fbpx Dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, nowym dziekanem Wydziału Filologicznego | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, nowym dziekanem Wydziału Filologicznego

Dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, nowym dziekanem Wydziału Filologicznego

Od 1 września 2020 nowym Dziekanem Wydziału Filologicznego jest dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Pani Dziekan związana jest z Wydziałem Filologicznym od 1990 roku, najpierw jako studentka, a obecnie jako profesor uczelni. Przez dwie kadencje 2008–2012 i 2012–2016 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Filologicznego ds. Studenckich, a przez kadencje 20122016 i 20162020 była członkiem Senatu UG. W swojej karierze pracowała także w kilku komisjach senackich. Jako wykładowczyni w 2015 roku, z inicjatywy studentów Wydziału Filologicznego UG, została uhonorowana Nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia dydaktyczne im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza oraz tytułem „Nauczyciel Roku”. Pani Dziekan jest rusycystką, językoznawczynią, a także co ciekawe, ekonomistką z tytułem zawodowym magistra ekonomii. Jest również międzynarodowym ekspertem w dziedzinie Analyzing Contemporary Propaganda (Analizy współczesnej propagandy).

Rada Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 25 czerwca 2020 r. udzieliła jej rekomendacji na dziekana Wydziału na kadencję 2020-2024. W wyborach startowało dwóch kandydatów. Rekomendację na stanowisko dziekana Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, uzyskała bezwzględną większością głosów. Jej hasłem wyborczym było:  Uninterruptible Power Source czyli bezpieczne źródło mocy  (U jak umiejętności, P jak pracowitość i profesjonalizm, S jak skuteczność, sumienność i sprawczość.

Prodziekanami w obecnej kadencji zostali:

Prodziekanem ds. Nauki - prof. dr hab. Mirosław Przylipiak z Instytutu Badań nad Kulturą
Prodziekanem ds. Studenckich i Kształcenia - dr Grzegorz Kotłowski z Zakładu Filologii Klasycznej
Prodziekanem ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju - dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG z Instytutu Filologii Romańskiej
Więcej znajdziesz w zakładce Władze Wydziału Filologicznego.
 
Nowej Pani Dziekan i całemu Zespołowi Dziekańskiemu życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz Wydziału Filologicznego i całej Alma Mater!

z

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 września 2020 roku, 15:07