Wykłady otwarte i spotkania autorskie / Öffentliche Vorträge und Autorentreffen

Wykład dr Katarzyny Wakuły

Caspar David Friedrich to artysta urodzony 250 lat temu w Greifswaldzie, przez lata związany z Dreznem, miłośnik wypraw po Rugii, podróżnik. Co ma wspólnego z Gdańskiem? Okazuje się, że przepełniona melancholią i religijno-metafizyczną nastrojowoscią  tworczość prekursora romantyzmu europejskiego znakomicie nadają się do nakreślenia obrazów Gdańska lat minionych, znanych z prozy Stefana Chwina. Marynistyczne krajobrazy Friedricha tworzą w utworach literackich symboliczne okno na świat, którego już nie ma, na którym swe trwałe piętno odcisnęła Wielka Historia. Zarysowane w książkach współczesnego polskiego pisarza obrazy Gdańska (i innych miast/miejsc) mają charakter sentymentalny, są obiektami braku i tęsknoty.  
 
Celem wykładu jest omówienie kwestii związanych ze współczesną podmiotowością – często nomadyczną i transgresyjną w perspektywie miasta / miejsca urodzenia. Uczestnicy, niczym bohaterowie Fredrichowskich płócien, udadzą się w duchową wędrowkę po śwecie zanurzonym w estetyce melancholii i straty.  
 
KATARZYNA WAKUŁA jest doktorem nauk humanistycznych i historyczką sztuki zajmującą się komparatystyką kulturową ze szczególnym uwzględnieniem relacji werbalno-wizualnych i związków między literaturą i malarstwem. Autorka książki „Korespondencja sztuk” (Warszawa 2016), tekstów naukowych i publicystycznych. Zawodowo związana z produkcją audiowizualną i translatoryką. W latach 2010-2013 rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Warszawie. Założycielka portalu kulturalnego Kawatv oraz firmy producenckiej AnimaVideo.
 
Plakat wydarzenia
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Maj 2024 - 10:41; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Maj 2024 - 14:44; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Kolejny wykład gościnny za nami

Flaga Polski
 
W dniu 29.11.2023 w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego odbył się w ramach obchodów Roku Herdera wykład gościnny prof. Michaela Brauna z Uniwersytetu w Kolonii pt. "Beschädigte Parabeln - Kafkas fragmentarisches Schreiben". Gość opowiedział słuchaczom i słuchaczkom o charakterystycznym dla dzieł Kafki strukturalnym przymusie fragmentaryczności i pokazał jego semantyczne, estetyczne oraz historyczno-literackie przyczyny. Fragmentaryczność tekstów Kafki wyjaśniona została zarówno jako środek artystyczny, w którym styl Kafki mógł znaleźć swój pełen wyraz jak i  jako literackie dziedzictwo sceptycyzmu poznawczego zapoczątkowanego przez Nietzschego, a zatem jako wyraz "kryzysu języka" typowego dla literatury przełomu wieków. Okazał się on także być w pewnej mierze konsekwencją podatnego na zakłócenia procesu twórczego.
 
 
Współorganizacja, przygotowanie tłumaczenia polskojęzycznej wersji oraz moderacja wykładu: dr hab. Eliza Szymańska
 
 
 
Plakat wydarzenia
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 3. Grudzień 2023 - 11:53; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 14:02; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Ein weiterer Gastvortrag liegt hinter uns

Flagge Deutschlands

 

Am 29.11.2023 fand im Rahmen des Herder-Jahres im Theatersaal der Philologischen Fakultät ein Vortrag von Prof. Michael Braun von der Universität zu Köln mit dem Titel "Beschädigte Parabeln - Kafkas fragmentarisches Schreiben" statt. Der Gast referierte über den für Kafkas Werke charakteristischen strukturellen Zwang zum Fragmentarischen und zeigte dessen semantische, geistesgeschichtliche und produktionsästhetische Ursachen auf. Kafkas fragmentarisches Schreiben wurde zum einen als von Kafka intendiertes Kunstmittel, in dem sich erst in Gänze sein Stil vollzieht, als Zeitphänomen, (Ausdruck der für die Literatur der Jahrhundertwende typischen „Sprachkrise“) zum anderen als Folgeerscheinung eines störungsanfälligen Schaffensprozesses erklärt.

 

Näheres zu unserem Gast.

 

Mitorganisation, Vorbereitung der Übersetzung der polnischen Fassung und Moderation des Vortrags: Dr. habil. Eliza Szymańska

 

 

Einladung zum Vortrag

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 3. Grudzień 2023 - 12:09; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Einladung zu zwei weiteren Gastvorträgen

Wir möchten Sie zu zwei Gastvorträgen von Prof. Hans-Christian Trepte  (Slawist, Anglist, Polnischer Philologe und Übersetzer polnischer Literatur) aus Leipzig einladen, der sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit vor allem mit mitteleuropäischer Literatur und Kultur, Emigrations- und (Post-)Migrationsliteratur, Fragen des Sprach- und Kodierungswechsels sowie der literarischen Übersetzung beschäftigt.
 
Am ersten Tag wird Prof. Trepte einen Vortrag mit dem Titel "Vineta eine literarische Spurensuche" halten, in dem er die Semantisierung des Vineta-Motivs in ausgewählten literarischen Werken vorstellt. Das Thema des zweiten Vortrags mit dem Titel "Der geteilte Himmel über Deutschland. Literarische Zweisamkeit in staatlicher Einheit" wird Natascha Wodins Buch "Nachtgeschwister" als literarisches Protokoll biographischer Erfahrung reflektieren.
 
Moderation: Prof. Marion Brandt
 
Plakat
 
Plakat
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 19. Listopad 2023 - 17:52; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład gościnny Prof. Renaty Makarskiej

W najbliższą środę 30.11.2022 odbędzie się otwarty wykład gościnny prof. Renaty Makarskiej z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji Solidarność im Comic (Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, sala 170). W ramach wykładu na temat ukazywania Solidarności w wybranych komiksach nasza gościni opowie także o rozwoju kultury komiksowej w Polsce (dziewiąta sztuka) oraz przedstawi swoją najnowszą publikację Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989  (współredakcja Kalina Kupczyńska). Serdecznie zapraszamy!

Moderacja: dr Eliza Szymańska

 

plakat zaproszenie na wykład

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 13:49; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: sobota, 18. luty 2023 - 23:51; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Gastvortrag von Frau Professor Renata Makarska

Am 30.11.2022 findet an der Fakultät für Philologie (Wita Stwosza 51, Raum 170) ein Gastvortrag von Frau Professor Renata Makarska von der Johannes Gutenberg Universität Mainz mit dem Titel "Solidarność im Comic" statt. Im Rahmen ihres Vortrags über die Darstellung der Solidarność in ausgewählten Comics wird unsere Gastrednerin auch über die Entwicklung der Comic-Kultur in Polen ("die neunte Kunst") sprechen und ihre neueste Publikation Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989 (Mitherausgeberin: Kalina Kupczyńska) vorstellen. Sie sind herzlich eingeladen!

Moderation des Vortrags: Dr. Eliza Szymańska

Plakat Einladung

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Listopad 2022 - 08:38; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład gościnny Profesor Isabeli Röskau-Rydel

plakat informujący o wykładzie gościnnym

 

              

W dniu 22.04.2022 na Wydziale Filologicznym odbył się wykład gościnny Pani Profesor Isabel Röskau-Rydel. Naukowczyni przybliżyła słuchaczom i słuchaczkom między innymi położenie, historię oraz architekturę Królestwa Galicji i Lodomerii oraz opowiedziała o znanych osobistościach związanych z tym regionem. Moderacja wykładu: Profesor Marion Brandt.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 00:23; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: sobota, 18. luty 2023 - 23:53; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Gastvortrag von Frau Professor Isabel Röskau-Rydel

Am 22.04.2022 fand an der Fakultät für Philologie ein Gastvortrag von Frau Professor Isabel Röskau-Rydel statt. Die Historikerin machte die Zuhörer unter anderem mit der Lage, der Geschichte und der Architektur des Königreichs Galizien und Lodomerien vertraut und sprach über berühmte Persönlichkeiten, die mit dieser Region verbunden sind. Moderation des Vortrags: Professor Marion Brandt.

 

Plakat zur Gastvortrag von Prof. Röskau

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Maj 2022 - 09:19; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład gościnny Profesora Hansa-Christiana Trepte / Gastvortrag von Herrn Professor Hans-Christian Trepte

plakat

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Grudzień 2022 - 00:44; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład gościnny Profesora Goro Christopha Kimura / Gastvortrag von Herrn Professor Goro Christoph Kimura

plakat

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Grudzień 2022 - 00:32; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład gościnny prof. Rudolfa Druxa

Zaproszenie na wykład prof. Druxa

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 19. luty 2023 - 01:29; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: niedziela, 19. luty 2023 - 01:31; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykłady otwarte dr. hab. Joanny Godlewicz-Adamiec i dra Tomasza Szybistego

zaproszenie na wykłady

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 19. luty 2023 - 01:31; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: niedziela, 19. luty 2023 - 01:32; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Spotkanie z autorami książki pt. "Postęp, nieoczekiwany. Niemieckojęzyczni pisarze a Solidarność" / Treffen mit den Autoren des Buches Fortschritt, unverhofft. Deutschsprachige Schriftsteller und Solidarność

Flaga Polski

Dnia 25.10.2016 r. odbyła się w ramach Tygodnia Niemieckiego, pod red. prof. UG dr hab. Marion Brandt z Instytutu Filologii Germańskiej, rozmowa o książce „Fortschritt, unverhofft. Deutschsprachige Schriftsteller und die Solidarność" (Postęp, nieoczekiwany. Niemieckojęzyczni pisarze a Solidarność). Dwaj niemieccy pisarze Utz Rachowski i Axel Reitel opowiadali o swoim stosunku do Solidarności i o postrzeganiu polskiego ruchu demokratycznego przez Niemców. Studentki kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi przeczytały wybrane teksty z utworów pisarzy.

Lesen Sie auf Deutsch

Am 25.10.2016 fand im Rahmen der Deutschen Woche Unter der Leitung von Prof. Dr. habil. Marion Brandt vom Institut für Germanistik ein Gespräch über das Buch "Fortschritt, unverhofft. Deutschsprachige Schriftsteller und die Solidarność“ statt. Zwei deutsche Schriftsteller, Utz Rachowski und Axel Reitel, sprachen über ihre Haltung gegenüber der Solidarność und über die Wahrnehmung der polnischen demokratischen Bewegung durch die Deutschen. Studenten der Fachrichtung Management im Kulturbetrieb lasen ausgewählte Texte aus Werken der Schriftsteller.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 26. Listopad 2016 - 21:16; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:23; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Zwischen Kulturverflechtung und Kulturkonflikt - Mehrsprachigkeit in der Autobiographik von Autoren jüdischer Herkunft aus der Freien Stadt Danzig

auf Deutsch lesen

W atmosferze architektury Starej Oliwy odbyło się spotkanie naukowe (25 maja 2017r.) Katedry Literatury i Kultury Niemiec, na którym Pani Dr. Mirosława Borzyszkowska-Szewczyk przedstawiła referat: Zwischen Kulturverflechtung und Kulturkonflikt - Mehrsprachigkeit in der Autobiographik von Autoren jüdischer Herkunft aus der Freien Stadt Danzig.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 3. Czerwiec 2017 - 00:36; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski Ostatnia zmiana: piątek, 26. Kwiecień 2024 - 13:32; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Spotkanie autorskie - Alexandra Tobor / Autorenlesung von Alexandra Tobor

Flaga Polski

Dnia 5.05.2016 o godz. 13.15 w auli 1.43 (budynek przy ul. Wita Stwosza 55) miało miejsce spotkanie autorskie z Alexandrą Tobor. Pisarka odczytywała fragmenty swojej książki „Sitzen vier Polen im Auto“ i opowiadała o swoim dzieciństwie. Ze względu na to, że większa część publiczności zna czasy PRL-u tylko z opowiadań, autorka ilustrowała swą opowieść zdjęciami różnych przedmiotów z tamtych czasów, np. zdjęciami drewnianego ptaszka do zabawy, katalogu Quelle, kolekcji opakowań po czekoladach, a także lokomotywy, w której się bawiła czy katalogu gotowych zestawów, które Polacy mogli kupić i posłać swoim rodakom. Czytanie niemieckojęzycznej książki pisarka przeplatała opowieściami po polsku i wyjaśnianiem ówczesnych realiów. Spotkanie zostało zakończone żywą dyskusją, która następnie była kontynuowana podczas poczęstunku. Po spotkaniu można było kupić książkę, z której Alexandra Tobor czytała, oraz dostać autograf.

Alexandra Tobor ma również własną stronę internetową i prowadzi stronę z podcastami, w których po niemiecku opowiada o ciekawych informacjach znalezionych w książkach naukowych. Wkrótce pod tytułem „Minigolf Paradiso“ ukaże się druga powieść autorki.

Spotkanie jest jednym z kilku, które mają miejsce na różnych polskich uniwersytetach. Zostało ono zorganizowane przez DAAD, Instytut Filologii Germańskiej UG i Pracownię Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze, uzyskało także wsparcie niemieckiej ambasady. Na spotkaniu gościła pani Urlike Vogt z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec.

Flaga Niemiec

Am 05/05/2016 um 13.15 Uhr in der Aula 1.43 (Gebäude in der Straße Wita Stwosza 55) fand das Treffen mit Alexandra Tobor statt. Die Autorin las Teile ihres Buches "Sitzen vier Polen im Auto" und erzählte von ihrer Kindheit. Da der Großteil der Öffentlichkeit die Zeiten der Volksrepublik Polen nur aus Erzählungen kennt, illustrierte die Autorin ihre Geschichte mit Fotografien verschiedener Objekte aus jener Zeit, z. B. Bilder eines Holzvogels, des Quelle-Katalogs, einer Sammlung von Schokoladenverpackungen sowie einer Lokomotive, in der sie spielte, oder eines Katalogs von fertigen Sets, die die Polen kaufen und an ihre Landsleute schicken konnten. Das Vorlesen des deutschsprachigen Buchs war mit Geschichten auf Polnisch und Erklärungen der Realitäten dieser Zeit verwoben. Das Treffen endete mit einer lebhaften Diskussion, die dann während der Pause fortgesetzt wurde. Nach dem Treffen konnte man das Buch, aus dem Alexandra Tobor vorgelesen hat, kaufen und ein Autogramm bekommen.

Alexandra Tobor hat auch eine eigene Website und betreibt eine Seite mit Podcasts, in denen sie in deutscher Sprache über interessante Informationen in wissenschaftlichen Büchern spricht. Bald wird der zweite Roman der Autorin unter dem Titel "Minigolf Paradiso" erscheinen.

Das Treffen ist eines von mehreren, die an verschiedenen polnischen Universitäten stattfinden. Es wurde vom DAAD, dem Institut für Germanistik der Universität Danzig und der Arbeitsstelle für Studien zur Interkulturalität in Literatur und Theater organisiert und erhielt auch die Unterstützung der deutschen Botschaft. Frau Ulrike Vogt vom Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland war bei dem Treffen zu Gast.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 15. Maj 2016 - 23:25; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:02; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wizyta Hansa Magnusa Enzensbergera w Gdańsku (19 i 20 kwietnia 2016r.) z okazji wydania przekładu Sławomira Leśniaka "Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą" (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016)

auf Deutsch lesen

Światowej sławy poeta, eseista, wydawca i tłumacz niemiecki Hans Magnus Enzensberger odwiedził 19 i 20 kwietnia 2016r. Gdańsk i Instytut Filologii Germańskiej UG. Poeta przybył do Gdańska z okazji promocji przekładu prof. UG, dr hab. Sławomira Leśniaka Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016). W dniu 19 kwietnia o godz. 11.30 odbyło się spotkanie otwarte studentów i pracowników wydziału z pisarzem, które poprowadził Sławomir Leśniak (tłumaczył Pan dr Dariusz Pakalski). W dniu 20 kwietnia o godz. 9.45 odbyło się seminarium z poetą. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 23. Kwiecień 2016 - 10:58; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: piątek, 26. Kwiecień 2024 - 13:33; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład otwarty prof. Irmeli von der Lühe / Der öffentliche Vortrag von Prof. Irmela von der Lühe "Eine Familie im Kampf gegen die Diktatur. Thomas Mann und die Seinen im amerikanischen Exil"

W dniu 28 kwietnia 2016 roku studenci germanistyki mieli możliwość wysłuchania wykładu Pani prof. Irmeli von der Lühe (Zentrum Jüdische Studien Berlin), badawczyni biografii i twórczości Eriki Mann. Wykład nosił tytuł „Eine Familie im Kampf gegen die Diktatur. Thomas Mann und die Seinen im amerikanischen Exil“. Po wykładzie odbyło się seminarium interpretacyjne, na którym czytano opowiadanie Ingeborg Bachmann pt. „Das Lächeln der Sphinx“ i omawiano kontekst utworu.

