Informacje dla Pracowników

Konsekwencje dyscyplinarne i karnoprawne dopuszczenia się plagiatu

Plagiaty, jako czyny stanowiące nie tylko delikty dyscyplinarne, ale naruszające również zakaz karnoprawny z art. 115 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, muszą być przez Władze Uczelni zgłaszane organom Wymiaru Sprawiedliwości, co oznacza, że student/doktorant odpowiadać będzie niejako dwutorowo.

Dr Paweł Petasz, Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studentów i Doktorantów, objaśnia w krótkim nagraniu filmowym skutki plagiatu. Warto, aby zapoznali się z nim uczestnicy seminariów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci. Jest tam zaprezentowany również tryb postępowania na Uniwersytecie Gdańskim w przypadku plagiatu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Marzec 2023 - 11:19; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Marzec 2023 - 12:26; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wnioski habilitacyjne i profesorskie

O najnowszych zmianach w procesie habilitacji oraz o wymogach przy składania wniosku profesorskiego opowiada Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn w ramach przewodników projektu MINDtheGEPs. Znajdują się tu odpowiedzi m. in. na tematy, kto musi pisać kolokwium habilitacyjne, jak zmienił się proces opiniowania wniosków oraz kiedy ktoś jest gotowy/a, aby starać się o tytuł profesora.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 18. luty 2023 - 23:16; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: sobota, 18. luty 2023 - 23:22; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska