Publikacje pracowni

 

Zagad

L. Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej: skrypt dla studentów I roku rosjoznawstwa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020.

Skrypt poświęcony jest omówieniu głównych nurtów najnowszej prozy rosyjskiej, reprezentatywnych dla procesu historycznoliterackiego i ukazujących obraz Rosji w jej wielowymiarowym (równiez tym bardziej rozrywkowym) aspekcie. Częśc praktyczna zawiera szkice dotyczące twórczości 30 wybranych autorów, obejmujące notke biograficzną, fragmenty literatury krytycznej i zagadnienia do przemyślenia.

 

 

Czas

Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej, red. L. Kalita, Wyd. UG, Gdańsk 2018

Monografia podejmuje problematykę kondycji ludzkiej współczesnego człowieka, bohatera najnowszej literatury rosyjskiej, rozpatrywaną z perspektywy czasu wolnego, rozrywki i używek, które stanowią nieodłączny element egzystencji człowieka i są szeroko reprezentowane w różnego rodzaju gatunkach literackich współczesnego piśmiennictwa. Wybory, dokonywane przez bohaterów prozy najnowszej we wskazanych tytułem obszarach determinują w dużej mierze ich losy, tożsamość i relacje z innymi.

 

 

Meandry słMeandryowiańskiej kultury. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi, red. L. Kalita, Wyd. UG, Gdańsk 2016

Monografia, powstała z inicjatywy koleżanek i kolegów z pracy, przyjaciół oraz uczniów prof. Tadeusza Bogdanowicza, obchodzącego jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin. Publikacja zawiera prace z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, językoznawstwa i pedagogiki. Tom składa się z prac, z których każda wpisuje się w tak zwaną problematykę słowiańską. Wszystkie pokazują, że nie tylko relacje polsko-rosyjskie, ale również wszystko to, co ma miejsce na wschód, południe, a nawet północ od naszych obecnych granic, znajduje żywe zainteresowanie wśród sporej grupy badaczy reprezentujących różne dyscypliny i zainteresowania naukowe.

 

 

 

 

 

 

 

Spisy treści i fragmenty

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 19. Styczeń 2020 - 23:25; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: piątek, 22. Wrzesień 2023 - 23:18; osoba wprowadzająca: Marta Noińska