Am 28.04.2016 konnten die Germanistik-Studierenden den Vortrag von Prof. Irmela von der Lühe (Zentrum Jüdische Studien Berlin), die Forscherin von Biographie und Schaffen von Erika Mann, hören. Der Vortrag war zum Thema „Eine Familie im Kampf gegen die Diktatur. Thomas Mann und die Seinen im amerikanischen Exil“. Danach fand ein Interpretationsseminar statt, wo die Erzählung "Das Lächeln der Sphinx" gelesen und erörtert wurde.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Kwiecień 2016 - 22:51; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Maj 2024 - 14:21; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

Spotkanie autorskie – Anna Kim / Autorenlesung – Anna Kim

W dniu 20 listopada 2015 roku w nowym budynku Neofilologii UG odbył się odczyt austriackiej pisarki pochodzenia koreańskiego Anny Kim. Spotkanie z autorką zostało zorganizowane z inicjatywy Austriackiego Forum Kultury w Warszawie z okazji publikacji dwóch polskich przekładów jej książek. Pani Kim jest powieściopisarką i autorką esejów i reportaży. W 2012 została laureatką Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść Die gefrorene Zeit (Zamrożony czas – powieść ukaże się wkrótce w polskim tłumaczeniu Sławy Lisieckiej). Na Uniwersytecie Gdańskim pisarka czytała fragmenty swojej powieści  Anatomie einer Nacht (Anatomia pewnej nocy) i odpowiadała na pytania. Spotkanie prowadził z ramienia Instytutu Filologii Germańskiej dr Peter Clar.

Lesen Sie auf Deutsch

Am 20.11.2015 fand im neuen Gebäude der Neuphilologie die Autorenlesung von Anna Kim, einer österreichischen Schriftstellerin mit koreanischem Hintergrund, statt. Das Treffen wurde wegen der Veröffentlichung von zwei polnischen Übersetzungen der Bücher von Anna Kim organisiert. Veranstalter war das Österreichische Kulturforum Warschau. Die Autorin schreibt Romane, Essays und Reportagen. 2012 wurde sie mit dem Literaturpreis der Europäischen Union für den Roman Die gefrorene Zeit (die polnische Übersetzung von Sława Lisiecka soll bald erscheinen) preisgekrönt. An der Universität Gdańsk hat die Schriftstellerin die Passagen aus ihrem Roman Anatomie einer Nacht vorgelesen und die Fragen beantwortet. Das Treffen wurde von dem am Institut für Germanistik angestellten Dr. Peter Clar geleitet.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Grudzień 2015 - 12:59; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:33; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Spotkanie autorskie - Peter Clar / Autorenlesung – Peter Clar

Dnia 8.07.2015 w Centrum Herdera w Gdańsku odbyło się spotkanie autorskie z Peterem Clarem, młodym germanistą i literatem z Austrii, autorem dwóch powieści, opowiadań i wierszy. Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Germańskiej UG. Pan Clar czytał fragmenty swoich opublikowanych i nie opublikowanych tekstów oraz opowiadał o swojej pracy pisarskiej. Spotkanie odbyło się kilka dni po obronie pracy doktorskiej pana Clara na Uniwersytecie w Wiedniu poświęconej twórczości Elfriede Jelinek. Urodzony w Villach w Kärnten dr Clar będzie od nowego roku akademickiego pracował w Instytucie Filologii Germańskiej UG.

Lesen Sie auf Deutsch

Am 8.07.2015 fand im HerderZentrum in Gdansk das Treffen mit Peter Clar, einem jungen Germanisten und Literaten aus Österreich, statt. Peter Clar ist Autor von zwei Romanen, Erzählungen und Gedichten. Die Autorenlesung wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik UG organisiert. Herr Clar hat Passagen aus seinen veröffentlichten und nicht veröffentlichten Texten vorgelesen und von seiner schriftstellerischen Arbeit erzählt. Die Lesung fand ein paar Tage nach der Promotion von Herrn Clar, die an der Wiener Universität erfolgte und sich den Werken von Elfriede Jelinek widmete, statt. Der im Villach in Karnten geborene Dr. Clar arbeitet seit dem akademischen Jahr 2015/16 am Institut für Germanistik UG.

Galeria zdjęć

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Lipiec 2015 - 22:13; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:33; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Otwarty wykład gościnny dr Hansa-Christiana Treptego "Zwischen Zentrum und Peripherie (?) Zur Migrationsliteratur polnischer Herkunft in Deutschland"

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Hansa-Christiana Treptego.

Wykład odbędzie się 8 kwietnia (środa) 2015 roku w sali 4.4 o godzinie 9:45.

 

plakat

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Kwiecień 2015 - 14:49; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: niedziela, 19. luty 2023 - 00:05; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Odczyt Arno Surminskiego w Domu Uphagena / Lesung von Arno Surminski in Uphagenhaus

W dniu 8 czerwca 2015 roku w Domu Uphagena miał miejsce odczyt autorski Arno Surminskiego zatytułowany Historia niemieckiej miłości.
Urodzony w 1934 roku w Jegławkach pod Kętrzynem pisarz, autor przeszło dwudziestu powieści i zbiorów opowiadań, Honorowy Obywatel Warmii i Mazur, czytał fragmenty powieści Polninken czyli historia niemieckiej miłości, której akcja toczy się w sierpniu 1980 roku na Mazurach, w Gdańsku i w podzielonych Niemczech.
Spotkanie odbyło się w ramach podróży studyjnej do miejsc opisanych przez pisarza, zorganizowanej przez Ostpreußisches Landesmuseum w Lüneburgu i kierowanej przez panią Agatę Kern.
Współorganizatorami spotkania było Centrum Herdera i Instytut Filologii Germańskiej UG. Pisarza i uczestników spotkania przywitała dyrektor Domu Uphagena, dr Barylewska-Szymańska. Słowo wstępne wygłosił prof. Mirosław Ossowski, który także poprowadził dyskusję z autorem.

Zdjęcia wykonali: dr Maria Żukowska i prof. Mirosław Ossowski.

auf Deutsch lesen

Am 8.06.2015 fand in Uphagenhaus die Lesung von Arno Surminski statt. Die Lesung trug den Titel Historia niemieckiej miłości (Geschichte einer deutschen Liebe).

Der 1934 in Jegławki in der Nähe von Kętrzyn geborene Schriftsteller, Autor von über 20 Romanen und Erzählbändern,  Ehrenbürger von Ermland und Masuren, las  Passagen aus seinem Roman Polninken czyli historia niemieckiej miłości. Die Handlung spielt sich im August 1980 in Masuren, Gdansk und im geteilten Deutschland ab.

Das Treffen fand im Rahmen der Studienreise zu den beschriebenen Orten statt. Die Reise wurde vom Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg organisiert und von Frau Agata Kern geführt.

Das Treffen wurde vom HerderZentrum und Institut für Germanistik UG veranstaltet. Der Schriftsteller und die Teilnehmer wurden von der Leiterin des Uphagenhauses, Dr. Barylewska-Szymańska, begrüßt. Das einleitende Wort ergriff Prof. Mirosław Ossowski, der auch die Diskussion mit dem Autor moderiert hat.

Die Bilder wurden von Dr. Maria Żukowska aufgenommen.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. Czerwiec 2015 - 23:06; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Maj 2024 - 14:20; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros

Otwarty wykład gościnny prof. Andreasa Englharta na temat "Radikale Grenzüberschreitungen? Neueste Tendenzen im deutschsprachigen Gegenwartstheater"

Wykład odbył się 31. marca (wtorek) 2015 roku o godzinie 9.45 w sali 4.3.

 

plakat

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Kwiecień 2015 - 14:47; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: niedziela, 19. luty 2023 - 00:06; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Otwarty wykład gościnny prof. dr. hab. Miloša Řeznika na temat "O zwЯocie Яegionalnym w niemieckich badaniach nad historią i kulturą"

Wykład gościnny prof. Miloša Řeznika
O zwЯocie Яegionalnym  w niemieckich badaniach nad historią i kulturą

We wtorek 10 marca 2015 r. miał miejsce otwarty wykład gościnny prof. dr hab. Miloša Řeznika na temat O zwЯocie Яegionalnym  w niemieckich badaniach nad historią i kulturą. Naszym Gościem był  urodzony w Czechach historyk, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, profesor europejskiej historii regionalnej oraz prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.

