Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej

Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55
pok. 4.14-4.16, 4.20
80-308 Gdańsk
Tel: +48 58 523 21 24; +48 58 523 22 18; +48 58 523 22 52
 

Kierownik Zakładu - dr Jacek Splisgart 

PRACOWNICY NAUKOWI I NAUKOWO-DYDAKTYCZNI:

dr Szymon Gredżuk

dr Amelia Macioszek

dr Anna Gryszkiewicz 

mgr Bi Wei

mgr Paulina Andrzejczak

mgr Lin Ho

mgr Liao Chia Ying

 

Utworzony w 2019 roku Zakład Kultury i Języków Azji Wschodniej kontynuuje działalność badawczą i dydaktyczną istniejącej od 2013 roku Pracowni Sinologii UG. Aktywność naukowa tej jednostki obejmuje szerokie, interdyscyplinarne spektrum zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze, nauk społecznych, religioznawstwa, politologii, nauk o stosunkach międzynarodowych i ekonomii Dalekiego Wschodu. Pracownicy Zakładu badają różne aspekty wschodniozjatyckiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej, koncentrując się na dawnych i współczesnych Chinach oraz Japonii. Różnorodność zainteresowań badawczych wynika z nadzwyczajnej złożoności geograficznej, językowej i etnokulturowej tego regionu, zamieszkiwanego przez niemal 1 mld 700 mld ludzi, już przed przeszło czterema tysiącami lat będącego kolebką starożytnych cywilizacji, a dziś zdumiewającego cały świat niezwykle spektakularną dynamiką ekspansji gospodarczej. Pracownicy Zakładu usiłują sprostać ogromnemu wyzwaniu, którym jest zrozumienie owej ambiwalencji długoletniej tradycji, konstytuującej głębokie fundamenty struktury psychospołecznej, oraz raptownej modernizacji, transformującej niemal wszystkie dziedziny życia społecznego. Nasi badacze mają różnorodne zainteresowaia naukowe i pogłębiają swoją wiedzę specjalistyczną, lecz zarazem dążą do holistycznego ujmowania wielowektorowych przemian cywilizacyjnych w Azji Wschodniej – fascynującym regionie kontrastów, wyzwań i wielu niezbadanych tajemnic.

Pracownicy Zakładu mogą pochwalić się się znacznym dorobkiem badawczym, dużym doświadczeniem dydaktycznym oraz dokonaniami w dziedzinie organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych. Oto ich sylwetki i zainteresowania 

Jacek Splisgart

Studia: licencjat z etnologii i antropologii kulturowej (UAM, 2001) uzupełniające studia z filologii japońskiej (UAM), magister etnologii i antropologii kulturowej (UAM, 2004), magister folklorystyki japońskiej (National Institute for the Humanities, Japonia, 2008), doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej (UAM, 2010).

Doświadczenie zawodowe: visiting scholar w National Museum of Japansese History, Sakura (2007-2009), wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (2009-2010), adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii UG (2011-2019), dyrektor ds. etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii UG (2017-2019), profesor wizytujący w Department of Social Anthropology, Tokyo Metropolitan University (2015-2016, 2017, 2019-2020), adiunkt w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG (od 2019), kierownik Zakładu Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2020), stypendysta Japan Society for the Promotion of Science (2007-2009, 2019-2020) oraz The Japan Foundation (2015-2016).

Zainteresowania naukowe: japońska kultura tradycyjna oraz współczesna, zmiana kulturowa w społecznościach pozaeuropejskich (przede wszystkim azjatyckich), obrzędowość (doroczna, religijna, rodzinna, związków dowolnych), nowożytna i współczesna historia Japonii, Chin, Korei, historia antropologii (przede wszystkim polskiej, brytyjskiej, amerykańskiej oraz japońskiej), społeczne, historyczne i kulturowe aspekty tożsamości mieszkańców Japonii. 

Hobby: judo (2dan), literatura popularna (przede wszystkim SF i fantasy), psy (właściciel i miłośnik owczarków szkockich długowłosych).

Kontakt: jacek.splisgart@ug.edu.pl

Szymon Gredżuk

Studia: magister filologii japońskiej (UAM, 2014), doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa i krajoznawstwa porównawczego (University of the Ryukyus, 2019).  

Doświadczenie zawodowe: wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Meio (2019), asystent w Katedrze Orientalistyki UMK (2019-2021), od 2021 adiunkt w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG. 

