fbpx Outgoing students | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Outgoing students

Outgoing students

Kto może wyjechać na stypendium?

Studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich, w semestrze zimowym. O stypendium mogą ubiegać się odpowiednio studenci II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich. Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji na kolejny rok akademicki pojawiają się na początku semestru letniego.

Dokąd można wyjechać na stypendium?

Pod wskazanym adresem znajduje się lista jednostek, z którymi Katedra Slawistyki posiada aktualne umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

Rekrutacja

Rekrutacja na stypendium zazwyczaj odbywa się na początku semestru letniego, poprzedzającego rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy. Zwykle przeprowadzana jest dwuetapowo: pierwszy etap polega na zebraniu dokumentów i wytypowaniu na ich podstawie kandydatów do drugiego etapu, który z kolei stanowi rozmowa z kandydatami. Należy jednak pamiętać, że zasady oraz przebieg rekrutacji mogą różnić się w poszczególnych latach. Najczęściej pod uwagę brane są oceny z Praktycznej nauki języka chorwackiego i z Gramatyki opisowej języka chorwackiego oraz średnia ocen ze studiów (w przypadku studentów MSU), a w części drugiej (w przypadku rekrutacji dwuetapowej) motywacja, a także wiedza kandydata m.in. o warunkach stypendium, o uczelni goszczącej oraz jej ofercie przedmiotów dla kandydatów.

Formularze oraz ogólne informacje o Programie Erasmus+:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20162017

Biuro Współpracy Międzynarodowej - kontakt:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/kontakt

Praktyki studenckie

Oprócz wyjazdów na stypendia, program Erasmus oferuje studentom możliwość odbycia trzymiesięcznej praktyki studenckiej w zagranicznej instytucji pozaakademickiej (np. w bibliotece, placówce naukowo-badawczej, przedsiębiorstwie itp.). Instytucja taka musi znajdować się w jednym z krajów, które uczestniczą w programie Erasmus i oferować praktykę, która ma związek z kierunkiem studiowanym w uczelni macierzystej. Student sam szuka instytucji, która mogłaby go przyjąć na staż (praktykę). Potwierdzeniem zgody placówki na przyjęcie studenta jest oryginał dokumentu Letter of intent.

Więcej informacji na temat praktyk studenckich znaleźć można na stronie:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke/wyjazdy_studentow_i_absolwentow_na_praktyke_w_roku_akademickim_20182019

OGŁOSZENIA O REKRUTACJI NA STYPENDIUM POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE ERASMUS+ > OUTGOING STUDENTS > OGŁOSZENIA ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ KATEDRY SLAWISTYKI.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Osolińska-Tworkowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 24.05.2019 r., 14:10
Data publikacji: czw., 03.10.2013 r., 13:12