Profesor poprowadził słuchaczy przez dwa ostatnie dziesięciolecia myśli niemieckiej, przedstawiając zmiany w usytuowaniu badań regionalnych w polu zainteresowań nauki na obszarze niemieckojęzycznym. Podzielił się jednocześnie refleksjami na temat następujących po sobie mód czy też preferencji terminologicznych w tym zakresie. Wskazał m.in. na modyfikacje w definiowaniu pojęcia „region” i „granica” od statyczno-terytorialnych koncepcji po akcentujące wyobrażeniowy wymiar ujmowania regionu i dynamikę zmian zachodzących procesów. Podjął także aspekt wpływu polityki Unii Europejskiej w dyskursie dotyczącym regionów, regionalizacji i regionalności.

W wykładzie uczestniczyli studenci i wykładowcy Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła w ramach Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza przy Instytucie Filologii Germańskiej dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wykład odbył się m.in. w ramach zajęć z Wstępu do niemcoznawstwa z I rokiem makrokierunku. Podziękowania kierujemy w tym miejscu także w stronę prof. Igora Hałagidy z Instytutu Historii za udostępnienie sali wykładowej oraz pani Anety Płaskiewicz za pomoc w jej znalezieniu.

M.B.-Sz.

O Naszym Gościu…

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Marzec 2015 - 13:37; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:37; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Gastvortrag von Prof. Miloš Řeznik "Über Яegionalwandel in deutschen Geschichts- und Kulturforschungen"

Am Dienstag 10.03.2015 fand der offene Gastvortrag von Prof.  Dr. habil. Miloš Řeznik zum Thema Über Яegionalwandel in deutschen Geschichts- und Kulturforschungen statt. Unser Gast war der in Tschechien geborene Historiker, Leiter des Deutschen Geschichtsinstituts in Warschau, Professor der Europäischen Regionalgeschichte und Prodekan der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität in Chemnitz.

Professor Řeznik hat die Zuhörer durch die beiden letzten Jahrzehnte des deutschen Forschung geführt. Er hat den Wandel der Position der Regionalstudien im Rahmen der Wissenschaft im deutschsprachigen Gebiet vorgestellt. Er hat über nacheinander folgende Moden und Vorlieben in der einschlägigen Terminologie reflektiert. Er betonte u.a. die Modifizierungen der Definitionen von „Region“ und „Grenze“ von den statisch-territorialen Konzeptionen bis zu den Konzeptionen, die das imaginative Moment der „Region“ und die Dynamik der dort auftretenden Prozesse akzentuieren. Der Vortragende hat auch den Aspekt des Einflusses der EU-Politik auf den Diskurs über die Region, die Regionalisierung und den regionalen Charakter angesprochen.

Am Vortrag haben die Studenten und Dozenten der Philologischen und Historischen Fakultät teilgenommen. Das Treffen hat Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk im Rahmen  der am Institut für Germanistik tätigen „Arbeitsstelle zur Erforschung von Narrativen in Grenzräumen“ organisiert und moderiert. Der Vortrag fand u.a. im Rahmen des Kurses „Einführung zur Deutschkunde“ für Studenten des zweiten Semesters des Kombinationsstudienganges Deutschkunde statt.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Prof. Igor Hałagida vom Institut für Geschichte für die Bereitstellung des Raumes sowie bei Frau Aneta Płaskiewicz für ihre Hilfe bei der Suche nach dem Raum.

Bericht von M.B.-Sz.

Über unseren Gast...

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. Czerwiec 2016 - 11:40; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład otwarty dr Magdaleny Lemańczyk - Niemcy na Pomorzu okiem socjologa. Wczoraj – dziś – jutro(?)

W dniu 16 grudnia 2014 miał miejsce wykład otwarty dr Magdaleny Lemańczyk na temat Niemcy na Pomorzu okiem socjologa. Wczoraj – dziś – jutro(?). Nasz Gość obroniła w 2013 roku doktorat na UAM na temat Tożsamość narodowa liderów mniejszości niemieckiej w wybranych miejscowościach Polski północnej, przygotowany w Instytucie Socjologii i Filozofii UG pod kierunkiem prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Wynikami swoich badań podzieliła się z uczestnikami spotkania.

W kręgu zainteresowań badawczych dr M. Lemańczyk znajdują się oprócz mniejszości niemieckiej w Polsce także stosunki narodowościowe na Pomorzu Gdańskim po 1945 r., niemieccy gdańszczanie w Polsce i RFN (m. in. strategie integracyjne, międzypokoleniowa transmisja i transfer kultury, ruchliwość społeczna), a także metodologia badań terenowych w socjologii i antropologii.

Podczas spotkania dr M. Lemańczyk pokrótce omówiła kolejne fazy osadnictwa niemieckiego na Pomorzu i jego specyfikę, m.in. w aspekcie przebiegu procesów asymilacji i akulturacji. Następnie przeszła do zagadnień instytucjonalizacji społeczności niemieckiej po 1990 roku, wyróżniając trzy fazy: renesansu etniczności w latach 90., stabilizacji i stagnacji w latach 2000-2004, a od 2005 roku − regresu aktywności etnicznej. W dalszej kolejności przedstawiła metodologię i wyniki badań dotyczących tożsamości liderów mniejszości niemieckiej, określając wartości rdzenne (przede wszystkim język i pamięć) oraz paletę typów autoidentyfikacji w układzie tożsamościowo-terytorialnym. Wskazała, że znaczną część aktywnych członków organizacji mniejszości niemieckiej na terenie dawnej prowincji niemieckiej Westpreussen / Prusy Zachodnie stanowią przedstawiciele ludności autochtonicznej – Kaszubi i Kociewiacy, którzy w indywidualnych konstrukcjach tożsamościowych w różny sposób ujmują i waloryzują niemiecko-polsko-kaszubski/kociewski splot kulturowy. Swoje rozważania dr M. Lemańczyk podsumowała refleksją, iż o przyszłości organizacji mniejszości niemieckich stanowić będą członkowie-pasjonaci, zainteresowani kulturą i językiem niemieckim, niekoniecznie wykazujący się natomiast niemieckim pochodzeniem. Już obecnie są liczącą się, aktywną grupą w życiu społecznym stowarzyszeń.

Spotkanie zorganizowała Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza, a poprowadziła w ramach zajęć Krajoznawstwo historyczno-literackie Polski północnej na III roku makrokierunku niemcoznawstwo dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy i studenci Instytutu Wydziału Historycznego, Katedry Kulturoznawstwa i Instytutu Filologii Germańskiej.

Dokumentacja fotograficzna: Helena Walczak
Obróbka zdjęć: MB-Sz

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Grudzień 2014 - 23:54; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:38; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Der offene Vortrag von Dr. Magdalena Lemańczyk – Die Deutschen in Pommern von der soziologischen Perspektive. Gestern – heute – morgen (?)

Am 16.12.2014 fand der offene Vortrag von Dr. Magdalena Lemańczyk zum Thema Die Deutschen in Pommern von der soziologischen Perspektive. Gestern – heute – morgen (?) statt. Sie hat 2013 an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen mit dem Thema Tożsamość narodowa liderów mniejszości niemieckiej w wybranych miejscowościach Polski północnej (Nationale Identität von Vertretern der deutschen Minderheit in ausgewählten Ortschaften Nordpolens) promoviert. Dr. Lemańczyk hat ihre Dissertation unter der Betreuung von Prof. Cezary Obracht-Prondzyński am Institut für Soziologie und Philosophie an der Universität Gdansk geschrieben. Die Ergebnisse ihrer Forschungen teilte sie im Vortrag mit.

Die Forschungsinteressen von Dr. M. Lemańczyk betreffen nicht nur die deutsche Minderheit in Polen, sondern auch die Verhältnisse unter Vertretern verschiedener Nationalitäten in Pommerellen nach 1945, deutschsprachige Danziger in Polen und der BRD (u.a. Integrationsstrategien, Kulturtransfer und -transmission zwischen Generationen, soziale Mobilität), sowie die Methodologie von Feldforschungen in Soziologie und Anthropologie.

