Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Kierownik Zakładu - dr Jacek Splisgart
 

PRACOWNICY BADAWCZO-DYDAKTYCZNI I DYDAKTYCZNI:

dr Szymon Gredżuk

dr Anna Gryszkiewicz

dr Amelia Macioszek

dr Tsuda Terumichi

mgr Paulina Andrzejczak

mgr Bi Wei

mgr Linda Czernichowska-Kramarz

mgr Huang Shao-ying

mgr Yeh Hui-mei
 
Utworzony w 2019 roku Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej kontynuuje działalność badawczą i dydaktyczną istniejącej od 2013 roku Pracowni Sinologii UG. Aktywność naukowa tej jednostki obejmuje szerokie, interdyscyplinarne spektrum zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze, nauk społecznych, religioznawstwa, nauk o stosunkach międzynarodowych i ekonomii Dalekiego Wschodu.

Pracownicy Zakładu badają różne aspekty wschodniozjatyckiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej, koncentrując się na dawnych i współczesnych Chinach oraz Japonii. Różnorodność zainteresowań badawczych wynika z nadzwyczajnej złożoności geograficznej, językowej i etnokulturowej tego regionu, zamieszkiwanego przez niemal 1 mld 700 mld ludzi, już przed przeszło czterema tysiącami lat będącego kolebką starożytnych cywilizacji, a dziś zdumiewającego cały świat niezwykle spektakularną dynamiką ekspansji gospodarczej. Pracownicy Zakładu usiłują sprostać ogromnemu wyzwaniu, którym jest zrozumienie owej ambiwalencji długoletniej tradycji, konstytuującej głębokie fundamenty struktury psychospołecznej, oraz raptownej modernizacji, transformującej niemal wszystkie dziedziny życia społecznego. Nasi badacze mają różnorodne zainteresowania naukowe i pogłębiają swoją wiedzę specjalistyczną, lecz zarazem dążą do holistycznego ujmowania wielowektorowych przemian cywilizacyjnych w Azji Wschodniej – fascynującym regionie kontrastów, wyzwań i wielu niezbadanych tajemnic. Pracownicy Zakładu mogą pochwalić się znacznym dorobkiem badawczym, dużym doświadczeniem dydaktycznym oraz dokonaniami w dziedzinie organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych.

Wśród wiodących tematów badawczych realizowanych przez pracowników Zakładu wymienić należy: kulturowe i społeczne aspekty transformacji społeczeństw wschodnioazjatyckich (dr Jacek Splisgart), marynistyczne formy kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem Wysp Riukiu (dr Szymon Gredżuk), współczesną chińską sztukę i estetykę (dr Anna Gryszkiewicz), tradycyjną sztukę chińską (dr Amelia Macioszek), współczesny oraz klasyczny teatr japoński (dr Tsuda Terumichi), translatorykę oraz glottodydaktykę języków chińskiego i japońskiego (mgr Paulina Andrzejczak, mgr Bi Wei, mgr Linda Czernichowska-Kramarz, mgr Huang Shao-ying, i mgr Yeh Hui-mei).

Pracownicy Zakładu z powodzeniem uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, publikują wyniki swych badań w renomowanych czasopismach i monografiach, prowadzą badania terenowe w Azji, aktywnie współpracują z zagranicznymi badaczami oraz ośrodkami naukowymi w Chinach i Japonii, należą do międzynarodowych stowarzyszeń naukowo-badawczych.
 

 
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Październik 2016 - 09:25; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 16. luty 2024 - 23:39; osoba wprowadzająca: Marta Noińska