fbpx wydarzenia | Wydział Filologiczny

wydarzenia | Wydział Filologiczny

wydarzenia

z

z

Pani Doktor Marcie Ceberze z Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologicznym UG serdecznie gratulujemy!

z

z

Nowością w tegorocznej edycji Programu jest możliwość składania wniosków w naborze przez naukowców, zainteresowanych językiem, kulturą i historią Polski, a także rozszerzenie oferty dla studentów o stypendia na pełne studia polonistyczne II stopnia.

z
W styczniu br. ukazała się monografia Adam Mickiewicz i Rosjanie pod redakcją naukową Zbigniewa Kaźmierczyka oraz Magdaleny Dąbrowskiej i Piotra Głuszkowskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020). Jest ona owocem współpracy polonistyki gdańskiej i rusycystyki warszawskiej przy udziale Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Eine Gruppe von Studenten des Literaturseminars hat vom 13. bis 16. Dezember 2019 in Berlin eine Recherche durchgeführt. Das Ziel der Reise war die Beschaffung von Materialien für die Bachelorarbeiten. Die Studierenden nutzten die in der Universitätsbibliothek und Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin vorhandenen Bestände. Die meisten Bücher waren vor Ort erhältlich, nur einige mussten aus dem Magazin bestellt werden. Die Themen der Arbeiten sind sehr unterschiedlich, aber jeder Student fand etwas Nützliches.
 

Grupa studentów z seminarium literaturoznawczego odbyła w dniach 13-16 grudnia 2019 roku kwerendę badawczą w Berlinie. Celem wyjazdu było zdobycie materiałów do prac licencjackich. Studenci korzystali ze zbiorów dostępnych w Bibliotece Głównej i Filologicznej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (Freie Universität Berlin). Większość książek była dostępna na miejscu, zaledwie część z nich należało zamówić w magazynie. Tematy prac znacznie różnią się od siebie, lecz każdy student znalazł coś przydatnego.

z

Serdecznie zapraszamy na 120. wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej w Sopocie organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent (plac Konstytucji 3 Maja 3)

z

Instytut Filologii Germańskiej uzyskał zgodę na współpracę z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu w Düsseldorfie na lata 2020-2022, finansowaną przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). W ramach tej współpracy co roku dwoje studentów germanistyki będzie mogło kontynuować przez semestr studia w partnerskim Instytucie, jedna doktorantka / jeden doktorant wyjechać na dłuższy pobyt badawczy, a czworo pracowników na dwutygodniowe kwerendy połączone z możliwością wygłoszenia wykładu.

z

Prezentujemy Państwu baśń "Czterej muzykanci z Bremy" w języku kaszubskim

w tłumaczeniu Piotra Cichosza studenta pierwszego roku etnofilologii kaszubskiej. .

Strony

Subskrybuj RSS - wydarzenia