Dr. M. Lemańczyk hat die nacheinander folgenden Phasen der deutschen Ansiedlung in Pommern und deren Merkmale umrissen, u.a. im Hinblick auf Assimilations- und Akulturations-Prozesse. Dann ging sie zur Institutionalisierung der deutschen Gesellschaft in Polen nach 1990 über, und nannte dabei drei Phasen: Erneuerung von Ethnizität in den 90er Jahren, Stabilisierung und Stagnation 2000-2004 sowie seit 2005 – Rückgang der ethnischen Aktivität. Weiterhin hat sie ihre Methodologie und Forschungsergebnisse vorgestellt. Dr. Lemańczyk hat die Kernwerte (vor allem Sprache und Gedächtnis) und Autoidentifikationstypen im identitär-territorialen Kontext bestimmt. Sie hat bewiesen, dass den Großteil der aktiven Mitglieder der deutschen Minderheit auf dem Gebiet der ehemaligen deutschen Provinz Westpreußen die Vertreter von Einheimischen – Bewohner von Kaschubei und Kociewie – bilden, die in individuellen identitären Konstruktionen auf unterschiedliche Weisen die deutsch-polnisch-kaschubische/kociewische Kulturmischungen auffassen und bewerten. Ihre Überlegungen hat Dr. Lemańczyk mit der Reflexion zusammengefasst, dass über die Zukunft von Organisationen der deutschen Minderheiten deren passionierte Mitglieder entscheiden werden, die sich für deutsche Kultur und Sprache interessieren, aber nicht unbedingt deutscher Abstammung sind. Sie bilden bereits eine bedeutende und aktive Gruppe im Leben der Verbände der deutschen Minderheit.

Der Vortrag wurde von der Arbeitstelle zur Erforschung von Narrativen in Grenzräumen organisiert und im Rahmen des Kurses Historisch-literarische Landeskunde Nordpolens von Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk moderiert. Am Treffen nahmen Dozenten und Studierende des Instituts für Geschichte, des Lehrstuhls für Kulturwissenschaft und des Instituts für Germanistik teil.

 

Bilder: Helena Walczak

Bearbeitung: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Czerwiec 2016 - 14:29; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Polscy i niemieccy studenci piszą e-maile do wykładowców - między normą i praktyką - wykład prof. Danuty Rytel-Schwarz

Serdecznie zapraszamy na wykład gościnny

prof. Danuty Rytel-Schwarz z Uniwersytetu w Lipsku


Polscy i niemieccy studenci piszą e-maile do wykładowców 

- między normą i praktyką.

Wykład odbędzie się we wtorek 16 grudnia o godz. 11.30-13.00 w sali 1.45.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Grudzień 2014 - 16:55; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: niedziela, 26. Czerwiec 2016 - 21:43; osoba wprowadzająca: Helena Walczak

Spotkanie autorskie - Dirk Brauns / Autorenlesung – Dirk Brauns

Spotkanie z niemieckim pisarzem i dziennikarzem Dirkiem Braunsem, autorem powieści "Café Auschwitz", odbyło się 13 listopada 2014 roku o godzinie 9.45-11.15 w sali Rady Wydziału 1.48.
Zostało ono zorganizowane we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

auf Deutsch lesen

Das Treffen mit dem deutschen Schriftsteller und Journalisten Dirk Brauns, dem Autor des Romans "Café Auschwitz", fand am 13. November 2014 um 9.45-11.15 im Raum 1.48 (Saal des Fakultätsrats) statt.

Das Treffen wurde in Zusammenarbeit mit der Konrad Adenauer Stiftung organisiert.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Grudzień 2014 - 21:50; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:35; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Spotkanie autorskie - Cordula Simon / Autorenlesung – Cordula Simon

W dniu 3.11.2014 r. o godzinie 13.15 w sali 4.4 odbyło się spotkanie z austriacką pisarką Cordulą Simon. Z wykształcenia germanistka i rusycystka reprezentuje najmłodsze pokolenie austriackich pisarzy.  Cordula Simon odczytała fragmenty debiutanckiej powieści Der Potemkinsche Hund (2012) oraz Ostrov Mogila (2013). W rozmowie z uczestnikami spotkania autorka dzieliła się doświadczeniami z pobytu w Odessie, opowiadała o własnym warsztacie pisarskim oraz o perypetiach w dialogu twórcy z krytykami literatury, m.in. jako pisarki austriackiej obecnej na niemieckim rynku wydawniczym. Spotkanie zorganizował w ramach współpracy z Austriackim Forum Kultury prof. dr hab. Mirosław Ossowki, który także moderował rozmowę z pisarką.

Egzemplarze obydwu powieści Corduli Simon zostały przekazane do biblioteki uniwersyteckiej.

auf Deutsch lesen

Am 3.11.2014 um 13.15 fand im Raum 4.4 das Treffen mit der österreichischen Schriftstellerin Cordula Simon statt. Die ausgebildete Germanistin und Russistin repräsentiert die jüngste Generation der österreichischen Schriftsteller. Cordula Simon lies die Passagen aus ihren Debütromanen Der Potemkinsche Hund (2012) und Ostrov Mogila (2013). Im Gespräch mit Teilnehmern teilte die Autorin ihre Erfahrungen aus dem Aufenthalt in Odessa mit, erzählte von der eigenen Schreibtechniken und von den Abenteuern im Dialog des Autors mit Literaturkritikern, u.a. als österreichische Schriftstellerin auf dem deutschen Verlagsmarkt.

Das Treffen wurde im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum von Prof. Mirosław Ossowski organisiert, der auch das Gespräch mit der Schriftstellerin moderierte.

Die Exemplare der beiden Romane von Cordula Simon wurden der Universitätsbibliothek geschenkt.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Grudzień 2014 - 17:22; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:34; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Treffen von DAAD-Alumni der Uniwersität Gdańsk

Treffen von DAAD-Alumni der Uniwersität Gdańsk – 25.09.2014

 

Am 25. September 2014 fand in der Philologischen Fakultät der Universität Gdansk ein Treffen von DAAD-Alumni aus Gdańsk statt.

Die vom DAAD organisierte Veranstaltung wurde von Professor dr hab. Józef Arno Włodarski, Prorektor für Studentische Angelegenheiten,  Professor. dr hab. Danuta Olszewska, Direktorin des Instituts für deutsche Philologie, und Dr. Peter Hiller, Leiter der DAAD-Außenstelle in Warschau, eröffnet.

Anlässlich des Treffens hielt Professor Dr. Marion Brandt, Professorin für deutschsprachige Literatur am IFG, einen Vortrag mit dem Titel „Literarische Imaginationen über Gdańsk“.

 

Spotkanie byłych stypendystów DAAD na Uniwersytecie Gdańskim – 25.09.2014

Spotkanie stypendystów DAAD odbyło się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 25 września.

Wydarzenie, zorganizowane przez DAAD (Niemiecka Centralę Wymiany Akademickiej), otworzył prof. dr hab. Józef Arno Włodarski, Prorektor ds. Studenckich, prof. UG dr hab. Danuta Olszewska, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej oraz dr Peter Hiller, Dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.

Z okazji spotkania prof. UG dr hab. Marion Brandt, profesor literatury niemieckojęzycznej w IFG, wygłosiła wykład zatytułowany: „Literackie imaginacje o Gdańsku”.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 5. Październik 2014 - 13:41; osoba wprowadzająca: Ewelina Rogala Ostatnia zmiana: piątek, 26. Kwiecień 2024 - 13:39; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Spotkanie z poetą Pawłem Baranowskim / Autorenlesung - Paweł Baranowski

14 maja odbyło się spotkanie z poetą Pawłem Baranowskim w IFG, podczas którego czytał on swoją poezję. Kilka dni wcześniej studenci w ramach warsztatów tłumaczeniowych, próbowali przełożyć poezję Gościa. Tłumaczenia zostały zaprezentowane Autorowi. Po prezentacji wywiązała się krótka dyskusja na temat sposobów przekładu.

Organizatorem przedsięwzięcia było koło literackie GerLit działające przy IFG.

auf Deutsch lesen

Am 14.05.2014 fand ein Treffen mit dem Dichter Paweł Baranowski statt. Der Dichter las seine Gedichte vor. Ein paar Tage vor dem Treffen haben die Studierenden im Rahmen einer translatorischen Werkstatt versucht, seine Gedichte ins Deutsche zu übersetzen. Die Übersetzungen wurden dem Autor  vorgelesen. Die Präsentation wurde mit einer Diskussion über die angewendeten Übersetzungsmethoden abgeschlossen.

Das Treffen wurde vom studentischen literarischen Arbeitskreis GerLit, der am IfG tätig ist, organisiert.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Maj 2014 - 10:35; osoba wprowadzająca: Ewelina Rogala Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:35; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Profesor Heinz-Helmut Lüger – wykłady gościnne

W dniach 6 i 7 maja 2014 gościliśmy po raz pierwszy w Instytucie Filologii Germańskiej niemieckiego profesora Heinza-Helmuta Lügera z Uniwersytetu Koblenz-Landau. Profesor podczas swojego pobytu wygłosił dwa wykłady gościnne. Tematem pierwszego spotkania, które odbyło się w auli BUG’u były frazeologizmy u Güntera Grassa na przykładzie utworu „Ein weites Feld”. Na początku prof. Heinz-Helmut Lüger wyjaśnił co to są frazeologizmy oraz podał kilka przykładów, by pokazać je w kontekście ich (nie)przekładalności na inne języki.

