fbpx wydarzenia | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

zz

26 maja 2020 ogłoszono nominacje do Nagrody Literackiej "Nike" 2020. W finałowej dwudziestce znalazła się znakomita powieść Izabeli Morskiej, dr hab. na Wydziale Filologicznym UG, pt. "Znikanie", wydana w 2020 roku nakładem wydawnictwa Znak.

Dr hab. Ewa Badyda, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej została powołana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

z

z

Pani Doktor Marcie Ceberze z Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologicznym UG serdecznie gratulujemy!

z

z

Nowością w tegorocznej edycji Programu jest możliwość składania wniosków w naborze przez naukowców, zainteresowanych językiem, kulturą i historią Polski, a także rozszerzenie oferty dla studentów o stypendia na pełne studia polonistyczne II stopnia.

z
W styczniu br. ukazała się monografia Adam Mickiewicz i Rosjanie pod redakcją naukową Zbigniewa Kaźmierczyka oraz Magdaleny Dąbrowskiej i Piotra Głuszkowskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020). Jest ona owocem współpracy polonistyki gdańskiej i rusycystyki warszawskiej przy udziale Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Eine Gruppe von Studenten des Literaturseminars hat vom 13. bis 16. Dezember 2019 in Berlin eine Recherche durchgeführt. Das Ziel der Reise war die Beschaffung von Materialien für die Bachelorarbeiten. Die Studierenden nutzten die in der Universitätsbibliothek und Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin vorhandenen Bestände. Die meisten Bücher waren vor Ort erhältlich, nur einige mussten aus dem Magazin bestellt werden. Die Themen der Arbeiten sind sehr unterschiedlich, aber jeder Student fand etwas Nützliches.
 

Grupa studentów z seminarium literaturoznawczego odbyła w dniach 13-16 grudnia 2019 roku kwerendę badawczą w Berlinie. Celem wyjazdu było zdobycie materiałów do prac licencjackich. Studenci korzystali ze zbiorów dostępnych w Bibliotece Głównej i Filologicznej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (Freie Universität Berlin). Większość książek była dostępna na miejscu, zaledwie część z nich należało zamówić w magazynie. Tematy prac znacznie różnią się od siebie, lecz każdy student znalazł coś przydatnego.