Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Teoretycznego

Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Teoretycznego skupia pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych reprezentujących szeroką gamę specjalności, których zainteresowania naukowe, badania i publikacje obejmują takie dziedziny lingwistyki jak

  • Fonetyka i fonologia angielska- dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG,
  • Morfologia angielska – dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG,
  • Składnia – dr Javier Fernández-Sánchez (szczególnie składnia porównawcza (języki romańskie, germańskie i słowiańskie i gramatyka generatywna; dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG,
  • Językoznawstwo historyczne (w tym badania etymologiczne, indoeuropeistyka) – dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG
  • Językoznawstwo kognitywne (związki między ludzkim obrazem świata a językiem) – dr hab. Olga Sokołowska, UG.
  • Semantyka i pragmatyka językowa – dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG; dr Magdalena Sztencel,
  • Językoznawcze studia międzykulturowe – dr Magdalena Sztencel,
  • Socjolingwistyka (dialektologia, żargony zawodowe) – dr Michał Golubiewski, dr Maciej Rataj, 
  • Językoznawstwo normatywne – dr Maciej Rataj,
  • Dydaktyka języka angielskiego z uwzględnieniem ustaleń z zakresu językoznawstwa teoretycznego – dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG, dr Michał Golubiewski, mgr Karol Plichta, dr Maciej Rataj, dr Magdalena Sztencel.

Członkowie Zakładu są absolwentami różnych uczelni krajowych i zagranicznych, specjalistami o znacznym (w większości długoletnim) doświadczeniu dydaktycznym oraz autorami publikacji naukowych (niektórzy bardzo licznych) z zakresu językoznawstwa. Prowadzone przez nich kursy dla studentów filologii angielskiej w specjalnościach oferowanych przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki są liczne i różnorodne.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Styczeń 2022 - 07:44; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Styczeń 2022 - 07:44; osoba wprowadzająca: Aneta Maciejczyk