Drugie wystąpienie profesora zatytułowane „Ist Unhöflichkeit Dummheit?” miało miejsce w IFG. W spotkaniu udział wzięli studenci gdańskiej germanistyki oraz wykładowcy. Autor wykładu zaprezentował temat swojego wystąpienia, miejscami w humorystyczny sposób, co spotęgowało zainteresowanie słuchaczy. Pokazane przez profesora grafiki oraz przytoczone przykłady zaowocowały żywą dyskusją na temat uprzejmości pod koniec spotkania.

Oba spotkania poprowadziła pani Profesor Danuta Olszewska z IFG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Maj 2014 - 23:54; osoba wprowadzająca: Ewelina Rogala Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:39; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Professor Heinz-Helmut Lüger – die offenen Gastvorträge

czytaj po polsku

Am 6. und 7. Mai 2014 hatten wir zum ersten Mal am Institut für Germanistik den deutschen Professor Heinz-Helmut Lüger von der Universität Koblenz-Landau zu Gast. Der Professor hat während seines Aufenthaltes zwei offene Vorträge gehalten. Das erste Treffen fand in der Aula der Hauptbibliothek UG statt und hatte die Phraseologismen bei Günter Grass am Beispiel seines Werkes „Ein weites Feld“ zum Thema. Am Anfang hat Prof. Lüger erklärt, was die Phraseologismen seien, und einige Beispiele angeführt, um die Phraseologismen im Kontext ihrer (Un)übersetzbarkeit darzustellen.

Der zweite Vortrag fand am IfG statt und betraf das Thema „Ist Unhöflichkeit Dummheit?“. Am Treffen nahmen die Studierenden und Dozenten der Danziger Germanistik teil. Der Vortragende hat das Thema teilweise mit Humor präsentiert, was das Interesse der Zuhörer steigerte. Die vom Professor gezeigten Grafiken und genannten Beispiele waren Anlass zu einer lebhaften Diskussion über Höflichkeit bis zum Ende des Treffens.

Die beiden Treffen wurden von Prof. Danuta Olszewska vom IfG geleitet.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 26. Czerwiec 2016 - 20:32; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Niemcy jako sąsiedzi. Doświadczenia z pomorskiego pogranicza - wykład otwarty prof. zw. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego

W dniu 12 kwietnia 2013 roku odbył się wykład otwarty prof. zw. dr. hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego Niemcy jako sąsiedzi. Doświadczenia z pomorskiego pogranicza. Nasz gość jest historykiem i socjologiem, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, a także wiceprezesem Instytutu Kaszubskiego. Od wielu pokoleń związany jest rodzinnie z Pomorzem, a przede wszystkim z Ziemią Bytowską – pograniczem pograniczy.
Profesor Prondzyński ukazując koegzystencję różnych grup etnicznych na Pomorzu na przestrzeni wieków, zwracał uwagę na poplątanie losów na pograniczu, wzajemne postrzeganie różnych grup, odwołując się do własnej pamięci rodzinnej i doświadczeń autobiograficznych. Omawiając znaczenie cezur 1939 i 1945 w pamięci zbiorowej Pomorzan, podkreślił, że w 1945 roku nie wyobrażano sobie dalszego współistnienia z Niemcami na tym obszarze.
W spotkaniu uczestniczyło liczne grono studentów i wykładowców UG z różnych kierunków i wydziałów, szczególnie germaniści i niemcoznawcy, a także zainteresowani spoza uczelni. Spotkanie zorganizowała Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego w ramach wykładu Wstęp do niemcoznawstwa, a poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Grudzień 2014 - 20:40; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:39; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Die Deutschen als Nachbarn. Erfahrungen vom Pommerschen Grenzraum – offener Vortrag von Prof. Dr. habil. Cezary Obracht-Prondzyński

czytaj po polsku

Am 12. April 2013 fand der offene Vortrag von Prof. Dr. habil. Cezary Obracht-Prondzyński „Die Deutschen als Nachbarn. Erfahrungen vom pommerschen Grenzraum“ statt. Unser Gast ist Historiker und Soziologe, außerordentlicher Professor am Institut für Philosophie, Soziologie und Journalistik UG. Außerdem ist er der stellvertretende Leiter des Kaschubisches Instituts. Seit vielen Generationen ist er mit Pommern familiär verbunden, vor allem mit dem Bütower Land – dem Grenzraum aller Grenzräume.
Professor Prondzyński zeigte die Koexistenz verschiedener ethnischen Gruppen in Pommern über Jahrhunderte, wies auf die verstrickten Schicksale im Grenzraum hin, auf die gegenseitige Wahrnehmung unterschiedlicher Gruppen, auf das eigene Familiengedächtnis und autobiographische Erfahrungen zurückgreifend.  Beim Besprechen der Bedeutung der Zäsuren 1939 und 1945 im kollektiven Gedächtnis der Pommern-Bewohner betonte er, dass man sich 1945 kein weiteres Zusammenleben mit den Deutschen auf diesem Gebiet vorstellen konnte.
Am Treffen nahmen zahlreiche Studenten und Dozenten der UG teil, die unterschiedlichen Studiengängen und Fakultäten angehören, insbesondere Germanisten und Mitarbeiter und Studierenden der Deutschlandstudien, sowie Interessierte außerhalb der Universität. Das Treffen hat die Arbeitsstelle zur Erforschung von Narrativen in Grenzräumen im Rahmen der Vorlesung Einführung in die Deutschkunde organisiert und von Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk moderiert.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 26. Czerwiec 2016 - 20:33; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład otwarty prof. Anny Wolff-Powęskiej (UAM) - Kto włada naszą pamięcią zbiorową?

Wykład otwarty

prof. zw. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej
Kto włada naszą pamięcią zbiorową?

W dniu 5 kwietnia 2013 roku gościliśmy po raz pierwszy na UG prof. zw. dr. hab. Annę Wolff-Powęską, pracownika Zakładu Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wygłosiła wykład na temat Kto włada naszą pamięcią zbiorową? w ramach zajęć Wstęp do niemcoznawstwa. Tematyka wystąpienia odnosiła się do publikacji Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 – 2010) (2011), za którą przyznano autorce Nagrodę Klio. Spotkanie zainaugurowało działalność Pracowni Badań Nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego, działającej przy IFG.

Główne obszary badawcze Pani Profesor to dzieje myśli i kultury politycznej w Europie, stosunki polsko-niemieckie, polityka historyczna i pamięć zbiorowa. Inicjuje i realizuje projekty związane z uwikłaniem grup etnicznych i narodów w machinę totalitarnej polityki, a także z ich mentalnym rozrachunkiem z ową przeszłością. Prof. Wolff-Powęska śledzi drogi i bezdroża kolektywnych zmagań z pamięcią. Jest autorką wielu cenionych książek. W latach 1990–2004 badaczkaprowadziła Instytut Zachodni w Poznaniu, z którym związana jest od 1969 r.

W spotkaniu uczestniczyli studenci makrokierunku niemcoznawstwo, filologii germańskiej, wykładowcy IFG i IH, a także goście spoza UG. Spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Przebieg dokumentowała fotograficznie: dr Anastasia Telaak. Protokół z wykładu sporządziła Kamila Tucholska, studentka I roku makrokierunku niemcoznawstwo. Dostępny jest tutaj.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Grudzień 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:41; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Offener Vortrag von Prof. Anna Wolff-Powęska – Wer beherrscht unser kollektives Gedächtnis?

Der offene Vortrag

von o. Prof. Dr. habil. Anna Wolff-Poweska

Wer beherrscht unser kollektives Gedächtnis?

Am 5.04.2013 war o. Prof. Dr. habil. Anna Wolff-Powęska zum ersten Mal an der UG zu Gast. Prof. Wolff-Powęska ist im Fachbereich Deutschlandforschung an der Fakultät für Politische Wissenschaften und Journalistik der Adam-Mickiewicz-Universität tätig. Sie hat den Vortrag zum Thema Wer beherrscht unser kollektives Gedächtnis? gehalten, der im Rahmen des Kurses Einführung in die Deutschkunde statt fand. Das Thema des Vortrages knüpfte an das Buch Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010) (2011) an, für das die Autorin den Klio-Preis bekommen hat. Der Vortrag eröffnete die Aktivität der Arbeitsstelle zur Erforschung von Narrativem in Grenzräume, die am IfG tätig ist.

