Zespół Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze

O Zespole

auf Deutsch lesen

 

 

Interkulturowe literaturoznawstwo pojmuje kulturę jako dynamiczny i zmienny system wartości, zwyczajów oraz praktyk. Jednocześnie wychodzi z założenia, iż między kulturami następuje wzajemne oddziaływanie, ciągła interakcja, w wyniku której ustalona zostaje pomiędzy owymi wartości, praktykami itd. kulturowa dyferencja. W obrębie Zespołu Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze prowadzone będą badania nad interakcją między kulturą polską a niemiecką, która znajduje swoją twórczą manifestację w literaturze i teatrze, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów badawczych:

 

1. Konstrukcje tożsamościowe i imagologia kulturowa w literaturze i teatrze

- projekcje, konstrukcje swojskości i obcości, auto- i heterostereotypy/doświadczenie swojskości i obcości

- recepcja „Innego” w na poziomie językowym, wizualnym i formalnym

- tożsamość hybrydowa, trzecia przestrzeń

 

2. Spotkania, relacje między kulturami a literatura i teatr

- migracje między kulturami

- relacja centrum-peryferie

- zagadnienie hierarchii, zależności i konfliktu między kulturami

 

3. Interkulturowość i intertekstualność

- relacje, dialogi i korespondencje pomiędzy tekstami literackimi i teatralnymi różnych kultur

 

Zespół powstał przy Instytucie Filologii Germańskiej i został zatwierdzony przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w styczniu 2013 roku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Kwiecień 2015 - 14:24; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 11:50; osoba wprowadzająca: Eliza Szymańska