonic Writer), s. 124-150.
 • E. Biernat, Wielki Mag. Motywy wolnomularskie w twórczości Michaiła Kuzmina (The Great Mage: Motif of Freemasonry in the Prose of Mikhail Kuzmin), s. 151-172.

Książka do pobrania: POBIERZ

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:09; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: sobota, 2. Styczeń 2016 - 08:59; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Światło i ciemność, Tom II

Światło i ciemność, Tom II

Światło i ciemność. 

Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku 
Tom II
pod red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 
ISBN 83-7326-388-8 
ss. 184

Spis treści:

 • E. Biernat, M. Rzeczycka, Słowo wstępne, s. 7.
 • T. Kopats, Музыка начала XX века в поисках духовного обновления. Александр Скрябин (Early Twentieth-Century Russian Music in Search of Spiritual Renewal: Alexander Skriabin), s. 9-35.
 • Z. Krasnopolska-Wesner, Ezoteryzm w malarstwie rosyjskim początku XX wieku (Esotericism in Early Twentieth-Century Russian Painting), s. 36-49.
 • E. Biernat, Symboliści rosyjscy i Rudolf Steiner (The Russian Symbolists and Rudolf Steiner), s. 50-69.
 • D. Oboleńska, Посланник космосаМотив Архангела Михаила в романе Андрея Белого „Крещеный Китаец(The Cosmic Messenger: The Motif of Archangel Michael in Andriej Bely’s Novel „Kreshchenyi Kitaietz”), s. 70-88.
 • J. Ormińska, Михаил Чехов – антропософ. Письма Виктору Громову (Mikhail Čekhov – Antroposophist: The Letters to Victor Gromov), s. 89-112.
 • M. Rzeczycka, Okultysta Piotr Uspienski i jego opowieść „Кинемодрама (не для кинематографа)” (The Occultist Petr Ouspensky and His Tale „Kinemodrama”), s. 113-135.
 • K. Arciszewska, Niebo i piekło w dramacie „Три зари” Pimiena Karpowa (Haeven and Hell in Pimen Karpov’s Drama „Tri zari”), s. 136-150.
 • Fijałkowska-Janiak, Literackie wizje wolnomularskich przestrzeni (Literary Visions of Masonic Space), s. 152-184.
Książka do pobrania: POBIERZ

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:20; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: sobota, 2. Styczeń 2016 - 08:31; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Światło i ciemność, Tom III

Światło i ciemność, Tom III

Światło i ciemność. 

Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku
Tom III
pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
ISBN 987-83-7326-683-4
ss. 305

Spis treści:

 • D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Słowo wstępne, s. 7.

 • J. Prokopiuk, Towiański - na nowo (A New Look at Towiański), s. 10-25.

 • E. Biernat, Ezoteryczna misja Borisa Lemana (Esoteric mission of Boris Leman), s. 26-37.

 • M. Rzeczycka, Оккультистки Серебряного века. (Теософия и окрестности) (Women in Esoteric Movement of Silver Age), с. 38-57.

 • J. Greń-Kulesza, Ezoteryzm w życiu Margarity Sabasznikowej. „Zielona żmija, czyli historia jednego życia” (Esoteric in Margarita Sabashnikova’s life. „Die Grüne Schlange. Lebenserinnerungen), s. 58-70.

 • Z. Krasnopolska-Wesner, Antropozoficzne obrazy Margarity Sabasznikowej (Anthroposophical painting of Margarita Sabashnikova), s. 72-89.

 • D. Oboleńska, Фиолетовый в желтом. Сценические композиции В. Кандинского и антропософия Р. Штейнера. Часть первая. Визуализация (Violet in Yellow. Stage Composition of V. Kandinsky and the Anthroposophy of R. Steiner. Part One. Visualization), s. 90-110.

 • G. Bobilewicz, Духовное в искусстве. Ангелы Микалоюса Чюрлениса (Spirituality in Art. Mikalojus Čiurlionis’s Angels), s. 111-139.

 • I. Malej, Anioły Michaiła Wrubla (The Angels of Mikhail Wrubel), s. 140-156.

 • M. Федоров, Юргис Балтрушайтис и духовные традиции исихазма и испанских мистиков (Jurgis Baltrusajtis and Spiritual Tradition of Hesychasm and Spanish Mystics), s. 157-169.

 • A. Ćwiklińska, Ezoteryczny kontekst motywu Słońca w liryce Konstantina Balmonta (The Esoteric Context of the Sun Motif in Konstantin Balmont’s Poems), s. 170-182.

 • M. Matecka, Muzyczne wizje światła i ciemności w twórczości Aleksandra Skriabina (Musical Visions of Light and Darkness in the Artistic Output of Alexander Skryabin), s. 183-194.

 • T. Kopac, Мистика звука в критической прозе Андрея Белого (Sound Mysticism in the Critical Prose of Andriej Bely), s. 195-215.

 • A. Chudzińska-Parkosadze, Отражение идей философии Владимира Соловьева в романе Андрея БелогоПетербург(Reflection of Vladimir Soloviev Philosophical Ideas on the Novel „Petersburg” by Andriej Bely), s. 216-228.

 • I. Fijałkowska-Janiak, Эзотерические мотивы в творчестве русских реалистов перелома XIX и XX веков. Символика ночи (Esoteric Motifs in the Works of Russian Realists of the Turn of 20th Century. The Symbolism of Night), s. 229-255.

 • A. Dudek, O demonologicznych ujęciach w twórczości Dmitrija Mierieżkowskiego (On Demonological Issues in the Literary Output of Dmitry Merezhkovsky), s. 257-273.

 • K. Arciszewska, Okultystyczny wymiar wampiryzmu w trylogii Wiery Kryżanowskiej (Rochester) „В царстве тьмы(The Occult Aspect of Vampirism in the Trilogy „V Carstve T’my”), s. 274-289.

 • E. Komisaruk, Motywy ezoteryczne w prozie Jewdokii Nagrodskiej (The Esoteric Motifs in the Prose of Evdokiia Nagrodskaia), s. 290-304.

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:23; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:24; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Światło i ciemność, Tom IV

Światło i ciemność, Tom IV

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze XX i XXI wieku, t. 4

pod red. K. Ruteckiej i M. Rzeczyckiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012
ISBN 978-83-7865-023-2
ss. 173

Tom nagrodzony przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 nagrodą pierwszego stopnia.

Spis treści:

 • K. Rutecka, M. Rzeczycka, Słowo wstępne, s. 7-9.

 • I. Fijałkowska-Janiak, Współczesna powieść okultystyczna (Contemporary Occult Novel), s. 10-48.

 • K. Arciszewska, Ezoteryczny aspekt metamorfozy wampira i wilkołaka w wybranych utworach najnowszej rosyjskiej literatury popularnej (Esoteric Aspect of the Metamorphosis of the Vampire and Werewolfin the Selected Works of the Contemporary Russian Literature), s. 50-67.

 • A. Chudzińska-Parkosadze, Михаил Булгаков как мистический писатель (Mikhail Bulgakov – a Mystic Writer), s. 68-90.

 • K. Rutecka, Motywy ezoteryczne w „Notatkach z Podróży” Andrieja Biełego (Esoteric Motifs in Andrei Bely’s „Putevye Zametki”), s. 91-111.

 • M. Rzeczycka, Rosyjska Atlantyda (Russian Atlantis), s. 112-131.

 • Z. Krasnopolska-Wesner, W poszukiwaniu praźródeł. Antyk w twórczości Lwa Baksta (In the Search for the Origin. Antiquity in the Works of Lev Bakst), s. 132-153.

 • D. Oboleńska, Maya Deren. Wszystko jest wtajemniczeniem, czyli rzecz oglądana przez pryzmat nawiedzenia (Everything is Initiation or the Thing Seen through the Prism of the Haunting. About Maya Deren), s. 154-170.

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:26; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: sobota, 2. Styczeń 2016 - 08:21; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Światło i ciemność, Tom V

Światło i ciemność, Tom V

Światło i ciemność. Tom V

Podróż inicjacyjna – Podróż metafizyczna – Podróż ezoteryczna
pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
ISBN: 978-83-7865-218-2
290 stron

 SPIS RZECZY

Słowo wstępne

Część pierwsza: Droga

 • Jerzy Prokopiuk: Drogi ziemskie i niebiańskie - podróże bogów i ludzi
 • Irena Fijałkowska-Janiak: Księga / książka w podróżach ezoterycznych
 • Mariusz Dobkowski: „Szukałam, znalazłam”. Podróż duszy według manichejskiego hymnu Wzlot ku eonom (psb 167, 23–168, 19) z koptyjskiej Księgi Psalmów
 • Anna Chudzińska-Parkosadze: Концепция мистического путешествия в трагедии Иоганна Вольфганга Гете Фауст
 • Karolina Rutecka: Dziennik afrykański Andrieja Biełego
 • Наталья Шарапенкова: Путешествие в страну „памяти о памяти” (повесть Котик Летаев Андрея Белого)
 • Diana Oboleńska: Путь Парсифаля в сценических композициях Василия Кандинского
 • Przemysław J. Sieradzan: W poszukiwaniach wielkiej syntezy – ezoteryczne i geopolityczne aspekty azjatyckich ekspedycji Nikołaja Roericha
 • Adam Kamiński: Przeniesienie i jego metafizyczne konsekwencje, a także coś więcej w Kołysance Dorszowego Przylądka Josifa Brodskiego
 • Boris Popławski, Apołłon Biezobrazow (fragment powieści), przekład i komentarz Moniki Rzeczyckiej

Część druga: Inne ścieżki

 • Marek Wilczyński: Psychoanaliza ognia. Księga ognia Stefana Grabińskiego
 • Irina Betko: Три степени свободы: искушение инопланетянки в нефантастической повести Оксаны Забужко
 • Katarzyna Arciszewska: Gnostyczne tło opowiadania I odjechał rycerz mój… Mariny i Siergieja Diaczenków

Spis ilustracji

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Listopad 2015 - 11:28; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: sobota, 2. Styczeń 2016 - 08:28; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

Ciemność i światło, Tom VI

CiS6

Ciemność i światło. 

Tom VI
pod red. K. Ruteckiej i K. Arciszewskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
ISBN 987-83-7865-288-5
ss. 348

Spis treści:

Zamiast wstępu, s.7.

 • J. Prokopiuk, Ciemność okrywa ziemię – ale człowiek może ją rozjaśnić, s.11–38.
 • I. Trzcińska, Opowieść w ciemności. Przestrzeń inicjacji w literaturze fantastycznej, s. 39–53.
 • I. Malej, Dusza zbłąkana w odmętach nieświadomości. O psychologicznym zjawisku alienacji w sztuce Michaiła Wrubla, s. 54–76.
 • A. Chudzińska-Parkosadze, Тень черного монаха. Феномен трансгрессии мистического концепта в литературу, s.77-102.
 • M. Ljunggren, The Great Liar, s. 103–109.
 • T. R. Beyer, Jr., The Black Line in the Life of Andrei Bely: The Significance of Andrei Bely’s Letters to Natalia Pozzo-Turgeneva, s. 110–124.
 • K. Rutecka, Królestwo Cieni Andrieja Biełego, s. 125–146.
 • D. Oboleńska, О том, как мохнатый цилиндр превратился в серого кота, испугавшегося банки из-под молотого черного перца (А. Скалдин, Рассказ о господине Просто),  s. 147–165.
 • M. Rzeczycka, Walka światła i ciemności według Gurdżijewa, s. 166–172.
 • G. Gurdżijew, Bitwa Magów. Scenariusz baletu w przekładzie Moniki Rzeczyckiej, s. 173–196.
 • N. Kortus, Тень демиурга или несостоявшийся rite de passage Владимира Набокова (на примере незавершенного романа Solus rex), s. 197–210.
 • J. Nowakowska, Демоническое начало в поэме Дуггур Даниила Андреева, s. 211–222.
 • A. Kamiński, Kaftan i całun. Próba konfekcyjnej interpretacji Wielkiej elegii dla Johna Donne’a Josifa Brodskiego (w przekładzie Stanisława Barańczaka) w kontekście ciemności, s. 223–234.
 • M. Wilczyński, Shades of the Dark. History, Race and the Supernatural in H.P. Lovecraft’s Fiction, s. 235–248.
 • I. Fijałkowska-Janiak, Księgi i książki Kwartetu aleksandryjskiego Lawrence’a Durrella, s.  249–282.
 • K. Arciszewska, Moskwa Noir – mroki miasta i duszy rosyjskiej, s. 283–301.
 • I. Betko, Тёмная ночь души: конфронтация личности с тенью в украинской постмодернистской прозе, s. 302–323.
 • M. Dobkowski, „Błogosławiony ten, który poznał  tę tajemnicę i rozróżnił te dwie substancje, Światła i Ciemności”. Substancja Światła według koptyjskiego traktatu manichejskiego Kephalaia, s. 324–346.

Spis ilustracji, s. 347. 

 

Aby kupić tę książkę, przejdź do strony Wydawnictwa UG.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Styczeń 2016 - 22:57; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka Ostatnia zmiana: sobota, 2. Styczeń 2016 - 08:25; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka

Światło i ciemność, T.VII

sic7

Światło i ciemność. 

Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty
Tom VII
pod red. M. Rzeczyckiej i  I. Trzcińskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
ISBN 987-83-7865-320-2
ss. 270

Spis treści:

Słowo wstępne, s.9.

I

 • K. Hess, Zachodni ezoteryzm jako obszar badań akademickich – zakres, problematyka, perspektywa polska (Western Esotericism as an Academic Field of Research – Scope, Problems, Polish Perspective), s.15-42.
 • D. Nowakowski, Przemiany relacji inicjacji i wiedzy tajemnej od XV do XVII wieku. Prolegomena do badań (Metamorphoses of Connections of Initiation and Hidden Knowledge in the 15th -17th   Century. Prolegomena to Research), s. 43-55.

            II

 • K. Banek, Aleksandria hellenistyczna – źródło i inspiracja ezoteryki zachodniej. (Hellenic Alexandria – the Source and Inspiration for Western Esotericism), s. 59-75.
 • A. Tylak: Miejsce i rola dajmonów w Corpus Hermeticum na tle wcześniejszej greckiej tradycji „demonologicznej” (The Position and Role of Daemons in Corpus Hermeticum as Compared to the Earlier Greek Tradition), s. 76-89-108.
 • T. Dekert, Ostracyzm wobec heretyków jako metoda budowania granic wspólnoty w Adversus haereses Ireneusza z Lyonu (Ostracism Against Heretics as a Means of Building Community Boundaries in Adversus haereses of Irenaeus of Lyons), s. 90-109.
 • M. Spurgiasz, Zosimos z Panopolis, życie i twórczość w recepcji arabskiej i bizantyńskiej.(The Life and Works of Zosimos of Panopolis in the Arabic and Byzantine Traditions), s. 110-122
 • W. Kosior, Demony psalmu 91 według Midraszu Bamidbar Rabba 12:3. Tłumaczenie i komentarz (The Demons of Psalm 91 According to Midrash Bamidbar Rabbah 12:3. Translation and Commentary), s. 123-131.
 • E. Olechnowicz, Thomas Browne: między racjonalnym a hermetycznym. (Thomas Browne – Between the Rational and the Hermetic), s. 132-141.
 • T. Cegielski, Legendy założycielskie masonerii jako źródło wolnomularskiej ezoteryki. Pierwsza połowa XVIII wieku (Founding Legends as a Source of Masonic Esoteric. The First Half of the 18th Century), s. 142-160
 • T. Szymański, Pojęcia pierwotnego Objawienia i jego tradycji u francuskich iluministów przełomu XVIII i XIX wieku (The Concepts of Primal Revelation and Its Tradition in the Works of French Martinists at the Turn of the 18th and the 19th Centuries), s. 162-172.
 • M. Piróg, Synchroniczność. Jungowska próba reaktywacji renesansowej wizji przyrody (Synchronicity. Jungian Attempt to Reactivate the Renaissance Vision of Nature), s. 173-18
 • A. Bebel, Motywy egipskie w Świątyni Seta (Ancient Egyptian Motifs in the Temple of Set), s. 184-191.