Die Hauptforschungsbereiche der Professorin sind die Geschichte der politischen Kultur in Europa, polnisch-deutsche Kontakte, historische Politik und kollektives Gedächtnis. Sie initiiert und leitet Projekte, die mit der Verstrickung von ethnischen Gruppen und Völkern in die totalitäre Politik und mit ihrer Vergangenheitsbewältigung zusammenhängen. Prof. Wolff-Poweska betrachtet die Wege und Irrwege der Auseinandersetzung mit dem kollektiven Gedächtnis. Sie ist Autorin von vielen hochgeschätzten Büchern. Die Forscherin hat 1990-2004 das West-Institut (Instytut Zachodni) in Posen geleitet, mit dem sie seit 1969 verbunden ist.

Am Vortrag haben die Studierenden der Deutschlandstudien, der Germanistik, Dozenten des IfG und Instituts für Geschichte, sowie Gäste außerhalb der UG teilgenommen. Das Treffen hat Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk moderiert. Die Fotos hat Dr. Anastasia Telaak gemacht.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25. Czerwiec 2016 - 16:12; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Spotkanie z córką niemieckiego oficera, który uratował Władysława Szpilmana

SPOTKANIE Z CÓRKĄ NIEMIECKIEGO OFICERA, KTÓRY URATOWAŁ WŁADYSŁAWA SZPILMANA

 
We wtorek 4.06.2013 gościem Instytutu Filologii Germańskiej była dr Jorinde Krejci, lekarz, dziennikarka, córka Wilma Hosenfelda, oficera niemieckiego, który uratował Władysława Szpilmana. Osoba Hosenfelda została sugestywnie przedstawiona w filmie Romana Polańskiego "Pianista". Spotkanie dotyczyło jego dziennika i listów wydanych w polskim przekładzie pod tytułem "Staram się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach".  Inicjatorem spotkania był Falk Altenberger z Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.
 
spotkanie
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Czerwiec 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:43; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Spotkanie autorskie - Dieter Schenk / Autorenlesung - Dieter Schenk

Spotkanie autorskie z Dieterem Schenkiem organizowane przez Instytut Filologii Germańskiej odbyło się w dniu 25 listopada 2013 (poniedziałek) o godz. 16:45 w sali 1.43. Celem spotkania była prezentacja jego nowej książki

Danzig 1930−1945. Das Ende einer Freien Stadt (Gdańsk 1930-1945. Koniec Wolnego Miasta).

auf Deutsch lesen

Die Autorenlesung mit Dieter Schenk fand am 25.11.2013 statt und wurde vom Institut für Germanistik organisiert. Das Ziel des Treffens war die Präsentation seines neuen Buches:

Danzig 1930−1945. Das Ende einer Freien Stadt (Gdańsk 1930-1945. Koniec Wolnego Miasta).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2. Grudzień 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:32; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Das Treffen mit der Tochter des deutschen Offiziers, der Władysław Szpilman gerettet hat

Am 4.06.2013 war Dr. Jorinde Krejci, Ärztin und Journalistin, Tochter des deutschen Offiziers Wilm Hosenfeld, am IfG zu Gast. Hosenfeld, der Władysław Szpilman gerettet hat, wurde im Film von Roman Polański „Pianista“ („Der Pianist“) suggestiv dargestellt. Beim Treffen wurden sein Tagebuch und seine Briefe, die in der polnischen Übersetzung unter dem Titel "Staram się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach" (Deutsch: «Ich versuche jeden zu retten». Das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern) erschienen, besprochen. Der Initiator des Treffens war Falk Altenberger von der Konrad Adenauer Stiftung in Warschau.

 

Treffen

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25. Czerwiec 2016 - 16:19; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład gościnny i spotkanie z prof. Leszkiem Żylińskim (UMK)

Europa w myśli niemieckiej XIX-XXI wieku

 

W dniu 12 kwietnia 2013 r. prof. UMK dr hab. Leszek Żyliński, germanista i literaturoznawca, specjalizujący się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX i XX wieku, członek m.in. prestiżowej Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) oraz współredaktor serii niemcoznawczej Zrozumieć Niemcy, w ramach wykładu otwartego podzielił się z gdańskimi słuchaczami refleksjami na temat Europa w myśli niemieckiej XIX-XXI wieku. Gościa powitała Dyrektor IFG, prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska, a spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wykład został zorganizowany przez Pracownię Badań Nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego przy IFG.
Toruński germanista poprowadził słuchaczy w meandryczną podróż w czasie i przestrzeni niemieckiej myśli intelektualnej, dotyczącej narracji o Europie, jej tożsamości, kształtu, kulturowych wartości i politycznej przyszłości. Prezentując panoramę refleksji niemieckojęzycznych intelektualistów od Kanta po Habermasa, ukazał wielogłosowość owych wizji, a zarazem ich zmienność w czasie, w zależności od społeczno-historycznego kontekstu. W 2012 roku prof. Leszek Żyliński opublikował książkę na ten temat, którą można było nabyć podczas spotkania dzięki Księgarni Literka.
Wykład dopełniła dyskusja, w której poruszono m.in. kwestie współczesnej recepcji zaprezentowanych koncepcji oraz specyfikę niemcoznawstwa jako dyscypliny naukowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i studenci niemcoznawstwa i filologii germańskiej, goście z Wydziału Filologicznego, Historycznego oraz Nauk Społecznych, a także spoza uczelni. Dokumentację fotograficzną sporządziła Ewelina Rogala, studentka I roku MSU filologii germańskiej.
W tym samym dniu w godzinach popołudniowych odbył się wieczorek literacki w Centrum Herdera, współgospodarza gdańskiej wizyty toruńskiego gościa, podczas którego prof. Leszek Żyliński wypowiedział się na temat Europa in der Krise – Intellektuelle in der Diskussion.
M.B.-Sz.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Maj 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:44; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Gastvortrag und das Treffen mit Prof. Leszek Żyliński

Europa in dem deutschen Gedanken der 19-21. Jahrhundert

Am 12.04.2013 wurde der Vortrag von Prof. Dr. habil. Leszek Żyliński gehalten. Prof. Żyliński ist Germanist und Literaturwissenschaftler, Spezialist für die Geschichte der deutschen Literatur, Kultur und der Ideengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, sowie Mitherausgeber der Reihe Zrozumieć Niemcy (Deutschland verstehen). Der Gast wurde von Prof. Dr. habil. Danuta Olszewska, Leiterin des IfG, willkommen geheißen und das Treffen von Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk moderiert. Der Vortrag wurde von Arbeitsstelle zur Erforschung von Narrativen in Grenzräume am IfG organisiert.

Der Thorner Germanist hat die Zuhörer in eine komplexe Zeitreise durch die deutschen intellektuellen Gedanken, die die Narration über Europa, seine Identität, Gestalt, kulturellen Werte und politische Zukunft betreffen. Indem Prof. Żyliński das Panorama der Reflexionen der deutschsprachigen Intellektuellen von Kant  bis hin zu Habermas darstellte, zeigte er deren vielfältige Visionen und gleichzeitig ihren Wandel in der Zeit, je nach dem gesellschaftlich-historischen Kontext. 
2012 hat Prof. Żyliński zu diesem Thema ein Buch veröffentlicht, das man während des Treffens kaufen konnte.

Dem Vortrag schloss sich eine Diskussion an. Man hat u.a. über die gegenwärtige Rezeption der präsentierten Konzeptionen und über die Spezifik der Deutschkunde als Disziplin diskutiert. Am Treffen nahmen Dozenten und Studierende von Deutschlandstudien und Germanistik, Gäste von den Philologischen, Historischen und Soziologischen Fakultät sowie außerhalb der Universität. Fotografiert hat Ewelina Rogala, Studentin der Germanistik.

An demselben Tag fand ein literarischer Abend im Herder-Zentrum statt, das den Gastvortrag mitorganisiert hat. Prof. Zylinski äußerte seine Meinung zum Thema Europa in der Krise – Intellektuelle in der Diskussion.

von M.B.-Sz.