Zainteresowania naukowe: historia, kultura i literatura Wysp Riukiu. Perspektywa marynistyczna i podwodna w badaniach humanistycznych. Sztuki sceniczne i turystyka w Japonii.  

www.gredzuk.com

www.okinawaresearch.blogspot.com

Kontakt: szymon.gredzuk@ug.edu.pl

Amelia Macioszek

Studia: magister sinologii (Uniwersytet Warszawski, 2008), doktor historii sztuki Azji Wschodniej (Wolny Uniwersytet w Berlinie 2020); absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego w Gorzowie Wielkopolskim (2002). 

Zainteresowania naukowe: kultura i sztuka Chin (głównie porcelany i jej naśladownictw na świecie), manufaktura Jingdezhen i jej zarządcy Tang Yinga (唐英; 1682–1756), a ostatnio także zjawiska adaptacji, symulakrów, duplikatur i kopii w kulturze i sztuce Chin. Wyniki swoich badań prezentowała podczas konferencji organizowanych w takich ośrodkach badawczych jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wolny Uniwersytet w Berlinie, University of Cambridge w Anglii, University of St Andrews w Szkocji, Uniwersytet Wiedeński w Austrii czy Muzeum Porcelany w Dreźnie.   

Kontakt: amelia.macioszek@ug.edu.pl

Paulina Andrzejczak 

Studia: magister nauczania języka chińskiego jako obcego (Nankiński Uniwersytet Pedagogiczny, 2020). Uczestniczka kursów, m.in. z zakresu języka i kultury chińskiej (Yangtze Normal University), tłumaczeń (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych) oraz literatury tajwańskiej (Ośrodek Nauczania Języka Chińskiego Huayu)

Doświadczenie zawodowe: lektor języka chińskiego w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (2020-2021), asystent w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2021).

Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka języka chińskiego oraz języka polskiego, gramatyka porównawcza, tłumaczenia literackie, językowy obraz świata utrwalony we frazeologii chińskiej

Laureatka III Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy przekład literacki z języka chińskiego "Sinoprzekład". 

Kontakt: paulia.andrzejczak@ug.edu.pl

Anna Gryszkiewicz

Studia: doktor nauk o sztuce (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego), magister sztuki (Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 2011), absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz sinologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, studiowała w Chinach na Jiangsu University w ramach Jasmine Jiangsu Government Scholarship, beneficjentka Huayu Scholarship of Education of the Republic of China na National Taiwan Normal University, zdobywczyni grantów Research Grant for Foreign Scholars in Chinese Studies 2019 (National Central Library, Taipei, Taiwan, Center for Chinese Studies) oraz Grant for Young Scientists 2019 (Uniwersytet Gdański).

Doświadczenie zawodowe: lektor języka chińskiego w Pracowni Sinologii UG (2017-2019), asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2019).

Zainteresowania naukowe: taniec współczesny i nowe technologie, taniec jako narzędzie dyplomacji kulturalnej, kultura taneczna Tajwanu, technokultura Chin i Tajwanu, kultura w perspektywie geopolityki i wojen technologicznych, badania postkolonialne. 

Kontakt: anna.gruszkiewicz@ug.edu.pl

Bi Wei 

Studia: magister w zakresie nauczania języka i metodyki nauczania na Northeast Normal University w Chinach. Uczestniczyła również w seminarium doktoranckim, prowadząc badania i zbierając materiały w ramach rozprawy doktorskiej (UG).

Doświadczenie zawodowe: wykładowca języka chińskiego w School of International Cultural Exchange na Uniwersytecie Lanzhou w Chinach, wykładowca języka chińskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego (2010-2015), asystent w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej UG (od 2015).

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo, historia i kultura chińska. Publikowała artykuły w Nauczyciele Języków Obcych, Nowa Polityka Wschodnia, Gdańskie Studia Azji Wschodniej. 

Wśród pracowników Zakładu wymienić należy także dydaktyków języka chińskiego, których wiedzy i umiejętnościom gdańskie studia sinologiczne zawdzięczają swą znakomitą renomę. Panie Lin Ho, Liao Chia-ying władają językiem chińskim jako ojczystym, a przy tym mają profesjonalne przygotowanie do nauczania języka chińskiego jako języka obcego.  

Pracownicy Zakładu z powodzeniem uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, publikują wyniki swych badań w renomowanych czasopisamach i monografiach, prowadzą badania terenowe w Azji, aktywnie współpracują z zagranicznymi badaczami oraz ośrodkami naukowymi w Chinach i Japonii, należą do międzynarodowych stowarzyszeń naukowo-badawczych.