III

 • A. Chudzińska-Parkosadze, Problemy interpretacji utworu mistycznego na przykładzie tragedii Faust J.W. Goethego (Interpretation Problems with a Mystic Work of Literature  on the Basis of the Tragedy Faust by J.W. Goethe), s. 195-210.
 • Ł. Czepułkowski, Kilka uwag na temat literackich recepcji tak zwanych opętań z Loudun (1632–1634) (A Few Comments on Literary Interpretations of the so-called Demonic Possessions in Loudun 1632–1634), s. 211-219.
 • D. Oboleńska, Wokół poszukiwań alchemicznych motywów i tematów na polskim i rosyjskim rynku wydawniczym w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku (Around the Researches of the Alchemical Motives and Themes in Polish and Russian publishing market in the Second Half of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century), s. 220-233.

IV

 • J. Prokopiuk, Ezoteryka i nauka. I znów ezoteryka. Metodologia implicite, metodologia sensu stricto i metodozofia (Esotericism and Science. Esotericism Again. Methodology implicite, Methodology Sensu Stricto and Methodosophy), s. 237-264.

          Spis ilustracji, s. 265.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Styczeń 2016 - 23:19; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka Ostatnia zmiana: piątek, 8. Styczeń 2016 - 14:56; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka

Światło i ciemność, T.VIII

Sic T.VIII

Światło i ciemność. 

Imaginatio
Tom VIII
pod red. M. Rzeczyckiej, A. Świerzowskiej i I. Trzcińskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017
ISBN 978-83-7865-594-7
ss. 208
 

SPIS TREŚCI 

Izabela Trzcińska, Agata Świerzowska, Monika Rzeczycka, Słowo wstępne, s.7

 • Wouter J. Hanegraaff, Religia i wyobraźnia historyczna: tradycja ezoteryczna jako kreacja poetycka, s. 9-42

POLONICA

 • Rafał T. Prinke, Kamila Follprecht, The Court at St. Anne’s Gate. New Sources on the Cracovian Period in the Biography of Michael Sendivogius (1566–1636), s .43-66
 • Katarzyna Wodarska - Ogidel, Symbolika egipska w sztuce masońskiej na przykładzie kamienia ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie, s. 67-76
 • Andrzej Kasperek, Orcio, czyli widzieć, nie widząc. Studium romantycznej imaginacji w pooświeceniowym świecie, s. 77- 88
 • Izabela Trzcińska, The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki, s. 89-112
 • Anna Mikołejko, From the Grotesque to a Vision: Spiritualism in Polish Imagination from 1853 till 1939, s. 113-129
 • Agata Świerzowska, Praktyka imaginacji w radźa jodze nowoczesnej Józefa Świtkowskiego, s. 130-150

VARIA

 • Wojciech Kosior, „Każdy ma ich tysiąc po lewej i miriady po prawej” (Berachot 6a). Kilka wstępnych uwag o rabinicznej wyobraźni i demonach Talmudu babilońskiego, s.151-162
 • Stefano Daniele, A Sun within Man. The Ontological and Epistemological Theory of Imagination in Paracelsus and its Sources, s. 162-174
 • Karolina Maria Hess, Przemysław Sieradzan, Explorations of the Esoteric Dreams of the Himalayas, s. 175-194

O AUTORACH, s.199-202

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 23. Grudzień 2017 - 19:10; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka Ostatnia zmiana: sobota, 23. Grudzień 2017 - 20:06; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka