fbpx Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu

 

Celem Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu jest kształcenie specjalistów od emisji głosu, czyli wąsko wyspecjalizowanych logopedów pomagających osobom pracującym głosem i mającym w związku z tym problemy. Absolwenci uzyskają uprawnienia do samodzielnej działalności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii emisji głosu, będą mogli współpracować z poradniami foniatrycznymi, a także zdobędą prawo do organizowania kursów, warsztatów, czy zajęć dla aktualnych lub przyszłych nauczycieli, wykładowców, prelegentów, dziennikarzy radiowych itp., czyli dla wszystkich, którzy powinni umieć właściwie korzystać z głosu.

Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu przeznaczone są dla dyplomowanych logopedów (czyli dla osób legitymujących się dyplomem magisterskim oraz świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych lub dyplomem magisterskim ukończenia filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną bądź pedagogiki ze specjalnością logopedyczną).

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

6. 05. 2019 r. - 27. 09. 2019 r.

2. Złożyć w sekretariacie Katedry Logopedii do 30 września 2019 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • świadectwo/odpis świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię świadectwa.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Program studiów obejmuje ok. 220 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (trzydniowy zjazd raz w miesiącu). Odpłatność za semestr w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2000 zł.
 

Informacje:

Katedra Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

e-mail: seklog@ug.edu.pl

 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 25.03.2019 r., 10:38
Data publikacji: pon., 15.12.2008 r., 0:00