Fotos

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25. Czerwiec 2016 - 16:44; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykład gościnny - Tożsamość i wieloetniczność na polsko-niemieckim pograniczu - dr Felicitas Söhner

Wykład gościnny
Tożsamość i wieloetniczność na polsko-niemieckim pograniczu

W dniu 5 grudnia 2012 r. w sali 4.4 w auli Biblioteki Głównej odbył się wykład dr Felicitas Söhner – historyk i kulturoznawcy z Uniwersytetu w Ulm – na temat Identität und Multiethnizität im deutsch-polnischen Grenzraum. Zur schlesischen Sondersituation.  
Gość przedstawiła wyniki swoich badań przeprowadzonych metodą wywiadu, dotyczących tożsamości współczesnych mieszkańców Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego. Spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej).

spotkanie

plakat
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. luty 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:41; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Gastvortrag – Identität und Multiethnizität im deutsch-polnischen Grenzraum – Dr. Felicitas Söhner

Identität und Multiethnizität im polnisch-deutschen Grenzraum

Am 5.12.2012 fand der Gastvortrag von Dr. Felicitas Söhner, der Historikerin und Kulturwissenschaftlerin von der Universität Ulm, zum Thema Identität und Multiethnizität im deutsch-polnischen Grenzraum zur schlesischen Sondersituation statt. Die Vortragende hat die Ergebnisse ihrer Forschungen vorgestellt, die die Identität der gegenwärtigen Schlesien-Bewohner betreffen, unter besonderer Berücksichtigung der Oppeln-Schlesien-Bewohner. Das Treffen wurde von Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk moderiert (Lehrstuhl für Literatur und Kultur Deutschlands).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 25. Czerwiec 2016 - 16:28; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Sztuka – sacrum – język obcy - ks. dr Krzysztof Niedałtowski

Sztuka – sacrum – język obcy

28 listopada 2012 w ramach wykładu monograficznego Na styku dyscyplin. Ile sztuki potrzebuje glottodydaktyka? odbył się wykład ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego zatytułowany Sztuka i sacrum – pola napięć i potencjał rozwoju. Myślą przewodnią wykładu ks. dr Krzysztofa Niedałtowskiego było przedstawienie roli, jaką w poznawaniu rzeczywistości odgrywa sztuka i sacrum. I nie chodzi tu tylko o poznawanie tej rzeczywistości wokół nas, lecz również o inną – nam zupełnie obcą – rzeczywistość interkulturową. Podkreślając ten aspekt poznawczy sztuki i sacrum, zwrócił ks. dr Krzysztof Niedałtowski uwagę na znajomość języków obcych jako czynnika, pozwalającego wniknąć w tajemnicze i nieprzeniknione obszary kulturowe, o których trudno byłoby myśleć nie posługując się właśnie językiem obcym.
Wprowadzenie wygłosiła dr Magdalena Rozenberg (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Listopad 2012 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:40; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Kunst – Sacrum – fremde Sprache – Priester Dr. Krzysztof Niedałtowski

Kunst – Sacrum – fremde Sprache

Am 28.11.2012 fand im Rahmen der monographischen Vorlesung Na styku dyscyplin. Ile sztuki potrzebuje glottodydaktyka? (Begegnung von Disziplinen. Wie viel Kunst braucht Glottodidaktik?) ein Vortrag des Priesters Dr. Krzysztof Niedałtowski Sztuka i sacrum – pola napięć i potencjał rozwoju (Kunst und Sacrum – Spannungsfelder und Entwicklungspotential) statt. Der Leitgedanke seines Vortrags war die Darstellung der Rolle, die die Kunst und das Sacrum bei der Wahrnehmung von Realität spielen. Es geht dabei nicht nur um die Wahrnehmung der Realität, in der wir leben, sondern auch einer anderen, der für uns vollkommen fremden interkulturellen Realität. Der Priester betonte diesen Aspekt der Kunst und des Sacrum, und wies auf die Fremdsprachenkenntnisse hin, die uns ermöglichen, uns in mysteriöse und undurchdringliche Bereiche der Kultur zu vertiefen, an die man schwer denken kann, ohne die fremde Sprache zu benutzen.

Die Einleitungsworte sagte Dr. Magdalena Rozenberg (Lehrstuhl für Sprachwissenschaft und Übersetzungstheorie).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Czerwiec 2016 - 14:19; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Polski germanista na rozdrożach współczesnego świata? - spotkanie z red. Wojciechem Siółkowskim

auf Deutsch lesen

W dniu 26 maja 2011 o godz. 18.00 w sali 4.4. w ramach planowanego cyklu Polski germanista na rozdrożach współczesnego świata? odbyło się spotkanie z redaktorem Wojciechem Siółkowskim, dziennikarzem Radia Gdańsk, absolwentem pierwszego rocznika filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Spotkanie zorganizował Zakład Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska a rozmowę poprowadzili Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Adrian Jegorow i Artur Sarbiewski.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Grudzień 2014 - 20:47; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: piątek, 26. Kwiecień 2024 - 13:37; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Wykłady gościnne w Instytucie Filologii Germańskiej

Ereignisse

 

 

im Institut der Germanischen Philologie

Wykłady gościnne w Instytucie Filologii Germańskiej w 2002 roku: 

L
p.

Data

Imię i nazwisko tytuł wykładu

1.

 

PD dr hab. Michael Nagel (Universität Bremen) Niemiecko-żydowska prasa dla dzieci i młodzieży 1933-38

2.

13.03.2002

dr Hartmut Kircher (Universität Köln) Liryka Henryka Heinego

3.

13.03.2002

Prof. dr hab. Regina Hartmann (Universität Freifswald/Szczecin) O ciemnych stronach natury ludzkiej. Strach i obrona jako motywy literatury romantycznej.

4.

23.05.2002

Prof. dr Holger Böning (Universität Bremen) (wizyta)

5.

11.10.2002

Spotkanie pisarzem austriacko-polskim Adamem Zielińskim (wykład)

6.

23.10.2002

dr hab. Marion Brandt (prac. IFG UG) "PolnischeReiter" – Zu einem Motiv in der deutschsprachigen Literatur der 80er Jahre

7.

6.11.2002

dr Rudolf Wahl (Universität Bremen) "Der Sturmgeht über die Gräber in Polen" – Anmerkungen zu Walter Flecks

8.

20.11.2002

Wykład Dyrektora przedstawicielstwa DAAD w Warszawie, dra Hansa Golombka nt.: studia i badania w Niemczech - stypendia DAAD

9.

28.11.2002

dr Uwe Wieben "Krieg-Flucht und Vertreibung. Danzig 1945."

10.

5-6.12.2002

Prof. Dr. Klaus Hammer wykłady nt. dadaizmu, "Czarodziejskiej Góry" T. Manna i powieści postmodernistycznej w Niemczech

Wykłady gościnne w Instytucie Filologii Germańskiej w 2004 roku:

L
p.

Data

Imię i nazwisko tytuł wykładu

1.

5.03.2004

Wykład gościnny prof. B.U. Biere z Uniwersytetu w Koblenz-Landau nt. „Schreibwerkstatt – ein didaktisches Projekt auch für den DaF-Unterricht“

2.

8.10.2004

Wykład gościnny prof. B.U. Biere nt. „Linguistik als Verstehenswissenschaft”

3.

18.11.2004

Wykład gościnny Manfreda Schrödera nt „Deutsch und die europäischen Sprachen angesichts der Globalisierung“

Gastvorlesungen im Institut für Germanische Philologie im Jahre 2002:

Nr.

Datum

Vorname und Name, Thema des Vortrags

1.

23.01.2002

PD Dr. hab. Michael Nagel (Universität Bremen) Deutsch-jüdische Presse für Kinder und Jugend 1933-38

2.

13.03.2002

Dr. Hartmut Kircher (Universität Köln) Lyrik von Heinrich Heine

3.

13.03.2002

Prof. Dr. habil. Regina Hartmann (Universität Greifswald/Szczecin) Über Schattenseiten der menschlichen Natur. Angst und Abwehr als Motive der romantischen Literatur.

4.

23.05.2002

Prof. Dr. Holger Böning (Universität Bremen) (Besuch)

5.

11.10.2002

Treffen mit dem österreichisch-polnischen Schriftsteller, Adam Zieliński (Vortrag)

6.

23.10.2002

Dr. habil. Marion Brandt (Mitarbeiter IFG UG) "PolnischeReiter" – Zu einem Motiv in der deutschsprachigen Literatur der 80er Jahre

7.

6.11.2002

Dr. Rudolf Wahl (Universität Bremen) "Der Sturmgeht über die Gräber in Polen" – Anmerkungen zu Walter Flecks

8.

20.11.2002

Vortrag des Direktors der DAAD-Vertretung in Warschau, Dr. Hans Golombek z.T.:- Studien und Forschungen in Deutschland - Stipendien des DAAD

9.

28.11.2002

Dr. Uwe Wieben "Krieg-Flucht und Vertreibung. Danzig 1945."

Spotkanie z Günterem Grassem w dniu 27 czerwca 2000 r.
w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego

Treffen mit Günter Grass am 27. Juni 2000
in der Aula der Philologisch-Historischen Fakultät

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Wrzesień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 19. Listopad 2014 - 17:46; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz