fbpx Skarbiec wiedzy | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Skarbiec wiedzy

Informacje o projekcie

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Unii Europejskiej

 

POWR.03.01.00-00-U174/17-00

 
Oś priorytetowa III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość całkowita projektu: 163455,06zł
Wkład Funduszy Europejskich: 142020,55zł
Okres realizacji projektu: 06.05.2019-25.09.2020
 

CEL GŁÓWNY

Podniesienie kompetencji społecznych i językowych wśród Uczestników Projektu – uczniów w wieku 11 – 15 lat – poprzez opracowanie i zrealizowanie programu dotyczącego języka łacińskiego i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji tej kultury w czasach późniejszych w rozmaitych dziedzinach wiedzy
 
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Integracja młodych Uczestników ze światem nauki
  • Przyciągnięcie nastolatków wraz z rodzicami i skupienie wokół ośrodka naukowego, jakim jest Uniwersytet Gdański
  • Zapoznanie uczestników ze środowiskiem naukowym
  • Wskazanie na uniwersytet jako miejsce naukowego oglądu rzeczywistości

EFEKTY

Spotkania z przedstawicielami wielu dziedzin nauki, m.in. biologii, chemii, oceanografii, matematyki i astronomii oraz filologii i historii:
  • urozmaicą i odświeżą standardowe formuły zajęć dla dzieci
  • ułatwią zdiagnozowanie u młodych Uczestników ich inklinacji do poszczególnych dziedzin naukowych
  • będą kształtować potrzebę rozwoju, inspirować do twórczego myślenia i własnych poszukiwań w zakresie nauk ścisłych, doświadczalnych, humanistycznych i społecznych

Więcej informacji na stronie internetowej Projektu:

https://skarbiecwiedzy.ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.05.2019 r., 11:48
Data publikacji: śr., 27.03.2019 r., 19:53