Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mowa – Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach

Informacja o konferencji

Po egidą pracowni cyklicznie organizowana jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa „MOWA – CZŁOWIEK – ŚWIAT: PERSWAZJA JĘZYKOWA W RÓŻNYCH DYSKURSACH”

Celem konferencji od początku było stworzenie nowego forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami, których badania z zakresu różnych dziedzin naukowych przyczyniają się do zgłębienia wiedzy o sposobach skutecznego oddziaływania językowego w rożnych typach dyskursu.

Perswazja jest obecna w zachowaniach komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich etapach życia człowieka. Szczególne znaczenie językowe formy wywierania wpływu nabywają w dobie wstrząsów społecznych, konfliktów zbrojnych i wojen informacyjnych. Przekazy generowane we współczesnym zmediatyzowanym i stechnicyzowanym świecie w sposób sugestywny wpajają wzorce właściwego postępowania w sferze prywatnej oraz publicznej. Każda forma oddziaływania językowego rozumiana jako specyficzne działanie społeczne ukierunkowane na przekonywanie kogoś do czegoś jest zjawiskiem wielowymiarowym, implikującym złożoną refleksję o sztuce komunikacji perswazyjnej. Ciągle rodzą się nowe pytania o specyfikę mechanizmów wywierania wpływu, o sekrety atrakcyjności komunikatu, o językową i psychologiczną naturę rozmaitych technik wywierania wpływu itp. Pytania te nieustannie prowokują do refleksji nad skomplikowaną naturą oddziaływania językowego zachodzącego w różnych dyskursach codziennej komunikacji i stanowią impuls do cyklicznych spotkań i debat naukowych.  Pierwsza konferencja odbyła się 19-20 maja 2016, II - 10-11 maja 2018, III - 13-14 maja 2021, IV - zaplanowano w dniach 9-10 maja 2024 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Konferencji

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Maj 2016 - 09:03; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Listopad 2023 - 09:30; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz